23416

Дослідження роботи мультиплексора

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Мета роботи: Ознайомитися з роботою мультиплексора у різних режимах роботи. Практично перевірити таблиці істиності мультиплексора. Зібрати схему для дослідження мультиплексора за рис.

Украинкский

2013-08-05

314.5 KB

6 чел.

Лабораторна робота № 6

Тема: Дослідження роботи мультиплексора.

Мета роботи: Ознайомитися з роботою мультиплексора у різних режимах роботи. Практично перевірити таблиці істиності мультиплексора.

Хід роботи.

  1.  Завантажити програму Electronics Workbench з Головного меню.
  2.  Зібрати схему для дослідження мультиплексора  за рис.1.

Рисунок 1

За допомогою ключа G установіть на вході G мультиплексора рівень логічного нуля. По черзі подаючи всі можливі комбінації логічних рівнів за допомогою ключів А, В, С на відповідні входи мультиплексора, для кожної комбінації визначте, перемикання якого із ключів у лівій частині схеми змінює стан виходів мультиплексора. Результати запишіть у таблицю, указавши при цьому, як передається вхідний сигнал на виходи мультиплексора (прямо або з інверсією).

Установіть за допомогою ключа G рівень логічної одиниці на вході G мультиплексора. У результати запишіть позначення виводів, які при перемиканні відповідних ключів у лівій частині схеми не впливають на стан виходів мікросхеми.

  1.  Дослідження мультиплексора за допомогою генератора слів(рис. 2).

3.1 Подаючи в покроковому режимі слова від генератора слів на входи мультиплексора і спостерігаючи рівні сигналів на виходах Y і W, заповніть таблицю.

Рисунок 2

4 Реалізація заданої функції за допомогою мультиплексора за рис.3.

4.1. Визначіть значення функції F1 для кожної комбінації значень аргументів і заповніть стовпчик F1pозр в таблиці.

4.2 Подайте за допомогою ключів А, В, С всі можливі комбінації логічних сигналів на входи мультиплексора й, визначаючи рівень сигналу на виході Y, заповніть стовпчик F1 в таблиці. Упевніться, що функція, реалізована мультиплексором, описується виразом:

Рисунок 3

4.3 Подаючи в покроковому режимі слова від генератора слів (рис. 4) на входи мультиплексора й спостерігаючи рівень сигналу на виході Y, заповніть стовпчик в таблиці, при яких функція, реалізована мультиплексором, описується виразом F1.

Рисунок 4

4.4 Послідовно подаючи на входи схеми (рис 5) всі можливі комбінації рівнів логічних сигналів, упевніться, що рівень логічної одиниці на виході з'являється тільки у випадках, коли на входах схеми діють комбінації, описувані шістнадцятеричними еквівалентами 07h, 09h, 0Сh, 0Dh, 0Fh, 13h, 17h, 19h, 1Вh, 1Сh, 1Dh, 1Fh, при яких функція F1 приймає значення 1.

Рисунок 5

  1.  Дослідження мікросхеми 74153 за рис. 6.

5.1 Складіть таблицю функціонування схеми для виходів Y1 і Y2. Для цього установіть ключами 1 і 2 рівень логічного нуля на входах 1G і 2G. Потім у покроковому режимі послідовно подайте від генератора всі слова послідовності для кожної комбінації логічних рівнів на входах А і В. Для кожного кроку визначите входи, сигнали з яких проходять на виходи мікросхеми. Позначення входів занесіть у таблицю.

Рисунок 6

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

76266. Электропривод 165.34 KB
  В простейшем понимании электропривод представляет собой электромеханическую систему предназначенную для преобразования электрической энергии в механическую приводящую в движение рабочие органы различных машин.
76267. Административная ответственность несовершеннолетних 22.19 KB
  Норма данной статьи Кодекса корреспондируется с нормами уголовного гражданского трудового и других отраслей права. Таким образом законодатель считает лицо достигшее 16 лет обязанным и способным осознавать социальный смысл своего поведения признавать и уважать права...
76268. Этика делового общения 31.29 KB
  Этика делового общения совокупность нравственных норм правил и представлений регулирующих поведение и отношения людей в процессе их производственной деятельности. Этика делового общения представляет собой частный случай этики вообще и содержит в себе ее основные характеристики.
76269. Проведення судово-психологічної експертизи 20.22 KB
  У процесі судово-експертного дослідження проводиться ретроспективний аналіз психологічний аналіз результатів діяльності людини. обвинувачуваного у скоєнні вбивства була призначена судовопсихологічна експертиза з метою визначення чи перебував обвинувачений у момент...
76270. Поняття цивілізації. Типологія цивілізацій та контакти між цивілізаціями в часі 97.83 KB
  За багатьма ознаками нашу епоху можна назвати переломною історичною епохою, коли особливо гостро постають питання пошуку джерел та нових суспільних форм соціально-політичного та економічного розвитку, його гармонізації із соціальними відносинами та навколишнім природнім середовищем.
76271. Сутність та роль фінансової звітності 68.64 KB
  Саме завдяки фінансовій звітності рівень достовірності якої підтверджено аудитором формуються передумови здійснення значних фінансовогосподарських операцій. Ці вигоди можливо отримати завдяки ефективному використанню достовірної облікової інформації яка міститься у фінансовій звітності...
76272. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ 51.72 KB
  Все процессы в биосфере взаимосвязаны. Человечество - лишь незначительная часть биосферы, а человек является лишь одним из видов органической жизни. Разум выделил человека из животного мира и дал ему огромное могущество.
76273. Фонетика в латинском языке 30.12 KB
  В классическом латинском языке ударение согласно свидетельствам античных грамматиков было музыкальным повышение тона на ударном гласном; место ударения практически полностью определялось фонологической структурой слова.
76274. Олимпийские игры 91.35 KB
  Приняли участие лучшие спортсмены северных стран Норвегии Финляндии Швеции. Во всех дисциплинах лыжного спорта победителями оказались спортсмены Норвегии. Непревзойденными в хоккее были спортсмены Канады имевшие огромное преимущество над соперниками.