2418

Аналіз виховної роботи навчального закладу

Отчет о прохождении практики

Педагогика и дидактика

Скласти та обґрунтувати перелік показників, якими можна робити певні припущення про рівень дисципліни в класі (школі). Підготувати план виступу перед батьками п'ятикласників на одну з тем сімейної педагогіки. Обґрунтувати актуальність обраної теми і питань запропонованого її плану. Розкрити можливі причини конфліктів між педагогами і учнями та обґрунтувати шляхи їх попередження і усунення.

Украинкский

2013-01-06

201.5 KB

104 чел.

1. Скласти та обґрунтувати схеми вивчення учня і використовувані для цього методи.

Схема вивчення учня:

1. Загальні дані про учня: вік, освіта, місце проживання.

2. Фізичний розвиток і стан здоров'я.

3. Умови сімейного виховання - склад сім'ї, освіта батьків; посада, яку вони займають, матеріальні, житлово-побутові умови, характер взаємостосунків між батьками, батькам) дітьми.

4. Успішність, причини неуспішності, ставлення до учбової діяльності, до окремих навчальних предметів.

5. Ставлення до праці, як проявляє себе в різних видах праці, в школі й вдома, який вид пращ найбільше полюбляє. Повага до пращ інших людей.

6. Суспільна активність, чи має суспільні доручення, як ставиться до їхнього виконання.

7. Участь у гуртках, спортивних секціях.

8. Статус у класному колективі, характер взаємостосунків з учителями, товаришами, особливості спілкування з оточуючими.

9. Чи має друзів, які вони, на якій основі будується дружба.

10. Яка дисципліна в школі та вдома, які порушення дисципліни допускає, які застосовувались засоби впливу.

11. Які має навички культурної поведінки.

12. Особливості пам'яті, уваги, мислення, мовлення.

13. Найбільш типові психічні стани - переважають процеси збудження, гальмування або врівноваженості.

14. Характер інтересів, ідеалів, потреб, нахилів.

15. Які моралі якості, риси характеру намагається виховати в собі.

16. Плани на майбутнє, яку професію думає обрати після закінчення школи.

 17. Особливості розвитку моральних, вольових якостей.

18. Як використовує вільний час, чим займається, з ким спілкується.

19. Характер читацьких інтересів.

20. Особливості оточення поза школою.

21.Ставлення до природи, тварин, птахів, тощо.

22. Найбільш яскраво виражені риси характеру.

23. Позитивні якості учня.

24. Негативні якості в учня.

25. Методи вивчення учня: індивідуальна бесіда. а)обґрунтування вчителем теми як життєво важливої; б)формулювання запитань, які спонукали б до розмови; в)спрямування розмови в правильному руслі;

г)підсумки бесіди, формування на їх основі раціонального вирішення проблеми, яка обговорюється, прийняття конкретної програми закріплення прийнятої в результаті бесіди норми.

 2. Скласти і обґрунтувати схему вивчення учнівського

колективу і використовувані для цього методи.

Схема вивчення учнівського колективу:

1. Які хороші традиції є у вашій сім'ї?

2. Чи поділяється праця у вашій сім'ї на чоловічу й жіночу?

3. Як ставляться до речей і грошей у вашій сім'ї?

4. Чи завжди і в усьому ви радитесь з батьками?

5. Чого вам не вистачає у взаємовідносинах з батьками причиною конфлікту між вами і батьками, якщо він має місце?

6. Який ваш ідеал?

7. Чи любите ви самостійно приймати рішення?

8. Чи вмієте володіти собою?

9. Чи завжди готові діяти. Коли цього вимагають обставини?

10. Чи вмієте підкорятися іншим?

11. Чи вважаєте себе принциповим?

12. Чи відвідуєте секції і гуртки? Які? Головною метою формування та діяльності дитячого колективу є:

- особистість, її здібності, інтереси, потреби, розкриття творчого потенціалу;

- необхідно зберегти і розширити реальні права дитини у шкільному колективі;

- забезпечити свободу вибору дитиною світоглядних, політичних, релігійних поглядів, її незалежність від і офіційних шкільних орієнтирів у цій сфері;

- створення у дитячому колективі системи гуманних, людяних взаємин, які забезпечують гідне місце кожній особистості, увагу і повагу до її думок, проблем, турбот;

- визнання спільної творчої діяльності, спільного творення добра, турбота про оточуючий світ про іншу людину.

 3. Скласти та обґрунтувати анкету для виявлення професійних інтересів учнів випускних класів.

Завданням трудового виховання є: ознайомлення учнів з науковими основами сучасного виробництва; практична підготовка їх до праці; психологічна підготовка до свідомої вибору професії.

Анкета:

1. Чи подобається Вам працювати на дачній ділянці?

2. Чи подобається доглядати за хворими людьми, хворими тваринами?

3. Чи подобається Вам писати твори на вільну тему, на задану тему?

4. Чи подобається Вам професія водія?

5. Чи любите Ви креслити?

6. Чи любите ви пояснювати комусь якийсь матеріал?  

7. Чи любите ви читати наукову літературу, художню літературу?

8. Чи подобається вам професія дизайнера-модельєра?

9. Яка професія вам до вподоби?

10. Ким ви хочете стати?

11. Що ви робите для досягнення своєї мети?

12. Чи маєте ви літературу, пов'язану з вашою майбутньою професією?

 

4. Спланувати та обґрунтувати систему виховних заходів з організації самовиховання учнів класу.

Самовиховання - вищий етап виховного процесу.

Система виховних заходів з організації самовиховання учнів класу:

1. Бесіда на тему: "Чи потрібен людині ідеал?"

2. Анкетування.

Анкета:

- Чи маєте ви ідеал?

- Чи аналізуєте свої дії і вчинки, допущені протягом дня?

- Чи плануєте ви роботу над собою на тиждень, місць, чверть, півріччя чи на рік?

3. Виховна година на тему: "Значення розпорядку дня вжитті людини?"

4. Гра "Впізнай себе".

 5. Продумати і обґрунтувати систему виховних заходів із згуртування тільки, що організованого колективу.

На першій стадії утворення колективу важлива постановка до вихованців педагогічних вимог рішучих за формою, зрозумілих за змістом, з певними елементами навіювання. На цій стадії слід інтенсивно впливати на учнів навчати і виховувати ядро активу. До ядра активу підбирають учнів які добре вчаться і виконують всі вимоги шкільного режиму. На другій стадії вимоги педагога підтримуються частиною вихованців, актив ставить вимоги до товаришів і до самих себе. Ця стадія починається із появою органів самоврядування. На третій стадії розвитку вимоги ставить колектив. Це досягається шляхом згуртування вихованців єдиній діяльності, розподіл громадських обов'язків учнів, наявність класного кутка, формування батьківського комітету.

Система виховних заходів із згуртування учнів 10-го класу.

1. Анкета

- Які хороші традиції є у вашій сім'ї?

- Чи поділяється праця у вашій сім'ї на чоловічу й жіночу?

- Як ставляться до речей і грошей у вашій сім'ї?

- Чи завжди і в усьому ви радитесь з батьками ?

- Чого вам не вистачає у взаємовідносинах з батьками?

- Що є причиною конфлікту між вами і батьками, якщо він має місце?

- Який ваш ідеал?

- Що ви любите робити?

2. Бесіда з приводу проведеного анкетування.

3. Анкета для батьків учнів.

- З ким дружить ваша дитина?

- Які інтереси у товаришів вашої дитини?

- Де, коли і як проводить час ваша дитина після занять у школі?

- Який вплив мають товариші на вашу дитину ?

- Чи знайомі ви з сім'ями вашої дитини ?

4. Виступ на батьківських зборах класу з приводу проведеного анкетування.

5. Бесіда на тему "Значення дружби в житті людини".

6. Проведення анкетування серед активістів класу за такими питаннями:

- Чи добре ти знаєш учнів класу?

- Чи любиш ти самостійно приймати рішення?

- Чи користуєшся авторитетом в учнів в класі?

- Чи вмієш володіти собою?

- Чи завжди готовий діяти коли цього вимагає обставина?

- Чи вмієш підкорятися іншим?

- Чи вважаєш себе принциповим?

