23392

ПОВЕРКА ЭЛЕКТРОННОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИОМЕТРА

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

max=[Δ1;2max EkEн]100 Vприв.max=[E2E1max EkEн]100 K=05 Условие: .

Русский

2013-08-05

72.92 KB

5 чел.

ПОВЕРКА ЭЛЕКТРОННОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИОМЕТРА.

Цель работы: изучить конструкцию автоматического электронного потенциометра и провести его поверку с помощью образцового прибора для оценки пригодности автоматического потенциометра к работе.

Приборы и оборудование: Автоматический электронный потенциометр; пирометры излучения; соединительные провода.

Показания поверяемого прибора, 0С

Номинальное значение термо-эдс с учетом температуры свободных концов, Et мВ

Показания образцового потенциометра, мВ

Абсолютная погрешность поверяемого

прибора, мВ

ВариацияV мВ

Прямой ход

Е1

Обратный ход

Е2

Прямой

ход

∆1

Обратный ход

∆2

0

-1,31

-1,47

-1,36

0,16

0,05

0,11

40

1,35

1,17

1,23

0,18

0,12

0,06

80

4,17

3,95

4,15

0,22

0,02

0,2

120

8,12

6,85

7,04

1,27

1,08

0,19

160

10,15

9,87

9,75

0,28

0,4

0,12

200

13,35

15,05

14,07

1,7

0,72

0,98

∆=Et-E

γприв.max=[Δ1;2max/*(Ek-Eн)]*100

Vприв.max=[(E2-E1)max/*(Ek-Eн)]*100

%

%

K=0,5

Условие:

,                                                                                                                                                  

.     

Не выполняется.

Вывод: автоматический электронный потенциометр не пригоден к работе.

Et=f(0С)

E1=f(0С)

E2=f(0С)

∆1,2= f(0С)

Уравнение равновесия:

Ex(t)=(Rб+m*Rпр)*Iвв–Rм*Iнв

Iвв – ток верхней ветви; Iнв – ток нижней ветви;

Rпр=(R*Rш*Rп)/(R+Rш+Rп); m – доля приведенного сопротивления

Схема работы ИКСУ-2000


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31687. Поняття про пам’ять 22.5 KB
  Закріплення зберігання та наступне відтворення людиною її попереднього досвіду називається пам’яттю. Пам’ять є підґрунтям психічного життя людини. Завдяки пам’яті людина може здобувати необхідні для діяльності знання вміння та навички.
31688. Функції і причини уваги 36 KB
  Загальна характеристика уваги. Функції і причини уваги. Види уваги. Успішне ж виконання цього завдання потребує правильного розуміння природи уваги її видів характерних особливостей і шляхів розвитку у дітей.
31690. Форми переживання емоцій і почуттів 29.5 KB
  Настрій це загальний емоційний стан який своєрідно забарвлює на певний час діяльність людини характеризує її життєвий тонус. Афект як і настрій залежить певною мірою від індивідуальних особливостей людини: її темпераменту характеру вихованості. Афекти викликають глибокі зміни у психічному житті людини виснажують її.
31691. Мотиваційна сфера особистості. Потяги і бажання. Прагнення особистості. Ризик як вияв активності особистості 81.5 KB
  Здійснюючи цілеспрямовані дії людина зустрічається з різноманітними перешкодами. Тут і оцінка ситуації і вибір шляху для майбутньої дії відбір засобів потрібних для досягнення мети прийняття рішень і т.Якщо в людини відсутня актуальна потреба виконувати дію але при цьому необхідність виконання її вона усвідомлює то воля створює допоміжне спонукання змінюючи смисл дії робить його більш значущим. Довільні та вольові дії включаються в зміст вольової поведінки людини.
31692. Самоосвіта та самовиховання як умова успішної діяльності вчителя 31 KB
  Кількість часу й сил які вчитель витрачає на самоосвіту залежить від його мотивації. Ніхто не сперечатиметься з тезою що якщо вчитель хороший то й рівень знань учнів високий. Працювати над собою вчитель починає ще зі студентської лави. Якщо вчитель не вдосконалює себе не експериментує то перетворюється на ремісника який стоїть за верстатом і робить кожного дня одну й ту ж роботу.
31693. Розвиток і виховання дитини в сім'ї потребує безлічі діяльнісних ситуацій, в яких відбувається формування особистості заданої орієнтації 47 KB
  Головне навантаження щодо забезпечення реального звязку з сімєю лягає на плечі класного керівника. Свою діяльність він організовує через класний батьківський комітет, батьківські збори, а також через вчителів, які працюють в даному класі. Важливою частиною практичної діяльності класного керівника з підтримання контактів
31695. Тактики виховання дітей у сім’ї 27.5 KB
  Вдаючись до такої тактики, батьки намагаються відгородити дитину від життєвих реалій, випробувань, намагаються все вирішувати за неї, задовольняти її потреби і примхи. За таких умов дитина позбавлена змоги формувати в собі необхідні для подальшого життя психологічні, вольові якості, об'єктивно оцінювати себе, свої можливості й інших людей, цілеспрямовано працювати над собою. Усе це деформує її внутрішній світ, систему цінностей, різко занижує або завищує її вимоги до оточення, спонукає до девіантних форм задоволення своїх потреб