23349

Определение долговечности машины по оптимальному технико-экономическому критерию

Лекция

Производство и промышленные технологии

Для трех величин первоначальной стоимости машины S руб и двух значений n n=n1 n=n2 данные для которых указаны в таблице определить оптимальную долговечность машины. z1 = S t руб ч Вычислить функцию z1t для области времен t =[10 1000 ] час с шагом 10час. n = 2 n = 2 n = 2 n=3 n=3 n=3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 Долговечность час 320 450 1000 40 50 80 Удельные затраты руб час 32625 4572222 10100 20600 32600 94600 Провести анализ...

Русский

2013-08-04

44.5 KB

5 чел.

Лабораторная работа № 4.

Определение долговечности машины по оптимальному технико-экономическому критерию.

Для трех величин первоначальной стоимости машины S (руб) и двух значений n (n=n1 , n=n2), данные для которых указаны в таблице, определить оптимальную долговечность машины.

  При этом последовательность вычислений перечислена ниже.

1. Определить удельные затраты, вызванных первоначальной стоимостью машины.

               z1 = S / t                                            (руб/ч)                                     

Вычислить функцию z1(t) для области времен t =[10 – 1000 ] час с шагом 10час.

  1.  Определить удельные затраты на ТОиР для двух вариантов показателя степени, n , указанные в таблице,

       z3  = A tn / t = A tn-1                                        

Вычислить функцию z3(t) для той же области времен.

  1.  Определить функцию суммарных удельных затрат  

  z0 = z1 + z3 + B.   

  1.  Графически определить оптимальное значение долговечности машины, то-есть построить график функции z0(t) для той же области времен, и определить точку минимума (оптимальная долговечность) на этом графике. При этом следует определить значения долговечности машины для всех шести вариантов. Представить результаты расчетов с графиками.

n = 2

n = 2

n = 2

n=3

n=3

n=3

S1

S2    

S3  

S1 

S2  

S3 

Долговечность (час)

320

450

1000

40

50

80

Удельные затраты (руб/час)

3262,5

4572,222

10100

20600

32600

94600

  1.  Провести анализ полученных вариантов и выбрать наиболее оптимальный. Для этого заполнить таблицу вида:

                                                                                    

 

Обосновать выбор варианта.

Варианты: данные для лаб. Работы

A (руб\часn )

n1

B (руб\час)

S1 (руб/ч)

S2 (руб/ч)

S3 (руб/ч)

 n2

1

5

2

100

0.5*106

1*106

5*106

3

2

10

2

200

0.5*106

1*106

5*106

3

3

50

2

100

0.5*106

1*106

5*106

3


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41242. Розвиток культури України у другій половині 14-18 ст. 89 KB
  Релігійне життя в Україні. Релігійне життя в Україні. Яку роль відігравав католицизм в Україні в 1516 ст. Центрами боротьби проти католицизму в Україні стають братства.
41243. Українська та європейська культура в 19 - на початку 20 ст. Література, наука, освіта 49.5 KB
  Розвиток освіти в Україні. Розвиток освіти в Україні. Царський уряд поставив завдання перед обома університетами Харківським та Київським проведення русифікаторської політики в Україні. Однак царський уряд в умовах наростання революційного і національновизвольного руху в Україні злякався поширення освіти серед нижчих шарів населення і поступово ці школи були закриті.
41244. ФОРМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 46 KB
  Форми екологічної експертизи В Україні здійснюється державна громадська та інші екологічніекспертизи. Висновки державної екологічної експертизи є обов'язковими для виконання. Приймаючи рішення щодо подальшої реалізації об'єктів екологічної експертизи висновки державної екологічної експертизи враховуються нарівні з іншими видами державних експертиз. Висновки громадської та іншої екологічної експертизи мають рекомендаційний характер і можуть бути враховані при проведенні державної екологічної експертизи а також...
41246. Проектування сівозмін і обробітку ґрунту в господарстві АТ “Прогрес” розташоване в північно-східному Лісостепу України в Сумському районі Сумської області 1023 KB
  Одним із важливих факторів врожайності сільськогосподарських культур є родючість ґрунту. Тому знання агрохімічного складу ґрунту є дуже важливим у землеробстві. Вони дають змогу зробити висновки щодо забезпечення вирощуваних рослин поживними речовинами, вологою та про рівень кислотності ґрунту
41247. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 63.5 KB
  Органи державного управління в галузі екологічної експертизи Державне управління в галузі екологічної експертизи здійснюють Кабінет Міністрів України Уряд Автономної Республіки Крим місцеві Ради народних депутатів органи виконавчої влади на місцях Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України як спеціально уповноважений орган у цій галузі і його органи на місцях а також органи та установи Міністерства охорони здоров'я...
41249. Учет запасов за МСФО 212 KB
  Признание и первоначальная оценка запасов. Общий подход к учету запасов и требования по раскрытию информации о них в финансовой отчетности приведены в МСБУ 2 Запасы. МСБУ 2 также не применяется к оценке запасов удерживаемых: а производителями продукции сельского хозяйства и лесничества сельскохозяйственной продукции после сбора урожая полезных ископаемых и минеральных продуктов в случае когда они оцениваются по чистой стоимости реализации согласно практике существующей в определенных отраслях; б продавцамипосредниками товаров...
41250. Технология литья по выплавляемым моделям. Составляющие литейного модельного комплекта 203 KB
  Литейное производство – отрасль машиностроения, занимающаяся изготовлением фасонных заготовок или деталей путем заливки расплавленного металла в специальную форму, полость которой имеет конфигурацию заготовки (детали).