7. Проведення бесіди з класом з приводу проведеного анкетування.

8. Проведення тематичного вечора.

9. Екскурсія в музей або театр. 

Шляхи згуртування учнівського колективу:

- Наявність системи перспективних ліній.

- Дотримання Макаренківського принципу паралельної дії.

- Зміцнення позитивних традицій.

- Формування громадської думки.

- Використання учнівського самоврядування у згуртуванні.

- Організація змагання.

- Спільні справи.

- Взаємна інформація про стан справ у різних контактних колективах.

 6. На конкретному прикладі виховного заходу показати шляхи реалізацій основних принципів виховання.

Під час проходження практики в школі номер 26 міста

Тернополя я провів 5 виховних заходів, а саме - виховну годину на тему: “Повага хлопців до дівчат”.

Принципи виховання:

- Цілеспрямованість;

- Комплексний підхід;

- Виховання особистості в колективі;

- Поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самодіяльністю учнів;

- Повага до особистості вихованця з розумною вимогливістю до нього.

Принципи виховання згідно концепцій національного виховання, які використовувалися:

- Народність;

- Природовідповідність;

- Культуровідповідність

- Гуманізація;

- Етнізаця.

Цілеспрямованість (підпорядкованість всієї виховної роботи загальній меті, знання цієї теми вихователями і вихованцями).

Комплексний підхід (єдність мети, завдань і змісту виховання, врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів у вихованні).

Виховання особистості в колективі (значення згуртованості колективу і його громадської думки для виховання школярів, участь учнів у роботі самоврядування, сприяння розвитку самостійності, самодіяльності).

Поєднання педагогічного керівництва з ініціативою самодіяльністю учнів (виховання творчої особистості можливе, якщо створюються умови для прояву їх самостійності і творчості, схвалюються прояви ініціативи і самодіяльності).

 

Повага особистості вихованця з розумною вимогливістю до нього (контроль за поведінкою вихованців, гуманне ставлення до учнів, повага до їхньої думки).

Народність - єдність загальнолюдського і національного.

Природовідповідність - врахування багаторівневої і цілісної природи людини, вікових та індивідуальних особливостей дітей, учнівської молоді, їх анатомічних, й фізіологічних, психологічних, національних особливостей.

Культуровідповідність - органічний зв'язок з історією народу, його мовою, культурними традиціями, забезпечення духовної єдності поколінь.

Гуманізація - створення умов для формування кращих якостей і здібностей дитини, джерел її життєвих сил; повага до особистості, виховання гуманної особистості, щирої, людяної, доброзичливої, милосердної.

Етнізація - наповнення виховання національним змістом, спрямованим на формування самосвідомості громадянина.

7. Скласти і обґрунтувати план перевиховання педагогічно занедбаного учня.

Перевиховання - це виховний процес, спрямований на подолання негативних якостей особистості учня, які сформувалися під впливом несприятливих умов виховання.

Програма вивчення педагогічно занедбаного учня.

1. Загальні дані про учня - вік, освіта, місце проживання.

2. Фізичний розвиток і стан здоров'я.

3. Умови сімейного виховання - склад сім’ї, освіта батьків, посада, яку вони займають, матеріальні і житлово-побутові умови, характер взаємостосунків між батьками, батьками та дітьми.

4. Участь у гуртках, спортивних секціях.

5. Статус у класному колективі, характер взаємостосунків між учителями, товаришами, особливості спілкування з оточуючими.

6. Чи має друзів, які вони, на якій основі будується дружба.

7. Яка дисципліна в школі та вдома, які порушення дисципліни допускає, які застосовуються засоби впливу.

8. Які має навички культурної поведінки.

9. Особливості пам'яті, уваги, мислення, мовлення.

10. Найбільш типові психологічні стани переважають процеси збудження, гальмування або врівноваженості.

11. Характер інтересів, ідеалів, потреб, нахилів.

12. Які моральні якості, риси характеру старається виховати в собі.

13. Плани на майбутнє, яку професію думає обрати після закінчення навчального закладу.

14. Особливості розвитку моральних, вольових якостей.

15. Як використовує вільний час, чим займається, з ким спілкується.

16. Характер читацьких інтересів.

17. Особливості оточення поза школою.

18. Ставлення до природи, до тварин, птахів, тощо.

19. Найбільш яскраво виражені риси характеру.

20. З якого часу учень характеризується як важкий.

21. Які позитивні якості відзначались в учня раніше.

22. Які позитивні якості є у нього зараз.

23. Які негативні риси та якості відзначались у нього раніше.

24. Які негативні риси і якості є у нього зараз.

25. Чи усвідомлює учень наявність у нього негативних якостей (так, частково усвідомлює, ні). 26. Чи прагне він до їх подолання (так, ні).

27. Оцініть загальну моральну спрямованість виховного впливу на дитину її сім" і - позитивний, нейтральний, негативний.

28. Чи усвідомлюють батьки недоліки у вихованні своєї дитини.

План перевиховання педагогічне занедбаного учня.

- Вивчення учня згідно вище наведеної програми (проведення індивідуальної бесіди).

- Відвідування учня вдома, бесіда з батьками.

1. Кількість членів сім’ї, її склад, хто з членів сім'ї працює.

2. Освіта старших членів сім'ї (матері, батька, бабусі, дідуся).

3. Спеціальність матері.

4. Спеціальність батька.

5. Місце роботи.

6. Рід діяльності.

7. Кваліфікація праці: кваліфікована, некваліфікована, службовці, ІТР.

8. Матеріальна забезпеченість сім'ї - середній заробіток на одну людину(наприклад, менше 60 грн., 60-80 грн., 80-100 грн., 100грн і більше.)

9. Підліток виховується (фактично):

А) матір'ю та батьком;

Б) тільки батьком;

В) тільки матір'ю;

Г) переважно в дитячих закладах, (хоча і має родину);

Д) батьком та мачухою;

Е) матір'ю та вітчимом.

10. Чи є труднощі у вихованні дітей:

А)матеріального порядку; Б)педагогічного плану;

В)Інші (які).

11. Чи хворіє часто один з членів родини:

А) батько;

Б) матір;

В) бабуся;

Г) дідусь;

Д) інші родичі.

12.Чи має син, дочка:

А)велосипед, мопед; Б)магнітофон; В)музичні інструменти; Г)спортивні знаряддя;

Д)модний одяг більше, ніж необхідно;

Е)необхідний одяг;

Ж) немає необхідного одягу.

13. Чи допомагають батьки у навчанні? Якщо допомагають то до якого класу?

14. Чи вважають батьки, що товаришують із своєю дитиною?

- Бесіда на тему: “Значення відвідування гуртків, музичної школи в житті людини”

- Диспут на тему: “Сенс життя і моє місце в ньому.”

- Залучення учня до громадського життя класу, участь в святі класу.

- Проведення свята в класі на моральну чи естетичну тему.

- Бесіда на тему: "Книга - мій друг”.

8. На конкретному прикладі розкрити етапність виховної роботи з формування певної якості особистості (гуманність, доброзичливість, ввічливість).

Моральне виховання - це виховна діяльність школи і сім'ї, що має метою формування стійких моральних якостей, потреб, почуттів, навичок і звичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі, участь у практичній діяльності.

1. Година класного керівника - бесіда на тему: “Хто має вітатись першим?”

2. Година класного керівника на тему: “Кілька приписів ґречної поведінки.”

3. Година класного керівника на тему: “Велика таємниця слів.”

4. Година класного керівника на тему : “У кіно, в театрі, у концертному залі.”

5. Виявити за допомогою анкети як діти розуміють ці поняття (гум. Добр. ввічл) узагальнити все це, зробити висновки і як підсумок провести лицарський турнір ввічливості.

План проведення:

Запрошення до участі в турнірі оформити у вигляді дуже ввічливого оголошення: " О, вельмишановні лицарі, юні повелителі! Знавці ввічливості і люб'язності! З'явіться на клич турнірних труб, турнір рицарів чекає вас! Обладунки ваші - ввічливість і люб'язність, увага і доброзичливість. Будьте тричі достойні лицарського звання! Хай перемагає сильніший! Турнір відбудеться... "( На початку турніру звучить романтична музика, відкрита виставка книжок "У країні ввічливих наук", оформлення плакатів "Ніщо не обходиться так дешево і не ціниться так дорого, як ввічливість" (М. Сервантес).)

