23820

Рассказ В. Осеевой «Почему?»

Конспект урока

Литература и библиотековедение

Класс: 2 Тема: Рассказ В. Дидактическая цель: создать условия для восприятия рассказа В.Образовательные: познакомить с произведением отрабатывать умение формулировать главную мысль и тему рассказа совершенствовать навык правильного осознанного чтения 2. Воспитательные: воспитывать моральные качества воспитывать наблюдательность воспитывать интерес к рассказу как к жанру Ход урока: этапы деятельность учителя деятельн.

Украинкский

2013-08-05

17.22 KB

51 чел.

Конспект урока литературное чтение Бяковой Натальи Сергеевны.

Дата: 13. 02. 2013.

Класс: 2

Тема: Рассказ В. Осеевой  «Почему?».

Тип урока: урок чтения

ФОУД: фронтальная

Технология: традиционная

Оборудование: учебник «Литературное чтение» Климанова, Горецкий 2кл., 2ч..

Дидактическая цель: создать условия для восприятия рассказа В. Осеевой  «Почему?»

Задачи:

1.Образовательные:

  1.  познакомить с произведением
  2.  отрабатывать умение формулировать главную мысль и тему рассказа
  3.  совершенствовать навык правильного, осознанного чтения

2. Развивающие:

  1.  развивать воссоздающее и творческое воображение
  2.  развивать читательский и познавательный интерес
  3.  развивать стремление расширить свой кругозор

3. Воспитательные:

  1.  воспитывать моральные качества
  2.  воспитывать наблюдательность
  3.  воспитывать  интерес к рассказу, как к жанруХод урока:

этапы

деятельность учителя

деятельн. учащихся

1.Орг. момент.

2.Проверка д.з.

3. Подготовка к первичному восприятию

2.Первич. восприятие

3.Проверка первичного восприятия

4.вопросы на понимание содержания рассказа.

5. Итог

8.Д.з.

 

-Д.з. у вас было

-Кто помнит фамилию и имя автора, произведения которого мы сейчас изучаем?

Для того, чтобы узнать какая тема урока сегодня мы послушаем веселую песенку: «Почемучка»

-Ребята, как можно назвать мальчика, который поет песню?

-Как вы это поняли?

-Сегодня у нас тоже тема урока необычная, потому что  рассказ называется «Почему».

-Предположите о чем или кому может быть задан этот вопрос?

Надеюсь мы с вами сможем ответить на этот вопрос, когда прочитаем рассказ.

-Сейчас нам необходимо поработать над сложными словами словами:

сердце у меня замерло…. очень сильный испуг

розовые черепки – части разбитой посуды

скребся лапами – царапался (пес)

- Давайте, сейчас мы с вами поставим цели на сегодняшний урок.

-Продолжите мои фразы. Целью на сегодняшний урок я ставлю перед собой:

отрабатывать…..

понять……

читать……

узнать….

-Сейчас я вам прочту это произведение. Садимся ровно, руки на парте, внимательно слушаем (учитель читает текст)

- Какие чувства вы пережили за рассказ?

- Какой момент особенно понравился?

- Кто из героев вам не понравился?

 

-Кто главные герои рассказа?

-Есть ли в этом рассказе второстепенные герои?

-Что произошло?

-Этот рассказ, как и любой текст можно поделить на 3 части: начало, основная часть и заключение.

-как вы думаете, что войдет в основную часть?

- Чему автор хочет научить нас в данном рассказе? 

- Назовите жанр произведения и автора, с которым работали на уроке.

- Что вы возьмете из этого рассказа поучительного для себя?

-На следующем уроке мы продолжим знакомиться с этим произведением.

-Прочитать произведение. Ответить в учебнике на стр 103 на вопрос 3.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65514. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ МІЛІЦІЇ 184.5 KB
  Держава керуючись невідкладними завданнями які вона ставить перед собою в певний період розвитку має контролювати їхнє виконання консолідувати зусилля на подолання перешкод а також визначати і завдання контролю та механізм його здійснення.
65515. МЕТОД РОЗРАХУНКУ ТЕМПЕРАТУРНОГО НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ КОМПОЗИТНИХ СТРИНГЕРІВ ПАНЕЛЕЙ ОБШИВКИ 1.26 MB
  Наукова новизна одержаних результатів полягає у такому: уперше виявлено і обґрунтовано механізм виникнення згинально-крутильних деформацій композитних стержнів з неоднорідним перерізом при зміні температури та або внаслідок усадки...
65516. ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ТРАНСФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 154 KB
  Зрозуміло кожен з нас зацікавлений щоб цей вигляд був гуманістичним культурним людським і людяним і оскільки це так кожен зацікавлений у формуванні відповідних норм в свідомості та поведінці молоді у більш широкому розумінні...
65517. Методи та алгоритми диспетчеризації завдань у розподілених комп’ютерних системах 572.5 KB
  Сьогодні участь у міжнародних програмах стає стратегічним питанням інформаційного розвитку держав. Україна також стоїть на шляху науково-технічної інтеграції у європейський та світовий простір, про що говорить низка проектів, в яких Україна є повноправним учасником.
65519. ДІАГНОСТИЧНА ЗНАЧИМІСТЬ НОВОГО МЕТОДУ ДОВГОХВИЛЬОВОЇ ОФТАЛЬМОГРАФІЇ У ХВОРИХ З ВІКОВОЮ МАКУЛЯРНОЮ ДЕГЕНЕРАЦІЄЮ 226 KB
  Патологія макулярної ділянки очного дна займає одне з перших місць в світі як причина слабкого зору та сліпоти і на теперішній час вважається найбільш складною для діагностики та лікування. Одним із найбільш розповсюджених та найтяжчих захворювань органа зору серед патології очного дна...
65520. Особливості використання сучасних сортів ячменю ярого в селекції на пивоварну якість та продуктивність 222.5 KB
  Актуальність теми полягає в необхідності встановлення ефективності селекції ячменю ярого на пивоварну якість і урожайність на основі використання в схрещуванні сучасних сортів виділених за цінними ознаками продуктивності...
65521. Підвищення точності зміцнювальної накатки зубців за рахунок розробки принципово нової геометрії накатного інструмента 191 KB
  Підвищення продуктивності та якості виготовлення циліндричних зубчастих коліс із одночасним зниженням їх собівартості є однією з найбільш актуальних задач технологів та інструментальників усього світу.
65522. Диференціальний розчинонасос із вертикальним проточним плунжером 1.09 MB
  У будівельній промисловості при спорудженні будівель як промислового так і цивільного призначення до чверті загальної трудомісткості становлять роботи повязані з використанням будівельних розчинів: штукатурні роботи улаштування наливних підлог замонолічування стиків будівельних елементів тощо.