23389

ПОВЕРКА ЭЛЕКРОННОГО АВТОМАТЧЕСКОГО ПОТЕНЦИОМЕТРА КАЛИБРАТОРОМ ИКСУ-2000

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Уравнение равновесия компенсационной схемы: Ext=RбmRпрIвв–RмIнв Rпр=RRшRп RRшRп; m – доля приведенного сопротивления; Iвв – ток верхней ветви; Iнв – ток нижней ветви; Схема работы ИКСУ2000 В режиме измерений: ЭКРАН Микропроцессорный модуль Цифровая величина Аналоговая величина АЦП ПЭВМ В режиме воспроизведения: Выходные клеммы клавиатура Аналоговая величина АЦП Цифровая величина Микропроцессорный модуль ПЭВМ.

Русский

2013-08-05

68.86 KB

6 чел.

ПОВЕРКА ЭЛЕКРОННОГО АВТОМАТЧЕСКОГО ПОТЕНЦИОМЕТРА КАЛИБРАТОРОМ ИКСУ-2000

Цель работы: исследовать работу калибратора-измерителя унифицированных сигналов ИКСУ-2000 при проведении проверки автоматического потенциометра и оценки его пригодности к работе.

Приборы и оборудование: Автоматический электронный потенциометр; калибратор измеритель ИКСУ-2000, соединительные провода.

           Показания                   Показания                 Абсолютная           Относительная             Приведенная

          образцового               проверяемого             погрешность            погрешность                погрешность

         прибора(Со) оС          прибора(Си) оС                 Δ оС                     δ %                        δpr %

0

-0,5

0,5

0,25

40

38

2

5

1

80

78

2

2,5

1

120

118,5

1,5

1,25

0,75

160

159

1

0,625

0,5

200

199,5

0,5

0,25

0,25

160

159,5

0,5

0,3125

0,25

120

119

1

0,833333

0,5

80

78,5

1,5

1,875

0,75

40

39

1

2,5

0,5

0

-0,5

0,5

0,25

Δ=Cо-Сп                       δ= Δ/Со*100%                               δpr= Δ/200*100%

K=0,5;  δprmax=1

Прибор не удовлетворяет классу точности.

Δ=f(Co)

δ=f(Co)

δpr=f(Co)

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА.

Уравнение равновесия компенсационной схемы:

Ex(t)=(Rб+m*Rпр)*Iвв–Rм*Iнв                                   Rпр=(R*Rш*Rп)/(R+Rш+Rп);

m – доля приведенного сопротивления; Iвв – ток верхней ветви; Iнв – ток нижней ветви;

Схема работы ИКСУ-2000

В режиме измерений:

ЭКРАН

Микропроцес-сорный модуль

Цифровая величина

Аналоговая величина

АЦП

ПЭВМ

В режиме воспроизведения:

Выходные клеммы

клавиатура

Аналоговая величина

АЦП

Цифровая величина

Микропро-цессорный модуль

ПЭВМ


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57995. Емоції та почуття в житті людини 41 KB
  Мета уроку: надати загальне уявлення про емоції почуття та моральні почуття їх роль у житті людини; вчити наводити приклади емоцій та почуттів познайомити учнів про силу моральних почуттів; розвивати навички опанування термінів та роботи в групах...
57996. Учимся речевому этикету. Уроки вежливости 56.5 KB
  Цель урока: ознакомить учащихся с правилами вежливого поведения и речи; сформировать умение активно пользоваться различными этикетными формами в устной и письменной речи с учетом речевой ситуации; развивать образное и логическое мышление, чувства языка, языковой памяти, речевого слуха...
57997. Построение диаграмм и графиков на основе табличных данных 102 KB
  Напишу много чисел и попрошу их представить в порядке возрастания Легко представить А если я построю диаграмму или график Какие способы представления данных вам известны Ответ: таблицы схемы запись графики диаграммы т. Какие из этих способов вы считаете наиболее наглядными...
57998. Підсумки Microsoft Excel (MICROSOFT OFFICE 2010) 427.5 KB
  Мета: Отримання учнями практичних навичок впорядкування списків шляхом групування записів з виведенням проміжних результатів.
57999. Фізична та соціальна складова здоров’я. Інноваційний інтегрований урок з основ здоров’я та фізичної культури 973 KB
  Мета: Формувати позитивну мотивацію щодо здорового способу життя культури здоров’я; поліпшувати репродуктивне здоров’я дітей та підлітків; своєчасне попередження вживання шкідливих звичок серед молоді; підвищення особистісного і творчого потенціалу учнів їх прагнення до самореалізації життєвого успіху...
58000. Форматування тексту 55 KB
  Мета уроку: знайомити учнів з поняттям форматування та видами Форматування; Вчити використовувати засоби форматування тексту, Застосовувати кнопки панелі інструментів та нестандартні символи при оформлені текстів; розвивати абстрактне мислення, творчий підхід до ство рення документів.
58001. ФОРМУЛИ СКОРОЧЕНОГО МНОЖЕННЯ 151.5 KB
  Вчитель відкриває на ІАД правильні відповіді які до цього момента були приховані. Вчитель викликає до дошки по черзі чотирьох учнів кожен з яких за допомогою стрілок з’єднує записи завдань із записами правильних рішень.
58002. Freizeit. Вільний час 4.64 MB
  Мета: Тренувати учнів у вживанні нової лексики: die Freizeit, das Spiel, spielen, der Fussball, der Volleyball, der Federball, fernsehen, der Basketball, das Klavier, rauchen, der Rad, schwimmen, skaten, stricken, hören, die Musik, fahren, lesen, tanzen, nähen, backen, tauchen.
58003. Freizeit und Hobbys 93.5 KB
  Мета: Активізувати вживання вивчених ЛО до теми “Freizeit”. Навчати учнів вести бесіду, працювати у парах та групах. Повторити граматичний матеріал Модальні дієслова. Удосконалювати навички говоріння,читання,письма, аудіювання.