- Команди представляють себе.

- Конкурси: розминка, домашнє завдання "Чарівні вчинки”, гра з болільниками "Хто скаже більше чарівних слів", "від теорії до практики".

- В кінці учасники турніру дають клятву лицарів. Ведучі закликають бути всіх ввічливими.

9. Скласти та обґрунтувати схему одного з виховних заходів (бесіда, диспут, конференція, тематичний вечір) на довільну тему (моральну, правову, статеву, естетичну).

Бесіда на моральну тему: “Святе слово - “мати”.

1. Вступне слово вчителя.

2. Питання які розглядаються:

- Чому ми звернулися до матері як ви вважаєте?

- Що ви відчуваєте, коли вимовляєте слово “мама”?

- Чи любите ви своїх мам?

- 3а що ви їх любите?

3. Конкурси: (поділити клас на 2 команди.)

- Привітання.

- Конкурс художників.

- Конкурс читців.

- Конкурс капітанів.

- Вітання.

- Вікторина.

4. Заключне слово вчителя.

10. Скласти та обґрунтувати перелік показників, якими можна робити певні припущення про рівень дисципліни в класі (школі).

Причини порушення дисципліни на уроці:

- зумовлені впливом зовні;

- пов’язані з якістю уроку: він проходить нудно, не цікаво;

- пов’язані з внутрішнім життям класу;

- викликані ненормальністю особистих взаємин учня з вчителем;

- причиною може бути хворобливість учня. Шляхи подолання порушень порядку:

- переключення уваги учнів на корисну роботу;

- спокійне зауваження порушнику дисципліни;

- цікавий виклад матеріалу і захоплення ним учнів, швидкий темп уроку;

- пояснення порушнику шкідливості йог поведінки;

- нейтральне зауваження всьому класу або конкретному порушнику;

- зауваження, приємні для дітей;

- дії мімікою, жестами, виразом обличчя, неприємні зауваження.

Умови успішного дисциплінарного впливу:

- не розібравшись у справі, не користуватися стягненням;

- справедливість виховного впливу; апеляція до почуття власної гідності.

Вихованість школярів - показник ефективності і якості навчального процесу.

Рівні вихованості:

- дуже низький рівень характеризується негативним досвідом поведінки, яка з труднощами виправляється педагогічним впливом, самоорганізація і саморегуляція не розвинуті;

- низький рівень характеризується слабким проявом позитивного, ще не стійкого досвіду поведінки, спостерігаються зриви, поведінка регулюється в основному вимогами старших і іншими зовнішніми стимулами, саморегуляція і самоорганізація інтуїтивні;

- для середнього рівня властива стійка позитивна поведінка, наявність регуляції саморегуляції, організації і самоорганізації, хоч активна позиція по відношенню до діяльності і вчинків товаришів по класу ще не проявляється;

- показником високого рівня є наявність стійкого і позитивного досвіду поведінки, саморегуляції разом з прагненням до організації і регуляції діяльності поведінки інших людей, проявом активної позиції.

Основні показники рівня вихованості школяра:

- зовнішній вигляд, культура поведінки у школі і за її межами;

- громадська активність, самостійність у всіх видах діяльності;

- сформованість наукового світогляду, національної самосвідомості;

- ставлення до навчання, інтерес до знань і усвідомлення їх ролі у своєму розвитку;

- прилучення до національної та світової культури, мистецтва, літератури;

- фізичне здоров'я, потяг до занять фізичною культурою і спортом;

- працелюбність, орієнтованість на майбутню професію.

Оцінити рівень вихованості особистості можна за її ставленням до оточуючої дійсності:

- ставлення до суспільства: патріотизм, суспільна дисципліна, громадська активність, працьовитість, відповідальність, солідарність, відданість справі;

- ставлення до інших людей: повага їх гідності, піклування, терпеливість;

- ставлення до себе: гідність, самокритичність, самоконтроль, ініціатива, оптимізм;

- ставлення до культури: повага до культурних цінностей, контакти з діячами культури, розуміння прекрасного;

- ставлення до природи: повага до всіх форм життя, милування природою, примноження й багатства і раціональне його використання;

- ставлення до моральних цінностей: демократизм, гуманізм, повага до волі.

11. Скласти і обґрунтувати план роботи методичного об’єднання класних керівників.

1. Відкриті виховні заходи.

2. Взаємо-відвідування.

3. Семінари-практикуми для досвідчених керівників, вихователів.

4. Цільові і проблемні семінари.

5. Науково-практичні конференції.

6. Педагогічні читання.

7. Тижні педагогічної майстерності:

- дні відкритих дверей педагогів - майстрів;

- дні відкритих дверей учителів - методистів, старших учителів, відмінників народної освіти.

8. Методичні тижні місячники

Методична робота в школі:

- спонукає кожного вчителя до роботи над вдосконаленням свого фахового рівня;

- сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками;

- дає можливість молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і більш досвідчених колег, забезпечує підтримання у педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

Завдання методичної роботи:

1) підвищення наукового рівня вчителя: підготовка вчителя до засвоєння ним змісту нових програми і технологій їх реалізації;

2) постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання;

3) вивчення і втілення у шкільну практику передового педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій і збагачення новими прогресивними і досконалими методами і засобами навчання;

4) постійне вдосконалення навичок самоосвітньої роботи вчителя, надання йому кваліфікаційної допомоги як у питаннях теорії, так і в практичній діяльності, у підвищенні результативності його педагогічної праці.

12. Розробити і обґрунтувати план практичного заняття з батьками учнів на тему: "Обмін досвідом виховання в сім'ї засобами народних традицій".

План:

1. Вступне слово вчителя.

2. Питання, які розглядаються:

- Народні традиції.

- Значення традицій в житті кожного народу.

- Звичаї, традиції українців та представників інших націй, які мешкають на території України.

3. Виступи батьків щодо досвіду виховання в сім'ї засобами народних традицій.

4. Заключне слово вчителя.

13. Скласти та обґрунтувати план бесіди з батьками учня, який скоює негативні вчинки в школі (бійки, куріння, вживання алкоголю, чи інше).

План бесіди.

1.Знайомство з батьками.

2. Повідомлення батьків про мету зустрічі.

3. З’ясувати обізнаність батьків щодо поведінки дитини.

4. Обговорення впливу негативної поведінки на майбутнє дитини.

5. Спільний пошук причин негативної поведінки.

- Вивчення домашньої обстановки.

- З’ясування стилю виховання учня батьками.

- Вивчення вуличного оточення дитини.

- Ставлення батьків до негативних вчинків дитини.

- Дії батьків, щодо перевиховання дитини.

6. Корекція змісту і методики домашнього виховання.

7. Узгодження спільної діяльності школи та сім’ї, щодо перевиховання дитини.

Мета виховання – це сукупність властивостей особистості, до виховання яких прагне суспільство. Для досягнення цієї мети необхідною є реалізація принципу єдності педагогічних вимог школи, сім’ї і громадськості. Отже

метою нашої бесіди є налагодження взаємозв’язку між переліченими умовами виховання дитини. В даному випадку метою реалізації такого взаємозв’язку є пошук причин негативної поведінки дитини, та складання спільного плану перевиховання дитини яка скоює негативні вчинки.

14. Скласти та обґрунтувати план обговорення з учнями негативного вчинку, допущеного їх однокласником.

План обговорення

1. Повідомлення учням мети зібрання.

2. Ознайомлення класу з негативним вчинком.

3. З’ясування причини негативного вчинку.

4. Аналіз негативного вчинку.

5. Аналіз можливих наслідків негативного вчинку.

6. Вислухати думку однокласників щодо скоєного вчинку.

7. Підведення підсумків обговорення та надання порад учням щодо уникнення аналогічних проступків в майбутньому.

Складаючи даний план я намагаюся використати потужний виховний вплив колективу. З цією метою необхідним є проведення таких етапів як: ознайомлення класу з негативним вчинком, пошук причин та спільний аналіз скоєного вчинку. Результатом загального обговорення вчинку буде глибоке усвідомлення його наслідків не лише учнем, а й колективом, а також формування відповідних психічних установок, щодо уникнення схожих ситуацій в майбутньому.

