23345

рогнозирование периодичности технического обслуживания (межремонтной цикла tM ) для ансамбля однотипных мащин

Лекция

Производство и промышленные технологии

16 ТМ 93 98 102 Данные для расчетов: Варианты 1 2 3 tk – время измерения выходного параметра час 10 10 10 up –предельное значение 100 150 200 u1 – измеренные значения 9.5 155 21 u2 – измеренные значения 12 165 19 u3 – измеренные значения 11 14 23 u4 – измеренные значения 105 145 22 u5 – измеренные значения 85 15 17 u6 – измеренные значения 9 15 20 u7 – измеренные значения 95 135 21 u8 – измеренные значения 10 157 15 u9 – измеренные значения 105 153 24 u10 – измеренные значения 95 15 18.

Русский

2013-08-04

44 KB

0 чел.

Лабораторная работа № 6.

Прогнозирование периодичности технического обслуживания (межремонтной цикла tM ) для ансамбля однотипных мащин.

Этапы работы.

  1.  Вычисление параметров нормального распределения по результатам отказа машин по выходному параметру. При этом время отказа прогнозируется, а выходной параметр машин изменяется по формуле

 u =ν t .

Измеряя для каждой машины выходной параметр в момент tk (к – номер машины), мы можем для каждой машины определить параметр νк . Усредняя их по машинам, получим средний параметр ν0 для набора однотипных машин.

  1.  Данные по выходному параметру для разных машин даны в таблице ниже. Время измерения параметров для всех машин одно и то же, равное tk = 20час.

0 = 1/N* ;  ; (1)

Таким образом, мы вычислили средний параметр ν0 и его СКО.

2. Параметр ν подчиняется нормальному распределению. Учитем, что нам надо написать плотность вероятности для отказа, выраженную через выходной параметр u и формулу u= ν t . Она переходит в функции плотности вероятности отказа для однотипных машин вида

 (t) = . (2)

Здесь 0 и бν – вычисленные нами в п.1 величины.

Рассчитать плотность вероятности – формулу (2) и построить график плотности вероятности от времени t (от 0 до 400 час с шагом 1 час).

3. Расчет и построение графика вероятности отказа методом численного интегрирования, и шаг по времени h = 1 :

;  . (3)

4. В единой таблице должны быть даны: время t (от 0 до 400 час с шагом 1 час), плотность вероятности – формула (2), Р(t)-формулы (3). 

Здесь же должны быть даны их графики в зависимости от времени. 

  1.  Определение межремонтного времени ТМ для заданных вероятностей отказа Р=0.05, Р = 0.1, Р=0.16. Результаты оформить как таблицу Р, ТМ .

Р

0.05

0.1

0.16

ТМ

93

98

102

Данные для расчетов:

Варианты

1

2

3

 tk – время измерения

выходного параметра (час)

10

10

10

 up –предельное значение

100

150

200

u1 – измеренные значения

9.5

15,5

21

u2 – измеренные значения

12

16,5

19

u3 – измеренные значения

11

14

23

u4 – измеренные значения

10,5

14,5

22

u5 – измеренные значения

8,5

15

17

u6 – измеренные значения

9

15

20

u7 – измеренные значения

9,5

13,5

21

u8 – измеренные значения

10

15,7

15

u9 – измеренные значения

10,5

15,3

24

u10 – измеренные значения

9,5

15

18


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17789. Лінійний простір 5.92 MB
  Лекція 2. Лінійний простір Векторний простір називається лінійним якщо у ньому визначено операції над векторами – додавання і множення на число. Проте лінійний простір може бути утворений об’єктами будьякої природи. Нехай Е дана множина і x y z її елементи; К – мно
17790. Скалярний добуток двох векторів 332.87 KB
  Лекція 4. Скалярний добуток двох векторів Добуток двох векторів може бути як числом так і вектором. Для наочних просторів скалярним добутком двох векторів і називається число що дорівнює добутку їхніх довжин на косинус кута між ними: У nвимірному просторі ск
17791. Векторний добуток двох векторів 2.87 MB
  Лекція 5. Векторний добуток двох векторів Векторним добутком двох векторів і називається вектор такий що: а де; 2.60 б і ; в якщо то вектори утворюють праву трійку. Упорядкована трійка некомпланарних векторів називається правою якщо з кін
17792. СИСТЕМИ ЛІНІЙНИХ АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ 71.09 KB
  Лекція 6. СИСТЕМИ ЛІНІЙНИХ АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ Лінійні алгебраїчні рівняння. Теорема Кронекера Капеллі Нехай задано систему лінійних рівнянь в якій коефіцієнти і вільні члени відомі а – невідомі. Розв’язати систему– це означає знайти впорядкован
17793. Дробово-лінійна функція і її геометричний зміст 59.31 KB
  Лекція 8. Дробоволінійна функція і її геометричний зміст. Дробоволінійною називається функція Якщо с = 0 і d 0 то дробоволінійна функція називається цілою лінійною функцією. При adbc= 0 дробоволінійна функція є сталою величиною. Доведемо що при с0 і аd bс0 графіком др...
17794. Лінійні і квадратичні форми. Приведення квадратичної форми до канонічного вигляду 38.84 KB
  Лекція 9 Лінійні і квадратичні форми. Приведення квадратичної форми до канонічного вигляду. Лінійні форми Розглянемо nвимірний евклідів простір. Поставимо у відповідність до nвимірного вектора з цього простору певне дійсне число . Дістанемо числову функцію векторн
17795. АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ 5.7 MB
  Лекція 10. АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ Аналітична геометрія це розділ математики в якому геометричним обєктам ставлять у відповідність певні рівняння таким чином що властивості обєктів виражаються у властивостях цих рівнянь. Рівняння записуються відносно вибраної сис...
17796. ПРЯМА ЛІНІЯ У ТРИВИМІРНОМУ ПРОСТОРІ 244.53 KB
  Лекція 12. ПРЯМА ЛІНІЯ У ТРИВИМІРНОМУ ПРОСТОРІ Канонічні і параметричні рівняння прямої у тривимірному просторі Пряма лінія у тривимірному просторі може бути задана різними способами: двома точками точкою і напрямом перетином двох площин та ін. Нехай пряма пр
17797. Криві другого порядку 662.09 KB
  Лекція 13. Криві другого порядку Загальне рівняння кривої другого порядку Нагадаємо загальне рівняння поверхні другого порядку 1.5: a11x2 a22y2 a33z2 2a12xy 2a13xz 2a23yz a10x a20y a00 = 0 5.1 Якщо поверхню другого порядку перетинає яканебудь площина поверхня першо