23957

Эсхил (525-456гг до н.э.)

Доклад

Литература и библиотековедение

Э был глубоко религ чел он верил в могущ богов и в их вмеш в жизнь людей. В ранний период ТВва боги всегда жестокие коварн мстит они завлекают чел в сети беды. Наряду с этим чел у Э достат самостоят: он сам приним реш но и сам за него отвечает несет ответ. У Э если сам чел ни в чем не согреш он страдать не будет.

Русский

2013-08-05

14.51 KB

0 чел.

Эсхил (525-456гг до н.э.). Хотя трагики были и до Э, он заслуж счит основат греч трагедии, т.к. он введ 2актеров и превратил греч траг из разновидн хоровой лир в наст драму (действие). В траг исп народные мифы, но наполнял их новым содерж, акт-м для своего времени. С огромной худ-й силой он отразил осн-е событие эпохи – разлож рода и формир демокр-го гос-ва. Э происх из старин, аристокр рода круп землевлад эфпатридов. Но по своим полит взглядам он был сторон-м демокр-го гос-го строя. Афин-ю демокр он защищал с оружием в руках во вр войны с персами простым пехотинцем, тяжело вооруж-м. Свои подвиги он ставил выше, чем свой талант, победу в театре. Э жил и творил в переходную эпоху, когда были живы пережитки родового общ, а гос-во демокр еще т-ко оформлялось. Поэтому и мировоззр Э было противоречивым: в нем сочет и старые и нов взгляды.

  1.  Э был глубоко религ чел, он верил в могущ богов и в их вмеш в жизнь людей. Но его религ взгляды не были однород в теч его ТВ-ва. В ранний период ТВ-ва боги всегда жестокие, коварн, мстит, они «завлекают чел в сети беды». Но в зрелых траг у него появ-ся нравственно представл о богах, тамс уже они выступ как защит правды, справедл на земле.
  2.  Э верит в родовое проклятие и наслед вину. Он счит, что за прест предков отвеч потомки в ряде поколений. Род претупника проклин богами и в роду посел демон мщения Аластор.

Наряду с этим чел у Э достат самостоят: он сам приним реш, но и сам за него отвечает, несет ответ. У Э если сам чел ни в чем не согреш, он страдать не будет. У Э – страдание героев есть проявл божеств справедливости. Старый и нов взгляд у него сущ пар-но. Важнейшая пробл, к-ю поднял Э – проблема ответ-ти чел. Эта проблема стала осн в др/гр трагедии. Э был оптимистом, он счит, что жизнь чел-кая улучш, развив-сь от дикости к торжеству разума и цивил-ции. Он напис свыше 80 траг, до нас дошли 7. Он ставит акт нрав, полит проблемы: взаимоотн м-у богом и чел, справ и греха, долга и ответ человека, взаимоотн рода и гос-ва, свободы и деспотизма. Он всегда на стор нов. 7траг, дошедших до нас, сущ-но отл-ся др от др, т.е. они отн-ся к 3м периодам его тв-ва.

  1.  «Просительницы», «Персы» (ед-ная траг на ист сюжет). В этих траг играл гл роль хор, а не актеры, не было пролога. В них нет ярких конкретно и всесторонне очерченных героев, но и в них став-сь акт-е проблемы.
  2.  «Семеро пр-в Ив», «Прометей Прикованный». Глав роль – акреры, появ-ся пролог, центральный, всесторонне очерченный образ гл героя.
  3.  Трилогия «Орестея». Ставится много акт проблем.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64399. Керамограніт на основі кварц-польовошпатової сировини Приазовського кристалічного масиву 248.5 KB
  Метою дисертаційної роботи є розробка складів мас і опрацювання технології керамограніту на основі системного визначення вітчизняної кварцпольовошпатової сировини Приазовського кристалічного масиву.
64400. Аеродинамічне удосконалення лопаткових апаратів турбомашин на основі обернених задач 4.57 MB
  Метою дисертаційної роботи є розроблення методу розв'язування прямої та оберненої задач розрахунку тривимірної течії на довільній вісесиметричній поверхні течії у міжлопаткових каналах решіток турбомашин що ураховує...
64401. УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 246 KB
  У працях зазначених вчених основна увага приділяється дослідженню організаційноекономічних аспектів здійснення зовнішньоекономічної діяльності аграрними підприємствами ролі державного регулювання цього процесу та напрями її децентралізації.
64402. ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕКУРЕНТНОГО ДОБОРУ НА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРИ СТВОРЕННІ ГІБРИДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ 298 KB
  Серед заходів підвищення продуктивності цукрових буряків важливе місце займає селекційногенетичний шлях покращення існуючих і створення нових компонентів гібридизації зокрема багатонасінних запилювачів для формування...
64403. Судово-медична характеристика та експертна оцінка ушкоджень, заподіяних при пострілах пістолетними боєприпасами 9,2х18 мм, які споряджені кулями з протирикошетною здатністю 154.5 KB
  Особливості соціальнополітичних умов існування суспільства які за останні роки склалися як в Україні так і в більшості країн пострадянського простору підняли проблему вогнепальних ушкоджень на одну із актуальних серед інших проблем судовомедичної експертизи.
64404. РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН 1.18 MB
  Аналіз психолого-педагогічних військово-педагогічних досліджень засвідчив що проблема розвитку пізнавальної активності особистості була і залишається актуальною.
64405. Удосконалення конструкції залізничних піввагонів з метою зниження матеріалоємності 4.34 MB
  Відповідно до Стратегії розвитку залізничного транспорту на період до 2020 року яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 року за № 1555р однією з пріоритетних задач розвитку залізниць є удосконалення конструкції рухомого складу...
64406. ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ТА СПОСОБІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВІДТВОРНОЇ ЗДАТНОСТІ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ 268.5 KB
  У звязку з цим прискорене поліпшення племінних якостей тварин можливе лише за умови застосування методу штучного осіменіння який забезпечує інтенсивне використання спермопродукції від бугаївплідників.
64407. МЕТОД ФОРМУВАННЯ СТРУКТУР СИСТЕМ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ СТАРТОВИХ КОМПЛЕКСІВ РАКЕТ-НОСІЇВ НА ОСНОВІ МОДЕЛЮВАННЯ 376 KB
  Усі сучасні ракетнокосмічні комплекси як ті що експлуатуються так і ті що розроблюються вимагають забезпечення високонадійного й безперебійного електропостачання.