23834

Створення та налагодження форм

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

html fieldset style= padding: 2 legend Характеристики legend p Назва країни: span lang= uk nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; span input type= text name= T1 size= 20 p p span lang= uk Місце розташування: span span lang= uk nbsp;nbsp;nbsp; span input type= text name= T1 size= 20 p p span lang= uk Столиця span : span lang= uk nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; span nbsp; input...

Украинкский

2013-08-05

34.5 KB

1 чел.

ЗВІТ

з лабораторної роботи № 7

" Створення та налагодження форм"

виконав студент IІ курсу відділення МІ група 2  

Киричук Олег Романович 

Дата виконання "27" травня 2009 р.

Виконання завдань:

  1.  Створити гіпертекстовий документ з формою, в якій вводяться характеристики країни такі, як місце розташування, площа, чисельність населення, довжина кордонів, політичний устрій.
  2.  Створити гіпертекстовий документ з формою, в яку вносяться дані, що характеризують політичного лідера.

Вихідний код сторінки:

<body bgcolor="#00FF00">

<h1 align="center"><font color="#FF0000">Характеристики країни</font></h1>

<form method="POST" action=country.html>

<fieldset style="padding: 2">

<legend>Характеристики</legend>

<p>Назва країни: <span lang="uk">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

</span> <input type="text" name="T1" size="20"></p>

<p><span lang="uk">Місце розташування:</span> <span lang="uk">&nbsp;&nbsp;&nbsp;

</span> <input type="text" name="T1" size="20"></p>

<p><span lang="uk">Столиця</span>:<span lang="uk">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

</span>&nbsp;<input type="text" name="T1" size="20"></p>

<p><span lang="uk">Чисельність населення</span>: <input type="text" name="T1" size="20"></p>

<p><span lang="uk">Довжина кордонів</span>: <span lang="uk">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

</span> <input type="text" name="T1" size="20"></p>

<p><span lang="uk">Політичний устрій</span>:<span lang="uk">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<select size="1" name="D1">

<option selected>Республіка</option>

<option>Монархія</option>

</select>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>&nbsp;</p>

&nbsp;</fieldset><input type="submit" value="Відправити" name="B3"><input type="reset" value="Очистити" name="B4"></form>

<body bgcolor="#FFFF00">

<form method="POST" enctype="multipart/form-data" action= country.html>

<fieldset style="padding: 2">

<legend><font size="6" color="#0000FF">Характеристика політичного лідера</font></legend>

&nbsp;<p><font color="#0000FF">Ім<span lang="en-us">'</span>я лідера:

<input type="text" name="T1" size="97"></font></p>

<p><font color="#0000FF">Політична партія:<input type="text" name="T2" size="89"></font></p>

<p><font color="#0000FF">Погляди:</font></p>

<p><font color="#0000FF"><input type="checkbox" name="C1" value="ON">Консервативні

<input type="checkbox" name="C2" value="ON">Помірковані

<input type="checkbox" name="C3" value="ON">Ліберальні</font></p>

<p><font color="#0000FF">Релігійні погляди:</font></p>

<p><font color="#0000FF"><input type="radio" value="V1" checked name="R1">Віруючий

<input type="radio" name="R1" value="V2">Атеїст</font></p>

<p><font color="#0000FF">Особисті якості:</font></p>

<p><font color="#0000FF"><textarea rows="9" name="S1" cols="73"></textarea></font></p>

<p><font color="#0000FF">Завантажити фотографію:

<input type="file" name="F1" size="20"></font></p>

</fieldset><font color="#0000FF"><input type="submit" value="Відправити" name="B1"><input type="reset" value="Очищення" name="B2"></font></form>


