23415

Дослідження роботи дешифратора (демультиплексора)

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Мета роботи: Ознайомитися з роботою дешифратора демультиплексора у різних режимах роботи. Практично перевірити таблиці істиності дешифратора демультиплексора. Зібрати схему для дослідження дешифратора 3х8 в основному режимі за рис.

Украинкский

2013-08-05

271 KB

9 чел.

Лабораторна робота № 5

Тема: Дослідження роботи дешифратора (демультиплексора).

Мета роботи: Ознайомитися з роботою дешифратора (демультиплексора) у різних режимах роботи. Практично перевірити таблиці істиності дешифратора (демультиплексора).

Хід роботи.

  1.  Завантажити програму Electronics Workbench Pro з Головного меню.
  2.  Зібрати схему для дослідження дешифратора 3х8 в основному режимі за рис.1.

Рисунок 1

2.1 Подайте на вхід G рівень логічної одиниці. Визначте й запишіть рівні сигналів на виходах Y0…Y7 у таблицю істинності при G1 = 1, G2A’=0 i G2B’=0.

2.2 Подайте почергово на вхід G1 рівень логічного нуля, на входи G2A’i G2B’ рівні логічної одиниці. Переконайтеся, що дешифратор перейшов у неробочий режим і на його виходах установився рівень логічного нуля.

  1.  Дослідження принципу роботи дешифратора 3х8 у режимі 2х4.

Рисунок 2

3.1 Підключіть вхід С до загальної «землі», задавши С=0 (рис. 2).

а). Змінюючи рівні сигналів на входах B i А і спостерігаючи рівні сигналів на виходах схеми, за допомогою індикаторів заповніть таблицю істинності дешифратора. Укажіть виходи, на яких рівень сигналу не змінюється.

б). Виконайте пункт а) при С=1, для чого вхід С підключить до джерела логічної одиниці. Заповніть таблицю істинності дешифратора.

в). Виконайте пункт а), заземливши вхід В (В=0), а на входи А і С подаючи всі можливі комбінації логічних рівнів. Заповніть таблицю істинності дешифратора, укажіть номера виходів, на яких рівень логічного сигналу не змінюється.

3.2 Дослідження роботи дешифратора 3х8 з логічною схемою на виході. за рис. 3. Установіть генератор слів у кроковий режим.

а). Послідовно подаючи слова від генератора на вхід схеми й спостерігаючи рівень логічного сигналу на виході схеми, складіть таблицю істинності функції F, реалізованою схемою на виході. По таблиці запишіть аналітичний вираз функції.

Рисунок 3

4 Дослідження роботи демультиплексора як дешифратора за рис.4.

а). У кроковому режимі роботи генератора слів подайте на входи С, В, А демультиплексора слова, еквівалентні числам від 0 до 7. Спостерігаючи рівні сигналів на виходах, заповніть таблицю функціонування. Переконайтеся, що сигнал, що змінюється на вході G, по черзі з'являється на виходах дешифратора.

 

Рисунок 4

5. Дослідження мікросхеми 74138за рис. 5.

а).  Установіть генератор слів у кроковий режим. За допомогою відповідних ключів установіть стан керуючих входів G1=1, G2A=G2B=0. Подаючи на входи А, В, С слова від генератора слів і спостерігаючи стан виходів, заповніть таблицю функціонування дешифратора 74138.

б). Повторіть операції пункту а) при G1=G2A=1, G2B=0. Заповніть таблицю функціонування дешифратора 74138.

Рисунок 5

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

18389. Рынок ценных бумаг. Кредит и рынок ссудных капиталов 232 KB
  III. Кредит и рынок ссудных капиталов Тема 14. Рынок ценных бумаг Финансовый рынок ФРН особая форма организации движения денежных средств. ФРН включает в себя рынок ссудных капиталов и рынок ценных бумаг. Эмитент хозяйствующий субъект нуждающийся в дополнительн...
18390. Предмет і метод статистики 59.5 KB
  Тема 1.Предмет і метод статистики 1. Джерела статистики. 2. Предмет статистики. 3. Метод статистики. 4. Основні поняття в статистиці. Мета навчальної дисципліни Статистика це оволодіння основами статистичного вимірювання методами узагальнення та аналізу...
18391. Статистичні показники 269 KB
  16 Соціальноекономічний зміст явища Статистична структура показника модель Чистове значення показника Адекватність відображення очність вимірювання Вірогідність інформації Узагальнюючий інтегральний показник Блок 1 Блок 2 ...
18392. Статистичне спостереження 54.5 KB
  Тема 3. Статистичне спостереження. 3.1 Суть і організаційні форми статистичного спостереження. 3.2 План статистичного спостереження. 3.3 Види та способи спостереження. 3.4 Помилки спостереження та контроль вірогідності даних. 3.1 Суть і організаційні форми статисти...
18393. Зведення та групування статистичних даних 71.5 KB
  Тема 4. Зведення та групування статистичних даних 4.1 Суть статистичного зведення та групування. 4.2 Основні завдання та види групувань. 4.3 Основні питання методології статистичних групувань. 4.4 Повторне вторинне групування. 4.1 Суть статистичного зведення та гр
18394. Аналіз рядів розподілу 219.5 KB
  Тема 5 Аналіз рядів розподілу 5.1 Ряди розподілу. 5.2 Статистичні таблиці. 5.3 Суть і характеристики варіації. 5.4 Методи обчислення дисперсії. 5.5 Характеристики форми розподілу. 5.6 Криві розподілу. 5.1 Ряди розподілу Ряд розподілу основа будь якого групуван...
18395. Вибірковий метод 205 KB
  Тема 6. Вибірковий метод. 6.1. Суть і переваги вибіркового спостереження. 6.2. Обчислення помилок вибірки і визначення меж інтервалу для середньої величини і частки. 6.3. Різновиди вибірок. 6.4. Багатоступеневі і багатофазні вибірки. 6.5. Визначення обсягу вибірки і способ
18396. Статистична перевірка гіпотез 37.5 KB
  Тема 7. Статистична перевірка гіпотез Дослідження істотності вибіркових середніх часток і дисперсій можна провести на основі відомих у математичній статистиці законів розподілу та виразів для розрахунку критеріальних статистик. Спочатку формулюють так звану нулоьву ...
18397. СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВЯЗКІВ 487 KB
  ТЕМА 8. СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВЯЗКІВ. 8.1. Види взаємозв язків між явищами 8.2. Метод аналітичного групування. 8.3. Основи кореляційнорегресійного аналізу. 8.4. Множинна регресія. 8. 1. Види взаємозв язків між явищами. Всі явища суспільного життя іс