24175

Восто́чные славя́не

Доклад

История и СИД

Восточнославянские племена Прарусские Вятичи верхняя и средняя Ока и Москварека Радимичи частично прабелорусы междуречье верхнего Днепра и Десны по течению Сожа и его притоков Северяне частично праукраинцы территория современных Черниговской Сумской Курской и Белгородской областей Ильменские словене бассейн озера Ильмень и верхнее течение Мологи Кривичи частично прабелорусы территория нынешних Витебской Могилёвской Псковской Брянской и Смоленской областей а также восточной Латвии Праукраинцы Белые хорваты окрестности...

Русский

2013-08-09

21.04 KB

0 чел.

Восто́чные славя́не — культурно-языковая общность славян, говорящих на восточнославянских языках. Восточнославянские племена, которые, по мнению большинства учёных, успели слиться в единую древнерусскую народность, составили основное население средневекового государства Киевская Русь. В результате последующего политического расслоения восточных славян, к XVII веку сформировались (в порядке убывания численности): русский, украинский и белорусский народы. Также некоторые источники отдельным восточнославянским народом считают карпатских русинов[1][2][3][4].
Восточнославянские племена

Прарусские

Вятичи — верхняя и средняя Ока и Москва-река

Радимичи (частично прабелорусы) — междуречье верхнего Днепра и Десны по течению Сожа и его притоков

Северяне (частично праукраинцы) — территория современных Черниговской, Сумской, Курской и Белгородской областей

Ильменские словене — бассейн озера Ильмень и верхнее течение Мологи

Кривичи (частично прабелорусы) — территория нынешних Витебской, Могилёвской, Псковской, Брянской и Смоленской областей, а также восточной Латвии

Праукраинцы

Белые хорваты — окрестности города Перемышль на реке Сан

Бужане, или дулебы (с Х в. — волыняне) — бассейн верхнего течения Западного Буга

Древляне — украинское Полесье (гл. образом в Житомирская и запад Киевской области)

Поляне — среднее течение Днепра, на его правом берегу

Северяне (частично прарусские) — территория современных Черниговской, Сумской, Курской и Белгородской областей

Тиверцы — междуречье Днестра и Прута, а также Дуная, в том числе у Буджакского побережья Чёрного моря на территории современных Молдавии и Украины

Уличи — земли вдоль нижнего течения Днепра, Южного Буга и побережья Чёрного моря

Прабелорусы

Дреговичи — район Гомельской , Брестской и Минской областей Белоруссии

Кривичи (частично прановгородцы) — территория нынешних Витебской, Могилёвской, Псковской, Брянской и Смоленской областей, а также восточной Латвии

Радимичи (частично прарусские) — междуречье верхнего Днепра и Десны по течению Сожа и его притоков


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68835. Скінчені автомати 106.5 KB
  На вхід автомату надходять рядки символів вхідного алфавіту. Кожний черговий символ призводить до того що стан автомату змінюється згідно з функцією а на виході з’являється символ що відповідає функції. Приклад умовного зображення автомату для обчислення суми двох двійкових чисел наведено...
68836. Скінчені автомати, що приймають регулярні вирази 155 KB
  Побудова М7. Для побудови цього автомату використовується ідея приєднання виходу М1 до входу М2. Беремо Q7 = Q1  Q2, вважаючи, що Q1  Q2 =  , тобто усі стани автомату М1 відрізняються від станів автомату М2 незалежно від позначень. Множина заключних станів означається як...
68837. Лексичний аналіз 101.5 KB
  На даному етапі у вхідній програмі виділяються лексеми і формуються таблиці різних класів лексем. Типові класи лексем - це ідентифікатори, константи, ключові слова мови програмування. У результаті роботи лексичного аналізатора програма перетворюється у послідовність лексем.
68838. Контекстно-вільні граматики 85 KB
  Традиційною основою для синтаксичного аналізу є контекстновільні граматики. Коли якунебудь мову програмування не можна генерувати за допомогою контекстновільної граматики завжди можна знайти таку контекстновільну граматику що генерує супермову у якій міститься подана. З наведених раніше означень...
68839. Автомати з магазинною пам’яттю 132 KB
  Але на відміну від МНПмашини пам’ять МПавтомата побудована за принципом організації стека. Елементи інформації зберігаються та використовуються як патрони у автоматичній зброї тобто у кожний момент доступний тільки верхній елемент магазину.
68840. Детермінований синтаксичний аналіз (s- та q-граматики) 154 KB
  КВграматика називається sграматикою тоді і тільки тоді коли 1 права частина кожного правила починається терміналом; 2 якщо два правила мають співпадаючі ліві частини такі правила називаються альтернативними то праві частини цих правил починаються різними символами. Тепер означимо множину вибору для кожного правила.
68841. Визначення множин вибору продукцій (продовження) 242 KB
  Розглядається права частина кожного правила, починаючи з лівого символу. Якщо поточний символ - термінал, то він включається у множину ПЕРШ для поданого правила, і процес зупиняється. В іншому разі у множину, що формується, включається множина ПЕРШ для поточного нетермінала, і якщо цей нетермінал анулює...
68842. Критерії вибору та вибір архітектури комп’ютера та периферії 1.96 MB
  Задачі вибору архітектури комп’ютера та периферії. Критерії вибору: вартість, продуктивність, надійність, пропускна здібність, модульний принцип побудови, масштабованість, сумісність програмного забезпечення. Орієнтування на клас задач. Модернізованість. Вибір основних складових комп’ютера