23970

Римская литература, периодизация

Доклад

Литература и библиотековедение

расцвет комедии длится до начала деятельности Цицерона. III Классический Золотой век а время Цицерона расцвет прозы 8143 гг. б время Августа расцвет поэзии 43 г.

Русский

2013-08-05

21.5 KB

1 чел.

10. Римская литература, периодизация

Периодизация

I Долитературный – до 240 г. до р.х.

II Архаический – 240-81 гг. до р.х. – расцвет комедии, длится до начала деятельности Цицерона.

III Классический («Золотой век»)

а) время Цицерона – расцвет прозы (81-43 гг. до р.х.)

б) время Августа – расцвет поэзии (43 г. до р.х. – 14 по р.х.)

IV «Серебряный век» - 14-117 г. по р.х. – до смерти Траяна.

V Поздний императорский – 117-476 г. по р.х.

Особенности:

- римская литература более эмоциональна, чем греческая:

Жизнь более стремительная

Очень сильно повлияла низовая культура

Любили очень сильные эмоции

- более исторична – больше любили исторические и философские сюжеты, очень сильный культ предков

- больший интерес к личности, трансформация жанровой системы – «К Мельпомене» Гораций.

Традиции и новаторство

Принцип литературного подражания не был «плох» до романтизма:

- плохое подражание – плагиат

- творческое подражание – имитация

Имитация – состязание с высоким образцом. И греки, и римляне старались указать на свой образец.

Сначала римляне учатся, соревнуясь с греками, затем соревнуются с римскими авторами.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65303. МЕТОД ТА ЗАСІБ МОНІТОРИНГУ ДЕФЕКТІВ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 4 MB
  Дефекти програмного забезпечення в тому числі й дефекти проектування досліджуються багатьма вченими наприклад А. Дефекти обєктноорієнтованого проектування поділяють на дві групи функціональні та нефункціональні.
65304. Розроблення і синтез інтегрованих інформаційно-керуючих телематичних систем для колісних та гусеничних машин спеціального призначення 2.39 MB
  Оцінюючи вітчизняні КГМ спеціального призначеннязакордонні спеціалісти звертають увагу на слабку бортову інформаційнокеруючу систему ІКС таких машин або на її відсутність взагалі підвищену димність відпрацьованих газів в екстремальних умовах а саме на початку руху...
65305. НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ЖИРІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 7.94 MB
  Однією із актуальних соціальних проблем нашого часу є розроблення нових вітчизняних технологій харчових продуктів функціонального призначення, спрямованих на захист та збереження здоров’я людини.
65306. Діагностика і прогнозування ресурсу зварних конструкцій методом акустичної емісії 1016.6 KB
  Робота присвячена питанням оцінки фактичного стану металевих конструкцій на стадіях, що передують виникненню тріщин, розробці методів АЕ діагностики й моніторингу, що ставлять метою завчасно виявити небезпеку та не допустити руйнування.
65307. Порушення мінерального обміну в організмі молочних кіз (діагностика і профілактика) 274 KB
  Продуктивність молочних кіз визначається інтенсивністю обмінних процесів для підтримки яких необхідним є постійне надходження з кормами поживних і мінеральних речовин в оптимальних кількостях та співвідношеннях...
65308. Комбінована дія магнітного поля промислової частоти, шуму, підвищеної температури повітря як проблема медицини праці 482 KB
  Наукова новизна роботи: уперше проведено комплексні гігієнічні дослідження комбінованої дії магнітного поля шуму підвищеної температури повітря у виробничих умовах та в хронічному лабораторному експерименті на білих щурах...
65309. Теоретичні та методичні основи управління навчально-творчою діяльністю студентів вищих навчальних аграрних закладів 492 KB
  Відповідний напрям професійної підготовки тісно повязаний з проблемою управління навчальнотворчою діяльністю студентів яка має вирішуватися на основі системного підходу з розробкою інноваційних педагогічних технологій і дидактичних засобів.
65310. Несуча здатність буронабивних паль у вапняку-черепашнику 26.72 MB
  Зведення будинків підвищеної поверховості з багатоярусними підземними приміщеннями а також підсилення фундаментів викликають необхідність використання вапнякучерепашнику у якості основ різних видів фундаментів і в першу чергу із буронабивних паль.
65311. Розвиток теоретичних основ отримання якісних виливків з мідних та нікелевих сплавів в умовах керованої кристалізації 314.5 KB
  Отриманню якісних виливків в умовах керованої кристалізації заважала недостатність відомостей про формування теплових потоків у вказаній системі про теплофізичні властивості матеріалів...