23416

Дослідження роботи мультиплексора

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Мета роботи: Ознайомитися з роботою мультиплексора у різних режимах роботи. Практично перевірити таблиці істиності мультиплексора. Зібрати схему для дослідження мультиплексора за рис.

Украинкский

2013-08-05

314.5 KB

6 чел.

Лабораторна робота № 6

Тема: Дослідження роботи мультиплексора.

Мета роботи: Ознайомитися з роботою мультиплексора у різних режимах роботи. Практично перевірити таблиці істиності мультиплексора.

Хід роботи.

  1.  Завантажити програму Electronics Workbench з Головного меню.
  2.  Зібрати схему для дослідження мультиплексора  за рис.1.

Рисунок 1

За допомогою ключа G установіть на вході G мультиплексора рівень логічного нуля. По черзі подаючи всі можливі комбінації логічних рівнів за допомогою ключів А, В, С на відповідні входи мультиплексора, для кожної комбінації визначте, перемикання якого із ключів у лівій частині схеми змінює стан виходів мультиплексора. Результати запишіть у таблицю, указавши при цьому, як передається вхідний сигнал на виходи мультиплексора (прямо або з інверсією).

Установіть за допомогою ключа G рівень логічної одиниці на вході G мультиплексора. У результати запишіть позначення виводів, які при перемиканні відповідних ключів у лівій частині схеми не впливають на стан виходів мікросхеми.

  1.  Дослідження мультиплексора за допомогою генератора слів(рис. 2).

3.1 Подаючи в покроковому режимі слова від генератора слів на входи мультиплексора і спостерігаючи рівні сигналів на виходах Y і W, заповніть таблицю.

Рисунок 2

4 Реалізація заданої функції за допомогою мультиплексора за рис.3.

4.1. Визначіть значення функції F1 для кожної комбінації значень аргументів і заповніть стовпчик F1pозр в таблиці.

4.2 Подайте за допомогою ключів А, В, С всі можливі комбінації логічних сигналів на входи мультиплексора й, визначаючи рівень сигналу на виході Y, заповніть стовпчик F1 в таблиці. Упевніться, що функція, реалізована мультиплексором, описується виразом:

Рисунок 3

4.3 Подаючи в покроковому режимі слова від генератора слів (рис. 4) на входи мультиплексора й спостерігаючи рівень сигналу на виході Y, заповніть стовпчик в таблиці, при яких функція, реалізована мультиплексором, описується виразом F1.

Рисунок 4

4.4 Послідовно подаючи на входи схеми (рис 5) всі можливі комбінації рівнів логічних сигналів, упевніться, що рівень логічної одиниці на виході з'являється тільки у випадках, коли на входах схеми діють комбінації, описувані шістнадцятеричними еквівалентами 07h, 09h, 0Сh, 0Dh, 0Fh, 13h, 17h, 19h, 1Вh, 1Сh, 1Dh, 1Fh, при яких функція F1 приймає значення 1.

Рисунок 5

  1.  Дослідження мікросхеми 74153 за рис. 6.

5.1 Складіть таблицю функціонування схеми для виходів Y1 і Y2. Для цього установіть ключами 1 і 2 рівень логічного нуля на входах 1G і 2G. Потім у покроковому режимі послідовно подайте від генератора всі слова послідовності для кожної комбінації логічних рівнів на входах А і В. Для кожного кроку визначите входи, сигнали з яких проходять на виходи мікросхеми. Позначення входів занесіть у таблицю.

Рисунок 6

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83334. Истории Эпидемиологии 34 KB
  Промышленная революция и развитие капитализма дали толчок в развитии многих наук в том числе и эпидемиологии потому что начало этой новой общественно-экономической формации сопровождалось эпидемиями кишечных инфекций паразитарных тифов и туберкулеза в городских трущобах и появлением в европейских...
83335. Economy of the Vladimir region 13.77 KB
  The Vladimir region — one of the most urbanized, economically developed and infrastructure equipped regions of Russia. Despite the lack of a resource source of raw materials, the Vladimir region is allocated with a highly skilled manpower.
83336. Понятие организации и её роли в менеджменте 4.74 KB
  Таким образом понятие организации звучит так: это некая группа людей от двух человек и более работающая совместно ради достижения каких-либо общих целей. Организация и менеджмент В системе менеджмента организация понятие сложное. Понятие организации обязательно включает в себя элемент управления.
83337. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 17.03 KB
  Фонематический слух являясь частью физиологического слуха направлен на соотнесение и сопоставление слышимых звуков с их эталонами которые хранятся в памяти человека упорядочение в решетке фонем. Каждый человек имеет индивидуальные особенности произношения звуков: один говорит тихо другой громко...
83338. Макросередовище маркетингу 25.99 KB
  Виділяють принаймні шість факторів які в певний спосіб позитивно або негативно можуть впливати на управління системою маркетингу: демографічні економічні природні науково-технічні політичні фактори та фактори культурного оточення.
83339. Порядок захисту права на комерційну таємницю 63.5 KB
  Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного організаційного комерційного виробничого та іншого характеру за винятком тих які відповідно до закону не можуть бути внесені до комерційної таємниці. Важливим для забезпечення комерційної таємниці є забезпечення дії нормативно-правових актів...
83340. Secretary’s work 19.74 KB
  Professional receptionist (квалифицированный секретарь) is an irreplaceable assistant (помощник руководителя) to the head and face of the company. Secretary’s job is a good school of life and a great launching pad (стартовая площадка) to start a career.
83341. Підсумковий урок з теми «Числівник» 59.5 KB
  Мета: Систематизувати та узагальнити знання про числівник як частину мови, вправляти учнів в доцільному та правильному вживанні числівників у мовленні; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, зіставляти, узагальнювати, роботи висновки; розвивати мовлення, логічне мислення...
83342. Закріплення вивченого про числівник, його роль у мовленні. Вживання числівників у загадках 39.5 KB
  Закріпити знання учнів з теми Числівник; з’ясувати роль числівників у мовленні; вживання числівників у загадках. Як називається це речення прислів’я Поясніть як ви його розумієте Чи є числівники в нашому девізі Назвіть їх.