23430

Укрепление великокняжеской власти в ВКЛ в первой половине XIV в. Происхождение названия княжества

Шпаргалка

История и СИД

Укрепление великокняжеской власти в ВКЛ в первой половине XIV в. Происхождение названия княжества Укрепление единовластия в ВКЛ произошло при великом князе Гедимине в 13161341 гг. Большая часть белорусских земель вошла в состав ВКЛ. Территория ВКЛ увеличилась в 3 раза.

Русский

2013-08-05

12.98 KB

13 чел.

Билет №7

1.Укрепление великокняжеской власти в ВКЛ в первой половине XIV в. Происхождение названия княжества

 

Укрепление единовластия в ВКЛ произошло при великом князе Гедимине в 1316-1341 гг. Большая часть белорусских земель вошла в состав ВКЛ. Например, в 1318 г. сын Гедимина Ольгерд женился на Марии – дочка последнего витебского князя Ярослава, и когда он умер через 2 года, Витебское княжество осталось Ольгерду. Территория ВКЛ увеличилась в 3 раза. Примерно ¾ жителей этого государства до середины XIV в. составляло население, которое исследователи относят к белорусскому этносу (белорусской народности).

В 1323 г. Гедимин основал столицу ВКЛ в Вильно. До Гедимина государство не имело постоянной столицы, ей считался замок, в котором жил великий князь. До 1320 г. это был Новоградок, а Гедимин жил в Старых Троках. Принципом государственной политики Гедимина был: «Не рушыць даўніны, не ўводзіць навіны». Это означало уважительное отношение к земельным владениям феодалов и сохранение исторических традиций населения ВКЛ. Гедимин проявлял терпеливое отношение к различным религиям. При нем в Вильно были основаны 2 католических монастыря. Вместе с тем великий князь не чинил препятствий строительству православных храмов. Сам Гедимин не отдавал предпочтения ни православию, ни католичеству, он оставался язычником. Такое отношение к религии в многоконфессиональном государстве содействовало его укреплению, религиозному миру в нем.

Происхождение названия княжества связано с его территориальным ростом. При Гедимине возросла роль великого князя как руководителя государства. Его титул стал звучать так: «король Литвы и Руси», «король литовцев и многих русских». Под названием «русские» имелись ввиду жители белорусских земель – Витебской, Берестейской, Менской и Туровской, которые вошли в состав ВКЛ. Поэтому государство стало называться «Великое княжество Литовское и Русское». Под Литвой имелись ввиду территории Верхнего и Среднего Понеманья, а под Русью – Верхнее Подвинье и Поднепровье. Позже (в первой половине XV в.), когда к княжеству была присоединена Жемайтия (западная часть современной Литвы), оно стало называться «Великое княжество Литовское, Русское, Жемайтское». Но чаще употреблялось сокращенное название «Великое княжество Литовское».


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15042. Ілияс Жансүгіровтың Күйші поэмасы 48 KB
  Ілияс Жансүгіровтың Күйші поэмасы Қазақ поэзиясында бүгінге дейін өнер жайында көп жазған және көркемдіктің шыңына жеткізе жазған І.Жансүгіров пен теңдесер қаламгер жоқ. Сонау 20жылдардың бас кезінде өмірге келген Әнші өлеңінен басталған бұл тақырып тек қазақ әде
15043. Кел, жастар, біз бір түрлі жол табалық 113.02 KB
  Кел жастар біз бір түрлі жол табалық.... Шәкәрім Шаһкәрім Құдайбердіұлы өмірі мен шығармашылығын өз бетімен ізденіске бағыттап қосымша материалдарды пайдалану арқылы оқыту тәжірибесінен Көмекші оқуәдістемелік құрал Шаһкәрім Шәкәрім Құдайбердіұлы ө...
15044. Кітапханашылар байқауы 95 KB
  Шығыс Қазақстан облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасы ММ Ұымдастырушылық әдістемлік бөлім Өскемен қ. 2007 Оқысаң ұшасың Пауло Коэльо Құрметті оқырмандар Балаларға оқу бақытын сыйлайық байқауына ...
15045. Көне Грек әдебиетінің архаикалық кезеңі 67.5 KB
  Көне Грек әдебиетінің архаикалық дәуірі Антикалык әдебиет курсының пәні – көне грек және рим құлиеленушілік қоғамдарының әдебиеті. Антик антикалық деген термин antiquus деген латын сөзінен туған. Оның мағынасы ежелгі ертедегі көне болады. Антикалық әдебиет...
15046. Көне Рим әдебиеті 53 KB
  Көне Рим әдебиеті Б.д.д. ІІІ ғ. ортасында Жерорта теңізінің батыс жағалауында Италияда антикалық әдебиеттің екінші бөлігі – рим әдебиеті өркендей бастайды. Рим әдебиеті грек әдебиетімен байланысты болды. Рим әдебиеті грек әдебиетімен бірге дамыған бірақ о
15047. Көне Түркі поэзиясындағы дәстүр жалғастығы 64.5 KB
  ӘОЖ 820/574 КӨНЕ ТҮРКІ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ДӘСТҮР ЖАЛҒАСТЫҒЫ Э. Қ. Пертаева €œТараз€ институты Тараз қ. Дулат пен Абай творчествосының танымдық қоғамдық көркемдік мәнін толық ұғыну үшін әдебиетте о
15048. Көнеден жаңаға бет алған образ 55.5 KB
  ӘОЖ: 809.434.2. 058 КӨНЕДЕН ЖАҢАҒА БЕТ АЛҒАН ОБРАЗ Л. К. Омарқұлова Тараз мемлекеттік педагогикалық институты Тараз қ. Бүгінгі таңда әйелдің қоғамдағы орны ойтаным шеңбері ұлғайып отырған шақта әйел тақырыбы қуатты арна ретінде осы ғасырдың аяғына таман жанжақты...
15049. Көрнекті қаламгер Шерхан Мұртазаның Қызыл жебе романы 42.5 KB
  Ш.МҰРТАЗАНЫҢ ҚЫЗЫЛ ЖЕБЕ РОМАНЫНДАҒЫ ТАРИХИ ШЫНДЫҚ Ж.Ж.Нурбаева М.Қ.Ойтаева Керімбай атындағы №12 мектепресурстық орталығы Тараз қ. Әлемде әр халықтың ұлттың мақтанышына айналған перзенттері болады. Жүздеген жыл бірнеше ғасырлар өтсе де талантты бір тума ...
15050. Қазақ батырлары және көркем әдебиет 75.5 KB
  ҚАЗАҚ БАТЫРЛАРЫ ЖӘНЕ КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТ Ел тағдырын өз тағдырынан биік қойған ұлтының тұтастығын жерінің бүтіндігін мұрат еткен қазақ батырлары қазақ тарихының әр белесінде тұлғалық деңгейге көтеріліп отырған. Яғни олар ұлттық тұлға болған.Осы ұлттық тұлға биігіне кі...