24152

Внутренняя политика России в XVII в

Доклад

История и СИД

За малолетних правителей власть осуществляла царевна Софья пытавшаяся отдалить Петра от престола. Софья не желая расставаться с властью подняла против Петра стрелков но восстание было жестоко подавлено а Софья заточена в монастырь.

Русский

2013-08-09

20.78 KB

0 чел.

Внутренняя политика России в XVII в.  При Михаиле Романове было восстановлено хозяйство страны, укреплено положение государства. Крупную роль в управлении играл отец Михаила – патриарх Филарет (умер в 1633 г.).

При Алексее Михайловиче Романове (1645–1676) Тишайшем происходит дальнейшее значительное укрепление положения царской власти. Постепенно прекращаются созывы Земских соборов, падает роль Боярской думы. Одним из последних Земских соборов в 1649 г. принято Соборное уложение, укреплявшее власть царя и дворян, отменявшее существование «белых слобод» в городах. Уложение окончательно юридически оформило крепостное право, установив бессрочный поиск беглых крестьян. Все податное население страны было прикреплено либо к земле, либо, как это было в городах, к посаду.

Крупными государственными деятелями при Алексее Романове были А. Л. ОрдинНащокин, А. С. Матвеев, Н. И. Одоевский. Происходит процесс усиления светской власти по сравнению с церковной.

После смерти Алексея Михайловича на русский престол вступил болезненный Федор Алексеевич (1676–1682), а затем царем провозглашен 10летний Петр I. Бояре Милославские, опираясь на стрельцов, выдвинули своего представителя на царство – слабого здоровьем Ивана V. За малолетних правителей власть осуществляла царевна Софья, пытавшаяся отдалить Петра от престола. В 1689 г. достигший совершеннолетия Петр отстранил от власти Софью. Софья, не желая расставаться с властью, подняла против Петра стрелков, но восстание было жестоко подавлено, а Софья заточена в монастырь. Формально Петр I был, а со смертью Ивана V стал в 1696 г. единоличным правителем.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

9612. Зняття статистичних характеристик германієвого плоского тріоду. Визначення параметрів тріоду по статистичним характеристикам 24.5 KB
  Зняття статистичних характеристик германієвого плоского тріоду. Визначення параметрів тріоду по статистичним характеристикам. Мета роботи: вивчення роботи напівпровідникового тріоду та розрахунок параметрів плоского тріоду по його статистичним харак...
9613. Деякі джерела помилок та заходи по їх обліку або запобіганню 160 KB
  Вступ Однією з основних задач лабораторного практикуму, окрім сприяння кращому засвоєнню ідей та законів фізики, є виховання у студентів навичок самостійної практичної роботи та, насамперед, правильного виконання вимірів фізичних величин. Під час пр...
9614. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідин з допомогою торзіонних терезів 57 KB
  Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідин з допомогою торзіонних терезів Мета роботи: ознайомлення з роботою торзіонних терезів та визначення коефіцієнта поверхневого натягу різних рідин. Молекули поверхневого шару рідини, на відміну від моле...
9615. Дослідження підсилювача постійного струму на біполярному транзисторі 56 KB
  Тема: Дослідження підсилювача постійного струму на біполярному транзисторі Мета: Отримати вхідну та вихідну вольт-амперну характеристику (ВАХ) біполярного транзистора, обраховувати коефіцієнт підсилення потужності Обладнання: Стенд з двома рег...
9616. Теоретичні відомості до лабораторних робіт Т1 та Т2 Фізика твердого тіла 225.5 KB
  Теоретичні відомості до лабораторних робіт Т1 та Т2 Фізика твердого тіла Напівпровідникові прилади можна розподілити на дві групи: прилади з точковими контактами та прилади з площинним контактами. Ми обмежимось розглядом площинних діодів та тр...
9617. Дослідження вольт амперної характеристики діоду 57.5 KB
  Тема: Дослідження вольт амперної характеристики діоду Мета: Отримати кількісну залежність струму від напруги для прямого і зворотнього напрямку напруги на напівпровідниковому p-n переході. Дослідити функціональну залежність струму. Облад...
9618. Вимірювання лінійних розмірів та маси 54 KB
  Вимірювання лінійних розмірів та маси Мета роботи: ознайомлення студентів з будовою і застосування приладів для вимірювання лінійних розмірів тіл і визначення маси с точністю до 0.1 мг. Для вимірювання довжини застосовуються різноманітні лінійки з п...
9619. Визначення густини твердого тіла 39 KB
  Визначення густини твердого тіла Мета роботи: вивчення методів визначення густини тіла. Визначення густини твердого тіла правильної геометричної форми. Густина тіла визначається відношенням маси тіла до його обєму, а маса тіла - зважуванн...
9620. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідин з допомогою торсійної ваги 55.5 KB
  Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідин з допомогою торсійної ваги Мета роботи:ознайомлення з роботою торсійної ваги та визначення коефіцієнта поверхневого натягу різних рідин. Молекули поверхневого шару рідини, на відміну від молекул...