24007

Способы измерения расстояния

Доклад

Туризм и рекреация

способы измерения расстояния. Определение расстояний на местности производится следующими способами: измерение расстояния шагами; измерение расстояния глазомерным способом; определение расстояния по времени движения. Самым распространенным и наиболее точным из этих способов является измерение расстояния шагами. Обычно шагомерное определение расстояний проводится на средних отрезках где требуется большая точность так как при равном хорошо выверенном шаге ошибки в среднем составляют только 24 измеренного расстояния.

Русский

2013-08-09

24.5 KB

19 чел.

Вопрос 15. способы измерения расстояния.

Определение расстояний на местности производится следующими способами:

  1.  измерение расстояния шагами;
  2.  измерение расстояния глазомерным способом;
  3.  определение расстояния по времени движения.

Самым распространенным и наиболее точным из этих способов является измерение расстояния шагами. Для того чтобы уметь это делать, необходимо знать длину своего шага или пары шагов.

При определении расстояний шагами на местности рекомендуется при прохождении вести счет определенным количеством пар шагов, например двадцать пар, откладывая их на счетчике шагов или загибая пальцы, чтобы не сбиться. Обычно шагомерное определение расстояний проводится на средних отрезках, где требуется большая точность, так как при равном, хорошо выверенном шаге ошибки в среднем составляют только 2-4% измеренного расстояния.

Меньшее значение имеет глазомерное определение расстояния. За основу глазомерного определения расстояния берется сравнение его с хорошо запомнившейся длиной какого-нибудь отрезка, например 60 метров. При определении расстояния наш мерный отрезок мысленно укладывается несколько раз, пока не заполнит собой расстояние до нужного нам предмета. Для закрепления этого навыка необходимо проверять полученные данные путем измерения шагами.

Определение расстояний по времени движения обычно проводится исходя из того, что средняя скорость движения походным шагом составляет от 4,5 до 5 км/ч, если доля подъемов и спусков в пути не превышает 5%. Определение расстояния по времени обычно проводится при движении ночью и в условиях плохой видимости. Рекомендуется при определении расстояния по времени сочетать его с подсчетом расстояния шагами. Другие способы определения расстояний (на слух, по звуку, по измеренным угловым размерам предметов) практически не используются.

При измерении расстояния по карте используется линейка, однако для измерения извилистых линий наиболее подходит курвиметр -прибор для измерения кривых линий. Основанием его служит колесико, вращение которого передается на стрелку, поворачивающуюся по шкале. Измеряя расстояние, стрелку нужно установить на нулевое деление, поставить колесико на начальную точку и аккуратно катить его по линии предполагаемого маршрута. Показание стрелки на шкале в сантиметрах переводят в расстояние в соответствии с масштабом карты.

Также извилистую линию можно замерить влажной ниткой, строго выкладывая ее вдоль линии и замерив полученную длину нитки линейкой с пересчетом в соответствии с масштабом.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65704. Маркетинг-логістичне забезпечення діяльності машинобудівних підприємств 443 KB
  Тенденції щодо зростання рівня конкуренції на світових і національних ринках загострюють проблему пошуку товаровиробниками нових підходів щодо забезпечення ефективності виробничо-збутової діяльності промислового підприємства.
65705. Внутрішньомозкові і внутрішньошлуночкові крововиливи в результаті розриву аневризм переднього півкільця артеріального кола головного мозку (клініка, діагностика, лікування) 281.5 KB
  Необхідне подальше вивчення та практичне вдосконалення хірургічного лікування хворих з розривами АА, ускладненими ВМГ і ВШК, шляхом подальшого визначення показань і протипоказань, оптимальних строків, методів і обсягів оперативних втручань...
65706. Структурні зміни в нирках при експериментальній артеріальній гіпертензії та її фармакологічній корекції 139 KB
  Перспективним напрямком дослідження структурних змін нирок за умов АГ є використання експериментальних моделей зокрема щурів лінії СІСАГ спадково індукована стресом артеріальна гіпертензія. Тому використання вказаних щурів дає можливість прослідкувати поетапність...
65707. Внутрішньоісламські протиріччя в мусульманській уммі Криму: природа, стан, еволюція 160.5 KB
  Генезис та ескалація внутрішньорелігійних протиріч в ісламі який на теренах України переживає процес відродження та реінтеграції у нове для нього суспільне буття стали ще одним підтвердженням складності й багаторівневості релігійних процесів в умовах конфліктогенного...
65708. Наукові основи технологій одержання заряджених полімерних мембран з антибактеріальними властивостями 1.56 MB
  Мембранні технології в сучасному світі відіграють значну роль як у вирішенні локальних галузевих питань так і глобальних проблем що постали перед людством серед яких: забезпечення населення якісними продуктами харчування питною водою та сучасними джерелами енергії охорона...
65709. УДОСКОНАЛЕНІ ЗАХОДИ ДОГЛЯДУ ЗА НАСІННИКАМИ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ В УМОВАХ НЕСТІЙКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 303 KB
  Одним із надійних шляхів підвищення урожайності та якості насіння гібридів цукрових буряків є впровадження у виробництво удосконалених технологій вирощування які забезпечували б високу продуктивність насінників тобто максимальну реалізацію їх біологічного потенціалу...
65710. Комп’ютерний комплекс моделювання динаміки фізіологічного стану людини при роботі у приміщенні 360 KB
  Забезпечення належних умов праці на робочому місці безпека технологічних процесів санітарнопобутові умови праці та створення комфортних умов перебування людини у приміщенні набувають особливого значення оскільки більшу частину свого часу людина проводить саме в приміщенні.
65711. ПУБЛІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 199 KB
  Одним із ефективних засобів розвитку та функціонування сучасного постмодерного суспільства є налагодження діалогу між державою та громадянином між відповідними гілками влади політичними партнерами культурами та цивілізаціями.
65712. Податкова політика російського царату в українському селі у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: історичний аспект 143.5 KB
  Трансформаційні процеси в аграрному секторі економіки України кінця ХХ – початку ХХІ ст. стимулюють зростання значного інтересу як дослідників-фахівців, так і широкої громадськості до специфічних особливостей перебігу аграрних перетворень, що мали місце в українському селі у минулому.