23971

Римский фольклор

Доклад

Литература и библиотековедение

песни: свадебные застольные погребальные фесценнины – песни шуточного содержания связанные с обрядами плодородия.

Русский

2013-08-05

21 KB

1 чел.

11. Римский фольклор

Долитературный период (фольклор).

В чистом виде не сохранился.

Те же жанры, что и в других фольклорных системах:

- бытовая песнь

- заговоры и заклинания. Закон «12 таблиц» запрещал вредоносную магию.

- песни:

свадебные

застольные

погребальные

- фесценнины – песни шуточного содержания, связанные с обрядами плодородия. Например: императорский триумф.

- народная драма:

саттуры – небольшие двустишия

аттелана – заимствована из греческих областей, фарс

 мак – дурак

 бук – хвастун

 пап – смешной старик

 доссе – шарлатан и горбун

грубый юмор и свобода слова

Письменность была деловая:

книги жрецов = летописи

юридические тексты

Свои формы ораторского красноречия.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57743. Арифметичні дії з многочленами. Розв’язування вправ 1.23 MB
  Мета уроку: актуалізувати знання учнів необхідні для сприйняття нового матеріалу підвести поняття алгоритму додавання і віднімання многочленів множення одночлена на многочлен та многочленна на многочлен...
57745. Многогранники навколо нас 598 KB
  Діапазон застосувань геометрії у різних сферах діяльності людини дуже широкий тому на даному занятті студенти розглядають многогранники з математичної точки зору означення властивості моделі п’яти правильних многогранників...
57746. Застосування різних способів розкладання многочленів на множники 163 KB
  Систематизувати і узагальнити знання і вміння про різні способи розкладання многочленів на множники; сформулювати загальний алгоритм виконання дій під час розкладання многочленів на множники декількома способами...
57747. Інтегрований урок з математики та біології. Математичні моделі в біології. Відсоткові розрахунки 313.5 KB
  Мета: Систематизувати знання учнів про види задач на відсоткові розрахунки і доповнити їх алгоритмом цих задач за допомогою пропорцій, вчити бачити красу природи в поєднанні з красою математики...
57748. Разнообразие моллюсков 56.5 KB
  Цели урока: сегодня на уроке мы с вами: установим взаимосвязь особенностей строения и способа жизни моллюсков; выясним в чем проявляется приспособленность разных классов моллюсков к условиям обитания; сравним организацию разных классов моллюсков...
57749. Загальна характеристика молюсків. Клас Черевоногі молюски 59 KB
  Мета: почати формувати знання учнів про тип Молюски; дати загальну характеристику представникам; розкрити особливості зовнішньої і внутрішньої будови тіла молюсків на прикладі Черевоногих...
57750. Якими є моральні норми українського народу? 54 KB
  Основні поняття: моральні норми Батьківщина патріот рідна мова працелюбність. Найважливіші моральні цінності українського народу. Найважливіші моральні цінності українського народу.
57751. Як виникають і зберігаються моральні цінності суспільства 66 KB
  Очікувані результати: Після уроку учні зможуть: Витлумачувати поняття «загальнолюдські цінності»; Пояснювати як виникла мораль; Характеризувати поняття «любов», «милосердя», «добро», «правда» тощо як загальнолюдські цінності...