23331

Интегрированная cреда FoxPro for Windows

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Задание на лабораторную работу: Создайте на диске Х: каталог под именем FOXPRO для хранения примеров. Войдите в среду FoxPro. Ознакомьтесь с интерфейсом FoxPro: изучите систему главного меню пункты Файл Правка База Запись Программа Запуск Текст Окно; изучите способы выбора пунктов меню с помощью мыши комбинаций клавиш; повторите правила работы с окнами: закрыть открыть свернуть развернуть распахнуть переместить изменить размеры переключиться между окнами; ознакомьтесь с командами пунктов меню Окно и ; повторите...

Русский

2013-08-04

39 KB

8 чел.

Московский Государственный Университет Леса

Факультет электроники и системотехники

Кафедра вычислительной техники

Лабораторная работа №1

по дисциплине: Базы данных

на тему:

«Интегрированная cреда 

FoxPro for Windows»

Выполнил:

студент группы ВТ-41 Соколов И.П.

    Принял:

доцент Боцула Л.Н.

Москва – 2012 г.


Задание на лабораторную работу:

 1.  Создайте на диске Х:\ каталог под именем FOXPRO для хранения примеров.
 2.  Войдите в среду FoxPro.
 3.  Ознакомьтесь с интерфейсом FoxPro:
 •  изучите систему главного меню – пункты Файл, Правка, База, Запись, Программа, Запуск, Текст, Окно;
 •  изучите способы выбора пунктов меню (с помощью мыши, комбинаций клавиш);
 •  повторите правила работы с окнами: закрыть, открыть, свернуть, развернуть, распахнуть, переместить, изменить размеры, переключиться между окнами;
 •  ознакомьтесь с командами пунктов меню Окно и ?;
 •  повторите правила работы с элементами окон: кнопками, строками ввода, настройками.

Отчет по лабораторной работе:

Использовалось СУБД FoxPro 2.6. 1989-1994 Microsoft Corporation.

Каталог под именем FOXPRO для хранения примеров был создан на диске D.

Cхема иерархии меню среды FoxPro:

System   File  Edit    Database Record

1) About FoxPro  1) New  1) Undo (^Z)          1) Setup  1) Append

2) Help (F1)  2) Open  2) Redo (^R)   2) Browse 2) Change

3) dBASE Help  3) Close  3) Cut (^X)   3) Append From 3) Goto

4) Macros  4) Save  4) Copy (^C)   4) Copy To 4) Locate

5) Filer   5) Save as 5) Paste (^V)   5) Sort  5) Continue (^K)

6) Calculator  6) Revert 6) Clear    6) Total  6) Seek

7) Calendar/Diary 7) Printer Setup 7) Select All (^A)  7) Average 7) Replace

8) Special Characters 8) Print  8) Goto Line    8) Count  8) Delete

9) ASCII Chart  9) Quit  9) Find (^F)   9) Sum  9) Recall

10) Capture    10) Find Again (^G)  10) Calculate

11) Puzzle    11) Replace And Find Again (^E) 11) Report

    12) Replace All   12) Label

    13) Preferences   13) Pack

        14) Reindex

Program  Window   Run

1) Do (^D) 1) Hide   1) New Query

2) Cancel 2) Clear   2) Query

3) Resume (^M) 3) Move (^F7)  3) Screen

4) Compile 4) Size (^F8)  4) Report

5) Generate 5) Zoom > (^F10) 5) Label

6) FoxDoc 6) Zoom < (^F9)  6) Application

7) FoxGraph 7) Cycle (^F1)  7) Convert dBASE files

 8) Color   8) Wizard

 9) Command (^F2)  а) Table

 10) Debug   б) Query

 11) Trace   в) Screen

 12) View   г) Report

     д) Label

     е) Mail Merge

     ж) All

Контрольные вопросы:

 •  информационное окно;
 •  системная кнопка окна;
 •  строка статуса;
 •  меню системы;
 •  список;
 •  текстовая строка.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69108. Фрактальні зображення 49.5 KB
  Залежно від початкових умов функція що описує таку систему перетворень може наблизитися до нескінченності збігтися до певного скінченного числа числового діапазону або нескінченно варіюватися у певному діапазоні. Множина Мандельброта визначається таким рівнянням...
69109. Теорія і методи структурного програмування 143 KB
  Згодом вона поділяється на підпрограми які декомпонуються на підмодулі наступного рівня. Під час низхідного проектування програми на верхніх рівнях абстракції деталі приховують а на нижніх рівнях вони описуються конкретною мовою програмування.
69110. Використання модулів у Borland Pascal 7.0. Структура модуля 55 KB
  Структура модуля. Структура модуля 3. До складу модуля можна включати оголошення констант типів змінних а також оголошення і реалізацію процедур і функцій. Структура модуля Модуль складається із заголовка інтерфейсної реалізаційної й ініціалізаційної частин.
69111. Основні концепції об’єктно-орієнтованої методології програмування. Базові поняття об’єктна-орієнтованого програмування. Класи і об’єкти в мові Pascal 79.5 KB
  Методологія об’єктно-орієнтованого програмування виникла як результат природної еволюції мов структурного програмування. 3 погляду цієї методології програма є сукупністю об’єктів, кожен об’єкт є екземпляром певного класу, а класи утворюють ієрархію успадкування
69112. Одномірні масиви. Поняття масиву та його властивості. Базові операції обробки одновимірних масивів 214.5 KB
  Характерною ознакою простих типів даних є те, що вони атомарні, тобто не містять як складові елементи дані інших типів. Типи даних, що не эадовольняють зазначеній властивості, називаються структурованими. У мові Раsсаl означено такі структуровані типии: масиви, рядки, множини, записи та файли.
69113. Багатовимірні масиви. Оголошення багатовимірних масивів. Доступ до елементів. Базові операції їх обробки двовимірних масивів. Двовимірні масиви в задачах 96.5 KB
  Як було зазначено вище, одновимірні масиви застосовуються для зберігання послідовностей. Проте для багатьох структур даних зображення у вигляді послідовності є неприйнятним. Наприклад, результати матчів футбольного чемпіонату найзручніше подавати у вигляді квадратної таблиці.
69114. Рядки. Поняття рядка та оголошення змінних рядкового типу. Операції над рядками та рядкові вирази. Процедури та функції обробки рядків 79 KB
  Один з різновидів одновимірних масивів — масив символів, або рядок, — посідає особливе місце у багатьох мовах програмування. І це не випадково, адже алгоритми перетворення рядків застосовуються для вирішення вкрай широкого кола задач: редагування та перекладу текстів, алгебричних перетворень формул...
69115. Записи. Запис та його оголошення. Доступ до компонентів та операцій над записами. Масиви записів. Записи з варіантами 100 KB
  Визначальною характеристикою масиву є однорідність, тобто однотипність його елементів. Проте реальний світ насичений неоднорідними структурами даних. Прикладами таких структур можуть стати: календарна дата, що скла-дається з номера дня, номера року та назви місяця...
69116. Множини. Поняття множин та множинного типу даних. Оголошення змінних множинного типу. Операції над множинами 96.5 KB
  Математичне поняття множини широко використовується в задачах, для яких існує ефективне програмне розв’язання. Так, у багатьох комбінаторних задач серед усіх підмножин деякої множини необхідно знайти ті, які задовольняють певну умову. При розв’язанні задач на графах користуються поняттями...