23333

Сортировка и индексирование баз данных

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Задание на лабораторную работу: Выполните сортировку по одному полю базы данных содержащей не менее 15 записей. Повторите сортировку для полей содержащих разные типы данных. Просмотрите результат сортировки в новой базе данных.

Русский

2013-08-04

244 KB

12 чел.

Московский Государственный Университет Леса

Факультет электроники и системотехники

Кафедра вычислительной техники

Лабораторная работа №3

по дисциплине: Базы данных

на тему:

«Сортировка и индексирование баз данных»

Выполнил:

студент группы ВТ-41Соколов И.П.

    Принял:

доцент Боцула Л.Н.

Москва – 2012 г.

Задание на лабораторную работу:

  1.  Выполните сортировку по одному полю базы данных, содержащей не менее 15 записей. Повторите сортировку для полей, содержащих разные типы данных. Просмотрите результат сортировки в новой базе данных. Для символьных полей выполните сортировку с учетом регистра, без учета регистра.
  2.  Выполните сортировку по 2–3 полям одновременно.
  3.  Выполните сортировку с переносом в результирующую базу данных части полей исходной.
  4.  Просмотрите сгенерированные команды в окне Команды.
  5.  Проиндексируйте базы данных, создав простые индексные файлы. Установите связь между базой данных и индексным файлом, объявив его активным. Выполните просмотр проиндексированной базы данных. Обратите внимание, что записи в исходной базе данных не перенумерованы.
  6.  Выполните корректировку исходной базы данных. Убедитесь, что простой индекс не поддерживает упорядочение записей. Выполните переиндексацию базы данных. Проанализируйте результаты.
  7.  Просмотрите сгенерированные команды в окне Команды.
  8.  Постройте структурированный и обычный мультииндексные файлы, заранее продумав индексное выражение, содержащее в себе 2–3 поля.
  9.  Выполните корректировку исходной базы данных. Проанализируйте результат.
  10.  Просмотрите сгенерированные команды в окне "Команды".


Отчет по лабораторной работе:

Сортировка:

Команда: SORT TO d:\foxpro\sort.dbf ON SALES.SNAME/D

Файл Sort.dbf. Отсортированная база данных (Salespeople) по полю (Sname):

SNUM,N,4,0

SNAME,C,8

CITY,C,10

COMM,N,10,0

1013

Vooly

Barcelona

11

1014

Terry

Berlin

14

1006

Smith

Mehiko

13

1002

Serres

San Jose

13

1005

Rifkin

Barcelona

15

1001

Peel

London

12

1004

Motika

London

11

1007

James

Berlin

11

1010

Hoffman

Paris

14

1012

German

London

15

1008

Franclin

Rome

16

1015

Dandy

Rome

18

1009

Chen

New York

12

1011

Bruce

San Jose

17

1003

Axel

New York

10

Индексирование:

В области INDEX ON: составляется индексное выражение в виде суммы полей одного типа (SNAME+CITY).

Команда: INDEX ON SNAME+CITY  TAG  SNCI  ADDITIVE

Индекс .CDX

Индекс .IDX

Команда: INDEX ON SNUM UNIQUE TO d:\foxpro\sales.idx COMPACT ADDITIVE

Контрольные вопросы:

  Объяснить понятия: простой и структурированный индексы.

  Назвать различия операций сортировки и индексирования.

  Что означает выражение "сделать индекс активным"?

  Когда требуется операция переиндексирования баз данных?

  Описать правила составления выражения для индексирования по ключу, содержащему 2–3 поля.

