23361

Списки та стрічки в Python

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

3 Дії зі списками 1.4 Методи роботи зі списками 1.1 Дожина списка 1.

Украинкский

2013-08-04

3.02 MB

6 чел.

  1.  Номерація елементів списка. Зрізи. Багатомірні списки.

1.2.1 Номерація елементів

 1.2.2  Зрізи

1.2.3 Вложені списки

1.3 Дії зі списками

1.4 Методи роботи зі списками

1.4.1 Дожина списка

1.4.2 Генерація списка с послідовними номерами

1.4.3 Додавання елемента до списку

1.4.4 Сортування списка

1.4.5 Додавання елементів у список

1.4.6 Видалення елементів зі списка

1.4.7 Пошук входження в список першого елемента

1.4.8 Видалення зі списка елементів з заданими значеннями

2. Стрічки

2.1 Загальні поняття про роботу зі строчками

2.1.1 Спецсимволи

2.1.2 Екранування спецсимволів

2.2 Номерація символів стрічки. Зрізи.

2.3 Робота зі стрічками. Склеювання і розмноження.

2.4 Функція роботи зі стрічками

2.4.1 Довжина стрічки

2.5 перехід від числової перемінної до стрічки і навпаки

2.6 Отримання ascii-кодів символів

2.7 Ввід з клавіатури

Індивідуальне завдання

1.

2.

Висновок: В цій практичній роботі  я навчився користуватися даними різних типів, створював списки, строки. Закріпив навички що до роботи з програмою. Освоїв основи програмування.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53855. Фундаментальный и технический анализ 26 KB
  Фундаментальный анализ основывается на оценке эффективности деятельности предприятия-эмитента. Он предполагает изучение комплекса показателей финансового состояния предприятия; степени конкурентоспособности производимой продукции
53856. Риск и доходность активов 29.5 KB
  Все факторы риска можно разделить на две группы: объективные и субъективные. К объективным относятся факторы, не зависящие непосредственно от самой фирмы. В эту группу входят: инфляция, конкуренция, политические и экономические кризисы и т.д.
53857. Риск и доходность финансовых активов 30 KB
  Под риском понимают вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь (снижение прибыли, дохода и даже потеря капитала инвестора) вследствие наступления неблагоприятных обстоятельств.
53858. Методы финансирования деятельности компании, самофинансирование 27 KB
  В большинстве случаев выделяют следующие методы финансирования: самофинансирование, эмиссия акций (акционирование), финансирование за счет эмиссии долговых ценных бумаг, кредитное финансирование, бюджетное финансирование
53859. Простые методы оценки эффективности инвестиционных проектов 30.5 KB
  Под методом оценки эффективности инвестиционных проектов понимается система способов и приемов сопоставления связанных с проектом результатов и затрат. Применение метода позволяет сформировать количественный показатель
53860. Критический объем продаж - понятие, методы расчета 26.5 KB
  Метод критического объема продаж, в приложении к оценке и достижению приемлемого уровня левериджа заключается в определении для каждой конкретной ситуации объема выпуска, обеспечивающего безубыточную деятельность.
53861. АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ КРАЄЗНАВЧОГО МАТЕРІАЛУ В ШКІЛЬНІЙ ГЕОГРАФІЇ 86.5 KB
  Багатоаспектність навчальновиховного процесу вимагає постійних резервів щодо застосування краєзнавчого матеріалу у комплексному розвитку особистості школяра. Адже актуальність питання про використання краєзнавчого матеріалу на уроках географії визначається перш за все вдосконаленням системи національної освіти зокрема обумовленістю таких стратегічних цілей системи як національна спрямованість освіти її невіддільність від національного ґрунту органічне поєднання з національною історією і традиціями відтворення у...
53862. Краса у праці і в природі 261.5 KB
  Складання твору Перші сніжинки. Вирізування сніжинки. Обладнання: Загадка про сніжинку; картини зими; витинанки сніжинок; технологічна карта виготовлення сніжинки; музичний запис П. Якої форми розміру бувають сніжинки Якого кольору На що схожі Гарні зірочки фантастичні квіти.