23357

ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОВ ПОЛЯРИЗАЦИИ СВЕТА

Лабораторная работа

Физика

Направление плоскости поляризации можно изменить и контролировать с помощью лимба на поляризаторе. Снять с оптической скамьи анализатор и поляризатор. Поставить поляризатор и измерить фототок обусловленный плоскополяризованным светом ip .

Русский

2013-08-04

107.5 KB

0 чел.

Естественный свет от источника (2), проходя через поляризатор (3), поляризуется. Направление плоскости поляризации можно изменить и контролировать с помощью лимба на поляризаторе. Далее свет, проходящий через анализатор (4), попадает на фотоэлемент (5), сила тока через который прямо пропорциональна интенсивности света I:

i = kI.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ И

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Изучить экспериментальную установку.

Включить микроамперметр, прогреть его в течение 3 мин. и не включая осветителя измерить темновой ток it фотоэлемента, обусловленный естественным освещением лаборатории.

Часть А.

Снять с оптической скамьи анализатор и поляризатор. Включить осветитель и установить освещенность, обеспечивающую фототок  i0~ 50 мкА.            

Поставить поляризатор и измерить фототок, обусловленный плоскополяризованным светом ip . Найти отношение : = (ip - it) / (i0 - it)

Повторить пункты 3 и 4 три раза. Найдя среднее значение  проверить    соотношение (4).

Часть В.

Установить на скамью анализатор. Лимб анализатора установить в положение “0”. Изменяя положение лимба поляризатора добиться максимального фототока. Увеличить силу света осветителя до получения фототока i ~ 50 мкА. Занести значение i в столбец “0”  Таблицы 1.

Повернуть лимб анализатора на угол = 10  по часовой стрелке и измерить фототок i.

Результат занести в столбец “10” Таблицы 1.

Таблица № 1

, град

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

i

, град

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-80

-90

i


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58040. Побудова математичної моделі 120.5 KB
  Мета уроку: Сприяти формуванню практичних умінь і навичок розв’язувати задачі за допомогою рівнянь; розвивати логічне мислення; спонукати учнів до прояву творчої активності, ініціативи; розвивати вміння аналізувати, знаходити раціональні способи розв’язування задач.
58041. Підсумковий урок по темі «Чотирикутники» 220 KB
  Мета уроку: Повторити і систематизувати означення окремих видів чотирикутників і їх властивостей. Встановити зв’язок між обсягами понять. Вдосконалити в учнів уміння та навички розв’язувати задачі, використовуючи властивості чотирикутників...
58042. Особистісно орієнтоване навчання на уроках математики 116.5 KB
  Виходячи з принципів особистісно орієнтованого навчання учитель повинен дозволити учням засвоювати знання в тому темпі який визначається їхніми пізнавальним здібностями забезпечити засвоєння всіма учнями знань на рівні державних стандартів що дозволить їм продовжувати освіту або займатися трудовою діяльністю після отриманої спеціальної підготовки; дати можливість здібним учням максимально розвинути позитивні нахили і задовольнити свої пізнавльні інтереси...
58043. Узагальнена теорема Фалеса 228.5 KB
  Мета уроку: Закріпити знання учнів про зміст узагальненої теореми Фалеса а також про означення та властивості подібних трикутників; доповнити знання учнів історичними фактами з життя Фалеса та таких понять як пропорціональність відрізків та подібність фігур; удосконалювати вміння застосовувати вивчені твердження під час розв’язування задач практичного змісту. Ми з вами вивчаємо одну з найцікавіших тем геометрії Узагальнена теорема Фалеса. Чому найцікавіших Тому що знання узагальненої теореми Фалеса та означення подібності трикутників і їх...
58044. Функція в основній школі 346.5 KB
  Мета: повторити, систематизувати та узагальнити знання учнів з теми «Функція в основній школі»; удосконалювати вміння та навички у застосуванні цих знань при розвязуванні вправ; розвивати логічне та асоціативне мислення...
58045. Квадратична функція і її графік 82 KB
  Мета: розглянути побудову графіка функції y=x2bxc та її властивості використовуючи графік функції y = x2 навчитись знаходити значення функції значення аргументу розвивати вміння увагу й систематизувати вивчений матеріал; розвивати графічну грамотність.
58046. Урок – игра «Бизнес». Квадратные уравнения 56 KB
  Цель: Повторить, обобщить и систематизировать знания, умения и навыки по теме « Квадратные уравнения»; Развивать: самостоятельность, творчество, инициативу, работать в заданном темпе; Воспитать: аккуратность, настойчивость и прилежания в работе...
58047. Додавання, віднімання, порівняння та округлення десяткових дробів 61.5 KB
  Мета: Повторити основні поняття з теми: «Десяткові дроби. Додавання, віднімання, порівняння та округлення десяткових дробів» при розв’язанні задач; Звернути увагу на практичний вміст математичних задач; Сприяти розвитку творчих здібностей учнів та їх естетичного сприйняття.
58048. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми. Природоохоронні території Африки 63.5 KB
  Мета. Формувати в учнів знання про основні види стихійних явищ, екологічні проблеми та природоохоронні території Африки, сприяючи розвиткові комплексного світосприйняття шляхом екологічного виховання; розвивати навики роботи з картою, просторово-логічне мислення, память; виховувати культуру спілкування.