23980

Греческая литература Римского периода

Доклад

Литература и библиотековедение

Литература: Риторика: В эллинистическую эпоху распространился азиантский стиль пафосный но очень сложный. В римский период реакция на азиантский стиль аттицизм возродить стиль древних ораторов. Стиль более простой.

Русский

2013-08-05

24.5 KB

1 чел.

5. Греческая литература Римского периода

Литература греческая.

Рим начинает завоевывать Грецию еще во II в. до р.х.

30 г. до р.х. – завоеван Египет, последняя греческая колония.

Для Рима завоевание Греции очень плодотворное дело.

Для греков – период упадка. Римляне сожгли Коринф.

Кон. I-II вв. после р.х. – греческое Возрождение – попытка возродить доэллинистическую культуру.

Ностальгические настроения.

Философия:

Формирование новых учений на основании стоической философии.

- средняя стоя:

Панэтий (180-110 гг. до р.х.) попытка объединить стоические идеи с философией Платона и Аристотеля.

Посидоний (135-51 гг. до р.х.) – ученик Панэтия. Объединение стоических представлений с «бессмертием души» Платона – весь мир пронизан разумным божественным духом, и он (дух) все вещи объединяет => весь мир строго управляется судьбой, роком.

Эта идея лежит в основе «Энеиды» Вергилия.

- младшая стоя: (I-II в. по р.х.)

Сенека.

Возвращается к древнему индивидуализму стоиков.

Уходит вера в разумность устройства всего мира.

Эпиктет: «человек – актер, вынужденный играть какую-то непонятную роль».

Марк Аврелий: «сожмись внутри себя».

Культура римского периода – «период конца культуры».

Распространяются мистические культы, колдуны, чародеи и т.п.

Литература:

Риторика:

В эллинистическую эпоху распространился азиантский стиль – пафосный, но очень сложный.

В римский период – реакция на азиантский стиль – аттицизм – возродить стиль древних ораторов. Стиль более простой.

Доходили до крайности: ораторы должны писать на языке V-IV вв. до р.х.

Аттицизм победил и стал литературным языком => разрыв между живой речью и литературным языков. Разрыв длился до XX в.

«вторая софистика»

Ораторы были неотъемлемым элементом жизни.

В римский период не было потребности в ораторской речи.

Ораторское искусство – «искусство ради искусства».

Ораторы называли себя софистами, так как учили других.

Жанры:

Лирическая поэзия потихонечку исчезает.

Развивается литературная проза:

- биография

- роман

- диалог

- эпистолография – литература писем.

- ораторское красноречие (эпидиктическое).

Постепенно исчезает и драма.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73969. Давні слов’яни 183.5 KB
  Хронологічні межі курсу: з найдавніших часів до сьогодення. Історія слов’янських народів є невід’ємною частиною всесвітньої історії, в той же час має свої особливості, охоплює періоди: найдавніші часи, добу середньовіччя, нову та новітню історію, у т. ч. на початку ХХІ ст.
73970. ПОЛАБСЬКО-ПОМОРСЬКІ СЛОВЯНИ (УІІІ-ХІІ СТ.) 326.5 KB
  Розселення полабськопоморських племен Франкословянське протистояння Вендська держава словян Підкорення німцями полабських словян РОЗСЕЛЕННЯ ПОЛАБСЬКОПОМОРСЬКИХ ПЛЕМЕН Помітну роль в історії середньовічної Європи відігравали найзахідніші словянські племена які займали територію між річками Лаба Ельба та її притоками Салою Зааном на заході та Одрою Одером на сході.
73973. Українсько – болгарські відносини в 90-х роках ХХ століття 109 KB
  Обґрунтовується висновок що реалізація сучасної української державної політики щодо національних меншин відбувається в руслі демократичного визнання рівних політичних соціальних економічних та культурних прав і свобод усіх громадян України незалежно від їх етнічної приналежності. У досліджуваний період було закладено основи системи реґіональної співпраці України та Болгарії. Матеріали та висновки які містяться в роботі можуть бути використані для підготовки узагальнюючої роботи з історії українськоболгарських відносин у курсах історії...
73974. НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ТА СПРОБИ ВІДНОВЛЕННЯ ЧЕСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (КІНЕЦЬ XVIII - ПЕРША ПОЛОВИНА XIX ст.) 224.5 KB
  Освічений абсолютизм майже повністю знищив рештки чеської державності. Вважаючись осібним королівством, що мало власного монарха, увінчаного короною Св. Вацлава, Чехія фактично опинилася в становищі однієї з багатьох провінцій Габсбурзької монархії. Нею керували центральні австрійські інституції та місцеві чиновники, яких призначав уряд.
73976. ВЕЛИКОМОРАВСЬКА ДЕРЖАВА 1.87 MB
  У процесі переселення племен родоплемінні звязки порушувались, і на нових місцях виникали територіальні обєднання, а не родові общини.
73977. НФЧС та визначення шляхів розвитку ЧСР (1945-1948) 224 KB
  При цьому КПЧ мала такий сильний додатковий аргумент як активна підтримка її з боку СРСР який багато зробив для відновлення ЧСР в довоєнних кордонах. Це викликало в керівництві КПЧ побоювання саботажу з його боку та спричиняло дії з реорганізації Міністерства внутрішніх справ держбезпеки та інших. Проте ступінь впливу КПЧ в армії не був однозначним.