23979

Феокрит (305-240) – создатель идиллии

Доклад

Литература и библиотековедение

Три группы идиллий: бытовая мифологическая воришка мёда буколики – пастушеские идиллии. В идиллии не проникает внешний мир. Идиллии написаны гекзаметром.

Русский

2013-08-05

13.69 KB

2 чел.

Феокрит (305-240) – создатель идиллии.

Родился на Сицилии.

Сборник идиллий был собран после смерти Феокрита.

Зарисовка из жизни частного человека.

Три группы идиллий:

- бытовая

- мифологическая («воришка мёда»)

- буколики – пастушеские идиллии.

Происхождение – фольклорное

Состязание в песнях

Темы песен – темы любви.

Действие идиллий происходит или в Северной Италии, или в Сицилии.

В идиллии не проникает внешний мир.

Жизнь пастухов сильно приукрашена.

Природа конкретизируется.

В греческой литературе Феокриту подражали Мосх и Бион.

Очень сильно повлиял на Вергилия.

Идиллии написаны гекзаметром.

Феокрит  - поэт III в. до н. э., самый видный представитель "буколического",

пастушеского,  жанра  в  поэзии  эллинистической  эпохи.  При  развивающемся

противоречии  города  и деревни того времени "буколический" жанр в искусстве

был  художественным  выражением  идеализации  спокойной  и примитивной жизни

пастухов,  противополагавшейся  шумной  жизни  большого  города.  Родившись,

вероятно,  в Сицилии, Феокрит свою молодость провел на острове Косе, где был

членом  кружка модных буколических поэтов. Впоследствии Феокрит находит себе

покровительство   у   египетского  царя  Птолемея  и  живет  в  Александрии.

Сохранились  его  "идиллии" (собственно "небольшие пьесы") - любовные песни,

эпиллии  (маленькие  поэмы),  мимические  бытовые  сценки, особенно сельские

                       пастушеского жанра, и гимны.

Подобно  другим  "александрийским  поэтам",  Феокрит в своем творчестве мало

касался  современных ему общественно-политических проблем: любовь - основная

                            тема его идиллии.

Ему  свойственно  яркое  описание  природы;  он  не чужд мифологии, и она не

вносит  искусственности  в  его  поэзию.  В  развитии греческой буколической

поэзии,  ведущей  начало  от  "буколических" поэм Стесихора (VII-VI в. до н.

э.),  Феокрит - первый крупный поэт; он создал из народной пастушеской песни

литературный  художественный  жанр, нашел себе продолжателей в Греции (Бион,

Мосх),  в  Риме  (Вергилий)  и  занял  видное  место  в  истории европейской

            пасторали.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

14917. АЛАШ ТАҒЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ РУХАНИЯТЫ 45 KB
  АЛАШ ТАҒЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ РУХАНИЯТЫ Ұлт тарихы тек қана саяси әлеуметтік қоғамдық оқиғалардан ғана емес сонымен қатар ұрпақтар жалғастығынан өміршең дәстүрлерден құралатыны да белгілі. Сол игі дәстүрлерден тағылым ала отырып мемлекет әлеумет жеке адам к
14918. АЛАШ ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ КӨЗҚАРАСЫНДАҒЫ ҮНДЕСТІК 46.5 KB
  АЛАШ ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ КӨЗҚАРАСЫНДАҒЫ ҮНДЕСТІК XIX ғасырдың екінші жартысынан басталған қазақ ішіндегі күрестартыстардың басында болған қайраткерлер халқын орыс езгісінен азат етуді көздеді. Олар елін отарлаудан құтқарып ашық түрде күреске бастады. Олардың алға қойға
14919. АЛАШОРДА ҮКІМЕТІ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ САЯСАТЫ 59.5 KB
  АЛАШОРДА ҮКІМЕТІ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ САЯСАТЫ Елбасы Н.Назарбаев Қазақстанның болашағы – бүгінгі жастар. Сіздер оларға қалай білім берсеңіздер Қазақстан сол деңгейде болады деп атап көрсеткен [1]. Тәуелсіз ел тірегі – білімді ұрпақ десек дәуірдің күн тәртібінде т...
14920. АЛАШТЫҢ АСТАНАСЫ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ИДЕЯ 64 KB
  АЛАШТЫҢ АстанаСЫ және ұлттық идея ХV ғасыр ортасында шаңырақ көтерген Қазақ мемлекетінің күні бүгінге дейін сабақтастығы мен жалғастығы үзілмеген төл тарихы әлденеше Астананы аспандатқаны ұлттық санамызда бабаларымыздан жеткен рухани мұрада өшпес із қалдырды. Бас
14921. «АЛАШТЫҢ» ЖОЛЫ 104 KB
  АЛАШТЫҢ ЖОЛЫ Қазақтың сан ғасырлық тарихының ең жарқын беттерін жазған Алаш қозғалысы – тарихисаяси айрықша құбылыс ретінде ұлтымыздың мәденирухани даму жолын жаңа арнаға бұрғаны сөзсіз. Өйткені ол қазақ баласының саясат мәдениет сатысына көтерілгендігін айға...
14922. БАТЫСТАҒЫ ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТШЫЛ КӨСЕМДЕРІ ЖӘНЕ БАТЫСТЫҚ ЕЛДЕРДЕ АТҚАРҒАН ҚЫЗМЕТТЕРІ 53.5 KB
  БАТЫСТАҒЫ ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТШЫЛ КӨСЕМДЕРІ ЖӘНЕ БАТЫСТЫҚ ЕЛДЕРДЕ АТҚАРҒАН ҚЫЗМЕТТЕРІ Түркияның Салихлы қалашығына келіп орналасқан бір топ қазақ негізінен Шығыс Түркістанның Тәңір Таулары етегіндегі Ерентау бөктерлері мен Алтай және Баркөл аймақтарынан келген қ
14923. БІРТҰТАС АЛАШ ИДЕЯСЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫС ТҮРКІСТАН ҰЛТ-АЗАТТЫҚ ҚОЗҒАЛЫСЫ 48.5 KB
  БІРТҰТАС АЛАШ ИДЕЯСЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫС ТҮРКІСТАН ҰЛТАЗАТТЫҚ ҚОЗҒАЛЫСЫ Дүние тарихы төңкеріліп түскен ХХ ғасырда империялық және ұлттық мүдделердің қақтығысы – әлем жағырафиясынан бастап ұлттар мен ұлыстардың жеке адамдардың тағдырына түбегейлі өзгерістер әкелді. Тү
14924. Ғылыми-техникалық прогрестің даму бағыттары 75 KB
  1 Адамзат баласы өз басынан әр түлі қоғамдық өндіріс әдістерін өткізгені тарихтан белгілі. Олардың даму дәрежесін сиппайтын ортақ көрсеткіш бар. Олеңбек құралдары. Экономикалық дәуірдің айырмашылығы не нәрсе өндірілетіндігінде емес оны қалай және қандай еңбек құр...
14925. Еуропадағы қазақтар және ана тілі мәселесі 40 KB
  Абдулқайым Кесежи Еуропа Қазақ қауымдастығының төрағасы саясаттану ғылымдарының докторы саясаттанушы Германия ЕУРОПАДАҒЫ ҚАЗАҚ ДИАСПОРАСЫ ЖӘНЕ АНА ТІЛІ МӘСЕЛЕСІ: КЕЙБІР ПРОБЛЕМАЛАР МЕН ҰСЫНЫСТАР Қазақ халқының елеулі бір бөлігі қазіргі Қазақстан Рес...