23834

Створення та налагодження форм

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

html fieldset style= padding: 2 legend Характеристики legend p Назва країни: span lang= uk nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; span input type= text name= T1 size= 20 p p span lang= uk Місце розташування: span span lang= uk nbsp;nbsp;nbsp; span input type= text name= T1 size= 20 p p span lang= uk Столиця span : span lang= uk nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; span nbsp; input...

Украинкский

2013-08-05

34.5 KB

1 чел.

ЗВІТ

з лабораторної роботи № 7

" Створення та налагодження форм"

виконав студент IІ курсу відділення МІ група 2  

Киричук Олег Романович 

Дата виконання "27" травня 2009 р.

Виконання завдань:

  1.  Створити гіпертекстовий документ з формою, в якій вводяться характеристики країни такі, як місце розташування, площа, чисельність населення, довжина кордонів, політичний устрій.
  2.  Створити гіпертекстовий документ з формою, в яку вносяться дані, що характеризують політичного лідера.

Вихідний код сторінки:

<body bgcolor="#00FF00">

<h1 align="center"><font color="#FF0000">Характеристики країни</font></h1>

<form method="POST" action=country.html>

<fieldset style="padding: 2">

<legend>Характеристики</legend>

<p>Назва країни: <span lang="uk">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

</span> <input type="text" name="T1" size="20"></p>

<p><span lang="uk">Місце розташування:</span> <span lang="uk">&nbsp;&nbsp;&nbsp;

</span> <input type="text" name="T1" size="20"></p>

<p><span lang="uk">Столиця</span>:<span lang="uk">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

</span>&nbsp;<input type="text" name="T1" size="20"></p>

<p><span lang="uk">Чисельність населення</span>: <input type="text" name="T1" size="20"></p>

<p><span lang="uk">Довжина кордонів</span>: <span lang="uk">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

</span> <input type="text" name="T1" size="20"></p>

<p><span lang="uk">Політичний устрій</span>:<span lang="uk">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<select size="1" name="D1">

<option selected>Республіка</option>

<option>Монархія</option>

</select>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>&nbsp;</p>

&nbsp;</fieldset><input type="submit" value="Відправити" name="B3"><input type="reset" value="Очистити" name="B4"></form>

<body bgcolor="#FFFF00">

<form method="POST" enctype="multipart/form-data" action= country.html>

<fieldset style="padding: 2">

<legend><font size="6" color="#0000FF">Характеристика політичного лідера</font></legend>

&nbsp;<p><font color="#0000FF">Ім<span lang="en-us">'</span>я лідера:

<input type="text" name="T1" size="97"></font></p>

<p><font color="#0000FF">Політична партія:<input type="text" name="T2" size="89"></font></p>

<p><font color="#0000FF">Погляди:</font></p>

<p><font color="#0000FF"><input type="checkbox" name="C1" value="ON">Консервативні

<input type="checkbox" name="C2" value="ON">Помірковані

<input type="checkbox" name="C3" value="ON">Ліберальні</font></p>

<p><font color="#0000FF">Релігійні погляди:</font></p>

<p><font color="#0000FF"><input type="radio" value="V1" checked name="R1">Віруючий

<input type="radio" name="R1" value="V2">Атеїст</font></p>

<p><font color="#0000FF">Особисті якості:</font></p>

<p><font color="#0000FF"><textarea rows="9" name="S1" cols="73"></textarea></font></p>

<p><font color="#0000FF">Завантажити фотографію:

<input type="file" name="F1" size="20"></font></p>

</fieldset><font color="#0000FF"><input type="submit" value="Відправити" name="B1"><input type="reset" value="Очищення" name="B2"></font></form>


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55253. Основні закономірності розміщення продуктивних сил, їх значення у підвищенні ефективності виробництва в сучасних умовах 24.42 KB
  Закономірності розміщення продуктивних сил це ті ж самі економічні закони розвитку суспільства, які модифіковані своєрідністю розміщення виробництва на території країни, його територіальною диференціацією в розрізі економічних районів.
55254. Відомі підприємці Донецької області. Їхній внесок в економічний розвиток Донецького регіону 60 KB
  Мета: на прикладах ознайомити з цивілізованим підприємством, з гідним виглядом бізнесмена; сприяти формуванню уявлення про сферу діяльністі, активної життєвої позиції, інтересу до навколишнього життя; пробудити інтерес до теми, її життєвої важливості; виховувати підприємливість.
55255. Економічне співробітництво України з країнами – членами СНД. Форми економічних відносин 24.25 KB
  Сальдо зовнішньоторговельного балансу, що складається з різниці між експортом та імпортом нині позитивне. Багато товарних позицій одночасно фігурує і в експорті, і в імпорті, тому за окремими позиціями також обчислюється сальдо.
55256. Префікс як значуща частина слова 51 KB
  Мета уроку: ознайомити учнів з роллю префіксів у словах їх словотворчою функцією з найуживанішими префіксами; формувати вміння утворювати нові слова за допомогою префіксів; розвивати уміння аналізувати...
55257. Багатогранна творчість Кобзаря 92.5 KB
  До Шевченка треба доростати всім життям. У довідниках зі світової літератури існує навіть окреме визначення шевченківський вірш тобто деякі стилістичні особливості творчості Шевченка стали знахідкою не лише вітчизняних митців а й поетів інших літератур. Тільки літературна спадщина Шевченка це Кобзар 9 повістей пєса Назар Стодоля уривки драматичних творів щоденник листи. А величність картин Шевченка II.
55258. Найважливіші принципи розміщення продуктивних сил, їх значення для ефективного розміщення підприємств і галузей 24.31 KB
  Принцип розміщення підприємств згідно з раціональними формами суспільної організації виробництва. До таких форм належать концентрація, спеціалізація, кооперування й комбінування.
55260. Природно-ресурсний потенціал, його структура. Забезпеченість України природними ресурсами 25.81 KB
  Природно-ресурсний потенціал території – цілісна система складноорганізованих обєктів, цілісність якого визначається закономірним сполученням взаємозумовлених природних і соціально-економічних звязків і залежностей, що поєднують територіально всі природні ресурси
55261. Презентация фрагментов работы учащихся 7-го класса по созданию учебного проекта «Построение средневекового города в Киевской Руси и Британии» (в рамках «global simulation») 58 KB
  Смещается акцент с фронтальной на групповую парную и самостоятельную работу результат выводится на продуктивный уровень обеспечивается развивающий потенциал уроков наряду с познавательной активностью и в довершении способствует формированию навыков командной работы. Тема: Презентация фрагментов работы учащихся 7го класса по созданию учебного проекта Построение средневекового города в Киевской Руси и Британии в рамках globl simultion Тип урока: интегрированный с использованием билингвальных технологий. Цели урока: представить...