23932

Стиль гомеровских поэм. Образы. Язык. Метрика

Доклад

Литература и библиотековедение

В поэмах Гомера сочетаются черты древнего и нового эпических стилей. Древний эпический стиль: отсутствие авторского начала все черты содержания определяются традиционностью: 1 Формульность. В нем проявляются черты будущего монарха. Новый эпический стиль Особенности: зачатки романа зачатки жанровой дифференциации зачатки повести основа для ораторского красноречия элементы лирики черты моралистических рассуждений зачатки драмы комедии и трагедии.

Русский

2013-08-05

24 KB

4 чел.

7. Стиль гомеровских поэм. Образы. Язык. Метрика.

В поэмах Гомера сочетаются черты древнего и нового эпических стилей.

Древний эпический стиль:

- отсутствие авторского начала

- все черты содержания определяются традиционностью:

1) Формульность.

 Поэмы складываются из формул (группы слов, регулярно употребляемых в одной и той же лингвистической позиции).

2) Объективность.

Гомер не делает различия между греками и троянцами.

Эпос – слово о великом героическом прошлом => все элементы мира одинаково существенны.

Гомеровский эпос венчает собой устную поэтическую традицию => должен быть легок для восприятия:

 а) огромное количество эпитетов.

Эпитеты традиционны, все случайное, индивидуальное не попадает в идеальный, эпический мир.

 б) огромное количество описаний

 в) огромное количество деталей

 г) огромное количество сравнений

3) Повторы.

Все ключевые, важные сюжеты повторяются несколько раз.

Содержание Илиады и Одиссеи – вся человеческая жизнь.

4) Глобальность

Чем текст глобальнее, тем он лучше.

Нет описания душевных переживаний.

5) Героизм

Все персонажи – герои.

Каждый из персонажей имеет свою собственную характеристику.

Каждый человек ценен, потому что он живой человек.

Все герои прекрасны, красота и героизм – общие признаки главных гомеровских героев.

Герои Илиады отличаются героев Одиссеи: среди первых побеждают мужественные, из вторых возвращается хитроумный.

Все герои статичны – не развиваются, только один Телемах взрослеет, эволюционирует в Одиссее (отправляется в путешествие ребенком, а возвращается взрослым мужчиной).

Агамемнон – единственный персонаж, который вызывает осуждение. В нем проявляются черты будущего монарха. Осуждение Агамемнона – осуждение эпосом новой формы частного правления.

Новый эпический стиль

Особенности:

- зачатки романа

- зачатки жанровой дифференциации

- зачатки повести

- основа для ораторского красноречия

- элементы лирики

- черты моралистических рассуждений

- зачатки драмы (комедии и трагедии)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

19797. Апаратні та програмні компоненти ЛОМ 15.56 KB
  Весь комплекс програмноапаратних засобів мережі може бути описаний багатошаровою моделлю що складається з шарів:комп'ютери чи комп'ютерні платформи;комунікаційне обладнання;операційні системи;мережеві додатки.Комп'ютериВ основі будьякої мережі лежить апаратний шар
19798. Архітектура, основні поняття і визначення глобальних мереж 19.54 KB
  Комунікаційна мережа система що складається з об'єктів що здійснюють функції генерації перетворення зберігання і споживання продукту званих пунктами вузлами мережі і ліній передачі зв'язків комунікацій з'єднань що здійснюють передачу продукту між пунктами.Відм...
19799. Базові технології локальних мереж 30.5 KB
  Базові технології локальних мереж В локальних мережах як правило використовується середовище передачі даних моноканал що розділяється і основна роль відводиться протоколам фізичного і канального рівнів оскільки ці рівні найбільшою мірою відображають специфік
19800. Засоби доступу до Internet. Адресація в Internet IP –адреси; доменна система DNS 26.5 KB
  1.Засоби доступу до Internet. Адресація в Internet: IP –адреси; доменна система DNS Засоби доступу до Інтернету є: Підключення по комутованій телефонній лінії за допомогою модемуПідключення до домашньої мережі підключення будинкамиПідключення із застосуванням супутни...
19801. Мережеві протоколи. Типи протоколів 34.5 KB
  Мережеві протоколи.Типи протоколів. Мереже́вий протоко́л в комп'ютерних мережах заснований на стандартах набір правил що визначає принципи взаємодії комп'ютерів в мережі. Протокол також задає загальні правила взаємодії різноманітних програм мережевих вузлів чи сис...
19802. Основні поняття локальних мереж. Класифікація ЛОМ 36 KB
  Основні поняття локальних мереж. Класифікація ЛОМ. Лока́льна комп'ю́терна мере́жа англ. Local Area NetworkLAN являє собою об'єднання певного числа комп'ютерів іноді досить великого на відносно невеликій території. В порівнянні з глобальною мережею WAN локальна мережа зазвич
19803. Поняття браузера. Пошукові системи в Internet 27 KB
  2.Поняття браузера. Пошукові системи в Internet. Браузер це програма для навігації та перегляду вебресурсів вебсторінок яка дозволяє запитувати і переглядати файли в локальній мережі та мережі Інтернет. Зазвичай браузери наділені здібностями перегляду елек
19804. Структура та основні принципи роботи мережі Internet 15.57 KB
  Принципи побудови мережі Інтернет це безліч комп'ютерів хостів і різних мереж об'єднаних мережею на базі протоколів зв'язку TCP / IP. Комп'ютери підключені до мережі Інтернет можуть мати будьякі апаратні і програмні платформи але при цьому вони повинні підтримувати ст
19805. Поняття про математичне програмування 13.95 KB
  Математичне програмування – складова частина прикладної математичної дисципліни Дослідження операцій. До інших основних розділів цієї дисципліни відносяться теорія марковських випадкових процесів теорія масового обслуговування теорія ігор методи сітьового плану...