23345

рогнозирование периодичности технического обслуживания (межремонтной цикла tM ) для ансамбля однотипных мащин

Лекция

Производство и промышленные технологии

16 ТМ 93 98 102 Данные для расчетов: Варианты 1 2 3 tk время измерения выходного параметра час 10 10 10 up предельное значение 100 150 200 u1 измеренные значения 9.5 155 21 u2 измеренные значения 12 165 19 u3 измеренные значения 11 14 23 u4 измеренные значения 105 145 22 u5 измеренные значения 85 15 17 u6 измеренные значения 9 15 20 u7 измеренные значения 95 135 21 u8 измеренные значения 10 157 15 u9 измеренные значения 105 153 24 u10 измеренные значения 95 15 18.

Русский

2013-08-04

44 KB

0 чел.

Лабораторная работа № 6.

Прогнозирование периодичности технического обслуживания (межремонтной цикла tM ) для ансамбля однотипных мащин.

Этапы работы.

  1.  Вычисление параметров нормального распределения по результатам отказа машин по выходному параметру. При этом время отказа прогнозируется, а выходной параметр машин изменяется по формуле

 u =ν t .

Измеряя для каждой машины выходной параметр в момент tk (к – номер машины), мы можем для каждой машины определить параметр νк . Усредняя их по машинам, получим средний параметр ν0 для набора однотипных машин.

  1.  Данные по выходному параметру для разных машин даны в таблице ниже. Время измерения параметров для всех машин одно и то же, равное tk = 20час.

0 = 1/N* ;  ; (1)

Таким образом, мы вычислили средний параметр ν0 и его СКО.

2. Параметр ν подчиняется нормальному распределению. Учитем, что нам надо написать плотность вероятности для отказа, выраженную через выходной параметр u и формулу u= ν t . Она переходит в функции плотности вероятности отказа для однотипных машин вида

 (t) = . (2)

Здесь 0 и бν – вычисленные нами в п.1 величины.

Рассчитать плотность вероятности – формулу (2) и построить график плотности вероятности от времени t (от 0 до 400 час с шагом 1 час).

3. Расчет и построение графика вероятности отказа методом численного интегрирования, и шаг по времени h = 1 :

;  . (3)

4. В единой таблице должны быть даны: время t (от 0 до 400 час с шагом 1 час), плотность вероятности – формула (2), Р(t)-формулы (3). 

Здесь же должны быть даны их графики в зависимости от времени. 

  1.  Определение межремонтного времени ТМ для заданных вероятностей отказа Р=0.05, Р = 0.1, Р=0.16. Результаты оформить как таблицу Р, ТМ .

Р

0.05

0.1

0.16

ТМ

93

98

102

Данные для расчетов:

Варианты

1

2

3

 tk – время измерения

выходного параметра (час)

10

10

10

 up –предельное значение

100

150

200

u1 – измеренные значения

9.5

15,5

21

u2 – измеренные значения

12

16,5

19

u3 – измеренные значения

11

14

23

u4 – измеренные значения

10,5

14,5

22

u5 – измеренные значения

8,5

15

17

u6 – измеренные значения

9

15

20

u7 – измеренные значения

9,5

13,5

21

u8 – измеренные значения

10

15,7

15

u9 – измеренные значения

10,5

15,3

24

u10 – измеренные значения

9,5

15

18


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

63254. Місто Рим і життя його мешканців 20.61 KB
  Мета: дати уявлення про життя столиці Римської імперії та побут римських громадян; знайомити школярів із визначними памятками Риму підвищити рівень загальної культури учнів.
63255. Виникнення християнства 25.65 KB
  Мета: ознайомити учнів з історією виникнення і перших етапів існування християнства; схарактеризувати діяльність перших християнських громад та їхнє становище в римській державі; зясувати причини швидкого поширення вчення Ісуса Христа.
63256. Урок узагальнення з теми «Падіння республіки та рання імперія» 22.26 KB
  Які події періоду що розглядається вам найбільше запамяталися Яка подія відбулася 15 березня 44 р. Скільки років минуло від убивства Цезаря до проголошення Октавіана принцепсом Скільки років тривало одноосібне правління Октавіана Які династії правили...
63258. Римська імперія в III ст. нашої ери 26.11 KB
  Мета: ознайомити учнів з особливостями господарського розвитку і політичного життя Римської імперії в III ст. Після цього уроку учні зможуть: називати час вторгнення варварів; показувати на карті територію Римської імперії в III ст. територію розселення варварських племен...
63259. Пізня Римська імперія IV—V ст. нашої ери 26.17 KB
  Мета: розглянути основні положення реформ Діоклетіана і Константина простежити процес поділу Римської імперії на Західну і Східну; удосконалити навички встановлення причиннонаслідкових звязків порівняння однотипних історичних явищ.
63260. Християнська церква 27.44 KB
  Що спільного було в політиці Діоклетіана і Константина У яких сферах суспільного життя Константин проводив політику що відрізнялася від політики Діоклетіана Порівняйте системи управління що існували в Римській імперії принципат і домінат.
63261. Падіння Західної Римської імперії 27.25 KB
  Мета: дати уявлення про варварські племена Велике переселення народів падіння Риму й утворення варварських королівств на території імперії; зясувати причини розпаду Римської імперії; ознайомити учнів з останніми десятиліттями існування Західної Римської імперії...
63262. Урок узагальнення з теми «Пізня Римська імперія» 20.76 KB
  Після цього уроку учні зможуть: називати час вторгнення варварів реформ Діоклетіана і Константина прийняття християнства як державної релігії Римської імперії вторгнення гунів дати поділу Римської імперії на Західну і Східну падіння Західної...