23834

Створення та налагодження форм

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

html fieldset style= padding: 2 legend Характеристики legend p Назва країни: span lang= uk nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; span input type= text name= T1 size= 20 p p span lang= uk Місце розташування: span span lang= uk nbsp;nbsp;nbsp; span input type= text name= T1 size= 20 p p span lang= uk Столиця span : span lang= uk nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; span nbsp; input...

Украинкский

2013-08-05

34.5 KB

1 чел.

ЗВІТ

з лабораторної роботи № 7

" Створення та налагодження форм"

виконав студент IІ курсу відділення МІ група 2  

Киричук Олег Романович 

Дата виконання "27" травня 2009 р.

Виконання завдань:

  1.  Створити гіпертекстовий документ з формою, в якій вводяться характеристики країни такі, як місце розташування, площа, чисельність населення, довжина кордонів, політичний устрій.
  2.  Створити гіпертекстовий документ з формою, в яку вносяться дані, що характеризують політичного лідера.

Вихідний код сторінки:

<body bgcolor="#00FF00">

<h1 align="center"><font color="#FF0000">Характеристики країни</font></h1>

<form method="POST" action=country.html>

<fieldset style="padding: 2">

<legend>Характеристики</legend>

<p>Назва країни: <span lang="uk">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

</span> <input type="text" name="T1" size="20"></p>

<p><span lang="uk">Місце розташування:</span> <span lang="uk">&nbsp;&nbsp;&nbsp;

</span> <input type="text" name="T1" size="20"></p>

<p><span lang="uk">Столиця</span>:<span lang="uk">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

</span>&nbsp;<input type="text" name="T1" size="20"></p>

<p><span lang="uk">Чисельність населення</span>: <input type="text" name="T1" size="20"></p>

<p><span lang="uk">Довжина кордонів</span>: <span lang="uk">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

</span> <input type="text" name="T1" size="20"></p>

<p><span lang="uk">Політичний устрій</span>:<span lang="uk">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<select size="1" name="D1">

<option selected>Республіка</option>

<option>Монархія</option>

</select>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>&nbsp;</p>

&nbsp;</fieldset><input type="submit" value="Відправити" name="B3"><input type="reset" value="Очистити" name="B4"></form>

<body bgcolor="#FFFF00">

<form method="POST" enctype="multipart/form-data" action= country.html>

<fieldset style="padding: 2">

<legend><font size="6" color="#0000FF">Характеристика політичного лідера</font></legend>

&nbsp;<p><font color="#0000FF">Ім<span lang="en-us">'</span>я лідера:

<input type="text" name="T1" size="97"></font></p>

<p><font color="#0000FF">Політична партія:<input type="text" name="T2" size="89"></font></p>

<p><font color="#0000FF">Погляди:</font></p>

<p><font color="#0000FF"><input type="checkbox" name="C1" value="ON">Консервативні

<input type="checkbox" name="C2" value="ON">Помірковані

<input type="checkbox" name="C3" value="ON">Ліберальні</font></p>

<p><font color="#0000FF">Релігійні погляди:</font></p>

<p><font color="#0000FF"><input type="radio" value="V1" checked name="R1">Віруючий

<input type="radio" name="R1" value="V2">Атеїст</font></p>

<p><font color="#0000FF">Особисті якості:</font></p>

<p><font color="#0000FF"><textarea rows="9" name="S1" cols="73"></textarea></font></p>

<p><font color="#0000FF">Завантажити фотографію:

<input type="file" name="F1" size="20"></font></p>

</fieldset><font color="#0000FF"><input type="submit" value="Відправити" name="B1"><input type="reset" value="Очищення" name="B2"></font></form>


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

6768. Історія та історіографія в еволюції, їх місце і роль в гуманізації діяльності людини. Історіософські концепції щодо формування та розвитку українського етносу 29.33 KB
  Історія та історіографія в еволюції, їх місце і роль в гуманізації діяльності людини. Історіософські концепції щодо формування та розвитку українського етносу. Предмет, завдання, методологічні принципи, джерела вивчення історії України як науки, що ...
6769. Етнополітичний контекст української історії. Формування та розвиток історико-етнографічних регіонів України 33.33 KB
  Етнополітичний контекст української історії. Формування та розвиток історико-етнографічних регіонів України. Етнополітика як наука і навчальний предмет, її взаємозв'язок з історієюта їх взаємовплив. Основні поняття та категорії етнополіти...
6770. Історичний поступ української держави. Основні закономірності, суть і наслідки початкових етапів державотворення 38.72 KB
  Історичний поступ української держави. Основні закономірності, суть і наслідки початкових етапів державотворення. Слов'янська держава Київська Русь.Козацько-гетьманськадержава. Концепції державності в українській історико-політичній...
6771. Зародження історично української соціальної системи, наявність в ній ознак міжнародного впливу, поєднання історичного і сучасного 35.86 KB
  Зародження історично української соціальної системи, наявність в ній ознак міжнародного впливу, поєднання історичного і сучасного. Соціальні структури і соціальні відносини в українському суспільстві в історичному контексті, їх роль в створенні ориг...
6772. Історія формування та визначальні тенденції в розвитку освіти, науки, техніки як фундаментальних основ життя українського народу 36 KB
  Історія формування та визначальні тенденції в розвитку освіти, науки, техніки як фундаментальних основ життя українського народу. Історичні аспекти виникнення і функціонування освітніх систем в Україні. Становлення системи вищої освіти. Грецька коло...
6773. Історія та історіографія в еволюції, їх місце і роль в гуманізації діяльності людини 76.04 KB
  Історія та історіографія в еволюції, їх місце і роль в гуманізації діяльності людини. План Предмет та завдання історії України, її наукова періодизація. Еволюція концепцій та історіографії основних проблем курсу. Історіографія проб...
6774. Регіональні землі на етапі політичного дроблення Давньоруської держави. Етнополітичний контекст української історії. Формування та розвиток історико-етнографічних регіонів України 60.55 KB
  Етнополітичний контекст української історії. Формування та розвиток історико-етнографічних регіонів України. План Предмет етнополітики. Поняття історико-етнографічний регіон. Етнотериторіальні утворення на українських землях в до...
6775. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу 66.92 KB
  Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу. План. Проблеми етнічного походження Київської Русі. Концепції полі та моноетнічності давньоруської народності. Особливості литовської експансії на українські землі...
6776. Історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах українців 64.76 KB
  Історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах українців. П Л А Н Українська еміграція - причини, хвилі та наслідки. Українська діаспора, її стан та роль у розбудові української держави. I Міграція населення - переселення, п...