15. Скласти та обґрунтувати план вивчення і втілення в практику роботи школи передового досвіду вчителів з певного напрямку виховання (за вибором).

План вивчення передового досвіду вчителів з трудового виховання.

1. Пошук вчителів з передовим методичним досвідом трудового виховання.

2. Обговорення напрямків діяльності вчителів.

3. Вивчення письмової документації яка відображає досягнення з відповідного напрямку діяльності.

4. Дослідження відповідності методичних розробок вчителів педагогічним принципам і меті виховання.

5. Узагальнення щодо доцільності використання відповідних досягнень (розробок) вчителів в процесі трудового виховання учнів.

План втілення передового досвіду вчителів з трудового виховання.

1. Обговорення вивченого досвіду вчителів на методичному об’єднанні.

2. Корекція методичних інновацій відповідно до вікових особливостей дітей різних класів.

3. Складання поурочного плану втілення відповідної методики.

4. Безпосередня реалізація поурочного плану.

5. Реалізація зворотного зв’язку та контроль ефективності застосування відповідної методики.

6. Заходи щодо корекції методики.

16. Скласти план роботи педагогічного лекторію для батьків учнів 9 кл. Обґрунтувати його зміст.

План роботи лекторію.

1. Вступ. Повідомлення батькам мети лекторію, плану його роботи, узгодження тем лекцій.

2. Особливості підліткового віку в сучасних умовах.

3. Зв’язок школи та сім’ї – умова повноцінного формування особистості дитини.

4. Світ професій – бажання, можливості та перспективи.

5. Негативні звички. Співпраця школи та сім’ї з метою їх попередження та подолання.

6. Батько і мати – ідеал для дитини.

7. СНІД. Захистимо дітей разом.

8. Інші теми, запропоновані батьками.

Школа, сім’я і громадськість – основні середовища в яких формується особистість дитини, і які найчастіше не є взаємозамінними. Запропонований план лекторію має на меті висвітлити з наукової точки зору, з поміж інших, найактуальніші проблеми, що стосуються дітей та їх майбутнього.

Складаючи план, я намагався врахувати питання, вирішення яких є найбільш проблемним. Це, наприклад, наукове висвітлення та обґрунтування особливостей підліткового віку; взаємодія школи і сім’ї заради повноцінного розвитку дітей; подача інформації про різноманітні навчальні заклади, умови вступу і перспективи; негативний вплив вулиці і його нейтралізація; приклад батьків у формуванні особистості дитини; проблеми в стосунках між батьками і дітьми та ін.

Слід зазначити, що даний план роботи лекторію є основою і може корегуватися відповідно до запитів батьків.

17. Скласти та обґрунтувати план підготовки і проведення етичної бесіди з підлітками про культуру поведінки.

Мета бесіди – залучення учнів до оцінки подій, явищ суспільного життя; формування в них усвідомлення правил, норм поведінки, правильного підходу до оцінки своїх вчинків і вчинків товаришів.

План підготовки бесіди:

1. Збір інформації на тему “Культура поведінки”.

2. Формулювання вчителем основних запитань бесіди.

3. Передбачення конфліктних ситуацій та можливих шляхів їх розв’язання.

4. Повідомлення учнів про час і місце проведення бесіди.

 План проведення питально-відповідальної бесіди проводиться за раніше підготовленими виступами учнів.

1. Вступне слово вчителя (повідомлення фактів, подій, які будуть обговорюватися).

2. Стимулювання активності учнів.

3. Виступи учнів з даної теми:

- Культура поведінки в сім’ї.

- Правила поведінки в закладах освіти.

- Як поводити себе в громадському транспорті.

- Культура поведінки в громадських місцях.

4. Обговорення конфліктних ситуацій (на даному етапі вчитель спрямовує і виправляє учнів).

5. Заключне слово вчителя (повідомлення підсумків всіх висловлювань; формулювання на їх основі найбільш раціонального вирішення обговорюваної проблеми).

6. Повідомлення учням плану подальшої роботи над даною темою (планування диспутів, вечорів, конференцій, усних журналів; рекомендація відповідної літератури для самостійного читання).

18. Скласти і обґрунтувати розділ плану роботи класного керівника одного з напрямків виховної роботи з учнями.

Розділ плану класного керівника, що передбачає трудове виховання учнів:

Тема виховної роботи

Дата пров.

Відмітки про вик.

1.

Праця – багатство суспільства.

2.

Знай та вмій.

3.

Все своїми руками

4.

Звіт професій

5.

На світі тисячі професій, та серед них одна – моя.

Трудове виховання є одним із напрямків всебічного розвитку людини, тобто складовою головної мети виховання.

 Виховні заходи складеного плану виховної роботи своїми завданнями мають:

1. психологічну підготовку особистості до праці – формування прагнення сумлінно і відповідально працювати, усвідомлення соціальної значущості праці як необхідного обов’язку й духовної потреби людини, бережливе ставлення до результатів праці та до людей праці, творчий підхід до праці.

2. практичну підготовку до праці – озброєння учнів системою загальноосвітніх і політехнічних знань про загальні основи виробничої діяльності людини, вироблення умінь і навичок трудової діяльності, виховання основ трудової культури.

3. підготовку школярів до свідомого вибору професії – виховна робота школи, спрямована на те, щоб допомогти молодій людині обирати життєвий шлях.

Даний план відповідає принципам цілеспрямованості, зв’язку виховання з життям, вихованню в праці, системності, послідовності й наступності у вихованні, а в системі з іншими напрямками забезпечує реалізацію решти принципів виховання.

Складений план, маючи на меті трудове виховання учнів, дає можливість враховувати рівень розвитку учнівського колективу, індивідуальні інтереси і нахили учнів, специфіку навчального закладу, можливості району чи міста, а також вносити відповідні корективи для його най повнішої реалізації.

19. Скласти і обґрунтувати програму підготовки і проведення шкільного свята (визначити тему, етапи

організації, характер підготовки з врахуванням активної участі самих учнів).

Вечір цікавої інформатики "ПК - асорті"

Мета: перевірити на практиці як учні засвоїли навчальний матеріал; Виховувати культуру почуттів.

Розвивати смислову і образну пам'ять, вміння узагальнювати.

1. Програма підготовки шкільного свята: опрацювання літератури; визначення мети свята; ознайомлення з планом вечору учнів, розподіл учнів по командах, які братимуть участь в конкурсі "Ерудит"; обрання журі вечору, за діяння учнів до написання оголошення про те, що буде проводитися вечір в такій-то годині, в такий-то день.

2. Етапи проведення вечору:

- Вступне слово вчителя,

- Конкурс "ерудит" (на основі брейн - рингу).

- Конкурс "найкмітливіший та найдотепніший."

- Конкурс "Найгумористичніший".

- Конкурс "хто швидше".

- Конкурс "показуха".

- Заключне слово вчителя.

20. Скласти та обґрунтувати план проведення загально-шкільної конференції батьків.

План:

1. Вступне слово вчителя.

2. Виступи батьків з таких питань:

а) поведінка сина (дочки) в класі, вдома;

б) успішність сина (дочки);

в) розподіл обов'язків в сім'ї; участь сина (дочки) в домашній роботі;

г) участь сина (дочки) в гуртках, секціях;

д) участь сина (дочки) в художній самодіяльності;

е) вимоги з боку батьків до сина (дочки); є) трудові традиції сім'ї;

ж) дозвілля сина (дочки).

3. Заключне слово вчителя.

Сім'я є природнім середовищем природної соціалізації дитини, джерелом матеріальної і емоційної підтримки, необхідної для розвитку її членів, особливо дітей та підлітків, засобом збереження і передачі культурних цінностей від покоління до покоління.

21. Підготувати план виступу перед батьками п'ятикласників на одну з тем сімейної педагогіки. Обґрунтувати актуальність обраної теми і питань запропонованого її плану.

Тема: "Сім'я міцний і дружній колектив".

План:

1. Вступне слово вчителя.

