24152

Внутренняя политика России в XVII в

Доклад

История и СИД

За малолетних правителей власть осуществляла царевна Софья пытавшаяся отдалить Петра от престола. Софья не желая расставаться с властью подняла против Петра стрелков но восстание было жестоко подавлено а Софья заточена в монастырь.

Русский

2013-08-09

20.78 KB

0 чел.

Внутренняя политика России в XVII в.  При Михаиле Романове было восстановлено хозяйство страны, укреплено положение государства. Крупную роль в управлении играл отец Михаила – патриарх Филарет (умер в 1633 г.).

При Алексее Михайловиче Романове (1645–1676) Тишайшем происходит дальнейшее значительное укрепление положения царской власти. Постепенно прекращаются созывы Земских соборов, падает роль Боярской думы. Одним из последних Земских соборов в 1649 г. принято Соборное уложение, укреплявшее власть царя и дворян, отменявшее существование «белых слобод» в городах. Уложение окончательно юридически оформило крепостное право, установив бессрочный поиск беглых крестьян. Все податное население страны было прикреплено либо к земле, либо, как это было в городах, к посаду.

Крупными государственными деятелями при Алексее Романове были А. Л. ОрдинНащокин, А. С. Матвеев, Н. И. Одоевский. Происходит процесс усиления светской власти по сравнению с церковной.

После смерти Алексея Михайловича на русский престол вступил болезненный Федор Алексеевич (1676–1682), а затем царем провозглашен 10летний Петр I. Бояре Милославские, опираясь на стрельцов, выдвинули своего представителя на царство – слабого здоровьем Ивана V. За малолетних правителей власть осуществляла царевна Софья, пытавшаяся отдалить Петра от престола. В 1689 г. достигший совершеннолетия Петр отстранил от власти Софью. Софья, не желая расставаться с властью, подняла против Петра стрелков, но восстание было жестоко подавлено, а Софья заточена в монастырь. Формально Петр I был, а со смертью Ивана V стал в 1696 г. единоличным правителем.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15499. Антропогенез 13.81 KB
  Кістки найдавніших у Європі людських істот знайдені у Вертешселеш Угорщина та Гейдельберзі Німеччина належали пітекантропам. Приблизно в цей самий час можливо трохи пізніше пращури людини зявляються на теренах України. Як відомо в усі історичні епохи Північ Євразі
15500. Українсько-московський договір. Березневі статті 1654 року – історико-юридична та історична оцінка 19.79 KB
  Українськомосковський договір. Березневі статті 1654 року історикоюридична та історична оцінка Схожі матеріали УкраїнськоМосковська угода 1654 р УкраїнськоМосковський договір 1654 р Козацька делегація привезл...
15501. Давні літописи про походження Київської Русі 26.64 KB
  Давні літописи про походження Київської Русі Найдавніший руський літопис Повість минулих літ заснування державності на східнословянських теренах приписує норманам варягам яких звали русь. Запросили їх княжити і володіти ними племена чудь словени кривичі...
15502. Військово-територіальний устрій реєстрового козацтва 15.84 KB
  Характерною рисою заселення території України у XV ст. було те що основна маса людності мешкала на здавна обжитих землях Київщині Галичині Волині Поліссі та Поділлі. А південні землі Середня Наддніпрянщина Запоріжжя мали значні природні багатства але були незаселе
15503. Гадяцький трактат 30.09 KB
  Га́дяцький до́говір також трапляється застаріле іменування Гадяцькі статті; пол. ugoda hadziacka угода укладена 16 вересня 1658 року під містом Гадяч з ініціативи гетьмана Івана Виговського між Річчю Посполитою і Гетьманщиною що передбачала входження останньої до складу Р...
15504. Гетьман Іван Мазепа 15.69 KB
  І. Мазепа увійшов у політичне життя України в тяжку для неї годину. Яскравим свідченням цього є укладення ним з Росією Коломацьких Статей 1687 р.. Вони значно обмежували і навіть де в чому ліквідовували самостійну економічну соціальну та зовнішню політику Гетьманщини....
15505. Гетьман Петро Дорошенко 14.78 KB
  Петро Дорошенко обраний гетьманом 1665 р. був яскравим представником національнопатріотичних сил котрі намагалися зупинити руйнівні тенденції в суспільстві обєднати українські землі в єдину соборну державу. Його діяльність розпочиналася в дуже несприятливій внутр...
15506. Городельська унія 12.44 KB
  Городе́льська унія 1413 угода між польським королем Владиславом ІІ Ягайлом та великим князем литовським Вітовтом укладена 2 жовтня 1413 року у місті Городлі на річці Західний Буг. Рішення угоди заперечуючи положення Кревської унії 1385 р. підтверджували існування Вели...
15507. Громадівський рух 23.27 KB
  Наприкінці 50х років XIX ст. в умовах лібералізації царського режиму відбувається відродження українського національного руху. Одним з центрів відродження стала столиця Російської імперії Петербург де мешкало чимало українців і куди після відбуття покарань дозволили по