23825

Графічні методи

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Створив додаток екранна форма якого містить три об'єкти: командна кнопка з ім'ям ПУСК і два графічних вікна з іменами Picturel і Picture2. Вікно робочого додатка Програмний код для цього додатка: Private Sub Command1_Click Picture1.Line 0 03015 2935 65280 BF Picture2.Scale 0 1010 0 Picture2.

Украинкский

2013-08-05

53 KB

4 чел.

ЗВІТ

з лабораторної роботи № 5

" Графічні методи "

виконав студент IІ курсу відділення МІ група 2  

Киричук Олег Романович 

Дата виконання "3" грудня 2008 р.

Виконання завдань:

1. Створив додаток, екранна форма якого містить три об'єкти: командна кнопка з ім'ям ПУСК і два графічних вікна з іменами Picturel і Picture2. Написав програму, за допомогою якої у графічних полях будуються зображення прапорів двох країн (за вибором).

Вікно робочого додатка

Програмний код для цього додатка:

Private Sub Command1_Click()

Picture1.Line (0, 0)-(3015, 2935), 65280, BF

Picture2.Scale (0, 10)-(10, 0)

Picture2.Line (0, 10)-(10, 0), 65280, BF

Picture2.FillStyle = 0

Picture2.FillColor = vbRed

Picture2.Circle (4, 5), 2, 255

Label3.Caption = "Як ви думаєте, прапори яких країн зображені?"

End Sub

Private Sub Command2_Click()

Label1.Caption = "Лівія"

Label2.Caption = "Бангладеш"

End Sub

2. Написав програму, що вирішує задачу побудови графіка функції y = Sin(t), яка описує зміну інформаційного ресурсу країни у часі. Для визначеності, встановив границі значень аргументу, — всередині відрізка [—p/2, p/2]. Графік побудував не на самій екранній формі, а в графічному вікні екранної форми. Для більшої наочності, побудові графіка передує креслення координатної сітки й осей координат.

Вікно робочого додатка

Програмний код для цього додатка:

Private Sub Form_Load()

Dim i As Integer

Dim x As Single

Dim y As Single

Picture1.Scale (-2, 2)-(2, -2)

Picture1.PSet (0, 0)

Picture1.Print " 0"

Picture1.PSet (-1, 0)

Picture1.Print " -П/2"

Picture1.PSet (1, 0)

Picture1.Print " П/2"

Picture1.PSet (1.75, 0)

Picture1.Print "X"

Picture1.PSet (0, 1.75)

Picture1.Print " Y"

Picture1.Line (-2, 0)-(2, 0)

For i = -1 To 1

   Picture1.Line (i, -2)-(i, 2)

Next i

   Picture1.Line (0, -2)-(0, 2)

For i = -2 To 2

   Picture1.Line (-2, i)-(2, i)

Next i

Picture1.ForeColor = vbRed

   x = -2

   y = Sin(x)

Picture1.CurrentX = x

Picture1.CurrentY = y

For x = -2 To 2 Step 0.005

   y = Sin(x)

   Picture1.PSet (x, y)

Next x

End Sub


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

51859. Використання ІКТ на уроках математики у школі II ступеня з метою формування профільних компетенцій 71 KB
  А саме: учні активно беруть участь в процесі навчання навчаються самостійно мислити пропонувати свої бачення прогнозувати та моделювати окремі ситуації. Якщо цей вчитель може надати допомогу учням в їх самостійній діяльності з використанням інформаційнокомунікаційних технологій та вказати їм на можливості їх використання для навчання в тому числі самостійно його авторитет суттєво підвищується. Якщо вчитель може запропонувати учням доступний їм Інтернетресурс який містить предметний навчальний матеріал надто якщо цей матеріал...