24094

Обмен нуклеотидов

Шпаргалка

Биология и генетика

Обмен нуклеотидов. Источники нуклеотидов Поступление с пищей НК НП в желудке Белок как и все белки НК в 12перстной кишке под действием ДНКазы и РНКазы разщепляются за счет разрыва сложноэфирных связей в результате образуются нуклеотиды нуклеозиды очень редко компоненты нуклеотидов. Основное количество нуклеотидов идет de novo. Катаболизм нуклеотидов.

Русский

2013-08-09

90 KB

3 чел.

Билет 70.

Обмен нуклеотидов.

Источники нуклеотидов

Поступление с пищей

НК

НП в желудке

Белок (как и все белки)

НК в 12-перстной кишке под действием ДНК-азы и РНК-азы разщепляются за счет разрыва сложноэфирных связей, в результате образуются нуклеотиды, нуклеозиды, очень редко компоненты нуклеотидов. Внутриклеточно идет такой же распад НК.

Основное количество нуклеотидов идет de novo.

Соединения, участвующие в синтезе пурина

               

Глн + 2 АТФ + СО2  карбамоилфосфат + асп

Рибоза и дезоксирибоза – синтезируются в пентозофосфатном цикле и поступают с пищей.

Катаболизм нуклеотидов.

РНК быстрее ДНК. Конечные продукты распада азотистых оснований – мочевина, мочевая кислота. Ц, У, Т – конечный продукт мочевина.

Распад пуриновых оснований.

Подагра – избыток мочевой кислоты (ген. заболевание почек, алкоголь, отравления, мясная пища). Мочевая кислота выпадает в осадок (соли К-ураты)  мочекаменная болезнь. Откладывается в мелких суставах. Лечение основного заболевания + усиление выведения солей.

Распад пиримидиновых оснований.

Распад пуриновых оснований.

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55412. Sea Wind 652.5 KB
  How are you? We are glad to see you at our competitions “Sea Wind”. There are three teams of 5 players. Every team has the name. Let’s meet them.
55413. Файл. Ім’я та розширення файлу. Каталоги та підкаталоги 96 KB
  Після цього уроку ви будете: знати поняття файлу його ім’я та розширення каталогу папки підкаталогу шлях до файлу; знати стандартні імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера; вміти записувати шлях до файлу; вміти визначати місце знаходження потрібного файлу.
55414. Пальчики малі, але завзяті 95 KB
  Діти займаються найважливішим для їхнього віку видами діяльності: грою конструюванням малюванням крім того учитель читає їм казки вірші говорить на тему прочитаного.6 Кольорові вірші оповідання малювання за прочитаним Казки – замальовки складання своїх казочок віршиків за допомогою кольору і олівця 4. Знайомляться з національною спадщиною свого народу; знаходять в лініях і формах схожість з навколишнім світом предметами явищами природи; складають свої казки замальовки; розвивають зв`язне мовлення збагачують...
55415. Мистецтво живого слова 86 KB
  Мета: розвиток інтелектуальних, творчих здібностей учнів, залучення їх до мистецтва живого слова, формування естетичних смаків, високої читацької культури, любові до мистецтва.
55416. Наша умная семья 54 KB
  Условия конкурса таковы: в семи турах участвуют все команды. После трех туров определяется пять лучших команд. В каждом последующем туре с четвертого по седьмой выбывает одна команда набравшая наименьшее количество баллов.
55417. МОДУЛЬ ГАНДБОЛ. ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ СЕКЦИЙ И СПОРТИВНЫХ КРУЖКОВ ДЛЯ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 4-11 КЛАССОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 281.5 KB
  Пояснительная записка Программа и тематический план занятий группы 1012 лет Тестовые вопросы теории гандбола группы 1012 лет Программа и тематический план занятий группы 1314 лет Тестовые вопросы для группы 1314 лет Программа и тематический план занятий группы 1516 лет Тестовые вопросы теории гандбола группы 1516 лет Самоконтроль спортсменов ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Одним из основных преимуществ ручного мяча является его простота. Овладевая различными навыками: быстрым бегом хорошей прыгучестью выносливостью...
55418. Соціалізація особистості 178.5 KB
  Побудова громадянського суспільства в Україні неможлива без реорганізації системи освіти та правового виховання підростаючого покоління. Пошук шляхів і засобів громадянської освіти та виховання молоді становить сьогодні одну з найактуальніших проблем...
55419. ШЛЯХ ПІЗНАННЯ 218 KB
  Мета: визначення якісної і кількісної оцінки моральної поведінки учнів прояву громадської активності товариськості самокритичності.com Мета: пропагувати серед учнів класу інтерактивну форму висвітлення інформації про справи класу у соціальній мережі...