23933

Гомеровский вопрос

Доклад

Литература и библиотековедение

7 городов оспаривали место жительства Гомера. К ним относили Гомера. рапсоды поэты декламаторы Уже в древности исследователи замечали противоречия в поэмах Гомера: культурносоциальные мифологические языковые Но в античности не высказывали сомнений в авторстве Гомера. Классицизм не любил Гомера.

Русский

2013-08-05

29 KB

3 чел.

6. Гомеровский вопрос.

Гомеровский вопрос – комплекс проблем, связанных с авторством и временем создания поэм.

7 городов оспаривали место жительства Гомера.

Гомер, скорее всего, на пирах пел гимны в честь богов.

Впервые «Илиада» и «Одиссея» были записаны в VI веке до н.э. по приказанию афинского тирана Писистрата.

Два вида сказителей:

- аэды – сказители, сочинители, поэты – импровизаторы. К ним относили Гомера.

- рапсоды – поэты – декламаторы

Уже в древности исследователи замечали противоречия в поэмах Гомера:

- культурно-социальные

- мифологические

- языковые

Но в античности не высказывали сомнений в авторстве Гомера.

Эпоха Возрождения – интерес к Гомеру.

Классицизм – не любил Гомера.

1795 – был поставлен Гомеровский вопрос на научном основании. Фридрих Август Вольф («Prolegomena ad Homero») – отрицал единство авторства Гомера.

Художественное единство объяснял единством мифологического материала.

Аргументы Вольфа:

- масса противоречий

- позднее развитие письменности в Греции

- античные свидетельства о поздней записи поэм

Интерес к национальным колоритам обострил интерес Европы к Греции.

Два лагеря исследователей Гомера:

- аналитики (Вольфианцы)

Механическое объединение эпических текстов.

Лахман – создатель теории малых песен (в «Илиаде» – 18 песен).

Кирхгоф – теория малых эпосов («Одиссея» – 4 эпоса).

Естественное вырастание эпосов.

Герман – теория первоначального ядра

«Илиада» - ядро – «Гнев Ахилла»

«Одиссея» - возвращение Одиссея домой.

- унитарии (к ним принадлежал Гнедич)

Гомеровский вопрос не решен и вряд ли решится.

Практически все аргументы Вольфа были отметены:

- письменность была до VIII века до н.э.

- противоречия присутствуют и в текстах, имеющих несомненного автора

Гомеровский вопрос сегодня:

- художественное единство текста

- для эпохи Гомера постановка об авторстве произведения бессмысленна.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53089. ПЕРШИЙ МОДУЛЬНИЙ УРОК ПО ТЕМІ «ЄВРАЗІЯ» В 7 КЛАСІ 67 KB
  Фізико-географічне положення і розміри Євразії. Мета: ознайомити учнів в загальному плані зі структурою та засобами вивчення теми Євразія охарактеризувати особливості фізикогеографічного положення і розмірів Євразії навчити учнів розвязувати приклади з використанням системи проблемносимволічних сигналів ПСС застосовані як прийом активізації навчання. Унаочнення: фізична карта Євразії атласи зошитипрактикуми робочі зошити. Які частини світу історично виділені в Євразії 4.
53092. Населення Євразії 53.5 KB
  Населення Євразії. Мета: поглибити систему знань учнів про особливості населення Євразії його розселення на материку расовий етнічний та релігійний склад; поглибити вміння учнів аналізувати причини нерівномірності розселення населення розвивати навички учнів в роботі з картами атласу. Унаочнення: політична карта Євразії атласи карта Розміщення населення карта Народи світу зошитипрактикуми робочі зошити. Сучасна людина живе в Євразії 3540 тисяч років.
53093. Систематизація, узагальнення, корекція знань, вмінь та навичок учнів з теми «Євразія» 68.5 KB
  Унаочнення: фізична карта Євразії атласи зошитипрактикуми робочі зошити. Коментарі учнів до карт Євразії в підручнику та атласі відповіді на запитання вчителя по ним. Унаочнення: фізична карта Євразії атласи робочі зошити або окремі листи з різнорівневими завданнями в 4х варіантах. Найбільший півострів Євразії: а Індостан б Скандинавський в Аравійський 2.
53094. Доцільність використання контурної карти та практичні завдання по ній у шостому класі 35 KB
  Використовуючи контурну карту 6 класу Фізична карта півкуль підписати назви материків земної кулі. Використовуючи контурну карту 6 класу Карта океанів вказати рисочками напрям подорожі Христофора Колумба. Використовуючи контурну карту 6 класу Фізична карта півкуль підписати назви материків які перетинає екватор та Грінвический меридіан. Використовуючи контурну карту 6 класу План місцевості підписати пару ліній які називаються горизонталі та позначити населений пункт словами Населений пункт.
53095. Методика проведення контрольних робіт на уроках географії в 10-му класі 58.5 KB
  Учні повинні знайти з географічних джерел інформацію про площу держави кількість населення її столицю форму правління та форму устрою. Аналізуючи політичну карту світу та карту історикогеографічних регіонів учні повинні описати положення держави на карті: на якому континенті в якому регіоні які сусіди моря та океани що омивають державу і після цього зробити висновок про ЕГП держави. Природні ресурси держави. Слід розпочати аналіз промисловості з частки держави у світовому промисловому виробництві.
53096. Шкільна бібліотека у формуванні інформаційної компетентності на уроках географії 86 KB
  Географічне сприйняття інформації ЗМІ це активна діяльність що протікає у взаємозвязку з різними психічними процесами: мисленням мовленням почуттям волею. З огляду на незначну кількість навчальних годин з географії в 6 х класах 2 години на тиждень і загальне навчальне перевантаження учнів в 6х класах важливу роль у формуванні інформаційної компетентності школярів відіграє шкільна бібліотека схема 2 Складаючи тематичне планування включаю ЗМІ в навчальний процес так щоб протягом однієї теми здійснювалася періодична робота з...
53097. ТЕСТИ З ГЕОГРАФІЇ 10 класу (профільний рівень) 88.5 KB
  Яка країна є лідером за кількістю користувачів Інтернету: а Китай; б Японія; в США. У якій країні знаходиться найбільша ТНК в світі: а США; б Велика Британія; в Японія. ТНК контролюють таку частку світової торгівлі: а 1 3; б 2 3 Найбільший експортер послуг в світі: а США; б Японія; в Велика Британія. Найбільша країна за кількістю іноземних туристів: а Іспанія; б США; в Франція.