2. Питання які розглядаються:

- Сім'я - природне середовище первинної соціалізації

дитини, джерелом матеріальної і емоційної підтримки,

необхідної для розвитку її членів, засобом збереження і

передачі культурних цінностей від покоління до покоління;

- Інтереси членів сім'ї.

- Вимоги батька і матері до сина (дочки).

- Трудові традиції в сім'ї;

- Організація життя дитини в сім'ї;

- Організація дозвілля учнів.

3. Заключне слово вчителя.

Зміст сімейного виховання: моральне, розумове, трудове, естетичне, фізичне виховання.

Реалізуючи ці напрями змісту, особливу увагу слід приділити вихованню у дітей любові до батьків, рідних, рідної мови, культури свого народу; поваги до людей; піклування про молодших і старших, співчуття і милосердя до тих, хто переживає горе і шанобливого ставлення до традицій, звичаїв, обрядів, до знання свого родоводу, історії народу.

22. Скласти та обґрунтувати план проведення, і підготовки години класного керівника про необхідність читання художньої літератури.

Тема: "...Книга вчить як на світі жить"

Мета: сформувати інтерес учнів до художньої літератури, естетичну потребу ознайомлюватись з її шедеврами, опрацьовувати і пропускати через душу їх зміст, виховувати бажання наслідувати приклад улюблених героїв у повсякденному житті.

Обладнання: відеосюжет з експрес опитуванням, виставка нових видань художньої літератури.

План заходу:

1. Організаційна частина

а) привітання з учнями, налагодження контакту з ними.

2. Актуалізація життєвого, чуттєвого та читацького досвід:

а) перегляд відеосюжету відзнятого вчителем напередодні на вулицях міста, експрес опитування перехожих:

- як часто ви читаєте художні книжки;

- ваш улюблений письменник;

- остання прочитана вами книжка.

б) вступне слово вчителя: розповідь про проблеми падіння інтересу читацького загалу до книжки, визначення головних цілей і завдань заходу.

3. Основна частина

а) конкурс на краще декламування уривка художнього твору;

б) розповідь запрошеного місцевого письменника чи журналіста про улюблений твір художньої літератури вплив який ця книжка виявила на його життя;

в) презентація бібліотекарем нових видань художньої літератури, які надійшли в шкільну бібліотеку;

г) захист учнями читацьких формулярів.

4. Заключна частина:

а) висновки учнів та вчителя про навчально-виховну роль творів художньої літератури;

б) подяка гостям заходу;

в) анонсування теми наступного заходу.

23. Розкрити шляхи виховання свідомої дисципліни учнів, обґрунтувати доцільність використання методів і прийомів виховного впливу.

Свідома дисципліна проявляється в суворому, неухильному виконанні суспільних принципів і норм поведінки.

Шляхи виховання свідомої дисципліни:

- ознайомлення учнів з правилами поведінки в школі, з правилами і обов'язками школяра;

- організація порядку і дисципліни на уроках;

- чітка організація режиму праці і відпочинку в позанавчальний час;

- використання громадської думки колективу в дисциплінуванні учнів;

- спрямування органів учнівського самоврядування у процес дисциплінування учнів;

- роль традицій в дисциплінуванні учнів;

- використання методів заохочення і покарання у вихованні дисциплінованості учнів;

- єдність вимог педагогів і батьків у дисциплінованості учнів, контроль за їх поведінкою;

- причини недисциплінованості учнів і шляхи їх попередження і подолання;

24. Охарактеризувати основні причини формування у школярів асоціальних поглядів і поведінки. Запропонувати можливі шляхи їх попередження й подолання.

Основні причини формування у школярів асоціальних поглядів і поведінки:

1. негативний вплив сім'ї;

2. вплив преси, телебачення, радіо;

3. вплив оточуючого середовища.

Завдання антинаркотичного, антиалкогольного, антинікотинового виховання:

1. озброєння учнів знаннями про шкідливість різних видів наркотиків, згубні його наслідки, формування у них правильних поглядів на це соціальне зло;

2. вироблення в учнів певних психологічних "гальм", які б стримували їх у сприятливих для вживання наркотиків умовах;

3. прищеплення школярам непримиренного ставлення до фактів вживання наркотиків, алкоголю своїми ровесниками, залучення учнів до боротьби з цим злом;

4. своєчасне виявлення тих, хто вживає наркотики, проведення з ними індивідуальної виховної роботи. Шляхи попередження й подолання асоціальних поглядів і поведінки:

1. Використання загальновідомих форм і методів виховної роботи - бесіди, лекції, диспути, конференції та інші.

- підбір фактичного матеріалу, який викликав би негативні емоції щодо наркотиків, алкоголю, куріння, розпусти;

- вивчення ставлення учнів до цього соціального зла і врахування його під час проведення виховного заходу.

2. Власна позиція вчителя щодо вживання наркотиків, алкоголю, куріння, аморальної поведінки.

25. Вчення А.С. Макаренка про дитячий колектив.

1. Первинний колектив повинний мати деякі обов’язкові риси.

Ось деякі з них:

- повна керованість (<=15 чоловік);

- соціальна нейтральність, тобто нездатність перетворюватись у групу друзів-приятелів (>7 чол.);

- антиавтономність чи нездатність жити лише своїми інтересами і відділятися від цілого колективу;

- наступність поколінь і можливість нагромадження традицій.

2. Макаренко розробляє теорію дитячого колективу. Перш за все він виділяє основні ознаки, що визначають сутність колективу: наявність спільної соціально-цінної мети; спільна діяльність, спрямована на реалізацію цілей; відносини відповідальної залежності; наявність органів управління і координації. На його думку колектив повинен відрізнятись від інших об'єднань контактністю: члени колективу повинні знати один одного, повинні мати один про одного особисту думку. Макаренко запропонував єдино правильну класифікацію колективів за стадіями розвитку:

- колективу фактично немає і його керівник вимушений виступати в ролі своєрідного диктатора;

- виділяється актив, що бере на себе частину повноважень керівника колективу;

- колектив повністю склався і більшість функцій керівництва переходять до самоврядування;

- кожний перебуває на рівні самовиховання.

3. Значну увагу Макаренко приділяв стилю і тону дитячого колективу. Він виділяє характерні ознаки стилю дитячого колективу:

- мажор-постійна бадьорість і готовність діяти, радісний настрій;

- почуття власної гідності. Ця впевненість у своїй власній особі випливає з уявлення про цінність свого колективу;

здатність до орієнтування;

- ідея захищеності. Сприяє встановленню гуманних взаємин в дитячому середовищі і створює передумови формування потреби заступатися за людей;

- здатність до гальмування. Гальмувати себе потрібно на кожному кроці, і це повинно перетворитися в звичку;

- звичка поступатися товаришеві;

- єдність колективу;

- активність, яка повинна проявлятись в постійній готовності до впорядкованого, ділового чи ігрового руху.

4. весь колектив в очах Макаренка поділявся на такі групи:

- діючий актив;

- резерв активу;

- здоровий пасив (це ті які не доросли, але беруть участь в гуртках, йдуть слухняно за старшими);

- гниючий актив;

- "шпана";

- "болото".

5. розглянута організація колективу в закладах відкривала широкі можливості для застосування методики паралельної педагогічної дії. Сутність якої полягає не в прямому впливі на особистість, а через первинний колектив, до якого ця особистість входить.

6. Колектив на думку Макаренка, завжди повинен жиги напруженим життям, прагненням до визначеної мети. Він вказує на необхідність будувати виховну роботу так, щоб у вихованців неперервно росла потреба діла, творити. Велике значення Макаренко у формуванні дитячого колективу надавав традиціям.

26. Охарактеризувати основні ідеї Макаренка, що стосуються виховання дітей в сім'ї та обґрунтувати актуальність для сучасної сім’ї.

