23810

Конкретный смысл действия умножение

Конспект урока

Математика и математический анализ

Образовательные: 1 совершенствовать навыки устного счета 2 заменять сумму одинаковых слагаемых умножением; 3 отрабатывать умения решать составные задач; 4усвоить правила замены суммы одинаковых слагаемых умножением.Развивающие: 1развивать математическую речь 2развивать мыслительные операции 3развивать смекалку 3. По ˙ раз д. фронтальный опрос разложите числа на одинаковые слагаемые доска: 21=7 18=6.

Русский

2013-08-05

16.83 KB

3 чел.

                                                                                                                                 Допуск:

Конспект урока математика  Бяковой  Н.С.

Дата: 14.02.

Класс: 2

Тип урока: комбинированный

Тема: конкретный смысл действия умножение;

ФОУД: фронтальная, индивидуальная

Технология: традиционная

Дидактическая цель: создать условия для  отработки навыка умножения, как сложения одинаковых слагаемых;

Задачи:

1.Образовательные:

1) совершенствовать навыки устного счета

2) заменять сумму одинаковых слагаемых умножением;

3) отрабатывать умения решать составные задач;

4)усвоить правила замены суммы одинаковых слагаемых умножением.

2.Развивающие:

1)развивать математическую речь

2)развивать мыслительные операции

3)развивать смекалку

3.Воспитательные:

1) воспитывать желание быть активным на уроке

2) воспитывать усидчивость

14 февраля.

По         ˙          раз  

д.з. стр.Этап урока

Деятельность учителя

Деятельность учащихся

1.Орг.момент,

мотивация к работе

2.Устный счет.

3.Актуализация знаний.

4.Закрепление материала.

5.Итог урока.

6.Д.з.

(фронтальный опрос, разложите числа на одинаковые слагаемые)

доска:

21=7+…

18=6+….

25=5+

32=8+

-Кто скажет какую тему мы продолжаем сегодня изучать?

-Это у нас уже третий урок, значит какое слово берем при постановке цели….

Выходят по 1 человеку к доске и заменяют сложение умножением, остальные в тетрадях:

3+3+3+3+3+3+3=

4+2+1+4=

5+5+5+5=

8+6+8+1=

8+8+0=

6+6+6+6=

7-7-7=

8+18+28=

Итог: вспоминаем правила когда мы не можем заменить данное выражение выражением с действием умножения.

-Каждый в тетради учитель устно:

по 6 взяли 3 раза(ученик комментирует, не вычисляя)

по 4 взяли 5 раз

по 7 взяли 2 раза

по 3 взяли 7 раз

по 5 взяли 6 раз

проверка с доски.

-Встаньте те, кто не сделал ошибок.

-Исправьте ошибки те, кто допустил.

- сейчас задумайте свой пример на умножение(два ученика задают другим двум ученикам)

- те выходят к доске и записывают, проверяем всем классом.

(так 3-4 пары выйдут к доске)

-Откроем учебник. стр 31. №6

(один ученик на доске)

-Что мы сегодня на уроке изучали?

-Что нового узнали?

-Вспомним правило.

Рефлексия.

по карточкам на доске.

-Что понравилось?

-Что было трудно?

-Что было делать легко?

стр.31 №2, стр 33 №6.

по 7 3 раза

по 6 3 раза

по 5 5 раз

по 8 4 раза

умножение

закреплять

3*7

нельзя

5*5

нельзя

нельзя

6*4

нельзя

нельзя

1.разные слагаемые

2.разность, а не сумма слагаемых

6*3

4*5

7*2

3*7

5*6

предлагают, работают у доски

решают


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65632. МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ ВІННИЧЧИНИ 60-Х РОКІВ XIX – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ПОДІЛЛЯ 160 KB
  Культура України та, особливо, культурна спадщина регіонів відіграють важливу роль у процесі гармонійного оновлення українського суспільства. Основою національної самосвідомості, як відомо, є уявлення про історичну долю народу та його історичні традиції.
65633. ФІЛОСОФІЯ БОГДАНА КІСТЯКІВСЬКОГО В УКРАЇНСЬКОМУ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОМУ ДИСКУРСІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 280.5 KB
  Актуальність виконаної теми посилюється якраз тим що досліджуваний період характеризується становленням сучасного розуміння права відкритістю і гостротою обговорення проблематики як у контексті теоретичного змісту так і в соціально-практичній спрямованості.
65634. УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ЖІНОЧОГО ПЛЕЧОВОГО ОДЯГУ З ЕЛАСТИЧНИХ ТКАНИН 7.33 MB
  Аналіз сучасного ринку легкої промисловості засвідчує, що швейні вироби з еластичних тканини із вмістом ниток поліуретану займають понад 50% як вітчизняного, так і світового об’єму виготовленого та реалізованого одягу.
65635. ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЮ РЕФЛЮКСНОЮ ХВОРОБОЮ, РЕФРАКТЕРНОЮ ДО АНТИСЕКРЕТОРНОЇ ТЕРАПІЇ 277 KB
  Великий інтерес фахівців і вчених до даної проблеми обумовлений не тільки значною поширеністю даного захворювання й зростанням захворюваності на ГЕРХ, але й ризиком потенційно небезпечних ускладнень: стравохід Барретта, виразка стравоходу...
65636. МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА БАЗІ МОДИФІКОВАНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 913.5 KB
  Найбільш суттєвою ознакою сучасного етапу розвитку телекомунікаційної галузі є значне підвищення вимог до якості обслуговування при наданні як традиційних послуг передачі даних, так і мультимедійних послуг. Також спостерігається стрімке розширення переліку послуг, що надаються телекомунікаційними мережами.
65637. РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ У СИСТЕМІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ ОСВІТИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 186.5 KB
  Аналіз тенденцій останніх реформ української системи освіти свідчить, що одним з пріоритетних завдань сьогодення є забезпечення якості дошкільної, початкової, загальної середньої, позашкільної, професійної та вищої освіти.
65638. Українсько-єврейський дискурс у друкованих виданнях Наддніпрянщини (60-ті рр. ХІХ ст. – початок ХХ ст.) 162.5 KB
  Зокрема наукового осмислення потребує українськоєврейський дискурс у вітчизняних виданнях оскільки єврейська меншина в Україні була й нині є однією з найчисленніших а її стосунки в середовищі українського етносу не завжди складалися просто.
65639. Психолого-педагогічні засади підготовки студентів економічних спеціальностей до інноваційної діяльності 369.5 KB
  Здатність до інноваційної діяльності стає значущим компонентом професійної компетентності у будьякій сфері однак особливо важливою є інноваційна підготовка фахівця у сфері економіки. Суттєвим компонентом такої підготовки має бути формування особистісної...
65640. Просодія українського емоційного мовлення (експериментально-фонетичне дослідження) 458 KB
  Неослабний інтерес широкого кола лінгвістів взагалі та фонетистів зокрема до проблем дослідження емоційного мовлення є цілком закономірним в новітню епоху розвитку лінгвістики на антропоцентричних засадах де прагматика посідає чільне місце.