23416

Дослідження роботи мультиплексора

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Мета роботи: Ознайомитися з роботою мультиплексора у різних режимах роботи. Практично перевірити таблиці істиності мультиплексора. Зібрати схему для дослідження мультиплексора за рис.

Украинкский

2013-08-05

314.5 KB

6 чел.

Лабораторна робота № 6

Тема: Дослідження роботи мультиплексора.

Мета роботи: Ознайомитися з роботою мультиплексора у різних режимах роботи. Практично перевірити таблиці істиності мультиплексора.

Хід роботи.

  1.  Завантажити програму Electronics Workbench з Головного меню.
  2.  Зібрати схему для дослідження мультиплексора  за рис.1.

Рисунок 1

За допомогою ключа G установіть на вході G мультиплексора рівень логічного нуля. По черзі подаючи всі можливі комбінації логічних рівнів за допомогою ключів А, В, С на відповідні входи мультиплексора, для кожної комбінації визначте, перемикання якого із ключів у лівій частині схеми змінює стан виходів мультиплексора. Результати запишіть у таблицю, указавши при цьому, як передається вхідний сигнал на виходи мультиплексора (прямо або з інверсією).

Установіть за допомогою ключа G рівень логічної одиниці на вході G мультиплексора. У результати запишіть позначення виводів, які при перемиканні відповідних ключів у лівій частині схеми не впливають на стан виходів мікросхеми.

  1.  Дослідження мультиплексора за допомогою генератора слів(рис. 2).

3.1 Подаючи в покроковому режимі слова від генератора слів на входи мультиплексора і спостерігаючи рівні сигналів на виходах Y і W, заповніть таблицю.

Рисунок 2

4 Реалізація заданої функції за допомогою мультиплексора за рис.3.

4.1. Визначіть значення функції F1 для кожної комбінації значень аргументів і заповніть стовпчик F1pозр в таблиці.

4.2 Подайте за допомогою ключів А, В, С всі можливі комбінації логічних сигналів на входи мультиплексора й, визначаючи рівень сигналу на виході Y, заповніть стовпчик F1 в таблиці. Упевніться, що функція, реалізована мультиплексором, описується виразом:

Рисунок 3

4.3 Подаючи в покроковому режимі слова від генератора слів (рис. 4) на входи мультиплексора й спостерігаючи рівень сигналу на виході Y, заповніть стовпчик в таблиці, при яких функція, реалізована мультиплексором, описується виразом F1.

Рисунок 4

4.4 Послідовно подаючи на входи схеми (рис 5) всі можливі комбінації рівнів логічних сигналів, упевніться, що рівень логічної одиниці на виході з'являється тільки у випадках, коли на входах схеми діють комбінації, описувані шістнадцятеричними еквівалентами 07h, 09h, 0Сh, 0Dh, 0Fh, 13h, 17h, 19h, 1Вh, 1Сh, 1Dh, 1Fh, при яких функція F1 приймає значення 1.

Рисунок 5

  1.  Дослідження мікросхеми 74153 за рис. 6.

5.1 Складіть таблицю функціонування схеми для виходів Y1 і Y2. Для цього установіть ключами 1 і 2 рівень логічного нуля на входах 1G і 2G. Потім у покроковому режимі послідовно подайте від генератора всі слова послідовності для кожної комбінації логічних рівнів на входах А і В. Для кожного кроку визначите входи, сигнали з яких проходять на виходи мікросхеми. Позначення входів занесіть у таблицю.

Рисунок 6

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56205. Проблемы защиты прав правообладателя по договору коммерческой концессии 101.43 KB
  Объектом данного исследования являются общественные отношения, которые возникают между участниками предпринимательской деятельности, осуществляемой с применением франчайзинга.
56206. Інтерактивні методи як інноваційна діяльність сучасного вчителя 58 KB
  І моя задача і задача моєї школи створити комфортні умови навчання при яких учень відчуває свою успішність свою інтелектуальну досконалість що робить продуктивним сам освітній процес. Перш ніж перейти до ґрунтовного розгляду інтерактивних навчальних технологій...
56207. Шкільна газета як виховний орган шкільного самоврядування 29.5 KB
  Якщо розглядати школу як мікродержаву, то цілком природно, що в ній існують свої засоби масової інформації. І шкільна газета є одним із засобів, яка інформує, стимулює, змушує думати, міркувати, організовує і ін...
56208. Властивості степеня з цілим від’ємним показником 140.5 KB
  Мета: ознайомити учнів з властивостями степеня з цілим показником; формувати вміння використовувати властивості степеня з цілим показником до перетворення виразів; розвивати вміння аналізувати...
56209. Степінь з натуральним показником 37.5 KB
  Мета: систематизувати знання властивостей степеня з натуральним показником формувати вміння виконувати дії з одночленами навички усних розрахунків; розвивати память виховувати почуття поваги до предмета.
56210. Взаємне розташування прямих у просторі. Взаємне розташування прямої та площини. Перпендикуляр до площини 251.5 KB
  Взаємне розташування прямої та площини. Перпендикуляр до площини. Матеріальними моделями частини площини є наприклад поверхня столу поверхня віконного скла мармурова плита тощо.4 Позначають площини малими грецькими буквами наприклад площини α β γ.
56211. Стереотипи та їх роль у житті людини і суспільства. Толерантність. Ксенофобія. Расизм. Ґендерні стереотипи 79 KB
  Мета: розвивати готовність і потребу учнів до самопізнання і самореалізації своєї особистості; визначити сутність понять стереотипи толерантність; формувати вміння застосовувати знання з різних навчальних курсів...
56212. Sterne des Sports 72.5 KB
  Guten Tag, liebe Kinder, es freut mich sehr, euch zu sehen. Wie geht es euch? Was gibt es Neues und Interessantes? (Die Schüler beantworten die Fragen des Lehrers) L: Heute setzen wir unsere Arbeit am Thema „Sport“ fort. Wir werden heute über die bekannten Sportler sprechen, Texte lesen und hören.
56213. Стежкою орфографічних вправ до країни знань 90.5 KB
  Найбільш поширені помилки серед учнів на правопис ненаголошених голосних в корені слова. Привчаю школярів користуватися алгоритмом правила перевірки ненаголошених голосних в корені слова: Вимов слово...