24317

Особенности деятельности PR-отделов (структур) с целевыми аудиториями

Доклад

Маркетинг и реклама

географический с учетом природных или административнотерриториальных единиц; демографический пол возраст образование; 3. с учетом скрытой власти во внимание берутся лидеры мнений; 5. с учетом статуса официальное положение индивида; 5. с учетом статуса официальное положение; 6.

Русский

2013-08-09

24 KB

6 чел.

Особенности деятельности PR-отделов (структур) с целевыми аудиториями:

подходы, классификация, нормативно-правовая основа и формы взаимодействия.

Понятия: общественность, аудитория, публика, общественные группы, целевая аудитория. Общественность: основные подходы и классификации.

Основные подходы и процедуры выделения целевых аудиторий организации.

Подходы при определении целевых аудиторий организации: 1. географический (с учетом природных или административно-территориальных единиц); демографический (пол, возраст, образование); 3. психографический (психологические характеристики и характеристики образа жизни); 4. с учетом скрытой власти (во внимание берутся лидеры мнений); 5. с учетом статуса (официальное положение индивида); 5. с учетом статуса (официальное положение); 6. с учетом репутации (исходя из мнений других людей); 7. с учетом членства (например, партийная принадлежность); 8. с учетом роли в процессе принятия решения. Зачастую PR-практики сами определяют абстрактные названия ЦА при планировании, так как ими удобнее пользоваться отсюда большое количество классификаций ЦА.

Картотека целевых аудиторий организации.

Внутренние целевые аудитории: высшее руководство, топ-менеджмент; руководители среднего звена, менеджеры; рабочие и обслуживающий персонал; члены семей сотрудников. Внешние целевые аудитории и принципы работы с ними.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55754. РОСЛИНИ ЛІСУ. В. СУХОМЛИНСЬКИЙ «ХЛОПЧИК ТА ДЗВІНОЧОК КОНВАЛІЇ» 62.5 KB
  Мета: сприяти цілісності процесу навчання; формувати уявлення про різноманітність природи України; закріплювати вміння читати свідомо та виразно; формувати вміння правильно інтонувати речення під час читання...
55755. День народження музею кімнатних рослин 132.5 KB
  Розробка позакласного заходу на заявлену тему мета якого формування в учнів нової екологічної культури; розвиток креативного мислення; дослідити яке значення мають квіти в житті людини...
55756. Генеративні органи квіткових рослин 68.5 KB
  Мета: повторити, закріпити, узагальнити й систематизувати знання, про генеративні органи, які забезпечують розмноження квіткових рослин;розвивати практичні навички роботи з наочністю...
55757. Вплив умов середовища на проростання насінини. Ріст і розвиток рослин 96 KB
  Мета: Ознайомити учнів із особливостями проростання насінини росту і розвитку рослин та факторами що на них впливають розвивати вміння спостерігати робити висновки виховувати уявлення про взаємозалежність процесів у природі...
55759. Портфоліо – перспективна форма представлення індивідуальної спрямованості професійного саморозвитку і самоактуалізації педагога 36 KB
  Мета створення портфоліо забезпечення відслідковування індивідуального прогресу вчителя в широкому освітньому контексті демонстрація його здібності до практичного застосування освітніх надбань.
55760. Формирование критического мышления путем использования интерактивных технологий обучения 87.5 KB
  Интерактивное обучение построено на основе критического мышления. Готовить детей к жизни помочь им стать образованными и конкурентоспособными помогает и выбранная мной педагогическая технология критического мышления на современном этапе самая продуктивная. Принципы активного обучения и критического мышления. Мною изучено научнометодическое пособие по проблемам развития критического мышления в американском издании презентация интерактивного курса проработаны восемь пособий рекомендаций Международной Ассоциации Читателей.
55761. Поняття про комп’ютерні віруси. Класифікація вірусів 29.5 KB
  Антивірусні програмні продукти, як правило, об`єднують основні функції детектора — доктора — ревізора. Антивірусні програми постійно поновлюються (не рідше 1 разу на місяць). Вони можуть захистити ПК від вірусів, що відомі на даний момент.
55762. ВІДЧУВАТИ В СОБІ ВІЛЬНУ ЛЮДИНУ 49 KB
  Навчання - це лише одна з пелюсток тієї квітки що називається вихованням у широкому розумінні цього поняття. Отже виховання не просто складова освіти а її внутрішня сутність що й виражене в завданні освіти сформувати людину.