24070

Аскорбиновая кислота (витамин С)

Шпаргалка

Биология и генетика

Аскорбиновая кислота являясь донором водорода участвует в окислительновосстановительных реакциях и превращается при этом в дегидроаскорбиновую кислоту: Аскорбиновая кислота участвует в следующих биохимических процессах: Гидроксилирование триптофана в 5гидрокситриптофан синтез серотонина. Аскорбиновая кислота метгемоглобин ДАК гемоглобин ДАК глутатион АК окисленный глутатион Аскорбиновая кислота восстанавливает метгемоглобин в гемоглобин сама окисляется в дегидроксиаскорбиновую кислоту. Дегидроксиаскарбиновая кислота...

Русский

2013-08-09

98 KB

7 чел.

Билет 88

Аскорбиновая кислота (витамин С).

Всасывание аскорбиновой кислоты происходит особенно интенсивно в тонком кишечнике. Всасывание может нарушаться при кишечных дискензиях, энтеритах.

Аскорбиновая кислота, являясь донором водорода, участвует в окислительно-восстановительных реакциях и превращается при этом в дегидроаскорбиновую кислоту:

Аскорбиновая кислота участвует в следующих биохимических процессах:

  1.  Гидроксилирование триптофана в 5-гидрокситриптофан (синтез серотонина).

  1.  Превращение 3,4-дигидрофенилэтиламина в норадреналин

  1.  Гидроксилирование п-гидроксифенилпирувата в гомогентизиновую кислоту:

  1.  Гидроксилирование стероидов (циклопентанпергидрофенантрена) при биосинтезе громонов коры набпочечников из холестерина.
  2.  Гидроксилирование остатков пролина и лизина при синтезе коллагена:

  1.  Витамин С принимает участие в работе системы метгемоглобин – гемоглобин.

Аскорбиновая кислота + метгемоглобин  ДАК + гемоглобин

ДАК + глутатион  АК + окисленный глутатион

Аскорбиновая кислота восстанавливает метгемоглобин в гемоглобин, сама окисляется в дегидроксиаскорбиновую кислоту. Дегидроксиаскарбиновая кислота восстанавливается под действием глутатиона. Метгемоглобин не накапливается в клетках.

  1.  Аскорбиновая кислота способствует восстановлению трехвалентного железа в 2-х валентное, которое легче всасывается в кишечнике.

Нарушения обмена витамина С.

Недостаточность аскорбиновой кислоты приводит к цинге. Характерна повышенная ломкость кровеносных капилляров, выявляемая пробой на щипок, болезненность десен, их отечность, разрыхленность, кровоточивость при чистке зубов. В тяжелых случаях изъязвления десен, появление серых налетов, расшатывание и выпадение зубов. Но по мере развития скорбута обнаруживается красновато-синеватые, бурые пятна на голенях, на поверхности бедер.

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55070. Поняття про форми організації виховного процесу. Характеристика і методика проведення форм поза навчальної виховної роботи 63.5 KB
  Позакласна виховна робота - це здійснювана в позаурочний час різноманітна діяльність учнів під керівництвом учителіввихователів школи спрямована на задоволення інтересів і запитів розвиток їх інтелектуальних можливостей. Принципи на яких ґрунтується позакласна і позашкільна виховна робота Добровільний характер участі в ній учнів враховуються їх інтереси.
55071. Позакласне заняття. Весняні квіти з гофрованого паперу 34.5 KB
  Діти а для того щоб ви дізналися що ми будемо виготовляти сьогодні на занятті я вам пропоную відгадати загадки. Люблять її діти і дорослі за веселу пісеньку струмочків за дзвінкий спів птахів за ніжні проліски за мякий килим з шовкової травиці за ласкаве сонячне проміння за повітря напоєне запахом молодого листя. Діти тому сьогодні на занятті ми будемо виготовляти з паперу крокуси. Діти давайте повторимо послідовність нашої роботи.
55072. Письменники-лауреати Нобелівської премії 601 KB
  Мета: розповісти про засновника премії Альфреда Нобеля; ознайомити учнів з письменниками-лауреатами Нобелівської премії; сприяти перетворенню загальнолюдських цінностей в індивідуальний духовний досвід учнів; виховувати повагу до людської особистості, до скарбів культури; формувати гуманістичні ідеали добра.
55073. Інтелектуальне шоу «Брейн-ринг» 50 KB
  Мета: відновити в пам’яті учнів уявлення про фізичні та хвмвчні властивості хімічних речовин. Розвинути уміння працювати разом, розвинути логічне, творче мислення, увагу, пам’ять. Сформувати науковий світогляд. Виховати працелюбність, наполегливість, колективність в роботі, волю до подолання труднощів, повагу до думки іншого, інтерес до предмета.
55074. АНТРОПОНОМИНАНТЫ В РУССКОМ И ЧЕШСКОМ ЯЗЫКАХ: СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 517 KB
  Определить критерии отбора антропономинантов; выделить из всех наименований лица антропономинанты со значением профессии, рода занятий, внешних и внутренних качеств человека; изучить словообразовательные способы и средства, по которым образуются наименования лица по профессии, роду занятий, по внешним и внутренним качествам человека;
55075. Исследование прав авторов и их гражданско-правовой защиты 439 KB
  Исследовать понятие авторского права и его компоненты, понятие исключительного права в контексте авторских прав, изучить проблему определения субъектов авторских прав в современной России, проанализировать вопрос определения объектов авторских прав как основополагающей правовой дефиниции при осуществлении авторских прав, дать анализ проблематике защиты имущественных прав авторов
55076. Т.Г.Шевченко – думи мої… думи… 68 KB
  Тарас Шевченко великий легендарний поет казкового краю художник-мислитель палкий захисник соціальних та національних інтересів українського народу великий борець за волю свого народу свого краю обстоював права українського народу на його вільний суверенний розвиток.
55077. Пізнай себе і ти пізнаєш світ 104.5 KB
  У кожної дитини є таланти і здібності тому задача педагога допомогти їй знайти їх у собі а знайшовши розвивати викликати бажання займатися самовихованням спонукати до саморозвитку допомагати учням у самовизначенні формувати його духовне обличчя утверджувати повагу до гідності й розуму людини...
55078. Создание презентации средствами Power Point. Презентация “Моя учебная неделя” 94 KB
  Создание презентации средствами Power Point. Актуализация опорных знаний построение алгоритма создания презентации. Игра правда неправда обсуждение возможностей редактирования разных объектов в презентации.