Розглядаючи значення сімейного виховання, Макаренко аналізує ряд факторів (морально - психологічний мікроклімат сім'ї, приклад батьків, багатодітність тощо), які роблять сім'ю справжнім виховним осередком суспільства. Значна увага приділена Макаренком проблемі батьківського авторитету. В статі "Про батьківський авторитет" він детально аналізує хибні його вади, а саме: авторитет придушення, авторитет віддалі, авторитет чванства, авторитет педантизму, авторитет резонерства, авторитет любові, авторитет дружби, авторитет підкупу. Ще більш цінним для батьків є його вказівки на те, якими повинен бути справжній авторитет, які чинники його формування. Серед них виділяє загальну ерудицію і обізнаність, відповідальність в усьому, зацікавленість справами дітей і допомога їм, господарність, ставлення до членів сім'ї тощо.

27. Розкрити основні ідеї В.О. Сухомлинського, що стосуються виховної роботи з важковиховуваними учнями.

Недопустимо робити предметом обговорення в колективі: відставання учня в навчанні в тому випадку, коли він має аномалії в розумовому розвитку, чи коли він виявляє старанність, але той чи інший навчальний матеріал для нього просто непосильний; поганий, неправильний вчинок, пояснення якого вимагає розповіді про глибоко особисті, дружні стосунки учня зі своїм ровесником чи із старшим або молодшим другом; поганий вчинок, мотиви якого пов'язані з особливими стосунками в сім'ї, про які дітям рано знати і які не можна їм роз'яснювати. Такі вчинки треба вміти тактовно і непомітно згладити, нейтралізувати.

Порада: Як планувати виховну роботу. 

Планування виховної роботи - це насамперед уявлення про ідеал виховання. Вихователь повинен уявляти, що має вийти з доставленої в його майстерню "брили мармуру". Від того, на скільки ясне це уявлення залежить розуміння суті необхідності планування виховної роботи. Складіть насамперед список книжок із скарбниці світової культури, що їх ваші вихованці повинні прочитати за 10 років шкільного навчання. Далі продумайте і напишіть, що повинен зробити ваш вихованець своїми руками з першого дня навчання до вступу в пору зрілості - для матері батька, для людей, щоб бути справжньою людиною, знати що таке праця, честь, гідність, турбота про людину. Написати назви книжок про видатних людей, які мають стати ідеалом для підлітка, юнака і дівчини. 9-10, 13-14 річні учні повинні побачити те, що вони зробили своїми руками, вони мають знати, що є трудові мозолі, трудовий заробіток, трудовий відпочинок.

 

План виховної роботи на невеликий строк є ніби постійним, повсякденним зверненням того, що робиться щодня для досягнення ідеалу. План визначається насамперед життям. План виховання охоплює всю багатогранність діяльності учнів, а також роботу з батьками. План принесе безперечну користь вихователеві в тому разі, якщо буде глибоко продумано моральний зміст, мету кожного виду діяльності. Необхідною рисою планування і практичної роботи є в зв'язку з цим наступність і розвиток того, що вже досягнуто. Можна сказати, що одна з таємниць виховання полягає в тому, щоб постійно робити одне й те саме, але щоб вихованці цього не помічали. Як виховати справжню людину? "Виховати справжню людину, навчити її жити - це значить виховати в неї почуття громадянського обов'язку, навчити служити обов'язку."

28. Розкрити основні ідеї В. О. Сухомлинського, які стосуються виховання гуманізму у дітей та обґрунтувати їх актуальність в роботі із сучасними школярами.

Дуже важливо, щоб з дитинства в людини було духовне життя в світі моральних цінностей - святинь нашої ідеології, нашої Батьківщини, нашої історії, нашого народу. Суть духовного життя маленького громадянина повинна бути в захопленні, одухотворенні красою людини й красою ідеї, у прагненні стати справжнім патріотом, справжнім борцем. Той, хто живе в світі моральних цінностей з малих років почуває себе сином Батьківщини. Велику роль у етичному вихованні відіграє усвідомлення і переживання вдячності інших людей. презирство до невдячності - благородне почуття, яке треба виховувати з малих років. Повага, шанування старших поколінь - закон нашого життя. Поважати старших треба тому, що вони мудріші, духовно багатші за тебе. Повага до старших тим сильніша, чим глибше осмислюється і переживається недопустимість вчинків, невихованість почуттів. Додержання 10 заповідей вважається в колективі справою честі й гідності, порушення - ганьбою й моральним невіглаством.

Берегти матір - значить піклуватися про чистоту джерела, з якого ти пив з першого свого подиху, й питимеш до останньої миті свого життя.

"Суть виховання я вбачаю в тому, щоб кожен вихованець загартовував свою волю і силу духу, виявляв себе в активному прагненні до добра, в рішучості досягти ідеалу добра, щоб то не було." "Виховання моральної свободи нерозривно пов'язано з культурою бажань, на основі яких формуються високоморальні потреби."

29. Показати співзвучність ідеї Г. Ващенка про мету виховання із завданнями української національної школи на сучасному етапі розвитку нашого суспільства.

Головною метою національного виховання на сучасному етапі е:

1. Передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури, мови.

2. Формування на їх основі особистісних рис громадянина України, які включають у себе національну свідомість, розвинуту духовність, моральну, естетичну, правову, трудову, фізичну, екологічну культуру.

Розвиток індивідуальних здібностей і таланту.

3. З розуміння мети життя випливає таке поняття як ідеал.

Дане поняття відіграє суттєву роль у процесі виховання. Найбільш широко поняття ідеалу національного виховання розкриває Г. Ващенко у своїх творах "Виховний ідеал". "Виховна роль мистецтва" та ін. В основу розуміння ідеалу він кладе людські та загальнонаціональні цінності, що є духовним надбанням народу, добро, боротьба зі злом, пошук правди та справедливості, любов і краса. Носієм цих цінностей виступає християнство. Людина живе і народжується в конкретному національному середовищі, що вирізняється серед інших мовою, культурою, звичаями. Саме звідси для людини починається поняття свого народу, нації, етносу. Ідеал національного виховання ґрунтується на двох цілях: — служіння Богові і своїй нації. Бог — абсолютна правда, любов, краса. Нація —це реальна земна спільнота, в житті якої повинні реалізуватись абсолютні загальнолюдські вартості. Ідеал — людина, яка служить Богові й Україні. Г. Ващенко протиставляє українське національне виховання більшовицькій моделі, яка ґрунтується на матеріалізмі, атеїзмі, фашизмі. Національне виховання в українській школі повинно ґрунтуватись на потребах нації, зокрема, головною серед яких є потреба державотворення.

Основною ідеєю національного виховання залишається прилучення молодого покоління до творчої участі в рідній культурі, а через неї — до культури загальнолюдської. Співзвучність ідей Ващенка й української національної школи полягає в наступному: виховання людини, свідомого громадянина, високих моральних якостей, які базуються на християнських засадах. Такі люди складатимуть національно-зрілий народ. Також повага до надбань національної культури, звичаїв традицій, і на цій основі підготовка особистості до виконання комплексу ролей, необхідних для суспільного життя. Це ролі громадянина, трудівника, громадського діяча, товариша.

1. Громадянин: формування людини з яскраво вираженою активною громадянською позицією, з почуттям обов’язку і відповідальності перед суспільством (національне виховання — історія України, героїчне минуле її народу).

2. Трудівник: вміння і бажання активно працювати, створювати нові матеріальні та духовні цінності (національне виховання — споконвічне складені норми культура праці на землі, повага до праці).

3. Громадський діяч: активна участь особистості в громадському житті (національне виховання — історія України, героїчне минуле її народу, бажання покращити життя народу, країни).

4. Сім'янин: майбутній чоловік, батько, мати, дружина (сформовані поколіннями нашого народу норми поведінки у сім'ї, родині, на вулиці, в громадських місцях, повага до старших, обов'язки, які накладаються на кожного члена родини).

5. Товариш: володіння вміннями розуміти іншу людину, співчувати жалітись, поступатись, поділитись...(християнські засади — 10 Заповідей Божих, 6 Правд Віри та ін.).

Виховання забезпечує у сім'ї всебічний розвиток особистості: розумове, моральне, трудове, естетичне, фізичне виховання. У зміст національного виховання входить утвердження рис національного характеру, усунення негативних рис чи запобігання їх виникненню.

30. Розкрити можливі причини конфліктів між педагогами і учнями та обґрунтувати шляхи їх попередження і усунення.

