23395

Исследование метрологических характеристик средств измерений

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Номер Показания Сопроти Прямой Обратный Прямой Обратный Прямой Обратный № С вление R ход R' ход R'' ход Δ' ход Δ'' ход δ' ход δ'' 1 120 6752 6699 6696 053 056 000785 0008294 2 120 6752 6703 6704 049 048 0007257 0007109 3 120 6752 6696 6703 056 049 0008294 0007257 4 120 6752 6699 6704 053 048 000785 0007109 5 120 6752 6699 6705 053 047 000785 0006961 6 120 6752 6698 6704 054 048 0007998 0007109 7 120 6752 6701 6703 051 049...

Русский

2013-08-05

165.5 KB

1 чел.

Лабораторная работа №1.

Исследование метрологических характеристик средств измерений.

Цель: Ознакомление с установкой. Изучение методик оценки метрологических характеристик одного из приборов.  Проведение эксперимента по определению метрологических характеристик одного из приборов. Обработка результатов эксперимента, построение гистограммы.

Приборы: Автоматический мост (0,5), образцовый магазин сопротивления (0,02), термометр сопротивлений(0,21).

Относительная погрешность = 0,5.

Номер   Показания  Сопроти- Прямой  Обратный  Прямой  Обратный  Прямой  Обратный

     №           С             вление R    ход R'     ход R''       ход Δ'        ход Δ''         ход δ'        ход δ''

