23980

Греческая литература Римского периода

Доклад

Литература и библиотековедение

Литература: Риторика: В эллинистическую эпоху распространился азиантский стиль пафосный но очень сложный. В римский период реакция на азиантский стиль аттицизм возродить стиль древних ораторов. Стиль более простой.

Русский

2013-08-05

24.5 KB

1 чел.

5. Греческая литература Римского периода

Литература греческая.

Рим начинает завоевывать Грецию еще во II в. до р.х.

30 г. до р.х. – завоеван Египет, последняя греческая колония.

Для Рима завоевание Греции очень плодотворное дело.

Для греков – период упадка. Римляне сожгли Коринф.

Кон. I-II вв. после р.х. – греческое Возрождение – попытка возродить доэллинистическую культуру.

Ностальгические настроения.

Философия:

Формирование новых учений на основании стоической философии.

- средняя стоя:

Панэтий (180-110 гг. до р.х.) попытка объединить стоические идеи с философией Платона и Аристотеля.

Посидоний (135-51 гг. до р.х.) – ученик Панэтия. Объединение стоических представлений с «бессмертием души» Платона – весь мир пронизан разумным божественным духом, и он (дух) все вещи объединяет => весь мир строго управляется судьбой, роком.

Эта идея лежит в основе «Энеиды» Вергилия.

- младшая стоя: (I-II в. по р.х.)

Сенека.

Возвращается к древнему индивидуализму стоиков.

Уходит вера в разумность устройства всего мира.

Эпиктет: «человек – актер, вынужденный играть какую-то непонятную роль».

Марк Аврелий: «сожмись внутри себя».

Культура римского периода – «период конца культуры».

Распространяются мистические культы, колдуны, чародеи и т.п.

Литература:

Риторика:

В эллинистическую эпоху распространился азиантский стиль – пафосный, но очень сложный.

В римский период – реакция на азиантский стиль – аттицизм – возродить стиль древних ораторов. Стиль более простой.

Доходили до крайности: ораторы должны писать на языке V-IV вв. до р.х.

Аттицизм победил и стал литературным языком => разрыв между живой речью и литературным языков. Разрыв длился до XX в.

«вторая софистика»

Ораторы были неотъемлемым элементом жизни.

В римский период не было потребности в ораторской речи.

Ораторское искусство – «искусство ради искусства».

Ораторы называли себя софистами, так как учили других.

Жанры:

Лирическая поэзия потихонечку исчезает.

Развивается литературная проза:

- биография

- роман

- диалог

- эпистолография – литература писем.

- ораторское красноречие (эпидиктическое).

Постепенно исчезает и драма.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56202. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках літератури 52 KB
  Використання їх у навчально виховному процесі є інструментом підвищення мотивації навчання та розвитку мислення учнів що дозволяє зі значно меншими навантаженнями і в короткий термін отримати більш високий рівень засвоєння інформаціі.
56203. Шлях до майстерності 43 KB
  Для підвищення ефективності роботи ШМВ при плануванні враховуються вимоги які впливають на підвищення професійної компетентності молодого спеціаліста: практична спрямованість; конкретність; систематичність та системність...
56204. Впроваджуємо ідеї в життя: прислухаємося, досліджуємо, реалізуємо 504.5 KB
  Жива природа несе багато цінної для життя інформації. Зрозумівши ці істини на рівні підсвідомості дитина таким чином опирається на тисячолітню мудрість предків а володіючи нею буде завжди отримувати позитив від життя.
56205. Проблемы защиты прав правообладателя по договору коммерческой концессии 101.43 KB
  Объектом данного исследования являются общественные отношения, которые возникают между участниками предпринимательской деятельности, осуществляемой с применением франчайзинга.
56206. Інтерактивні методи як інноваційна діяльність сучасного вчителя 58 KB
  І моя задача і задача моєї школи створити комфортні умови навчання при яких учень відчуває свою успішність свою інтелектуальну досконалість що робить продуктивним сам освітній процес. Перш ніж перейти до ґрунтовного розгляду інтерактивних навчальних технологій...
56207. Шкільна газета як виховний орган шкільного самоврядування 29.5 KB
  Якщо розглядати школу як мікродержаву, то цілком природно, що в ній існують свої засоби масової інформації. І шкільна газета є одним із засобів, яка інформує, стимулює, змушує думати, міркувати, організовує і ін...
56208. Властивості степеня з цілим від’ємним показником 140.5 KB
  Мета: ознайомити учнів з властивостями степеня з цілим показником; формувати вміння використовувати властивості степеня з цілим показником до перетворення виразів; розвивати вміння аналізувати...
56209. Степінь з натуральним показником 37.5 KB
  Мета: систематизувати знання властивостей степеня з натуральним показником формувати вміння виконувати дії з одночленами навички усних розрахунків; розвивати память виховувати почуття поваги до предмета.
56210. Взаємне розташування прямих у просторі. Взаємне розташування прямої та площини. Перпендикуляр до площини 251.5 KB
  Взаємне розташування прямої та площини. Перпендикуляр до площини. Матеріальними моделями частини площини є наприклад поверхня столу поверхня віконного скла мармурова плита тощо.4 Позначають площини малими грецькими буквами наприклад площини α β γ.