23704

Линейные программы и арифметические действия

Конспект урока

Информатика, кибернетика и программирование

Развитие мышления фантазии памяти внимания и познавательных интересов; Оборудование урока: Компьютерный класс Интерактивная доска Ход урока: 1. Повторение материала предыдущего урока. Организационный момент Приветствие учеников Объявление темы целей и плана урока.

Русский

2013-08-05

56.5 KB

2 чел.

Конспект занятия по информатике (2 академических часа)

Выполнила Чиркова Анна

(ИНФ-41)

Тема урока:

«Линейные программы и арифметические действия»

Цели урока:

1. Образовательные:

1.1. Повторить и продолжить изучение линейных программ;

1.2. Попрактиковаться в их написании;

1.3. Пробовать писать их самостоятельно;

2. Воспитательные:

2.1.Воспитание информационной культуры учащихся, внимательности, аккуратности, дисциплинированности, усидчивости;

2.2. Воспитание бережного отношения к вычислительной технике;

3. Развивающие:

3.1. Развитие мышления, фантазии, памяти, внимания и познавательных интересов;

Оборудование урока:

  •  Компьютерный класс
  •  Интерактивная доска

Ход урока:

1. Организационный момент.  5 мин

2. Повторение материала предыдущего урока. 10 мин

3. Продолжаем изучать арифметические действия. 16 мин

4. Написание программы со мной.                                                            9 мин

5. Написание программ самостоятельно.                                                  30 мин

6. Проверка. Заключительный  момент.                                                     6 мин

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Организационный момент

  •  Приветствие учеников
  •  Объявление темы, целей и плана урока. Постановка задач перед учащимися
  •  Перекличка

Я прошу ребят запустить тест на своих компьютерах и мы фронтально его решаем.

Я рассказываю новый материал.

Для задачи на 7 слайде вместе пишем программный код.

                 program my;

                  var a,b,c, d,e: integer;

                  begin

                  read (a,b);

                  c:=a mod b;

                  d:=a div b;

                  e:=c+d;

                  writeln (e);

                  end.

Ребята решают задачи с 8 слайда на оценку. Те, кто решит раньше, получают дополнительные карточки.

          «4» program my;

                  var a,b,c, d,e: integer;

                  begin

                  read (a,b,c);

                  d:=a+b+c;

                  e:=a*b*c;

                  writeln (d);

                  writeln (e);

                  end.

           «5» program my;

                  var a,b,c, d,e: integer;

                        f:real;

                  begin

                  read (a,b,c);

                  d:=a+b+c;

                  e:=a*b*c;

                  f:=d/3;

                  writeln (d);

                  writeln (e);

                  writeln (f);

                  end.

Я проверяю, отвечаю на появившиеся вопросы и выставляю оценку; отпускаю с урока.

Ученики слушают учителя

На экране первый слайд

Тест в Power point

2 – 6 слайды

7 слайд и Pascal

8 слайд и Pascal

Сдают задачи, уходят с урока.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

21296. Діаграма варіантів використання (use case diagram) 504 KB
  Діаграма варіантів використання use case diagram Вступ Візуальне моделювання в UML можна уявити як певний процес поуровневого спуску від найбільш обший і абстрактної концептуальної моделі вихідної системи до логічної а потім і до фізичної моделі відповідної програмної системи. Для досягнення цих цілей спочатку будується модель у формі так званої діаграми варіантів використання use case diagram яка описує функціональне призначення системи або іншими словами те що система буде робити в процесі свого функціонування. Діаграма...
21297. Життєвий цикл програмного забезпечення 1.58 MB
  Життєвий цикл програмного забезпечення Одним з базових понять методології проектування ІВ є поняття життєвого циклу її програмного забезпечення ЖЦ ПЗ. Структура ЖЦ ПЗ за стандартом ISO IEC базується на трьох групах процесів: основні процеси ЖЦ ПЗ придбання поставка розробка експлуатація супровід; допоміжні процеси які забезпечують виконання основних процесів документування управління конфігурацією атестація оцінка аудит рішення проблем; організаційні процеси управління проектами створення інфраструктури проекту...
21298. Моделювання за допомогою методу Баркера 243 KB
  З їх допомогою визначаються важливі для предметної області об'єкти сутності їх властивості атрибути і відношення один з одним зв'язки. Графічне зображення сутності Кожна сутність повинна мати унікальний ідентифікатор. Кожен екземпляр сутності повинен однозначно ідентифікуватися і відрізнятися від всіх інших примірників даного типу сутності. Одна і та ж інтерпретація не може застосовуватися до різних імен якщо тільки вони не є псевдонімами; володіє одним або декількома атрибутами які або належать сутності або успадковуються через...
21299. Діаграми класів 160.5 KB
  При цьому можливе використання графічних зображень для асоціацій та їх специфічних властивостей таких як відношення агрегації коли складовими частинами класу можуть виступати інші класи. У цих розділах можуть зазначатися ім'я класу атрибути змінні та операції методи.1 Графічне зображення класу на діаграмі класів Обов'язковим елементом позначення класу є його ім'я. На початкових етапах розробки діаграми окремі класи можуть позначатися простим прямокутником із зазначенням тільки імені відповідного класу рис.
21300. Технології та інструментальні засоби проектування 62.5 KB
  Інструментальні засоби моделювання та проектування інформаційних систем Технології та інструментальні засоби проектування Технології та інструментальні засоби проектування CASEзасоби Computer Aided System Engineering складають основу проекту будьякої інформаційної системи. Методологія реалізується через конкретні технології та підтримують їх стандарти методики та інструментальні засоби які забезпечують виконання процесів життєвого циклу. Особливостями сучасних CASEзасобів є наочні графічні інструменти для створення моделей...
21301. Основы проектирования операционной части АЛУ 273.5 KB
  Рассмотрим все возможные комбинации знаков чисел и действий и сделаем ряд преобразований так чтобы знак результата совпадал со знаком первого операнда: 1. При отсутствии переноса из старшего разряда для представления результата в прямом коде все разряды результата включая знаковый инвертируется и к младшему разряду прибавляется единица. В блок схеме используются два типа блоков: Блоки выполнения действия над значениями исходных переменных с присваиванием результата новым переменным или одной из старых. В минимальном варианте операционная...
21302. Параллельная обработка данных 233.21 KB
  Автоматическое обнаружение параллелизма. Степень и уровни параллелизма. Виды параллелизма. Производительность параллельных ВС зависит от многих факторов и в значительной степени от архитектуры и структуры системы рисовать структуру параллельной системы и объяснять: от степени и уровня параллелизма в системе; от организации передачи данных между параллельно работающими процессорами; от системы коммутации; от взаимодействия процессоров и памяти; от соотношения между аппаратной и программной реализацией макрооперации.
21303. Структурная организация систем обработки данных 156.5 KB
  Организация систем вводавывода. Структура и функции системы вводавывода. Канал вводавывода. Способы организации системы вводаввода.
21304. Уровни комплексирования устройств в вычислительных системах 78.5 KB
  1: 1 прямого управления процессор процессор; 2 общей оперативной памяти; 3 комплексируемых каналов вводавывода; 4 устройств управления внешними устройствами УВУ; 5 общих внешних устройств. Уровень прямого управления служит для передачи коротких однобайтных приказовсообщений. Процессоринициатор обмена по интерфейсу прямого управления ИПУ передает в блок прямого управления байтсообщение и подает команду Прямая запись. Уровень прямого управления не может использоваться для передачи больших массивов данных.