23325

Обработка запросов

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Отчет по работе: Исходные базы данных: Простые запросы для одной базы данных: SELECT Table1.зарплата Table1.фамилия; FROM db6table1; WHERE Table1.зарплата 20000; SELECT Table1.

Русский

2013-08-04

95.5 KB

5 чел.

Московский Государственный Университет Леса.

Кафедра вычислительной техники.

Лабораторная работа №6:

«Обработка запросов»

По дисциплине: Базы данных.

Выполнил: студент гр. ВТ-41

  Артамонов А.В.

    Принял: доцент Боцула Л.Н.

2011 год.


Цели работы:

 •  научиться составлять выражение запроса;
 •  научиться генерировать запрос в среде FoxPro;
 •  разработать обработку запроса на разных версиях базы данных.

Задание:

Составление простых запросов для одной базы данных.

 1.  Выполните генерацию 2 запросов в среде FoxPro.
 2.  Сохраните запрос в виде файла.
 3.  Проанализируйте результаты.
 4.  Измените содержимое БД.
 5.  Выполните запрос для новой версии БД. Сделайте выводы.

Составление простых запросов для двух и более баз данных.

 1.  Выполните генерацию запроса в среде FoxPro.
 2.  Выполните запрос. Результаты выведите на экран.
 3.  Изучите текст SQL.

Составление сложных запросов.

 1.  Подготовьте проектные решения по сложному запросу, который предполагает настройку:
 •  функций для вычислительной обработки БД (итоги по всем записям для поля – сумма, среднее, количество записей);
 •  сортировку данных;
 •  группировку данных;
 •  получение групповых итогов.
 1.  Настройте запрос.
 2.  Выполните запрос. Проанализируйте результаты.
 3.  Изучите текст на SQL.
 4.  Сохраните запрос.

Отчет по работе:

Исходные базы данных:

Простые запросы для одной базы данных:

SELECT Table1.зарплата, Table1.фамилия;

 FROM db6!table1;

 WHERE  Table1.зарплата > 20000;

 

SELECT Table1.фамилия, Table1.стаж;

 FROM db6!table1;

 WHERE  Table1.должность = инженер

Простой запрос для двух баз данных:

SELECT Table1.стаж, Table2.возраст, Table2.фамилия, Table2.имя,;

 Table2.отчество;

 FROM ;

    db6!table1 ;

   INNER JOIN db6!table2 ;

  ON  Table1.фамилия = Table2.фамилия;

 WHERE  Table1.стаж > 5;

  AND  Table2.возраст <= 30;

Сложный запрос:

SELECT Table1.фамилия, Table1.должность, Table1.стаж, Table1.зарплата,;

 Table2.возраст, SQRT(Table2.возраст-Table1.стаж);

 FROM ;

    db6!table1 ;

   INNER JOIN db6!table2 ;

  ON  Table1.фамилия = Table2.фамилия;

 WHERE ( (  Table1.стаж < ( 10);

  OR  Table1.стаж > ( 15 ) );

  AND  Table1.зарплата > ( 5000 ) );

  AND  Table2.возраст > ( 25 );

 GROUP BY Table1.фамилия, Table1.должность, Table1.стаж,;

 Table1.зарплата, Table2.возраст;

 ORDER BY Table1.фамилия DESC

Контрольные вопросы:

 1.  Что такое запрос?
 2.  Привести примеры 2–3 простых запроса (логические выражения).
 3.  Привести пример сложного запроса.
 4.  Прокомментировать текст на SQL для примеров, указанных преподавателем.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

24588. Контроль якості роботи аудиторів 29 KB
  Контроль якості роботи аудиторів Аудиторська фірма зобов'язана дотримуватися політики і процедур контролю якості аудиторських послуг які гарантують що всі аудиторські перевірки проводяться у відповідності з Національними стандартами аудиту та Законом України Про аудиторську діяльність . Зміст строки й обсяг аудиторських процедур та політики аудиторської фірми щодо контролю якості залежать від таких чинників як розміри і характер діяльності аудиторської фірми її дислокація рівень організації перевірки і відповідних суджень про...
24589. Поняття аудиторської діяльності та її правове забезпечення 32 KB
  Основними нормативними документами що визначають головні засади аудиторської діяльності є Закон України Про аудиторську діяльність Національні стандарти аудиту та Кодекс професійної етики аудиторів України. Згідно з Законом України Про аудиторську діяльність до аудиторської діяльності належить організаційне і методичне забезпечення аудиту практичне виконання аудиторських перевірок аудиту та надання інших аудиторських послуг. За національним законодавством На жаль національне законодавство обмежує рамки аудиту аудитом фінансової...
24590. Суб’єкти аудиторської діяльності 37.5 KB
  Суб’єкти аудиторської діяльності Аудиторська діяльність це один із видів підприємницької діяльності суб'єктами якої можуть бути як фізичні так і юридичні особи. Для здійснення аудиторської діяльності одноособово аудитор повинен маючи чинний сертифікат аудитора зареєструватися як суб'єкт підприємницької діяльності у виконавчому комітеті міської районної ради або районній міст Києва і Севастополя державній адміністрації за місцем проживання даного суб'єкта та в Аудиторській палаті України як суб'єкт аудиторської діяльності. Порядок...
24593. Аудит доходів та фінансових результатів 32 KB
  Перевірка звіту про фінансові результати У процесі підтвердження достовірності інформації звіту з фінансових результатів який здійснюється аудитором під час аудиту фінансової звітності можуть виникнути три ситуації коли: ♦ інформація зафіксована у звіті відображає реальний результат від фінансовогосподарської діяльності; ♦ інформація у звіті викривлена ненавмисне тобто через помилки обліку неправильне тлумачення законів неправильну інтерпретацію господарських фактів і з інших причин; ♦ інформація у звіті викривлена через неправильне...
24594. Мета і завдання аудиту доходів і результатів діяльності 33 KB
  Тому всі об'єкти підприємницької діяльності прагнуть одержати якнайкращі результати за цими показниками. Аудитору необхідно пам'ятати що у Звіті про фінансові результати доходи відображають за видами діяльності. У ринкових умовах господарювання результати діяльності суб'єктів підприємницької діяльності є інформацією яка цікавить широке коло користувачів фінансових звітів.
24595. Аудит витрат діяльності 38.5 KB
  До таких витрат за ПсБО № 16 відносять: ♦ адміністративні витрати; ♦ витрати на збут; ♦ інші операційні витрати. До адміністративних витрат належать такі загальногосподарські витрати спрямовані на обслуговування та управління підприємством: ♦ загальні корпоративні витрати організаційні витрати витрати на проведення річних зборів представницькі витрати тощо; ♦ витрати на службові відрядження й утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу; ♦ витрати на утримання основних засобів інших матеріальних...
24596. Аудит витрат на виробництво, собівартості виробленої і реалізованої продукції 31.5 KB
  Одним з основних показників роботи будьякого підприємства є випуск продукції та її собівартість. Вивченні організаційнотехнологічних особливостей клієнта Перед початком перевірки в першу чергу аудитор повинен ознайомитися з організаційними і технологічними особливостями виробництва видами продукції що випускається ресурсами що використовуються підприємством. Під організаційними особливостями необхідно розуміти етапи проходження технологічного процесу від одержання сировини та матеріалів зі складу до здавання на склад готової продукції...