23823

Вирази та функції

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

5 демонструє роботу даного додатка перебування значення річного приросту при відомих значеннях числа виплат24 суми кредиту 120000 і величини щомісячної виплати 6000 Вікно робочого додатка Кредит: Програмний код для цього додатка: Dim r As Single n As Integer v As Currency p As Currency Private Sub Command1_Click r = ValText1.Text n = ValText2.Text v = ValText3.Text r = r 1200 p = Pmtr n v Text4.

Украинкский

2013-08-04

50 KB

6 чел.

ЗВІТ

з лабораторної роботи № 3

" Вирази та функції"

виконав студент IІ курсу відділення МІ група 2  

Киричук Олег Романович 

Дата виконання "5" листопада 2008 р.

Виконання завдань:

1. На екранній формі 4 текстових поля і 3 командні кнопки. Текстові поля призначені для вводу чи виводу наступних величин:

  1.  річного банківського приросту вартості (у відсотках);
  2.  числа періодичних (наприклад, щомісячних) виплат;
  3.  суми отриманого в банку кредиту (приведеної вартості);
  4.  величини однієї виплати.

1-у, 3-у і 4-у величини цього списку можна знайти за допомогою представлених вище фінансових функцій, якщо інші величини цього списку відомі.

Для цієї мети і служать командні кнопки. Для кожної з них написана окрема процедура подія Клік кожної з цих кнопок після вводу трьох чисел у три текстові поля викликає появу четвертого числа в текстовому полі, що залишилося незаповненим.

Мал. 4.5 демонструє роботу даного додатка — перебування значення річного приросту при відомих значеннях числа виплат(24), суми кредиту (120000) і величини щомісячної виплати (6000)

Вікно робочого додатка «Кредит»:

Програмний код для цього додатка:

Dim r As Single, n As Integer, v As Currency, p As Currency

Private Sub Command1_Click()

r = Val(Text1.Text)

n = Val(Text2.Text)

v = Val(Text3.Text)

r = r / 1200

p = -Pmt(r, n, v)

Text4.Text = Str(p)

End Sub

Private Sub Command2_Click()

r = Val(Text1.Text)

n = Val(Text2.Text)

p = Val(Text4.Text)

r = r / 1200

p = -p

v = PV(r, n, p)

Text3.Text = Str(v)

End Sub

Private Sub Command3_Click()

n = Val(Text2.Text)

p = Val(Text4.Text)

v = Val(Text3.Text)

p = -p

r = Rate(n, p, v) * 1200

Text1.Text = Str(r)

End Sub

2. Створив форму, яка  містить п’ять об’єктів типу текстове поле. У текстове поле вводиться один рядок, що містить назву країни, столицю і кількість територіальних одиниць адміністративного поділу. Програма поміщує в окремих  текстових полях інформацію про назву країни, столицю і кількість територіальних одиниць адміністративного поділу.

Програмний код для цього додатка:

Private Sub Command1_Click()

Dim a, b, c As Integer

a = InStr(Text1.Text, " ")

Text2.Text = Left(Text1.Text, a)

b = InStr(a + 1, Text1.Text, " ")

c = b - a

Text3.Text = Mid(Text1.Text, a + 1, c)

Text4.Text = Mid(Text1.Text, b + 1)

End Sub


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

50971. Информационная мера Шеннона 440 KB
  Количество информации и избыточность Дисктретные системы передачи информации Непрерывные системы передачи информации Слайды к лекции Количество информации и избыточность Количество информации и избыточность.
50975. УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ І ОПЕРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ ПСП «БАНІВКА» ПРИМОРСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 1.44 MB
  Ознайомлення з теоретичними аспектами фінансового стану підприємств; оцінка структури майна і фінансової стійкості підприємства; проведення аналізу ліквідності балансу і рентабельності підприємства; розрахування і вивчення основних показників, що характеризують фінансовий стан підприємства
50976. Усі уроки з природознавства. 1 клас. М.О. Володарська 5.18 MB
  Що потрібно знати про природу. Екскурсія. Ознайомлення з обєктами неживої та живої природи. Дослідження дрібних деталей предметів за допомогою лупи. Сонце та його значення для життя на Землі. Значення повітря для живої природи. Листяні та хвойні рослини. Дикорослі та культурні рослини. Дослідницький практикум. Як живуть мурахи. Тварини «живого куточка», хатні улюбленці. Дикорослі рослини рідного краю. Міні-проект. Як облаштувати джерело.
50977. Кадровый потенциал предприятия: оценка и направления эффективности его использования, на примере ООО «Межрайонная специализированная организация» 1.34 MB
  изучить теоретический базис системы управления кадровым потенциалом предприятия; рассмотреть методологические аспекты управления кадровым потенциалом; дать организационно-экономическую характеристику торгового предприятия ООО «Межрайонная специализированная организация»; проанализировать структуры кадрового потенциала торгового предприятия...