1

120

67,52

66,99

66,96

0,53

0,56

0,00785

0,008294

2

120

67,52

67,03

67,04

0,49

0,48

0,007257

0,007109

3

120

67,52

66,96

67,03

0,56

0,49

0,008294

0,007257

4

120

67,52

66,99

67,04

0,53

0,48

0,00785

0,007109

5

120

67,52

66,99

67,05

0,53

0,47

0,00785

0,006961

6

120

67,52

66,98

67,04

0,54

0,48

0,007998

0,007109

7

120

67,52

67,01

67,03

0,51

0,49

0,007553

0,007257

8

120

67,52

66,99

67,01

0,53

0,51

0,00785

0,007553

9

120

67,52

66,99

67,05

0,53

0,47

0,00785

0,006961

10

120

67,52

66,93

67,04

0,59

0,48

0,008738

0,007109

11

120

67,52

67,02

67,02

0,50

0,5

0,007405

0,007405

12

120

67,52

67,00

67,01

0,52

0,51

0,007701

0,007553

13

120

67,52

67,01

67,01

0,51

0,51

0,007553

0,007553

14

120

67,52

67,01

67,03

0,51

0,49

0,007553

0,007257

15

120

67,52

67,01

67,01

0,51

0,51

0,007553

0,007553

16

120

67,52

67,01

67,05

0,51

0,47

0,007553

0,006961

17

120

67,52

66,98

67,02

0,54

0,5

0,007998

0,007405

18

120

67,52

67,01

67,04

0,51

0,48

0,007553

0,007109

19

120

67,52

67,02

67,03

0,50

0,49

0,007405

0,007257

20

120

67,52

67,01

67,03

0,51

0,49

0,007553

0,007257

21

120

67,52

67,01

67,03

0,51

0,49

0,007553

0,007257

22

120

67,52

67,01

67,04

0,51

0,48

0,007553

0,007109

23

120

67,52

67,02

67,06

0,50

0,46

0,007405

0,006813

24

120

67,52

67,02

67,04

0,50

0,48

0,007405

0,007109

25

120

67,52

67,01

67,03

0,51

0,49

0,007553

0,007257

26

120

67,52

67,03

67,05

0,49

0,47

0,007257

0,006961

27

120

67,52

67,05

67,04

0,47

0,48

0,006961

0,007109

28

120

67,52

67,05

67,04

0,47

0,48

0,006961

0,007109

29

120

67,52

67,02

67,04

0,50

0,48

0,007405

0,007109

30

120

67,52

67,04

67,04

0,48

0,48

0,007109

0,007109

31

120

67,52

67,02

67,04

0,50

0,48

0,007405

0,007109

32

120

67,52

67,04

67,04

0,48

0,48

0,007109

0,007109

33

120

67,52

67,03

67,04

0,49

0,48

0,007257

0,007109

34

120

67,52

67,03

67,04

0,49

0,48

0,007257

0,007109

35

120

67,52

67,01

67,02

0,51

0,5

0,007553

0,007405

36

120

67,52

67,03

67,01

0,49

0,51

0,007257

0,007553

37

120

67,52

67,01

67,01

0,51

0,51

0,007553

0,007553

38

120

67,52

67,00

67,03

0,52

0,49

0,007701

0,007257

39

120

67,52

67,01

67,02

0,51

0,5

0,007553

0,007405

40

120

67,52

67,01

67,01

0,51

0,51

0,007553

0,007553

41

120

67,52

67,02

67,03

0,50

0,49

0,007405

0,007257

42

120

67,52

67,02

67,02

0,50

0,5

0,007405

0,007405

43

120

67,52

67,03

67,05

0,49

0,47

0,007257

0,006961

44

120

67,52

67,02

67,03

0,50

0,49

0,007405

0,007257

45

120

67,52

67,02

67,02

0,50

0,5

0,007405

0,007405

46

120

67,52

67,02

67,02

0,50

0,5

0,007405

0,007405

47

120

67,52

67,01

67,04

0,51

0,48

0,007553

0,007109

48

120

67,52

67,02

67,05

0,50

0,47

0,007405

0,006961

49

120

67,52

67,02

67,04

0,50

0,48

0,007405

0,007109

50

120

67,52

67,03

67,01

0,49

0,51

0,007257

0,007553

51

120

67,52

67,02

67,04

0,50

0,48

0,007405

0,007109

52

120

67,52

67,01

67,03

0,51

0,49

0,007553

0,007257

53

120

67,52

67,02

67,04

0,50

0,48

0,007405

0,007109

54

120

67,52

67,03

67,01

0,49

0,51

0,007257

0,007553

55

120

67,52

67,03

67,03

0,49

0,49

0,007257

0,007257

56

120

67,52

67,04

67,05

0,48

0,47

0,007109

0,006961

57

120

67,52

67,03

67,01

0,49

0,51

0,007257

0,007553

58

120

67,52

67,02

67,04

0,50

0,48

0,007405

0,007109

59

120

67,52

67,04

67,02

0,48

0,5

0,007109

0,007405

60

120

67,52

67,04

67,04

0,48

0,48

0,007109

0,007109

61

120

67,52

67,05

67,02

0,47

0,5

0,006961

0,007405

62

120

67,52

67,01

67,03

0,51

0,49

0,007553

0,007257

63

120

67,52

67,02

67,04

0,50

0,48

0,007405

0,007109

64

120

67,52

67,04

67,02

0,48

0,5

0,007109

0,007405

65

120

67,52

67,05

67,05

0,47

0,47

0,006961

0,006961

66

120

67,52

67,04

67,04

0,48

0,48

0,007109

0,007109

67

120

67,52

67,05

67,04

0,47

0,48

0,006961

0,007109

68

120

67,52

67,03

67,03

0,49

0,49

0,007257

0,007257

69

120

67,52

67,04

67,02

0,48

0,5

0,007109

0,007405

70

120

67,52

67,03

67,04

0,49

0,48

0,007257

0,007109

Формулы:

                              

                                    

                                                        

                                           

         

Абсолютная вероятность прямого хода.

Δ'cp=0.5022857                  

Абсолютная вероятность обратного хода.

 Δ''cp=0.4891429       

Системная погрешность.

 Δc=0.4957143

Абсолютная вариация.

b=0.0131428        

Относительная вариация.                  

a=0.000317  

Дисперсия.

D=0.03541

Среднеквадратическое отклонение.                  

 σ=0.06

Максимальная приведенная погрешность.

σmax=1.665

Приведенная вариация.

Vmax=0,31

 K={0.5;1;1.5;2;4;…..}

Класс точности автоматического моста K=2.

Гистограмма погрешностей прямого измерения.

Гистограмма погрешностей обратного измерения


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40903. Збудження обємних резонаторів 136.5 KB
  Таким чином маємо ортонормованість власних функцій резонатора з нормою яку легко знайти. Таким чином МП – псевдовектор ЕП – вектор. Таким чином для гармонічних полів: . Таким чином довели строге рівняння Пуансона для електростатичної частини полів.
40904. Неоднорідності у хвильоводі 151 KB
  Таким чином ми розв’язали рівняння Максвела, не розв’язуючи їх. (Зауваження: ми не враховували електростатичних полів). Тепер зашиємо розв’язки справа та зліва, наклавши граничні умови при (всі поля повинні бути неперервні)
40905. Струми і напруги в техніці НВЧ 139 KB
  Опір хвильовода теж можна визначити порізному: . Таким чином повний опір залежить від координат. Опір в точці в точці навантаження: . Якщо тобто ми розглянули точку знаходження навантаження маємо опір .
40906. Виявлення сигналів НВЧ 107.5 KB
  Еквівалентна схема діодадетектора: Ідеальна частота оскільки лише та покращити не можна. Визначимо потужність яку цей діод може зареєструвати: знайдемо чутливість приймача на базі квадратичного детектора. Якість детектора .
40907. Лінійний детектор змішувач 143 KB
  Шум завжди підсилюється більше ніж сигнал, тому показує, у скільки разів шум підсилюється більше, ніж сигнал. , бо немає схем в яких . , де - шум, згенерований всередині. Позначено - ми виносимо джерело струму за підсилювач. Погано в формулі те, що залежить від , тобто від оточуючого середовища. Домовились, що . Тоді для добрих приймачів: , де - еквівалентна температура входу (шуму) приймача.
40908. Вимірювання опорів 97 KB
  Нехай в лінію з опором підключили навантаження . , тому частина енергії відбивається. Можна паралельно підключити лінію з закороткою, яку можна рухати вздовж лінії. Це шлейфовий трансформатор або тромбон. Опір шлейфа: . Ми ставимо закоротку на кінці шлейфу, , тоді . Таким чином ми можемо ввести в лінію будь-який реактивний опір (закоротка не вносить активного опору).
40909. Чвертьхвильовий трансформатор 81.5 KB
  Таким чином, для узгодження опір необхідно включати в паралельний коливальний контур. Тепер ми знаємо повну теорію узгодження.Щоб збільшити ширину смуги пропускання, використовують більш складні ланцюги, це зв’язані ланцюги, тут смуга пропускання ширша: А що робити, якщо необхідно узгодити комбінований опір
40910. Заміна ліній передачі зосередженими елементами 140.5 KB
  Для чотириполюсника на зосереджених елементах. Задача: Представимо трансформатор у вигляді зосереджених елементів ТФВЧ.
40911. Вимірювання потужностей НВЧ 138.5 KB
  НВЧ Струмів майже немає Струми максимальні Подаємо НВЧ, тобто болометр перегрівається, баланс порушується. Для встановлення балансу опір збільшуємо так, щоб загальна потужність: . Для точності використовують . Інколи потрібно зменшити падаючу потужність. Для цього використовують атенюатори (поглинаюча пластина, що вставляється в хвилевід).