23357

ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОВ ПОЛЯРИЗАЦИИ СВЕТА

Лабораторная работа

Физика

Направление плоскости поляризации можно изменить и контролировать с помощью лимба на поляризаторе. Снять с оптической скамьи анализатор и поляризатор. Поставить поляризатор и измерить фототок обусловленный плоскополяризованным светом ip .

Русский

2013-08-04

107.5 KB

0 чел.

Естественный свет от источника (2), проходя через поляризатор (3), поляризуется. Направление плоскости поляризации можно изменить и контролировать с помощью лимба на поляризаторе. Далее свет, проходящий через анализатор (4), попадает на фотоэлемент (5), сила тока через который прямо пропорциональна интенсивности света I:

i = kI.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ И

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Изучить экспериментальную установку.

Включить микроамперметр, прогреть его в течение 3 мин. и не включая осветителя измерить темновой ток it фотоэлемента, обусловленный естественным освещением лаборатории.

Часть А.

Снять с оптической скамьи анализатор и поляризатор. Включить осветитель и установить освещенность, обеспечивающую фототок  i0~ 50 мкА.            

Поставить поляризатор и измерить фототок, обусловленный плоскополяризованным светом ip . Найти отношение : = (ip - it) / (i0 - it)

Повторить пункты 3 и 4 три раза. Найдя среднее значение  проверить    соотношение (4).

Часть В.

Установить на скамью анализатор. Лимб анализатора установить в положение “0”. Изменяя положение лимба поляризатора добиться максимального фототока. Увеличить силу света осветителя до получения фототока i ~ 50 мкА. Занести значение i в столбец “0”  Таблицы 1.

Повернуть лимб анализатора на угол = 10  по часовой стрелке и измерить фототок i.

Результат занести в столбец “10” Таблицы 1.

Таблица № 1

, град

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

i

, град

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-80

-90

i


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69704. Математичні функції 47.5 KB
  Функція mах() повертає максимальний з переданих їй п аргументів. Наприклад, echo max(7,10, 3,1 $а, $b) виведе 10, якщо значення $а і $Ь менше або рівні 10. Якщо функції переданий один параметр, то він повинен бути масивом, в якому буде вироблений пошук максимального елементу.
69705. Читання і запис в бінарному режимі 53.5 KB
  Для кожного відкритого файлу система зберігає величину яка називається покажчиком поточної позиції файлу. При відкритті файлу цей покажчик встановлюється на початок файлу. З кожним викликом функції читання файлу покажчик поточної позиції зрушується...
69706. Функції для роботи з файлами 102 KB
  Всі функції можна розділити на такі групи: Функції маніпулювання файлами. Функції для роботи з іменами файлів. Функції визначення типа і параметрів файлу.
69707. Перевантаження функцій 27.5 KB
  Перевантаження функцій — це використання одного імені для декількох функцій. Секрет перевантаження полягає в тому, що кожне перевизначення функції повинне використовувати або інші типи параметрів, або іншу їх кількість. Тільки ці відмінності дозволяють компілятору визначати...
69708. Перевантаження конструкторів 27.5 KB
  Для перевантаження конструктора існують три причини: гнучкість, можливість створення ініціалізованих (не ініціалізованих) об’єктів і конструкторів копіювання. Досить часто об’єкти класу можна створити декількома способами.
69709. Параметри по замовчуванню 24.5 KB
  Значення за замовчанням задається за допомогою синтаксичної конструкції яка дуже схожа на ініціалізацію змінної. Наприклад наступний оператор оголошує що функція myfunc отримує один аргумент типу double що за замовчанням приймає значення...
69710. Перевантаження операторів за допомогою дружніх функцій 23 KB
  Оператори можна перенавантажувати за допомогою дружніх функцій, які не являються членами класу. Це означає, що дружні функції не отримують неявно покажчик this. Отже, перевантажена операторна функція отримує параметри явно. Таким чином, при перевантаженні бінарного оператора дружня...
69711. Конструктори 34 KB
  Конструктор призначений для ініціалізації об’єкту і викликається автоматично при його створенні. Основні властивості конструкторів. Конструктор не повертає значення, навіть типу void. Не можна отримати покажчик на конструктор.
69712. Дружні функції 25 KB
  Метод як правило використовується для реалізації властивостей об’єкту а у вигляді дружніх функцій оформляються дії не представляючі властивості класу але концептуально що входять в його інтерфейс і потребуючі в доступі до його прихованих полів наприклад перевизначення операції...