  Объяснить понятия – тег, индексный ключ.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80932. Сучасні цілі та завдання шкільної історичної освіти в Україні 33.28 KB
  Головна мета шкільної історичної освіти може бути визначена як створення та становлення особистості учня як субєкта історичного розвитку та суспільних відносин громадянинапатріота. Завданнями сучасної шкільної історичної освіти є забезпечення умов для: набуття школярами ключових та предметних компетентностей; виховання повноправного громадянина патріота України який здатен вільно орієнтуватися в суспільному житті та усвідомлювати свою роль та відповідальність перед суспільством та державою формування в учнів самосвідомості та власної...
80933. Структура та методичне забезпечення підручника «Всесвітньої історії» (10-11кл.) 37.68 KB
  Бесіда – діалогічний метод навчання за допомогою якого вчитель із поставленими питаннямь спонукає учнів відтворювати раніше набуті знання робити самостійні висновкиузагальнення на основі засвоєного фактичного матеріалу. Бесіда є одним із активних методів навчання. Бесіда дозволяє залучити до діяльності на уроці дітей незалежно від їхнього рівня підготовки та індивідуальних можливостей що сприяє досягненню високих результатів у навчально – виховному процесі. Така бесіда зазвичай проводиться на початку вивчення теми чи розділу.
80934. Аналіз програми з історії України для 5 кл. Мета ,завдання та зміст 29.92 KB
  Головною метою курсу є підготовка учнів до успішного опанування систематичних курсів історії України та всесвітньої історії прищеплення інтересу до історії отримання знань у наступних класах через формування в них початкових уявлень про історію як науку та про історію України як складову світової історії елементарних вмінь з історії; поглиблення загальних дидактичних вмінь необхідних для успішного засвоєння історичної інформації в подальшому; прагнення викликати захоплення минулим України. Зміст курсу ґрунтується на таких засадах:...
80935. Кабінет історії в школі, його значення 34.32 KB
  Важливе значення має вигляд меблів якими обладнаний кабінет. Важливе значення має також оформлення передньої стінки яку складають державна символіка України розкладна проста чи магнітна дошка екран шафи з тумбами стаціонарний стелаж чи рухома підставка для книг.
80936. Аналіз програми з історії України для 6-9 кл. Мета ,завдання та зміст 35.39 KB
  Мета завдання та зміст. Програма з історії спрямована на реалізацію вимог освітньої галузі Суспільствознавство Державного стандарту базової середньої освіти конкретизує зміст історичного компоненту галузі та вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів з історії. Основними компонентами змісту окремих курсів за цією програмою є: зміст історичного навчального матеріалу перелік державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів на який учитель орієнтується під час вивчення конкретних тем відповідних курсів. До кожної теми надано...
80937. Види історичних документів, особливості їх вивчення 35.44 KB
  До історичних джерел належить все створене людиною, у тому числі результати його взаємодії з навколишнім середовищем, а також предмети матеріальної культури, звичаї, обряди, памятки писемності. У широкому сенсі слова памятники писемності в методиці називають документами
80938. Аналіз програми з історії України для 10-11 класів мета завдання та зміст курсу Нової історії України 35.68 KB
  Мета курсу за вибором Досліджуємо історію України для профільних класів суспільногуманітарного напряму поглиблення системи знань учнів про історію України XX століття яке забезпечується набуттям старшокласниками власного інтелектуального досвіду вивчення історичного матеріалу розвитком навчальнопізнавальних умінь та ключових предметних компетенцій. Реалізація курсу за вибором Досліджуємо історію України здійснена у контексті профілізації старшої школи допоможе виконати наступні завдання: поглибити цілісні уявлення старшокласників...
80939. Позакласна позашкільна робота з історії в загальноосвітній школі 30.73 KB
  Позакласна робота різноманітна освітня і виховна робота спрямована на задоволення інтересів і запитів дітей організована в позаурочний час педагогічним колективом школи. Позашкільна робота освітньовиховна діяльність позашкільних закладів для дітей та юнацтва.
80940. Побудова та використання на уроках історії України тренувальних та змістовних завдань 36.8 KB
  Наведіть приклад розроблених завдань. Під системою тренувальних завдань і вправ ми розуміємо сукупність послідовних завдань зі складністю що поступово зростає які пов’язані між собою спільною метою та змістом передбачають багаторазове виконання певної дії або діяльності метою набуття певного навику. Характерною ознакою системи тренувальних завдань та вправ є спрямованість на створення найбільш сприятливих умов для активної взаємодії суб’єкта з об’єктом вивчення й забезпечення високої інтелектуальної активності суб’єкта що забезпечує...