23336

Обработка запросов

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

SELECT SALES.SNUM SALES.SNAME SALES.CITY; FROM SALES; WHERE SALES.

Русский

2013-08-04

404 KB

2 чел.

Московский Государственный Университет Леса

Факультет электроники и системотехники

Кафедра вычислительной техники

Лабораторная работа №6

по дисциплине: Базы данных

«Обработка запросов»

Выполнил:

студент группы ВТ-41

  Соколов И.П.

    Принял:

доцент Боцула Л.Н.

Москва – 2012 г.

Задание на лабораторную работу:

1) Составление простых запросов для одной базы данных.

 1.  Выполните генерацию 2 запросов в среде FoxPro.
 2.  Сохраните запрос в виде файла.
 3.  Проанализируйте результаты.
 4.  Измените содержимое БД.
 5.  Выполните запрос для новой версии БД. Сделайте выводы.

2) Составление простых запросов для двух и более баз данных.

 1.  Выполните генерацию запроса в среде FoxPro.
 2.  Выполните запрос. Результаты выведите на экран.
 3.  Изучите текст SQL.

3) Составление сложных запросов.

 1.  Подготовьте проектные решения по сложному запросу, который предполагает настройку:
 •  функций для вычислительной обработки БД (итоги по всем записям для поля – сумма, среднее, количество записей);
 •  сортировку данных;
 •  группировку данных;
 •  получение групповых итогов.
 1.  Настройте запрос.
 2.  Выполните запрос. Проанализируйте результаты.
 3.  Изучите текст на SQL.
 4.  Сохраните запрос.

Отчет по лабораторной работе:

Исходные базы данных:

Создание запроса:

Добавление полей:

Построение простого запроса для одной базы данных:

Условие: Найти всех продавцов из города London.

SELECT SALES.SNUM, SALES.SNAME, SALES.CITY;

FROM SALES;

WHERE  SALES.CITY = “London”;

GROUP BY SALES.SNUM;

Построение простого запроса для двух баз данных:

Условие: Найти всех продавцов из Лондона, которые обслуживают покупателей из этого же города.

SELECT SALES.SNUM, SALES.SNAME, SALES.CITY, CUSTOM.CNUM, CUSTOM.CNAME;

FROM SALES, CUSTOM;

WHERE CUSTOM.SNUM = SALES.SNUM;

  AND (SALES.CITY = “London”;

  AND CUSTOM.CITY = SALES.CITY);

GROUP BY SALES.SNUM;

Сложный запрос:

SELECT SALES.SNUM, SALES.SNAME, SALES.CITY, CUSTOM.CNUM, CUSTOM.CNAME;

FROM SALES, CUSTOM;

WHERE SALES.SNUM > 1005;

  AND SALES.SNUM < 1013;

  AND CUSTOM.SNUM = SALES.SNUM;

  AND SALES.CITY = “Berlin”;

  AND CUSTOM.CITY = SALES.CITY);

GROUP BY SALES.SNUM;

ORDER BY SALES.CITY DESCENDING

Контрольные вопросы:

 1.  Что такое запрос?
 2.  Привести примеры 2–3 простых запроса (логические выражения).
 3.  Привести пример сложного запроса.
 4.  Прокомментировать текст на SQL для примеров, указанных преподавателем.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22590. Екологічні права і обовязки громадян 18.98 KB
  Громадяни мають право брати участь в обговоренні проектів законодавчих актів матеріалів щодо розміщення будівництва і реконструкції об'єктів які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища та внесення пропозицій до державних та господарських органів установ та організацій з цих питань. Кожен громадянин України має право на участь у розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища раціонального і комплексного використання природних ресурсів. Громадяни можуть об'єднуватися у...
22591. Адміністративні правовідносини 57 KB
  Основні ознаки адміністративних правовідносин: вони виникають на основі адміністративноправових норм; характеризуються наявністю сторін що іменуються суб'єктами адміністративного права; за змістом включають в себе адміністративні права владного характеру і юридичні обов'язки; є видом суспільних відносин державних органів фізичних або юридичних осіборганізацій і спільностей; здійснення суб'єктивних прав або додержання юридичних обов'язків у правовідносинах контролюється і забезпечується державою; Групувати адміністративні правовідносини...
22592. Права та форми власності на землю 64 KB
  Земля в Україні може перебувати у приватній комунальній та державній власності. Суб'єкти права власності на землю. а громадяни та юридичні особи на землі приватної власності; б територіальні громади які реалізують це право безпосередньо або через органи місцевого самоврядуванні на землі комунальної власності; в держава яка реалізує це право через відповідні органи державної влади на землі державної власності.
22593. Цивільне - правові угоди та договори 33.93 KB
  Угоди укладають як юридичні так і фізичні особи. Угоди бувають односторонніми для виникнення такої угоди достатньо волевиявлення однієї сторони; двосторонніми для виникнення угоди необхідні зустрічні волевиявлення двох сторін; багатосторонніми для їх виникнення необхідне волевиявлення трьох і більше сторін. Деякі угоди можуть бути як платними такі безоплатними наприклад договір схову.
22594. Договір найму жилого приміщення 30.71 KB
  Договір найму жилого приміщення в будинках що належать громадянам на правах особистої власності укладається з власником будинку. Предметом договору найму жилого приміщення в будинках державного і громадського житлового фонду є окрема квартира чи інше ізольоване житлове приміщення а також одноквартирний жилий будинок. Не можуть бути самостійним предметом договору найму: жиле приміщення яке хоча і є ізольованим але розмір якого менший від установленого для надання одній особі; частина кімнати або кімнат з'єднаних з іншою кімнатою...
22595. Контролер локальних дисків 63.5 KB
  Програмування контролера НГМД 765 і мікросхеми прямого доступу до пам'яті 8237. Мікросхема контролера НГМД 765 фірми NEC управляє мотором і головками накопичувача на дискетах і обробляє потоки даних що направляються в або з дискових секторів. Один контролер встановлений на платі адаптора дисків може обслуговувати до чотирьох НГМД. За винятком випадків пов'язаних із захистом від копіювання програмістам не доводиться програмувати мікросхему контролера НГМД напряму.
22596. Імітаційна модель процесора 97.5 KB
  Команда як послідовність деяких дій над даними виконується по тактам мікропрограма команди. Команда має вигляд: Код команди 1й операнд 2й операнд . Найчастіше результат команди заноситься за місцем першого операнда. Формат операндів закладається у формат команди.
22597. Визначення швидкодії обчислювальної системи 80 KB
  2; текстові операції – 0.2; файлові операції – 0.35; операції сортування – 0.15; текстові операції – 0.
22598. Робота з регістрами CMOS-memory 45.5 KB
  Приведемо тут тільки короткі зведення: Номер регістра Використання 10H тип накопичувача НГМД 12H тип накопичувача фіксованого диска 14H периферія 15H пам'ять на системній платі молодший байт 16H пам'ять на системній платі старший байт 17H загальна пам'ять молодший байт 18H загальна пам'ять старший байт 30H пам'ять понад 1 мегабайту молодший байт 31H пам'ять понад 1 мегабайту старший байт Кожний з трьох каналів мікросхеми таймера 8253 8254 для AT складається з трьох регістрів. Доступ до кожної групи з трьох регістрів здійснюється...