23415

Дослідження роботи дешифратора (демультиплексора)

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Мета роботи: Ознайомитися з роботою дешифратора демультиплексора у різних режимах роботи. Практично перевірити таблиці істиності дешифратора демультиплексора. Зібрати схему для дослідження дешифратора 3х8 в основному режимі за рис.

Украинкский

2013-08-05

271 KB

9 чел.

Лабораторна робота № 5

Тема: Дослідження роботи дешифратора (демультиплексора).

Мета роботи: Ознайомитися з роботою дешифратора (демультиплексора) у різних режимах роботи. Практично перевірити таблиці істиності дешифратора (демультиплексора).

Хід роботи.

  1.  Завантажити програму Electronics Workbench Pro з Головного меню.
  2.  Зібрати схему для дослідження дешифратора 3х8 в основному режимі за рис.1.

Рисунок 1

2.1 Подайте на вхід G рівень логічної одиниці. Визначте й запишіть рівні сигналів на виходах Y0…Y7 у таблицю істинності при G1 = 1, G2A’=0 i G2B’=0.

2.2 Подайте почергово на вхід G1 рівень логічного нуля, на входи G2A’i G2B’ рівні логічної одиниці. Переконайтеся, що дешифратор перейшов у неробочий режим і на його виходах установився рівень логічного нуля.

  1.  Дослідження принципу роботи дешифратора 3х8 у режимі 2х4.

Рисунок 2

3.1 Підключіть вхід С до загальної «землі», задавши С=0 (рис. 2).

а). Змінюючи рівні сигналів на входах B i А і спостерігаючи рівні сигналів на виходах схеми, за допомогою індикаторів заповніть таблицю істинності дешифратора. Укажіть виходи, на яких рівень сигналу не змінюється.

б). Виконайте пункт а) при С=1, для чого вхід С підключить до джерела логічної одиниці. Заповніть таблицю істинності дешифратора.

в). Виконайте пункт а), заземливши вхід В (В=0), а на входи А і С подаючи всі можливі комбінації логічних рівнів. Заповніть таблицю істинності дешифратора, укажіть номера виходів, на яких рівень логічного сигналу не змінюється.

3.2 Дослідження роботи дешифратора 3х8 з логічною схемою на виході. за рис. 3. Установіть генератор слів у кроковий режим.

а). Послідовно подаючи слова від генератора на вхід схеми й спостерігаючи рівень логічного сигналу на виході схеми, складіть таблицю істинності функції F, реалізованою схемою на виході. По таблиці запишіть аналітичний вираз функції.

Рисунок 3

4 Дослідження роботи демультиплексора як дешифратора за рис.4.

а). У кроковому режимі роботи генератора слів подайте на входи С, В, А демультиплексора слова, еквівалентні числам від 0 до 7. Спостерігаючи рівні сигналів на виходах, заповніть таблицю функціонування. Переконайтеся, що сигнал, що змінюється на вході G, по черзі з'являється на виходах дешифратора.

 

Рисунок 4

5. Дослідження мікросхеми 74138за рис. 5.

а).  Установіть генератор слів у кроковий режим. За допомогою відповідних ключів установіть стан керуючих входів G1=1, G2A=G2B=0. Подаючи на входи А, В, С слова від генератора слів і спостерігаючи стан виходів, заповніть таблицю функціонування дешифратора 74138.

б). Повторіть операції пункту а) при G1=G2A=1, G2B=0. Заповніть таблицю функціонування дешифратора 74138.

Рисунок 5

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

44039. Дослідження стану галузі молочного скотарства 1.16 MB
  Метою нашої роботи є дослідження стану галузі молочного скотарства на прикладі одного господарства, визначення генетичного потенціалу стада та розробки рекомендацій щодо поліпшення племінних і продуктивних властивостей гурту великої рогатої худоби чорно-рябої породи.
44040. Разработка мультиплатформенного веб-приложения для размещения в локальных сетях и сети Интернет, предназначенного для ведения электронной истории болезни 4.37 MB
  Технология проектирования и отладки веб-приложений; централизованная база данных. Электронная История Болезни это совокупная информация о пациенте которая составляется и хранится в автоматизированной информационной базе данных медицинского учреждения и их сети. В систему входят: медицинские организации с их профессиональными и информационными образовательными ресурсами медицинскими диагностическими устройствами базами данных а также пользователи системы и др....
44041. Разработка системы помощи - справочная система «Art-shtrih.exe» 925 KB
  Вызов отчета из меню Охрана труда и окружающей среды. Правовые нормативные социально-экономические и организационные вопросы охраны труда Охрана труда необходима везде где трудится человек. Лишь охрана труда как система обеспечения безопасности жизни способна обеспечить здоровые и безопасные условия труда. Многосторонняя охрана труда имеет большое социальное экономическое и правовое значение.
44043. Модернизация системы автоматического регулирования температурного режима системы воздушного охлаждения установки Л-24/7 5.26 MB
  Характерной особенностью установки является наличие раздельной системы циркуляции водородсодержащего газа в обоих блоках. Задача системы аппаратов воздушного охлаждения поддержание на определенном уровне температуры газо-сырьевой смеси которая прокачивается через нее.6 Требования к средствам измерения и информационным каналам разрабатываемой системы Датчики являются элементом технических систем предназначенных для измерения сигнализации регулирования управления устройствами или процессами.1 Разработка функциональной схемы В данном...
44044. Дослідження та удосконалення процесу активізації експортної діяльності ВАТ „Львівська пивоварня” 808 KB
  Система стимулювання експорту (інструменти, інституціональні виконавці та характер їх взаємодії) у кожній країні є оригінальною. Її конфігурація залежить від соціально-економічного устрою країни і ступеня державного втручання в економічне життя. Виконання завдань державної політики стимулювання експорту забезпечує досягення однієї мети – збільшення у кількісному і вартісному вираженні вітчизняного експорту та можливе залучення до експортних операцій нових суб’єктів економіки.
44046. Социально-психологические барьеры построения карьеры женщины 336 KB
  Социальнопсихологические барьеры построения карьеры женщины. Образ женщины в массовом сознании. Значение карьеры в жизни женщины. Экспериментальные исследования карьеры женщины.