Риси учнів, які спричинюють конфлікти:

Найістотнішими негативними якостями особистості учнів, які спричиняють конфліктні ситуації є впертість , недисциплінованість, небажання вчитися, невиконання розпорядження педагога, зарозумілість, грубість.

Конфліктними є також риси: лінь, зухвалість, нестриманість, невихованість, неуважність, пасивність, несамокритичність.

Якості особистості вчителя які спричиняють конфлікти:

Найістотніші - нестриманість, роздратованість, грубість, зверхнє ставлення до учнів, невміння врахувати індивідуальні особливості учнів, наявність “любимчиків”, невміння доступно пояснити навчальний матеріал, необ'єктивність, надмірна вимогливість, невміння розібратися в ситуації, несправедливість, мстивість, невизнання своєї неправоти, недоброзичливість.

Риси особистості педагога, який не конфліктує з учнями: безпосередність, доступність, дружелюбність, терпеливість, глибоке знання свого предмету, майстерність у його викладанні, висока вимогливість до учнів, об'єктивна оцінка їх знань і поведінки, врівноваженість, добродушний гумор, інтерес до справ учнів, справедливість, делікатність.

Отже, конфлікти в системі стосунків “учитель-учень” виникають на основі наявності в учасників цих стосунків певних негативних якостей. Знання цих конфліктних якостей педагогам і учням при бажанні і умінні може бути використано для попередження конфліктної ситуації чи її призупинення на певному етапі її розвитку.

Види конфліктів:

- Конфлікти діяльності - відмова учнів виконувати домашнє завдання, втома, труднощі у засвоєнні навчального матеріалу, невиконання домашнього завдання, недоцільне зауваження вчителя замість конкретної допомоги.

- Конфлікти поведінки — вчитель зробив помилки в аналізі вчинку учня, зробив невмотивований висновок.

- Конфлікти відносин — невміле вирішення педагогічної ситуації. Наслідки: неприязнь; ненависть до вчителя.

Шляхи усунення:

- Конфлікт в педагогічній діяльності краще попередити, ніж потім вирішувати.

- Вибачення вчителя;

- Задушевна розмова з батьками;

- Колективне вирішення проблеми;

- 3апрошеяня дирекції школи на класні збори;

- Учнівський суд.

Шляхи попередження:

- Знати психологічну характеристику учня, класу;

- Вибори активу класу всім класом.

 31. Виявити та обґрунтувати можливості використання у виховному процесі українських національних традицій, обрядів і звичаїв.

Національне виховання в Українській державі має бути спрямоване на формування у молоді і дітей світоглядної свідомості, ідей, поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, інших соціально значущих надбань вітчизняної світової духовної культури.

Кожен школяр перебуває в сфері величезного виховного впливу як народних, так і шкільних звичаїв і традицій. Тому й глибоке знання їх педагогічної суті та опора на них у виховній діяльності вчителя є обов'язковою.

Традиція-досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки та ін., склалися історично й передаються з покоління в покоління. Педагогічне значення народних традицій полягає в тому, що вони одночасно виступають як результат виховних зусиль народу на протязі багатьох віків, і як не замінний виховний засіб. Через систему традицій кожен народ відтворює себе, свою духовну культуру, свій характер і психологію у своїх дітях.

У нерозривній єдності із традиціями знаходяться народні звичаї.

Звичай - загальноприйнятий порядок, правила, які здавна існують у громадському житті й побуті певного народу, суспільної групи, гурту, об'єднання та ін.

Педагогічні функції їх обох по суті ідентичні: обидвоє служать засобом збереження і передачі від покоління до покоління досвіду народу, зміцнення порядку й форми життя, регламентації і контролю поведінки індивідів, посилення їх зв'язків з тою соціальною групою до якої вони належать.

Серед народу існує немало правил і приписів, виражених у крилатих народних висловах, прислів'ях і приказках, кожен з яких дає вказівку на те, що потрібно робити чи не робити, і залишає в тіні мотивування вчинку, наприклад: " Нових друзів наживай, старих не забувай ", " Не прись бути найвищим, а прись бути корисним", " Зобов'язався словом - закріпи ділом" і т. д.

Завдяки звичаям дитина звикає притримуватися правил

поведінки значно раніше, ніж розуміти їх моральну суть.

При цьому все це відбувається в молодому віці, коли кожна людина в найбільшій мірі сприймає вплив етичного (національного) середовища. Педагогічна сила звичаю полягає в тому, що він підсилюється фізіологічним виробленням певних умовних рефлексів, які формують стереотипну поведінку.

Українські національні традиції, обряди і звичаї наділені ознакою високого одухотворення. Завдяки їм у гущі нашого народу впродовж віків живуть, естафетно передаються від покоління до покоління, такі благородні людські якості, як любов до рідної землі, отчого краю і домівки, де виріс і став людиною, повага до батька - матері , світлої пам’яті своїх предків, до рідної мови, історії, відчуття належності до народу, прагнення пізнати, зберегти й передати його духовні надбання у спадок своїм дітям, внукам, правнукам. Вони не тільки вчать жити, але й зобов’язують жити згідно з їх вимогами і настановами, тобто жити не тільки для того, щоб існувати, але й присвятити своє життя певній благородній меті, вірі, мрії і добру. Висушуючи душі людей, знищення традицій неодмінно веде до морального, духовного, культурного та економічного занепаду.

 

Традиції, за словами В.Сухомлинського, можна порівняти із скарбничкою, куди кожне покоління кладе свій маленький коштовний внесок. З маленьких крихіток складаються великі скарби. Велике мистецтво й майстерність, гаряче серце й холодна мудрість потрібні для того, щоб ці скарби не розтринькувати, а вміло використовувати в духовному житті наступних поколінь, дбаючи про збагачення скарбнички новими коштовностями. Процес виховання - це система виховних заходів спрямованих на формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості. Виховання - це процес передачі старшим поколінням суспільного історичного досвіду новим поколінням з ціллю підготовки до життя та праці, що необхідно для забезпечення дальшого розвитку суспільства. Тобто, щоб виховати всебічно розвинену особистість велике значення слід надавати історії рідного краю, збереженню та відтворенню народних традицій, дослідженню наукової та культурної спадщини, виховувати дітей, як типових носіїв національної культури, продовжувачів справи батьків. Як гласить народна педагогіка: "Як будеш рідної землі триматися, то будеш від неї сил набиратися ". Тому національні традиції, обряди і звичаї мають дуже важливе значення у культурній спадщині нашого народу. В школі створюються кабінети народознавства, товариства народних умільців. Саме там учні знайомляться детально з народними ремеслами, традиціями, обрядами, звичаями. А також проводяться тижні української культури, козацької педагогіки, відкриті заходи, вечори, деякі класи працюють над проблемою педагогіки народного календаря.

 

32. Виявити та обґрунтувати можливі шляхи демократизації та гуманізації діяльності дитячого самоврядування в сучасній школі.

Суб’єктами і об’єктами виховання водночас є органи учнівського самоврядування в школі і їх представники в класах. Вони уособлюють демократичну та самодіяльну атмосферу у школі, формують організаторські якості у провідних активістів, допомагають педагогічному колективу в проведенні різноманітних шкільних заходів, а подекуди самі виступають їх ініціаторами. Цілому учнівські органи самоврядування є незамінними помічниками педагогів.

Демократизація виховання-розвиток різноманітних форм співробітництва і встановлення довір'я між вихователями та вихованцями, повага до суверенітету особистості дитини, розуміння її запитів та інтересів. Гуманізація виховання - пріорітет завдань самореалізації особистості вихованця, створення умов для вияву обдарованості і талантів дітей, формування гуманної особистості, щирої, людяної, доброзичливої милосердної.

У школі створюються учнівські громадські організації на принципах самоуправління. Головне - задовольнити природне бажання дітей самим вирішувати, яким повинен бути зміст їхнього життя. Педагоги повинні поважати самостійні рішення учнівського колективу і його органів.

