23983

Творчество Лукиана

Доклад

Литература и библиотековедение

Творчество Лукиана Лукиан 125180 г. Лукиан родился в городе Самосате в Сирии. Лукиан получил общее и риторическое образование. В первых своих сочинениях Лукиан отдает дань риторике Похвала мухе Сон и др.

Русский

2013-08-05

28.5 KB

6 чел.

7. Творчество Лукиана

Лукиан (125-180 г.г. по р.х.)

Последователь Плутарха.

Сатира

Родом из г. Самасата (Сирия).

Биографию описывает в произведении «Сновидения».

Из не очень богатой семьи.

Учился у дяди – скульптора, разбил мраморную плиту.

Стал учиться ораторскому искусству. «Прометей красноречия»

Увлекся философией, симпатии на стороне эпикурейцев.

Вся жизнь – цепь увлечений и разочарований.

I период – риторский.

Период заканчивается пародийными вещами – «Похвала мухе».

II период – философский.

Четко высказывается о своих симпатиях.

Жанр диалогов.

Создает бытовой диалог.

Большая часть – разговоры богов, превращает их в обычных обывателей.

«Разговоры в царстве мертвых».

Нет сюжета, есть общая идея.

Часто упоминаемый персонаж – киник Менипп.

Основная мысль – тщетность всякой суеты при жизни.

Менипп – единственный, кто с радостью воспринимает свое попадание в царство мертвых.

«Александр и лжепророк»

Жанр Плутарховской биографии

Строит по схеме жизнеописаний Плутарха.

Александр объявил себя новым пророком бога Аполлона.

Смерть Александра – показательна для героя.

«Правдивая история»

Пародия на повествование о путешествиях.

Положительный идеал через отрицание отрицательного.

Один из самых влиятельных античных авторов.

Лукиан  родился в городе Самосате, в Сирии. Отец его был мелкий ремесленник.

Лукиан  получил  общее  и  риторическое  образование.  Он выступал со своими

речами  не  только  в  городах  Сирии, но и в Риме, в Афинах. В первых своих

сочинениях  Лукиан  отдает  дань  риторике  ("Похвала  мухе",  "Сон" и др.);

впоследствии  он  осмеивает  риторическую  "мудрость", обращается к изучению

философии, но сначала не становится сторонником какой-либо философской школы

и   одинаково   высмеивает   в   своих   произведениях  философов  различных

направлений.  Одно  время  он увлекался кинческой философией, позднее отдает

предпочтение  философии  Эпикура. Лукиан осмеивает в своей острой сатире как

отживающее  язычество,  так  и устанавливающееся христианство. Энгельс тонко

характеризует  роль  Лукиана  в  борьбе  с  религией. "Одним из наших лучших

источников   о  первых  христианах  является  Лукиан  из  Самосаты,  Вольтер

классической  древности,  который одинаково скептически относился ко всякого

рода  религиозным  суевериям  и  поэтому не имел ни языческо-религиозных, ни

политических  оснований  трактовать  христианство  иначе, чем какой бы то ни

было  другой  религиозный союз. Напротив, над всеми ними он смеется из-за их

суеверий: над поклонниками Юпитера не меньше, чем над поклонниками Христа; с

его  плоско-рационалистической  точки  зрения,  один  вид  суеверия столь же

нелеп,  как  и  другой.  Этот  во  всяком  случае  беспристрастный свидетель

рассказывает,  между  прочим,  историю  жизни  одного  искателя приключений,

Перегрина"


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22674. Хвильові властивості частинок. Хвилі де Бройля 42 KB
  Хвилі де Бройля. Згідно гіпотези де Бройля для частинки речовини виконується співвідношення: E= =2 p=mV – імпульс частинки  довжина хв. де Бройля співвідношення де Бройля.де Бройля що описує вільний рух матеріальної частинки має вид : А – амплітуда плоскої монохроматичної хвилі радіус вектор частинки t – час.
22675. Рівняння Шредінгера. Інтерпретація хвильової функції 65.5 KB
  В квантовій механіці рівняння Шредінгера відіграє ту ж роль що і рівняння руху Ньютона в класичній механіці і рівняння Максвела в електродинаміці.Розглянемо тримірне хвильове рівняння і застосуємо його до хвиль де Броля. Найбільш важливим частковим випадком рішення хвильового рівняння є рішення виду: 2. Оскільки [потенціальна енергія ] рівняння 3 набуває вигляду стаціонарне рівняння Шреденгера оскільки вважалося що а значить і не залежать від часу.
22676. Співвідношення невизначеності Гейзенберга та приклади його проявів 63.5 KB
  Дві фізичні величини не можуть мати одночасно певні значення в жодному стані якщо їх оператори не комутують. В довільному стані фізичні величини відповідні цим операторам мають середнє значення визначені інтегралами: . З цієї формули випливає що якщо в деякому стані імпульс має певне значення =0 то координата х в цьому стані невизначена зовсім і навпаки. Згідно отриманій нерівності мікрочастинка не може знаходитись у стані строгого спокою який характеризується значеннями .
22677. Енергетичний спектр атома водню. Правила відбору 67 KB
  Сукупність спектральних ліній – спектральні серії. Пізніше були досліджені серії в ультрафіолетовій і інфракрасній обл. Перша лінія кожної серії відповідає мінімальному значеню n і має мінімальну частоту. По мірі збільшення n лінії кожної спектральної серії згущуються частота їх зростає.
22678. Хвильові функції. Системи тотожних частинок. Принцип Паули 65.5 KB
  Системи тотожних частинок. Вони тотожні є симетрія: при перестановці місцями частинок не змінюється. Нехай оператор перестановки частинок: ; Т. Для N – частинок N парних перестановок; оператор перестановок .
22679. Розподіл Фермі-Дірака і Бозе-Ейнштейна 132 KB
  Бозони – частинки з цілим або або нульовим спіном можуть знаходитись в межах даної системи в однаковому стані і в обмеженій кількості. Тоді енергія системи ; число част в му стані. що знаходяться в стані. Нехай номер енергетичного рівня; кратність його виродження число станів на му рівні що мають одне значення енергії тоді ; позначимосереднє число частинок в одному стані.
22680. Фізичне пояснення періодичної системи елементів 41.5 KB
  При заданому n : = 0 sоболонка 1pоболонка 2dоболонка 3fоболонка. S – оболонка – 2 ; р – оболонка – 221=6 d – оболонка – 10 . Якщо оболонка містить максимальну кількість е то вона заповнена ns2 np6 nd10 nf14 Період. іонів n 1 2 3 4 5 оболонка K L M N O макс.
22681. Атоми у зовнішніх полях. Ефект Штарка 507.5 KB
  Ефект Штарка Явище розщеплення в електричному полі енергетичних рівнів і пов’язане з ним розщеплення спектральних ліній називають ефектом Штарка. Розщеплення рівнів спостерігається як в однорідних так і в неоднорідних електричних полях зі складною просторовою конфігурацією.Наявність електричного поля що змінюється з часом також призводить до розщеплення рівнів енергії.Енергетична віддаль між компонентами розщеплення рівня в однорідному електричному полі росте зі збільшенням його напруженості.
22682. Атоми у зовнішніх полях. Ефект Зеємана 340.5 KB
  Суть: розщеплення спектральних ліній обумовлене взаємодією атомів з магнітним полем. Розщеплення спектральних ліній в магнітному полі є наслідком розщеплення енергетичних рівнів. простий ефект : правила відбору: три лінії:лінія двікомпоненти Складний ефект: розглянемо основний і перший збуджений...