23827

Програмування повторень

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Виконання завдань: Створив додаток який обчислює середнє значення ВВП країни за nроків.Caption a = 0 b = 0 For n = 1 To n a = InputBox Введіть розмір ВВП b = b a Next Label2.Caption = Strb n 1 End Sub Створив додаток який визначає кількість країн ВВП яких перевершує заданий рівень. Назви країн та ВВП вводяться в діалоговому вікні.

Украинкский

2013-08-05

62 KB

6 чел.

ЗВІТ

з лабораторної роботи № 6

" Програмування повторень "

виконав студент IІ курсу відділення МІ група 2  

Киричук Олег Романович 

Дата виконання "17" грудня 2008 р.

Виконання завдань:

  1.  Створив додаток, який обчислює середнє значення ВВП країни за n-років. Вхідні дані вводяться за допомогою системних функцій.

Вигляд вікна робочого додатка:

Програмний код додатка:

Private Sub Form_Load()

Dim a, b, n As Single

Label13.Caption = InputBox("Введіть кількість років")

n = Val(Label13.Caption)

a = 0

b = 0

For n = 1 To n

a = InputBox("Введіть розмір ВВП")

b = b + a

Next

Label2.Caption = Str(b / (n - 1))

End Sub

  1.  Створив додаток, який визначає кількість країн, ВВП яких перевершує заданий рівень. Назви країн та ВВП вводяться в діалоговому вікні.

Вигляд вікна робочого додатка:

Програмний код додатка:

Private Sub Form_Load()

Dim a, b, c, d, e, f, g  As String

Dim k, x, y, z, i As Single

a = InputBox("Введіть рівень ВВП", "Введення заданого рівня")

Label2.Caption = a

b = InputBox("Введіть назву країни", "Введення назви країни")

Label5.Caption = b

c = InputBox("Введіть рівень ВВП країни", "Введення рівня ВВП")

Label8.Caption = c

d = InputBox("Введіть назву країни", "Введення назви країни")

Label6.Caption = d

e = InputBox("Введіть рівень ВВП країни", "Введення рівня ВВП")

Label9.Caption = e

f = InputBox("Введіть назву країни", "Введення назви країни")

Label7.Caption = f

g = InputBox("Введіть рівень ВВП країни", "Введення рівня ВВП")

Label10.Caption = g

k = Val(a)

x = Val(c)

y = Val(e)

z = Val(g)

i = o

If x > k Then i = i + 1

If y > k Then i = i + 1

If z > k Then i = i + 1

Label4.Caption = Str(i)

End Sub

  1.  Створив додаток, що будує графік зміни рівня інформатизації країни за n-років.

Вигляд вікна робочого додатка:

Програмний код додатка:

Private Sub Form_Load()

Dim i As Integer

Dim x As Single

Dim y As Single

Picture1.Scale (0, 10)-(10, -1)

Picture1.Line (-10, 0)-(10, 0)

For i = -10 To 10 Step 2

   Picture1.Line (i, -10)-(i, 10)

Next i

   Picture1.Line (0, -10)-(0, 10)

For i = -10 To 10 Step 2

   Picture1.Line (-10, i)-(10, i)

Next i

Picture1.ForeColor = vbRed

   x = -10

   y = Sin(x)

Picture1.CurrentX = x

Picture1.CurrentY = y

For x = -1 To 8 Step 0.005

   y = x ^ 2 / 9

   Picture1.PSet (x, y)

Next x

End Sub