23393

Поверка электронного автоматического потенциометра калибратором измерителем ИКСУ-2000

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Показания образцового прибораСо оС Показания поверяемого прибораСп оС Абсолютная погрешность поверяемого прибора Δ оС Относительная погрешность поверяемого прибора δ Приведённая погрешность поверяемого прибора δpr 0 05 05 025 40 38 2 5 1 80 78 2 25 1 120 1185 15 125 075 160 159 1 0625 05 200 1995 05 025 025 160 1595 05 03125 025 120 119 1 0833333 05 80 785 15 1875 075 40 39 1 25 05 0 05 05 025 Δ=CоСп δ= Δ Со100 δpr= Δ 200100 K=05; δprmax=1 Прибор не удовлетворяет классу точности Δ=fCo δ=fCo...

Русский

2013-08-05

67.73 KB

5 чел.

Поверка электронного автоматического потенциометра калибратором измерителем ИКСУ-2000

Цель работы: исследовать работу калибратора-измерителя унифицированных сигналов ИКСУ-2000 при проведении проверки автоматического потенциометра и оценки его пригодности к работе.

Приборы и оборудование: Автоматический электронный потенциометр; калибратор измеритель ИКСУ-2000, соединительные провода.

Показания образцового прибора(Со)

оС

Показания поверяемого прибора(Сп)

оС

Абсолютная погрешность поверяемого прибора Δ

оС

Относительная погрешность поверяемого прибора δ

%

Приведённая погрешность поверяемого прибора δpr

%

0

-0,5

0,5

-

0,25

40

38

2

5

1

80

78

2

2,5

1

120

118,5

1,5

1,25

0,75

160

159

1

0,625

0,5

200

199,5

0,5

0,25

0,25

160

159,5

0,5

0,3125

0,25

120

119

1

0,833333

0,5

80

78,5

1,5

1,875

0,75

40

39

1

2,5

0,5

0

-0,5

0,5

-

0,25

Δ=Cо-Сп

δ= Δ/Со*100%

δpr= Δ/200*100%

K=0,5;  δprmax=1

Прибор не удовлетворяет классу точности

Δ=f(Co)

δ=f(Co)

δpr=f(Co)

Принципиальная схема автоматического потенциометра:

Уравнение равновесия компенсационной схемы:

Ex(t)=(Rб+m*Rпр)*Iвв–Rм*Iнв

Iвв – ток верхней ветви; Iнв – ток нижней ветви;

Rпр=(R*Rш*Rп)/(R+Rш+Rп); m – доля приведенного сопротивления

Схема работы ИКСУ-2000

В режиме измерений:

ЭКРАН

Микропроцес-сорный модуль

Цифровая величина

Аналоговая величина

АЦП

ПЭВМ

В режиме воспроизведения:

Выходные клеммы

клавиатура

Аналоговая величина

АЦП

Цифровая величина

Микропро-цессорный модуль

ПЭВМ

Вывод: автоматический потенциометр не пригоден к работе.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

74465. Загальна організація та методика здійснення НДР с у вищих навчальних закладах 98 KB
  Основні етапи організації педагогічного дослідження. Особливості організації праці під час наукового дослідження. Будьяке педагогічне дослідження починається з вивчення проблеми яка виділяється для спеціального вивчення. Сутність наукової проблеми завжди криється у відображенні наявних суперечностей пізнання які можуть бути розвязані тільки засобами наукового дослідження.
74466. Логіка наукового дослідження. Визначення наукового апарату у педагогічних дослідженнях 58 KB
  Логіка наукового дослідження. Визначення наукового апарату у педагогічних дослідженнях План. Обєкт і предмет педагогічного дослідження їх відмінності та взаємозвязок. Порядок визначення Методика формулювання мети гіпотези та завдання дослідження.
74467. Система роботи дослідника у процесі збору матеріалу наукового дослідження 132.5 KB
  Система роботи дослідника у процесі збору матеріалу наукового дослідження План. Збирання матеріалу наукового дослідження особливості даної стадії роботи. ПОШУК НАКОПИЧЕННЯ ТА ОБРОБКА НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ Підсистема інформації...
74468. Порядок підготовки рукопису наукового дослідження та його захист 53 KB
  Порядок підготовки рукопису наукового дослідження та його захист План.Основні вимоги до літературного оформлення наукового дослідження: а визначення змісту роботи; розподіл загальної кількості сторінок по розділах; ввимоги до цитування у тексті...
74469. Науково-дослідна робота студентів у вищих навчальних закладах України 62.5 KB
  Сучасний етап розвитку системи освіти в Україні характеризується підвищенням вимог до розвитку наукової сфери в освіті. Значна частина студентської молоді, педагогічних кадрів поряд з виконанням безпосередніх обов’язків займається науковою діяльністю.
74470. Методологічні основи наукових досліджень. Мова як засіб вираження наукових знань 75 KB
  Проблема методології дослідження є актуальною для будь-якої науки, оскільки її досягнення значною мірою визначаються розвитком власного методологічного апарату. Розробка конкретних методів науки базується на її теоретичних положеннях і методологічних принципах.
74471. Методи педагогічних досліджень та можливості їх використання на практиці 125.5 KB
  Особливості проведення методу спостереження: сутність види методика. Основні поняття до теми: документ метод аналізу контентаналіз спостереження експеримент опитування; анкетування; інтервю; тестування; графічні методи; статистичні методи. Метод аналізу документів на думку фахівців за популярністю поступається хіба що методам опитування чи спостереження. Часто він є основою для формування гіпотез які потім перевіряють методами опитування спостереження або експерименту.
74472. Вибірка у педагогічному дослідженні, її значення для дослідження 53.5 KB
  Значення методу вибірки у педагогічних дослідженнях. Вимоги до забезпечення якості та надійності вибірки. Основні поняття до теми: метод вибірки генеральна сукупність одиниця вибору репрезентативність ймовірність метод снігової кулі гніздова вибірка метод серійної вибірки серія стратифікована вибірка. Значення методу вибірки у педагогічних дослідженнях Метод вибірки науково обґрунтований підхід що дає змогу робити висновки про обєкт як ціле спираючись на дані аналізу лише окремих його ознак.
74473. ПЛАНИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 55.5 KB
  ПЛАНИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ Во всех экономических системах главной производительной силой является человек персонал организаций. Чем выше человеческий капитал и потенциал его развития тем лучше он работает на благо своего предприятия. План социального развития современного предприятия содержит такие человеческие показатели и факторы как повышение доходов и качества жизни работников совершенствование трудового потенциала и социальной структуры персонала улучшение социальнотрудовых и жилищнобытовых условий работников...