Шляхи підвищення демократизації і гуманізації дитячого самоврядування:

- подолання формалізму в діяльності учнівського самоврядування і в педагогічному керівництві ним (воно має займатися конкретними справами; з його рішенням повинен рахуватися і педагогічний колектив, і дирекція школи, і не вважати їх дитячими забавами);

- надавати органам самоврядування якомога більшої самостійності;

- залучення членів самоврядування у процес оновлення змісту діяльності школи, до боротьби з негативними явищами у середовищі учнів (вони повинні активно допомагати педагогам у використанні нових форм виховної роботи з учнями, національних традицій, включатися у виховну роботу із запобігання і подолання серед школярів куріння, вживання алкоголю і наркотиків);

- надання самоврядуванню учнів реальних прав і реальних обов’язків (слід чітко визначити, за які ділянки шкільного життя та діяльності відповідає учнівське самоврядування, які конкретні права та обов’язки має кожен його член);

- надання кваліфікованої, тактовної педагогічної допомоги учнівському колективу та його органам;

- відбір до самоврядування найавторитетніших лідерів учнівського колективу (члени учнівського самоврядування мають бути взірцем для вихованців у ставленні до своїх учнівських обов’язків), відмова педагогів від нав’язування учням своєї волі у ці1 справі;

- прагнення до розширення цих органів (за таких умов зростає кількість вихованців, які підтримують вимоги педагогічного колективу, більшій кількості учнів прищеплюється смак до суспільно корисної діяльності, створюються  можливості  для уникнення перевантажень найактивніших учнів, у залучених до громадської роботи вихованців виявляються нові сторони їх особистості, які знайшли простір для свого розвитку);

- повага педагогів до самостійних рішень учнівського колективу і його органів, не нав’язування учням своєї волі у справах, які є компетенцією самоврядування;

- надання кваліфікованої, тактовної педагогічної допомоги учнівському активу в опануванні складної справи керівництва;

- часта зміна функцій керівника і підлеглого;

- систематичне звітування членів самоврядування перед колективом, що дає можливість здійснювати контроль за їх діяльністю, сприяє її поліпшенню, а також запобігає можливим зловживанням становищем у колективі;

- постійне навчання членів самоврядування;

- рада лідерів, яку обирають демократичним, шляхам стоїть на чолі кожної організації.

 33. Скласти і обґрунтувати схему аналізу відвіданого вами виховного заходу в школі.

Схема аналізу виховного заходу:

1. Підготовка заходу. Виховна і пізнавальна мета. План-конспект, своєчасне його пред'явлення. Підбір наочності, технічних засобів. Попередня підготовка учнів, участь їх у проведенні заходу. Оформлення приміщення і створення відповідних умов для більш ефективного проведення заходу.

2. Початок заходу. Вхід учнів, керівника, гостей. Вітання, облік відвідування, готовність до роботи. Повідомлення теми, мети, завдань. Час, затрачений на початок заходу. Висновки.

3. Характеристика заходу за змістом. Актуальність. Повнота і послідовність викладу, емоційність, доступність "матеріалу. Відповідність змісту віковим особливостям, рівню розвитку учнів. Правильність і доступність висновків. Рекомендації учням для самовиховання.

4. Характеристика методів і прийомів. Які методи і прийоми використано, їх доцільність. Вміння застосувати дані методи і прийоми. Використання наочності, технічних засобів. Розвиток ініціативи, допитливості, бажання діяти. Активність й інтерес учнів. Висновки і пропозиції.

5. Дисципліна і поведінка учнів. Робочий настрій та діловитість. Стан дисципліни. Характер порушень порядку і їх причин. Методи і прийоми дисциплінування учнів. Ступінь активності і зайнятості учнів. Висновки.

Кінець заходу. Форма закінчення заходу. Чи зроблено висновки, що випливали зі змісту заходу? Досягнення мети і завдань. Вплив на розвиток свідомості, почуттів та волі. Прищеплення загальнолюдських цінностей, формування певних вмінь (моральної, естетичної оцінки, культури поведінки). Висновки і пропозиції.

Я відвідав такий виховний захід, як "Фестиваль танцю", який проводився в ЗОШ№ 14 м. Тернополя.

 

1. Підготовка до цього виховного заходу, на мою думку, пройшла на належному рівні. А саме, план-конспект своєчасно був пред'явлений завучеві по виховній роботі та обговорений на засіданні педради, заздалегідь зробили оголошення учням про цей захід в усній (класними керівниками) і писемній (на дошці оголошень) формах. Приміщення вибрали досить вдало - спортзал, адже він великий і зручний як для учасників, так і для глядачів. Основною метою заходу було продемонструвати учням талант і здібності їх колег, заохотити присутніх до вияву їх творчих здібностей, тобто участі у танцювальних та інших гуртках.

2. Початок заходу викликав фурор. Гості швидше зайняли свої місця, відведенні їм в залі. Потім з'явився керівник, який привітав всіх присутніх із святом весни і танцю, а вже тоді вийшли на сцену учасники у своїх танцювальних костюмах, які викликали неабияке захоплення.

3. Захід був проведений досить доцільно та актуально, бо щойно прийшла весна, діти сповнені енергії та активності, от і трапилася нагода корисно використати її. "Фестиваль танцю" проводився для учнів 5-11 класів.

Для цього заходу були підібрані дуже ефективні методи змагання та заохочення, які дійсно правильно втілювалися в життя керівником. Технічні засоби, які використовувались тут були терпимими, хоч і не найкращими. Інтересу і азартові учнів-глядачів не було меж.

4. В загальному дисципліна була на високому рівні. Глядачі активно підтримували учасників змагання і самі зацікавились танцями.

5. По закінченні фестивалю керівник зробив підсумки, оголосивши результати, які були чесними і справедливими. Після цього заходу не один учень вирішив і собі зайнятися чимось цікавим та корисним.

34. Продумати і обґрунтувати план інструктивної бесіди з представником правоохоронних органів, який буде виступати перед учнями вашого класу з питань запобігання правопорушень з боку неповнолітніх.

План бесіди.

1. Вступне слово вчителя. Стимулювання активності учнів (повідомлення фактів і подій, які будуть обговорюватися; знайомство класу із працівником правоохоронних органів).

2. Розповідь працівника міліції про основні правопорушення неповнолітніх, їх наслідки та відповідальність за них.

3. Відповідь правоохоронця на запитання класу.

4. Заключне слово вчителя (повідомлення підсумків всіх висловлювань, узагальнення вчителем порад представника міліції щодо уникнення учнями класу правопорушень).

Метою бесіди є запобігання правопорушень учнями класу. Реалізації мети сприяє запропонована структура, оскільки містить такі основні пункти як розповідь працівника міліції та бесіда класу з правоохоронцем. В процесі їх перебігу формується уявлення учнів про те, що являється правопорушенням, причини його виникнення, наслідки та відповідальність. Даним пунктам передує вступне слово вчителя в процесі якого формуються відповідні психологічні установки, які сприятимуть серйозності сприйняття інформації та глибині усвідомлення. Бесіду я пропоную закінчити промовою вчителя в якій в узагальненому вигляді та доступній формі здійснюється підсумок прослуханої інформації.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58721. Уроки из Будущего 2.17 MB
  Эта книга предназначена для людей которые отчаялись найти в этом крайне дисгармоничном мире путь к Истине к тотальному освобождению сознания от страха сомнения и страдания. Работая над своей первой книгой Опыт Сознательной...
58723. Рossessives; possessive adjectives; yes/no questions with to be, exchange information about your family 1.57 MB
  Your hands are dirty. Wash .... please. 2. Emma is cleaning the car. Help.... please. 3. My little brother is hungry. Give .... something. 4. Ive got a bike and I can ride.... 5. Beth and Al are in the yard. Can you see .... ?
58727. Творческая работа. Анализ стихотворения В. А. Жуковского «Море» («Вечер») 30.5 KB
  Романтические баллады, поэмы, элегии и песни Жуковского как бы «шли из сердца и к сердцу; они говорили не о ярком блеске иллюминаций, не о громе побед, а о таинствах сердца, о таинствах внутреннего мира души».
58729. Країна, мову якої ми вивчаємо 179.5 KB
  Освітні задачі: розширяти філологічний кругозір учнів; вдосконалювати навички читання; формувати загально-навчальні вміння: самостійно працювати з текстом. Розвиваючі задачі: розвивати навички вивчаючого читання; розвивати та вдосконалювати мовні вміння у читанні...