23392

ПОВЕРКА ЭЛЕКТРОННОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИОМЕТРА

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

max=[Δ1;2max EkEн]100 Vприв.max=[E2E1max EkEн]100 K=05 Условие: .

Русский

2013-08-05

72.92 KB

5 чел.

ПОВЕРКА ЭЛЕКТРОННОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИОМЕТРА.

Цель работы: изучить конструкцию автоматического электронного потенциометра и провести его поверку с помощью образцового прибора для оценки пригодности автоматического потенциометра к работе.

Приборы и оборудование: Автоматический электронный потенциометр; пирометры излучения; соединительные провода.

Показания поверяемого прибора, 0С

Номинальное значение термо-эдс с учетом температуры свободных концов, Et мВ

Показания образцового потенциометра, мВ

Абсолютная погрешность поверяемого

прибора, мВ

ВариацияV мВ

Прямой ход

Е1

Обратный ход

Е2

Прямой

ход

∆1

Обратный ход

∆2

0

-1,31

-1,47

-1,36

0,16

0,05

0,11

40

1,35

1,17

1,23

0,18

0,12

0,06

80

4,17

3,95

4,15

0,22

0,02

0,2

120

8,12

6,85

7,04

1,27

1,08

0,19

160

10,15

9,87

9,75

0,28

0,4

0,12

200

13,35

15,05

14,07

1,7

0,72

0,98

∆=Et-E

γприв.max=[Δ1;2max/*(Ek-Eн)]*100

Vприв.max=[(E2-E1)max/*(Ek-Eн)]*100

%

%

K=0,5

Условие:

,                                                                                                                                                  

.     

Не выполняется.

Вывод: автоматический электронный потенциометр не пригоден к работе.

Et=f(0С)

E1=f(0С)

E2=f(0С)

∆1,2= f(0С)

Уравнение равновесия:

Ex(t)=(Rб+m*Rпр)*Iвв–Rм*Iнв

Iвв – ток верхней ветви; Iнв – ток нижней ветви;

Rпр=(R*Rш*Rп)/(R+Rш+Rп); m – доля приведенного сопротивления

Схема работы ИКСУ-2000


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

19823. Ініціалізація та руйнування об’єкта (конструктори та деструктори) 25 KB
  Ініціалізація та руйнування обєкта конструктори та деструктори. Як правило певну частину об'єкта перш ніж його можна буде використову вати необхідно ініціалізувати. Наприклад розглянемо клас myClass який було представлено вище у цьому підрозділі. Перш ніж об'єк
19824. Множинне успадкування (побудова класів, похідних від декількох багатьох базових) 18.97 KB
  Множинне спадкування концепція підтримувана частиною об'єктноорієнтованихмов програмування при якій класнащадок може мати більше одного суперкласубезпосереднього класубатька. Ця концепція є розширенням простого абоодиночного спадкування single inheritan...
19825. Обмеження доступу до компонентів об’єкта (використання специфікатора const) 27.5 KB
  Обмеження доступу до компонентів обєкта використання специфікатора const Член класу може бути оголошений не тільки відкритим public або закритим private але і захищеним protected. Окрім цього базовий клас у цілому може ус падковуватися з використанням специфікатора до...
19826. Організація зовнішнього доступу до локальних компонентів класу (специфікатор friend) 23.5 KB
  Організація зовнішнього доступу до локальних компонентів класу специфікатор friend. Технологія об'єктноорієнтованого програмування дає змогу організувати до ступ до закритих членів класу функціями які не є його членами. Для цього дос татньо оголосити ці функції др...
19827. Параметризовані класи (templates) 25 KB
  1.Параметризовані класи templates. Параметризовані класи це класи що можуть оперувати узагальненими типами. Ці класи генеруються подібно узагальненим функціям в період компіляції. Призначення і особливість параметризованих класів схожа структура класу з різними тип...
19828. Повні імена компонентів класу. Вкладені класи. Статичні компоненти класу 22 KB
  Повні імена компонентів класу. Вкладені класи. Статичні компоненти класу. Об'єктноорієнтований під до розроблення програмних продуктів побудова ний на такому понятті як класи. Клас визначає новий тип даних який задає фор мат об'єкта. Клас містить як дані так і коди ...
19830. Специфікація функцій, що обробляють виключення 24.5 KB
  Специфікація функцій що обробляють виключення Повернення функцією коду помилки є самим звичайним і широко застосовуваним методом. Однак цей метод має істотні недоліки. Поперше потрібно пам'ятати чисельні значення кодів помилок. Цю проблему можна обійти використовую...