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23053. Електронні ключі на МДН-транзисторах 1.07 MB
  Вважайте що напруга живлення дорівнює 10 В амплітуда вхідного імпульсу 10 В тривалість цього імпульсу 500 нс його період 1000 нс. Тривалості фронту і спаду імпульсу задайте дуже малими наприклад по 0. Поясніть зміни у тривалості спаду вихідного імпульсу та рівні напруги логічного нуля на виході. Параметри джерел вважайте такими: напруга живлення 20 В амплітуда вхідного імпульсу 20 В тривалість цього імпульсу 500 нс його період 1000 нс.
23054. Базовий елемент транзисторно-транзисторної логіки (ТТЛ) 1016 KB
  Насправді опором навантаження для виходу ТТЛсхеми звичайно є вхідний опір наступної ТТЛсхеми. Оскільки у реальних ситуаціях на один вихід треба підєднувати досить багато входів важливим є такий параметр схеми як навантажувальна здатність тобто максимальна кількість входів яку можна навантажити на вихід без втрати працездатності схеми. Оскільки транзистори в даній схемі працюють у режимах насичення та відсікання має місце досит значна інерційність схеми потрібен певний час для переведення транзисторів з одного граничного стану в...
23055. Моделювання цифрових логічних схем 178.5 KB
  Перелічимо деякі логічні ІМС 74ї серії: 74x00 базовий елемент 2ІНЕ 74x10 логічний елемент 3ІНЕ 74x20 логічний елемент 4ІНЕ 74x30 логічний елемент 8ІНЕ 74x02 логічний елемент 2АБОНЕ 74x27 логічний елемент 3АБОНЕ 74x08 логічний елемент 2І 74x32 логічний елемент 2АБО 74x04 інвертор логічний елемент НЕ 74x51 логічний елемент 2І2АБОНЕ 74x86 логічний елемент Виключне АБО на 2 входи Пакет OrCAD дозволяє провести суто цифрове моделювання для даного вузла схеми якщо до цього вузла підєднані лише входи та виходи...
23056. Роль та повноваження Ради національної безпеки України в системі забезпечення національної безпеки 40.5 KB
  Роль та повноваження Ради національної безпеки України в системі забезпечення національної безпеки. Це випливає із Закону України Про Раду національної безпеки.подає пропозиції Президентові України щодо .визначення стратегічних національних інтересів України концептуальних підходів та напрямів забезпечення національної безпеки і оборони у політичній економічній соціальній військовій науковотехнологічній екологічній інформаційній та інших сферах проектів державних програм доктрин .
23057. Стратегія національної безпеки України: основні положення та проблеми формування 38 KB
  Стратегія національної безпеки України: основні положення та проблеми формування. ТЕМА: Стратегія національної безпеки Стратегія чітко вивірений шлях і напрям досягнення мети. Стратегія національної безпеки це система державнополітичних рішень головних напрямків діяльності у сфері безпеки послідовна реалізація яких забезпечує досягнення мети головна лінія що дозволяє забезпечити безпеку на певний період спрямована на досягнення середньострокових та довгострокових інтересів. В НАТО змінено пріоритет безпеки на поширення зони...
23058. Загрози національній безпеці України у політичній сфері та шляхи їх нейтралізації 40 KB
  Загрози національній безпеці України у політичній сфері та шляхи їх нейтралізації. Загрози у внутрішньополітичній сфері: порушення з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування Конституції і законів України прав і свобод людини і громадянина в тому числі при проведенні виборчих кампаній недостатня ефективність контролю за дотриманням вимог Конституції і виконанням законів України; можливість виникнення конфліктів у сфері міжетнічних і міжконфесійних відносин радикалізації та проявів екстремізму в діяльності деяких...
23059. Загрози національній безпеці України в економічній сфері та шляхи їх подолання 38 KB
  Загрози в економічній сфері: істотне скорочення внутрішнього валового продукту зниження інвестиційної та інноваційної активності і науковотехнічного та технологічного потенціалу скорочення досліджень на стратегічно важливих напрямах інноваційного розвитку; ослаблення системи державного регулювання і контролю у сфері економіки; нестабільність у правовому регулюванні відносин у сфері економіки в тому числі фінансової фіскальної політики держави; відсутність ефективної програми запобігання фінансовим кризам; зростання...
23060. Загрози національній безпеці України в соціальній сфері та шляхи їх подолання 22 KB
  Загрози у соціальній та гуманітарній сферах: невідповідність програм реформування економіки країни і результатів їх здійснення визначеним соціальним пріоритетам; неефективність державної політики щодо підвищення трудових доходів громадян подолання бідності та збалансування продуктивної зайнятості працездатного населення; криза системи охорони здоров'я і соціального захисту населення і як наслідок небезпечне погіршення стану здоров'я населення; поширення наркоманії алкоголізму соціальних хвороб; загострення демографічної кризи;...
23061. Загрози національній безпеці України у воєнній сфері та шляхи їх нейтралізації. Воєнна доктрина України 39 KB
  Воєнна доктрина України. Загрози у воєнній сфері та сфері безпеки державного кордону України: поширення зброї масового ураження і засобів її доставки; недостатня ефективність існуючих структур і механізмів забезпечення міжнародної безпеки та глобальної стабільності; нелегальна міграція; можливість втягування України в регіональні збройні конфлікти чи у протистояння з іншими державами; нарощування іншими державами поблизу кордонів України угруповань військ та озброєнь які порушують співвідношення сил що склалося; небезпечне...