23416

Дослідження роботи мультиплексора

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Мета роботи: Ознайомитися з роботою мультиплексора у різних режимах роботи. Практично перевірити таблиці істиності мультиплексора. Зібрати схему для дослідження мультиплексора за рис.

Украинкский

2013-08-05

314.5 KB

6 чел.

Лабораторна робота № 6

Тема: Дослідження роботи мультиплексора.

Мета роботи: Ознайомитися з роботою мультиплексора у різних режимах роботи. Практично перевірити таблиці істиності мультиплексора.

Хід роботи.

  1.  Завантажити програму Electronics Workbench з Головного меню.
  2.  Зібрати схему для дослідження мультиплексора  за рис.1.

Рисунок 1

За допомогою ключа G установіть на вході G мультиплексора рівень логічного нуля. По черзі подаючи всі можливі комбінації логічних рівнів за допомогою ключів А, В, С на відповідні входи мультиплексора, для кожної комбінації визначте, перемикання якого із ключів у лівій частині схеми змінює стан виходів мультиплексора. Результати запишіть у таблицю, указавши при цьому, як передається вхідний сигнал на виходи мультиплексора (прямо або з інверсією).

Установіть за допомогою ключа G рівень логічної одиниці на вході G мультиплексора. У результати запишіть позначення виводів, які при перемиканні відповідних ключів у лівій частині схеми не впливають на стан виходів мікросхеми.

  1.  Дослідження мультиплексора за допомогою генератора слів(рис. 2).

3.1 Подаючи в покроковому режимі слова від генератора слів на входи мультиплексора і спостерігаючи рівні сигналів на виходах Y і W, заповніть таблицю.

Рисунок 2

4 Реалізація заданої функції за допомогою мультиплексора за рис.3.

4.1. Визначіть значення функції F1 для кожної комбінації значень аргументів і заповніть стовпчик F1pозр в таблиці.

4.2 Подайте за допомогою ключів А, В, С всі можливі комбінації логічних сигналів на входи мультиплексора й, визначаючи рівень сигналу на виході Y, заповніть стовпчик F1 в таблиці. Упевніться, що функція, реалізована мультиплексором, описується виразом:

Рисунок 3

4.3 Подаючи в покроковому режимі слова від генератора слів (рис. 4) на входи мультиплексора й спостерігаючи рівень сигналу на виході Y, заповніть стовпчик в таблиці, при яких функція, реалізована мультиплексором, описується виразом F1.

Рисунок 4

4.4 Послідовно подаючи на входи схеми (рис 5) всі можливі комбінації рівнів логічних сигналів, упевніться, що рівень логічної одиниці на виході з'являється тільки у випадках, коли на входах схеми діють комбінації, описувані шістнадцятеричними еквівалентами 07h, 09h, 0Сh, 0Dh, 0Fh, 13h, 17h, 19h, 1Вh, 1Сh, 1Dh, 1Fh, при яких функція F1 приймає значення 1.

Рисунок 5

  1.  Дослідження мікросхеми 74153 за рис. 6.

5.1 Складіть таблицю функціонування схеми для виходів Y1 і Y2. Для цього установіть ключами 1 і 2 рівень логічного нуля на входах 1G і 2G. Потім у покроковому режимі послідовно подайте від генератора всі слова послідовності для кожної комбінації логічних рівнів на входах А і В. Для кожного кроку визначите входи, сигнали з яких проходять на виходи мікросхеми. Позначення входів занесіть у таблицю.

Рисунок 6

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

82644. Створення програми «Простий бізнес» 3.78 MB
  Існують сервіси що дозволяють створювати великі розсилки електронних повідомлень з можливістю створення власних списків отримувачів. Порівняємо кілька найпопулярніших сервісів для масової розсилки електронних повідомлень.
82645. Анализ архитектуры открытых мультимедиа систем 14.43 MB
  Формулировка предложений по модернизации ЭУМ И и К типов для дисциплин ВПО. Модернизировать электронные учебные модули ЭУМ для дисциплин высшего профессионального образования ВПО на основе программно-архитектурных решений созданных в рамках федеральной целевой программы развития образования.
82646. Разработка методов практической реализации новой концепции комплексных исследований электромагнитной обстановки в зданиях 5.42 MB
  В дипломном проекте рассмотрены вопросы электромагнитной безопасности в зданиях, природные и антропогенные источники электромагнитных излучений, принципы обеспечения электромагнитной безопасности.
82647. Разработка алгоритмов безопасной маршрутизации в беспроводных сетях 649.62 KB
  В данной работе рассмотрены принципы построения и функционирования беспроводных сетей, проблемы безопасности при передаче данных. Структура и свойства, стандарты, способы передачи данных в беспроводных сетях. Методы и типы маршрутизации.
82648. ДІАГНОСТИКА БЕНЗИНОВИХ ДВИГУНІВ З ЕЛЕКТРОННИМИ СИСТЕМАМИ КЕРУВАННЯ 9.02 MB
  Проведено аналіз існуючих систем керування бензиновими двигунами та їх складових частин. Викладено методику аналізу та вибору ефективної технології та обладнання для діагностики технічного стану електронних систем керування бензиновими двигунами.
82649. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ «ДЁКЕ УРАЛ» 292.5 KB
  Цель выпускной квалификационной работы состоит в исследовании и научном обосновании теоретических положений и практических рекомендаций по совершенствованию внутриорганизационного маркетинга на предприятии, учитывая специфику деятельности ООО «Дёке Урал» и обеспечивающих повышение его конкурентоспособности в целом.
82650. Методи підвищення технічної експлуатації суднових газотурбонагнетачів 3.04 MB
  Одним з основних і розповсюджених способів підвищення потужності дизелів є газотурбінний наддув за допомогою якого збільшується заряд повітря в робочих циліндрах що в свою чергу дозволяє збільшити циклову подачу палива. Дизеля надійні в роботі прості в обслуговуванні та ремонті мають обмежені витрати...
82651. КОНТРОЛЬ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО УЧЕТУ РАСЧЕТОВ ПО ЗАРАБОТНО ПЛАТЕ НА ПРИМЕРЕ КУПСХП «ОСВЕЙСКИЙ» 1.58 MB
  Современная теория оплаты труда Управленческие теории Теории мотивации трудового поведения управление человеческими ресурсами ценностно-ориентированный менеджмент корпоративная социальная ответственность Новые течения Марксизм постиндустриальной эпохи...
82652. Анализ развития ипотечного кредитования российскими банками (на примере Ярославского ФКБ-РЦ «СЕВЕРГАЗБАНК») 2.95 MB
  Актуальность темы дипломной работы на современном этапе развития экономики Российской Федерации связана с тем, что рост инфляции, дефицит и высокая стоимость долгосрочной ликвидности (при отсутствии краткосрочной) — все это поставило сегодня ипотечное кредитование на грань выживания.