23394

Поверка автоматического электронного моста

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

моста Ом Абсолютная вариация V Ом прямой ход Rt1 обратный ход Rt2 прямой ход1 обратный ход2 0 46 4561 4556 039 044 005 40 5316 5278 5277 038 039 001 80 60463 5996 5995 0503 0513 001 120 6752 6697 6695 055 057 002 160 7452 7383 7395 069 057 012 200 8143 8075 808 068 063 005 1= Rt Rt1 2= Rt Rt2 ...

Русский

2013-08-05

284.18 KB

14 чел.

Поверка автоматического электронного моста

Цель работы: изучить конструкцию автоматического моста и провести его поверку с помощью образцовых приборов для оценки пригодности автоматического моста к работе.

Приборы и оборудование: Автоматический электронный мост; образцовый магазин сопротивлений, соединительные провода.

Показания прибора,

оС

Сопротивление  Rt по градуировоч-ной таблице,

Ом

Показания образцового прибора,

Ом

Абсолютная погрешность

авт. моста,

Ом

Абсолютная

вариация V,

Ом

прямой ход Rt1

обратный ход Rt2

прямой ход1

обратный ход2

0

46

45,61

45,56

0,39

0,44

0,05

40

53,16

52,78

52,77

0,38

0,39

0,01

80

60,463

59,96

59,95

0,503

0,513

0,01

120

67,52

66,97

66,95

0,55

0,57

0,02

160

74,52

73,83

73,95

0,69

0,57

0,12

200

81,43

80,75

80,8

0,68

0,63

0,05

1= Rt–  Rt1 

2= RtRt2                                                                                                               

                                                                                

                                                              

%

%

K=0,5

Условие:

,                                                                                                                                                  

.     

Не выполняется.

Вывод: автоматический электронный мост не пригоден к работе.

Rt=f(0С)

R1=f(0С)

R2=f(0С)

∆1,2= f(0С)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36605. Гідромашини і компресори. Конспект лекцій 19.92 MB
  Рух рідини в каналах робочого колеса ідеального насоса. Вплив обмеженого числа лопатей на тиск насоса. Залежність подачі напору і потужності насоса від частоти обертання вала. Характеристика динамічного насоса.
36606. Матеріалознавство. Курс лекцій 2.46 MB
  Металознавство - наука, яка вивчає залежність між складом, будовою та властивостями металів і сплавів і закономірності їхніх змін під впливом зовнішніх чинників: теплових, хімічних, механічних, електромагнітних і радіоактивних.
36607. Облік податків і податкова звітність 591.5 KB
  Загальність оподаткування кожна особа зобовязана сплачувати встановлені цим Кодексом законами з питань митної справи податки та збори платником яких вона є згідно з положеннями цього Кодексу; 2. презумпція правомірності рішень платника податку в разі якщо норма закону чи іншого нормативноправового акта виданого на підставі закону або якщо норми різних законів чи різних нормативноправових актів припускають неоднозначне множинне трактування прав та обовязків платників податків або контролюючих органів внаслідок чого є можливість...
36609. Логіка. Курс лекцій 1.34 MB
  Знання які здобуває людина на цій стадії пізнання виникають на основі даних органів чуттів опосередковуються ними і знаходять своє відображення в логічних формах поняттях судженнях та умовиводах. Основними логічними формами мислення є поняття судження умови. є: вчення про понятт; вчення про судження; логіка висловлювань з логікою предикатів; вчення про закони Л. Судження Логічна природа суджень.
36610. Проект создания системы контроля качества производства пакетов полиэтиленовых на ООО «Пластик» 728.5 KB
  Отрасль упаковки – одна из наиболее молодых в нашей стране, и это понятно, т.к. еще 10-15 лет назад никого не волновало, во что упакован товар, главное его купить, а завернуть можно было и в газету. Несколько десятилетий отрасль упаковки у нас совершенно не развивалась...
36611. Операційне числення 1.43 MB
  5 Поняття функції комплексної змінної. Множина комплексних чисел w що відповідають усім називається множиною значень функції fz. Оскільки кожне комплексне число характеризується парою дійсних чисел то завдання комплексної функції w =uiv комплексної змінної z = х iу еквівалентно завданню двох дійсних функцій двох дійсних змінних що може бути записане у вигляді wz =их у ivx у. Функції uху і vxy визначені в області G площини дійсних змінних x y що відповідає області G комплексної площини z.
36612. Поставка товаров, работ и услуг для органов внутренних дел 294.5 KB
  Сфера применения института поставки разнообразна и велика. Она включает отношения, связанные с поставкой товаров, как для коммерческих целей, так и для государственных нужд, в том числе нужд Органов внутренних дел. Тема моей дипломной работы «Поставка товаров, работ и услуг для нужд ОВД»