23823

Вирази та функції

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

5 демонструє роботу даного додатка перебування значення річного приросту при відомих значеннях числа виплат24 суми кредиту 120000 і величини щомісячної виплати 6000 Вікно робочого додатка Кредит: Програмний код для цього додатка: Dim r As Single n As Integer v As Currency p As Currency Private Sub Command1_Click r = ValText1.Text n = ValText2.Text v = ValText3.Text r = r 1200 p = Pmtr n v Text4.

Украинкский

2013-08-04

50 KB

5 чел.

ЗВІТ

з лабораторної роботи № 3

" Вирази та функції"

виконав студент IІ курсу відділення МІ група 2  

Киричук Олег Романович 

Дата виконання "5" листопада 2008 р.

Виконання завдань:

1. На екранній формі 4 текстових поля і 3 командні кнопки. Текстові поля призначені для вводу чи виводу наступних величин:

  1.  річного банківського приросту вартості (у відсотках);
  2.  числа періодичних (наприклад, щомісячних) виплат;
  3.  суми отриманого в банку кредиту (приведеної вартості);
  4.  величини однієї виплати.

1-у, 3-у і 4-у величини цього списку можна знайти за допомогою представлених вище фінансових функцій, якщо інші величини цього списку відомі.

Для цієї мети і служать командні кнопки. Для кожної з них написана окрема процедура подія Клік кожної з цих кнопок після вводу трьох чисел у три текстові поля викликає появу четвертого числа в текстовому полі, що залишилося незаповненим.

Мал. 4.5 демонструє роботу даного додатка — перебування значення річного приросту при відомих значеннях числа виплат(24), суми кредиту (120000) і величини щомісячної виплати (6000)

Вікно робочого додатка «Кредит»:

Програмний код для цього додатка:

Dim r As Single, n As Integer, v As Currency, p As Currency

Private Sub Command1_Click()

r = Val(Text1.Text)

n = Val(Text2.Text)

v = Val(Text3.Text)

r = r / 1200

p = -Pmt(r, n, v)

Text4.Text = Str(p)

End Sub

Private Sub Command2_Click()

r = Val(Text1.Text)

n = Val(Text2.Text)

p = Val(Text4.Text)

r = r / 1200

p = -p

v = PV(r, n, p)

Text3.Text = Str(v)

End Sub

Private Sub Command3_Click()

n = Val(Text2.Text)

p = Val(Text4.Text)

v = Val(Text3.Text)

p = -p

r = Rate(n, p, v) * 1200

Text1.Text = Str(r)

End Sub

2. Створив форму, яка  містить п’ять об’єктів типу текстове поле. У текстове поле вводиться один рядок, що містить назву країни, столицю і кількість територіальних одиниць адміністративного поділу. Програма поміщує в окремих  текстових полях інформацію про назву країни, столицю і кількість територіальних одиниць адміністративного поділу.

Програмний код для цього додатка:

Private Sub Command1_Click()

Dim a, b, c As Integer

a = InStr(Text1.Text, " ")

Text2.Text = Left(Text1.Text, a)

b = InStr(a + 1, Text1.Text, " ")

c = b - a

Text3.Text = Mid(Text1.Text, a + 1, c)

Text4.Text = Mid(Text1.Text, b + 1)

End Sub


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

8666. Античная философия классического периода 18.71 KB
  Античная философия классического периода. Философские идеи софистов. Сократ, его жизнь, учение и смерть. Философия Платона. Мир идей и мир вещей. Гносеология Платона. Платон о человеке и государстве. Философия софистов. - Соф...
8667. Философия Платона и Аристотеля 21.84 KB
  Философия Платона и Аристотеля. Онтология и гносеология Платона. Платон о человеке и государстве. Философия Аристотеля. Платон. - Платон - ученик Сократа и учитель Аристотеля. - В молодости увлекался поэзией. Но после диалога с Сократом с...
8668. Античная философия. Греко-римский (эллинистический) период античной философии 21.25 KB
  Античная философия Аристотель о человеке и государстве. Греко-римский (эллинистический) период античной философии. I. Гносеология Аристотеля. Аристотель критиковал скептиков и агностиков, полагал, что мир познаваем. Критиковал Платона за...
8669. Особенности Восточной философии 23.04 KB
  Особенности Восточной философии. Западное и Восточное мировоззрение: единство и различие. Философия Древней Индии. Ортодоксальные и неортодоксальные школы. Философия буддизма. Западное и Восточное мировоззрение: единство и различие. Чем...
8670. Средневековая философия и философия Возраждения 22.53 KB
  Средневековая философия и философия Возраждения. Номиналисты и реалисты средневековья. Проблема теодицеи. Пантеизм философии эпохи Возрождения. Номиналисты и реалисты средневековья. Проблема теодицеи. Знание и вера. - только вера помогает знат...
8671. Философия Нового времени. Общая характеристика философии Нового времени 21.66 KB
  Философия Нового времени. Общая характеристика эпохи Нового времени. Общая характеристика философии Нового времени. Основные философские направления. Сенсуализм. Эмпиризм. Рационализм. Эпоха нового времени (17-19 века). - Буржуазные революции в Евро...
8672. Философия Нового времени 17-19 века 23.17 KB
  Философия Нового времени 17-19 века. Немецкая классическая философия Философия марксизма Немецкая классическая философия (80-е годы 18 века - 1831 г.) - Представители: Кант, Шеллинг, Фихте, Гегель. - Основная тематика - п...
8673. Философия 19-20 веков. Иррационалистические учения 19-20 веков (Шопенгауэр, Ницше, философия жизни, психоанализ, экзистенциализм) 20.27 KB
  Философия 19-20 веков. Иррационалистические учения 19-20 веков (Шопенгауэр, Ницше, философия жизни, психоанализ, экзистенциализм). Рационалистические учения (позитивизм, неокантианство, герменевтика). Философия Шопенгауэра. - В основе вс...
8674. Предмет, проблеми і функції філософії. Основні питання філософії 109 KB
  Предмет, проблеми і функції філософії. Основні питання філософії Поняття і предмет філософії. Форми і методи філософії. Матеріалізм та ідеалізм в історії філософії. Основні питання філософії. Світогляд та його структура. Філо...