23827

Програмування повторень

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Виконання завдань: Створив додаток який обчислює середнє значення ВВП країни за nроків.Caption a = 0 b = 0 For n = 1 To n a = InputBox Введіть розмір ВВП b = b a Next Label2.Caption = Strb n 1 End Sub Створив додаток який визначає кількість країн ВВП яких перевершує заданий рівень. Назви країн та ВВП вводяться в діалоговому вікні.

Украинкский

2013-08-05

62 KB

6 чел.

ЗВІТ

з лабораторної роботи № 6

" Програмування повторень "

виконав студент IІ курсу відділення МІ група 2  

Киричук Олег Романович 

Дата виконання "17" грудня 2008 р.

Виконання завдань:

  1.  Створив додаток, який обчислює середнє значення ВВП країни за n-років. Вхідні дані вводяться за допомогою системних функцій.

Вигляд вікна робочого додатка:

Програмний код додатка:

Private Sub Form_Load()

Dim a, b, n As Single

Label13.Caption = InputBox("Введіть кількість років")

n = Val(Label13.Caption)

a = 0

b = 0

For n = 1 To n

a = InputBox("Введіть розмір ВВП")

b = b + a

Next

Label2.Caption = Str(b / (n - 1))

End Sub

  1.  Створив додаток, який визначає кількість країн, ВВП яких перевершує заданий рівень. Назви країн та ВВП вводяться в діалоговому вікні.

Вигляд вікна робочого додатка:

Програмний код додатка:

Private Sub Form_Load()

Dim a, b, c, d, e, f, g  As String

Dim k, x, y, z, i As Single

a = InputBox("Введіть рівень ВВП", "Введення заданого рівня")

Label2.Caption = a

b = InputBox("Введіть назву країни", "Введення назви країни")

Label5.Caption = b

c = InputBox("Введіть рівень ВВП країни", "Введення рівня ВВП")

Label8.Caption = c

d = InputBox("Введіть назву країни", "Введення назви країни")

Label6.Caption = d

e = InputBox("Введіть рівень ВВП країни", "Введення рівня ВВП")

Label9.Caption = e

f = InputBox("Введіть назву країни", "Введення назви країни")

Label7.Caption = f

g = InputBox("Введіть рівень ВВП країни", "Введення рівня ВВП")

Label10.Caption = g

k = Val(a)

x = Val(c)

y = Val(e)

z = Val(g)

i = o

If x > k Then i = i + 1

If y > k Then i = i + 1

If z > k Then i = i + 1

Label4.Caption = Str(i)

End Sub

  1.  Створив додаток, що будує графік зміни рівня інформатизації країни за n-років.

Вигляд вікна робочого додатка:

Програмний код додатка:

Private Sub Form_Load()

Dim i As Integer

Dim x As Single

Dim y As Single

Picture1.Scale (0, 10)-(10, -1)

Picture1.Line (-10, 0)-(10, 0)

For i = -10 To 10 Step 2

   Picture1.Line (i, -10)-(i, 10)

Next i

   Picture1.Line (0, -10)-(0, 10)

For i = -10 To 10 Step 2

   Picture1.Line (-10, i)-(10, i)

Next i

Picture1.ForeColor = vbRed

   x = -10

   y = Sin(x)

Picture1.CurrentX = x

Picture1.CurrentY = y

For x = -1 To 8 Step 0.005

   y = x ^ 2 / 9

   Picture1.PSet (x, y)

Next x

End Sub


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23307. Археологічні культури первісності на території України 18.5 KB
  ; €œІсторія української культури€ т. 1 Основні етапи розвитку матеріальної та духовної культури первісного суспільства на території України 1. Головним об’єктом дослідження історії первісних суспільств зокрема на території України є так звані археологічні культури – група або декілька груп чи комплексів груп матеріальних викопних археологічних знахідок які харся трьома спільностями: спільність території поширення цих пам’яток часу або хронологічного періоду поширення технології виготовлення 1 знаряддя праці з природних та штучних...
23308. Культурно-мистецьке життя Галицько-Волинського князівства 15 KB
  життя ГВК літературни процес образотворче мистецтво та архітектура ГВК 1 Впродовж другої половини ХІІІ ст. процеси давньоукраїнського державотворення переміщується на західноукраїнські землі де галицькі князі Роман Мстиславич і його син Данило Галицький створили ГВК. Протяго майже 40 років Данило Романович об’єднав етнічні українські землі у складі ГВК. ГВК втратило політичну незалежність і було поділено між Польським та Угорським королівствами.
23309. ІУК як наукова дисципліна 26.5 KB
  Розвиток ІУК в ХХ ст. Важливий внесок у становлення ІУК як науки про культуру протягом ХІХ ст. зробили: вихованці та викладачі внз Харківський Київський університети науковці з академічних установ Росія АвстроУгорщина Німеччниа Франція представники різних державних і громадських наукових товариств ІсторикоФілологічне Товариство Харківський унт КАК Київська археографічна комісія Південнозахідний відділ РГТ Російське географічне товариство комісій КАК об’єдання наковців та окремі дослідники Основними напрямами...
23310. Культура як об’єкт наукового дослідження 18.5 KB
  Дослідженням культури в усіх її проявах займаються науки про культуру: історія культури теорія культури філософія культури соціологія культури культурологія соціальна онтологія. більшість наук використовують методи а загальноісторичний окремий тип соціальноекономічного розвитку суспільства ототожнюється із однойменним типом культури б локальногеографічний поділ культур світу на етнічні народні регіональні континентальні Інші типи культур: класові професійні субкультури молодіжні етнічні та інші 2. Чинники формування...
23311. Классификация гласных звуков. Принципы классификации гласных по МФА. Дифтонги 22.5 KB
  Дифтонги. дифтонги сложный гласный состоящий из двух элементов образующих один слог чем и обеспечивается фонетическая целостность. Дифтонги нисходящие – aurum восходящие иа.
23312. Сравнительно-исторический метод в языкознании. Периодизация. Внешняя и внутренняя реконструкция 28 KB
  Сравнительноисторический метод – метод классификации языков который служит для сравнительного изучения языкового материала. Принципы и методы сравнительноисторического метода: 1 Тщательный отбор языкового материала подлежащего сравнению. Сравниваемые языковые формы должны соотноситься по значению но подобная соотнесенность может быть лишь частичной. 3 Реконструкция праязыковых форм.
23313. Зависимость композиции произведения от художественного метода, рода и жанра 28.5 KB
  Зависимость композиции произведения от художественного метода рода и жанра. Главные особенности: исключительные обстоятельства действия исключительные герои Автор затушёвывает особые свойства героя для создания романтического образа Цыгане Пушкина – культ свободы В романтических произведениях автор своё субъективное начало проявляет более широко и властно чем в классицистических. композиция лирического произведения см. ответ на вопрос №49 композиция драматического произведения см.