23349

Определение долговечности машины по оптимальному технико-экономическому критерию

Лекция

Производство и промышленные технологии

Для трех величин первоначальной стоимости машины S руб и двух значений n n=n1 n=n2 данные для которых указаны в таблице определить оптимальную долговечность машины. z1 = S t руб ч Вычислить функцию z1t для области времен t =[10 – 1000 ] час с шагом 10час. n = 2 n = 2 n = 2 n=3 n=3 n=3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 Долговечность час 320 450 1000 40 50 80 Удельные затраты руб час 32625 4572222 10100 20600 32600 94600 Провести анализ...

Русский

2013-08-04

44.5 KB

5 чел.

Лабораторная работа № 4.

Определение долговечности машины по оптимальному технико-экономическому критерию.

Для трех величин первоначальной стоимости машины S (руб) и двух значений n (n=n1 , n=n2), данные для которых указаны в таблице, определить оптимальную долговечность машины.

  При этом последовательность вычислений перечислена ниже.

1. Определить удельные затраты, вызванных первоначальной стоимостью машины.

               z1 = S / t                                            (руб/ч)                                     

Вычислить функцию z1(t) для области времен t =[10 – 1000 ] час с шагом 10час.

  1.  Определить удельные затраты на ТОиР для двух вариантов показателя степени, n , указанные в таблице,

       z3  = A tn / t = A tn-1                                        

Вычислить функцию z3(t) для той же области времен.

  1.  Определить функцию суммарных удельных затрат  

  z0 = z1 + z3 + B.   

  1.  Графически определить оптимальное значение долговечности машины, то-есть построить график функции z0(t) для той же области времен, и определить точку минимума (оптимальная долговечность) на этом графике. При этом следует определить значения долговечности машины для всех шести вариантов. Представить результаты расчетов с графиками.

n = 2

n = 2

n = 2

n=3

n=3

n=3

S1

S2    

S3  

S1 

S2  

S3 

Долговечность (час)

320

450

1000

40

50

80

Удельные затраты (руб/час)

3262,5

4572,222

10100

20600

32600

94600

  1.  Провести анализ полученных вариантов и выбрать наиболее оптимальный. Для этого заполнить таблицу вида:

                                                                                    

 

Обосновать выбор варианта.

Варианты: данные для лаб. Работы

A (руб\часn )

n1

B (руб\час)

S1 (руб/ч)

S2 (руб/ч)

S3 (руб/ч)

 n2

1

5

2

100

0.5*106

1*106

5*106

3

2

10

2

200

0.5*106

1*106

5*106

3

3

50

2

100

0.5*106

1*106

5*106

3


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

67029. Шкільний проект духовно – морального виховання 256.5 KB
  Вічним джерелом цієї проблеми є нестримне прагнення кожної людини визначитись з основами своєї діяльностіпоказати те чому завдячує людинароблячи той чи інший крок у своєму житті. Невід’ємною ланкою духовності людини є її культура. Поняття культура нерозривно пов’язане з усіма видами діяльності людини: політичнимекономічним правовим релігійним етичним художнім тощо.
67030. Путь к гармонии 100 KB
  Оборудование: мини-проекты толковый словарь правила Шаги к успеху и гармонии эмоциональный термометр индикаторы настроения ступенчатая шкала Этапы пути к гармонии. А чтобы достигнуть всего этого человек прежде всего должен находиться в гармонии с самим собой.
67031. Не руйнуй гармонії земної 107.5 KB
  Глобальною проблемою стали кислотні дощі, які гублять рослинність, знищують життя в прісних водах, це і негативні наслідки науково-технічної революції, неконтрольоване зростання населення Землі, кількість якого вже перевищила критичну межу, дедалі більше забруднення атмосфери, гідросфери.
67032. Що таке гендерна рівність? Всі ми – різні, але всі ми – однакові 4.19 MB
  Мета: ознайомити дітей з поняттями “гендер”, “гендерна рівність” та основами гендерно-правового законодавства України. Формувати в учнів інтерес до навчання з даної теми. Розвивати мислення, пам’ять, увагу та активізувати словниковий запас. Виховувати людяність, гуманність та толерантне ставлення один до одного, бажання приносити користь у суспільстві.
67033. Я люблю географію 100.5 KB
  Організаційний момент Сьогодні між командами змагання Нехай образ не буде серед вас Бо переможцем або переможеним Сьогодні може бути хтось із вас. За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал а за музичний конкурс 2 бали. 1 раунд Географічний лікбез командам прпонується однакове завдання: необхідно на слух правильно написати географічну...
67034. Географічна гра «Щасливий випадок» 69 KB
  Мета гри – дає можливість перевірити рівень засвоєних знань,виявити вміння застосовувати набуті знання, розвивати інтерес і пізнавальну діяльність учнів,сприяє розвитку навичок спілкування між підлітками. В грі приймають участь 2 команди по 5-6 учнів в кожній.
67035. Прямоугольный, остроугольный и тупоугольный треугольники 126 KB
  Цели урока: Обучающие: формировать понятие о прямоугольном, остроугольном, тупоугольном треугольниках; учить анализировать объекты; Развивающие: развивать речь, память, воображение, творческое мышление; Воспитывающие: учить выполнять работу аккуратно, уважать мнение других, жить в коллективе.
67036. Проект «Герб і прапор класу» 236.5 KB
  Мета: Сприяти формуванню особистісних якостей, виховувати особистість, якій притаманні демократична громадянська культура, готовність до компетентної участі у житті суспільства. Розвивати національну свідомість. Вивчення геральдики країни, області, міста, гімназії Виховувати патріотизм, повагу до української державної символіки.
67037. День Рождения. Покупки. Mein Geburtstag. Einkaufen 56 KB
  Цель урока: Развитие навыков говорения по теме. Формирование навыков культуры поведения, соблюдение правил этикета во время праздника. Оборудование: учебник, рабочая тетрадь, схема супермаркета, картинки с рисунками товаров, поздравительные открытки, приглашение на день рождения.