23392

ПОВЕРКА ЭЛЕКТРОННОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИОМЕТРА

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

max=[Δ1;2max EkEн]100 Vприв.max=[E2E1max EkEн]100 K=05 Условие: .

Русский

2013-08-05

72.92 KB

6 чел.

ПОВЕРКА ЭЛЕКТРОННОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИОМЕТРА.

Цель работы: изучить конструкцию автоматического электронного потенциометра и провести его поверку с помощью образцового прибора для оценки пригодности автоматического потенциометра к работе.

Приборы и оборудование: Автоматический электронный потенциометр; пирометры излучения; соединительные провода.

Показания поверяемого прибора, 0С

Номинальное значение термо-эдс с учетом температуры свободных концов, Et мВ

Показания образцового потенциометра, мВ

Абсолютная погрешность поверяемого

прибора, мВ

ВариацияV мВ

Прямой ход

Е1

Обратный ход

Е2

Прямой

ход

∆1

Обратный ход

∆2

0

-1,31

-1,47

-1,36

0,16

0,05

0,11

40

1,35

1,17

1,23

0,18

0,12

0,06

80

4,17

3,95

4,15

0,22

0,02

0,2

120

8,12

6,85

7,04

1,27

1,08

0,19

160

10,15

9,87

9,75

0,28

0,4

0,12

200

13,35

15,05

14,07

1,7

0,72

0,98

∆=Et-E

γприв.max=[Δ1;2max/*(Ek-Eн)]*100

Vприв.max=[(E2-E1)max/*(Ek-Eн)]*100

%

%

K=0,5

Условие:

,                                                                                                                                                  

.     

Не выполняется.

Вывод: автоматический электронный потенциометр не пригоден к работе.

Et=f(0С)

E1=f(0С)

E2=f(0С)

∆1,2= f(0С)

Уравнение равновесия:

Ex(t)=(Rб+m*Rпр)*Iвв–Rм*Iнв

Iвв – ток верхней ветви; Iнв – ток нижней ветви;

Rпр=(R*Rш*Rп)/(R+Rш+Rп); m – доля приведенного сопротивления

Схема работы ИКСУ-2000


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

6040. Модели данных: реляционная модель данных. Реляционная алгебра 96.5 KB
  Модели данных: реляционная модель данных. Реляционная алгебра. Определение модели данных предусматривает указание множества допустимых информационных конструкций, множества допустимых операций над данными и множества ограничений для хранимых значени...
6041. Логістичні системи 70.5 KB
  Логістичні системи План Поняття системи. Поняття логістичної системи. Види логістичних систем. Поняття системи Поняття логістичної системи є одним з базових понять логістики. Існують різноманітні системи, що забезпечують функціон...
6042. Методологічний апарат логістики 245 KB
  Методологічний апарат логістики План Загальна характеристика методів рішення логістичних задач. Моделювання в логістиці. Експертні системи в логістиці. Визначення й основні принципи системного підходу. Порівняльна характерис...
6043. Оцінка рівня емісії авіадвигунів 133.5 KB
  Оцінка рівня емісії авіадвигунів. Мета: Ознайомитися з проблемою забруднення навколишнього середовища авіатранспортом засвоїти методики оцінки рівня емісії авіадвигунів та еколого-економічної оцінки збитків, спричинених емісією Теоретична частина А...
6044. Торгівля людьми в сучасному світі. Конспект уроку 77 KB
  Торгівля людьми в сучасному світі Мета: Проведення виховної години спрямоване на формування уявлень про торгівлю людьми, на розвиток навичок безпечної поведінки, на підвищення правових знань студентів. Ознайомити студентів із різними формами су...
6045. Вивчення несівних конструкцій радіоелектронної апаратури 6.66 MB
  Вивчення несівних конструкцій радіоелектронної апаратури Мета роботи: вивчення типових конструкцій корпусів радіоелектронної апаратури (РЕА) вивчення нормативної документації на несівні конструкції. Функціональна та конструктивна ієрархія РЕA...
6046. Системна папка Панель управления 741.51 KB
  Системна папка Панель управления Мета роботи Придбання навичок роботи з програмами налаштування властивостей операційної системи та апаратного забезпечення. Теоретичні відомості: Системна папка Панель управления...
6047. Определение момента инерции тел методом физического маятника 177.5 KB
  Конечной целью является определение момента инерции тел сложной формы, имеющих удлиненную форму, таких как шатунов двигателей, конструкция которых позволяет уподобить их физическому маятнику.
6048. Захист інформації за допомогою пароля 132 KB
  Захист інформації за допомогою пароля Мета роботи: дослідження захисту з застосуванням пароля, а також дослідження методів протидії атакам на пароль. Теоретична частина 1 Атаки на пароль На сьогоднішній день пароль є найбільш пр...