23357

ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОВ ПОЛЯРИЗАЦИИ СВЕТА

Лабораторная работа

Физика

Направление плоскости поляризации можно изменить и контролировать с помощью лимба на поляризаторе. Снять с оптической скамьи анализатор и поляризатор. Поставить поляризатор и измерить фототок обусловленный плоскополяризованным светом ip .

Русский

2013-08-04

107.5 KB

0 чел.

Естественный свет от источника (2), проходя через поляризатор (3), поляризуется. Направление плоскости поляризации можно изменить и контролировать с помощью лимба на поляризаторе. Далее свет, проходящий через анализатор (4), попадает на фотоэлемент (5), сила тока через который прямо пропорциональна интенсивности света I:

i = kI.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ И

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Изучить экспериментальную установку.

Включить микроамперметр, прогреть его в течение 3 мин. и не включая осветителя измерить темновой ток it фотоэлемента, обусловленный естественным освещением лаборатории.

Часть А.

Снять с оптической скамьи анализатор и поляризатор. Включить осветитель и установить освещенность, обеспечивающую фототок  i0~ 50 мкА.            

Поставить поляризатор и измерить фототок, обусловленный плоскополяризованным светом ip . Найти отношение : = (ip - it) / (i0 - it)

Повторить пункты 3 и 4 три раза. Найдя среднее значение  проверить    соотношение (4).

Часть В.

Установить на скамью анализатор. Лимб анализатора установить в положение “0”. Изменяя положение лимба поляризатора добиться максимального фототока. Увеличить силу света осветителя до получения фототока i ~ 50 мкА. Занести значение i в столбец “0”  Таблицы 1.

Повернуть лимб анализатора на угол = 10  по часовой стрелке и измерить фототок i.

Результат занести в столбец “10” Таблицы 1.

Таблица № 1

, град

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

i

, град

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-80

-90

i


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55338. Підготовка педагогів до взаємодії з обдарованими дітьми 74.5 KB
  Мета і завдання проекту Основна мета проекту: створити умови для виявлення підтримки і підготовки вчителів до взаємодії з обдарованими дітьми для ефективного розвитку інтелектуального і творчого потенціалу цих учнів.
55339. Інструмент для видалення бур'янів в саду, на городі 260.5 KB
  Мета проекту: вдосконалити навички роботи з різним інструментом для обробки деревини та металів, розвивати естетичний смак, економічно використовувати матеріали.
55340. ПРОЕКТНА СИСТЕМА ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 328.5 KB
  Суть проектної технології полягає у функціонуванні цілісної системи дидактичних засобів змісту методів прийомів що адаптує навчальновиховний процес до структурних та організаційних вимог навчального проектування.
55341. Біосферно-ноосферні ідеї В.І. Вернадського – основа сучасної екології 3.33 MB
  Вчення В. Вернадського тим рельєфніше виступає роль і значення для нас всього того що зробив цей геніальний учений мислитель справжній син України який розробив науковий фундамент силу і глибину глобального геологічного процесу втілюючого сучасний перехід біосфери в ноосферу.
55342. ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОІЧНОЇ ІННОВАЦІЇ 178.5 KB
  Актуальність порушеної проблеми зумовлена наступними суперечностями: між вимогами що постали перед шкільною освітою щодо забезпечення всебічного розвитку учнів і наявними засобами їхнього розвитку...
55343. Проектная деятельность как способ мотивации педагогов к использованию ИКТ 133.5 KB
  Цель программы: формирование мотивации педагогов к использованию средств ИКТ в учебно-воспитательном процессе. Как известно мотивация побуждение к действию динамический...
55344. ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ШЛЯХ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ 162.5 KB
  Хотілося б звернути увагу на те що проектні технології навчання відтворюють процеси дослідницької діяльності оскільки містять цикл і мають на меті процеси руху від незнання до знання на відміну від традиційних лінійних технологій навчання.
55345. ПІДСТАВКИ ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА 295.5 KB
  Визначити призначення виробу: підставка призначена для утримання електропаяльника в нагрітому чи холодному стані в проміжках між роботою та зберігання матеріалу необхідного при паянні.