24319

Понятие маркетинговых исследований. Предмет, объект и направления маркетингового исследования

Доклад

Маркетинг и реклама

Предмет объект и направления маркетингового исследования. Маркетинговые исследования систематическое определение круга данных необходимых в связи со стоящей перед фирмой маркетинговой ситуации их сбор анализ и отчет о результатах. Главная цель исследования уменьшение неопределенности которая всегда сопутствует принятию маркетинговых решений. Сам процесс маркетингового исследования включает три основных этапа.

Русский

2013-08-09

24.5 KB

2 чел.

72. Понятие маркетинговых исследований. Предмет, объект и направления маркетингового исследования.

Маркетинговые исследования – систематическое определение круга данных, необходимых в связи со стоящей перед фирмой маркетинговой ситуации, их сбор, анализ и отчет о результатах. Маркетинговое исследование – это начало и логическое завершение любого цикла маркетинговой деятельности предприятия. Главная цель исследования – уменьшение неопределенности, которая всегда сопутствует принятию маркетинговых решений. Проводя маркетинговые исследование, маркетологи ищут ответ на вопросы: кто будет покупать товары компании, в каком количестве их следует производить, по какой цене их производить, по какой цене предлагать, каковы должны быть внешний вид товара, его упаковка, модели. Кроме этого маркетологи должны изучит производственные возможности компании, изучить конкурентов и каналы продвижения товара. Сам процесс маркетингового исследования включает три основных этапа.

Этап 1. Разработка концепции исследования. (на этом этапе необходимо четко осознать проблему и правильно сформулировать цель исследования)

 1.  Определение цели.
  1.  Постановка проблемы
  2.  Формирование рабочей гипотезы
  3.  Определение системы показателей.

Этап 2. Получение и анализ эмпирических данных (важно максимальное использование всей доступной информации)

2.1 Разработка рабочего инструментария

2.2 Процесс получения данных

Этап 3. Обработка и анализ данных.

Этап 4. Формулировка основных выводов и оформление результатов исследования.

4.1 Разработка выводов и рекомендаций.

4.2 Оформление результатов исследования.

Методы маркетинговых исследований:

 1.  кабинетные исследования;
 2.  Полевые исследования:
 •  количественные (фокус-группа, глубинное интервью, анализ протокола, опрос).
 •  качественные исследования (наблюдение)
 •  MIX-методики (эксперимент, HALL-TEST, HOME-TEST, MYSTERY SHOPPING).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69330. Часові та частотні характеристики ланок САК 92.5 KB
  Для оцінювання динамічних властивостей ланок використовують часові та частотні характеристики. До часових характеристик належать перехідна функція та імпульсна перехідна функція.
69331. Передаточні функції типових з’єднань ланок. Перетворення структурних схем САК 404.5 KB
  Жорсткий зворотний звязок це такий звязок дія якого залежить тільки від відхилення величини на його вході і не є функцією часу. Гнучкий зворотний звязок це такий звязок дія якого проявляється лише в перехідних режимах.
69332. Багатовимірні системи та метод змінних стану 528 KB
  Загальні відомості про багатовимірні системи Метод змінних стану Методика розвязання рівнянь стану В САК в загальному випадку можна одночасно виконувати керування декількома величинами. Розенброком було закладено основи методу автоматизованого проектування...
69333. Стійкість лінійних безперервних САК 319.5 KB
  Поняття види і загальна умова стійкості Дослідження і аналіз стійкості за коренями характеристичного рівняння Алгебраїчні критерії стійкості САК Частотні критерії стійкості САК Дослідження стійкості за допомогою побудови зон стійкості Синтез САК виходячи з умов стійкості...
69334. Якість лінійних неперервних САК та методи її оцінки 97 KB
  Стійкість системи є необхідною але недостатньою умовою робото спроможністю САК. Точність системи в перехідних процесах оцінюють за допомогою прямих та непрямих показників. Непрямі показники визначають за розташуванням коренів характеристичного рівняння або за частотними характеристиками системи.
69335. Точність САК 94 KB
  Помилки в САК Точність статичних та астатичних САК при типових діях Точність САК при гармонійних діях 1. Чим меншим є миттєве значення сигналу помилки тим кращою є точність системи. Сигнал помилки в типовій системі керування містить складову що характеризує точність виконання...
69336. Предмет і зміст ТАК 31.5 KB
  Під керуванням називають будьяку дію яка вносить бажані зміни в процес цілеспрямована дія і ґрунтується на використанні початкової і робочої інформації. Ампер виконуючи класифікацію існуючих і можливих у подальшому наукових напрямків розвитку запропонував...
69337. Загальні відомості про системи автоматичного керування 672 KB
  Система автоматичного керування сукупність обєкта керування та зєднаних та зєднаних певним чином елементів взаємодією яких забезпечується розвязання поставленого завдання керування обєктом. Критерій управління це мета керування звичайно вона виражається математично.
69338. Статика і динаміка систем автоматичного керування 86.5 KB
  Приклад складання диференційних рівнянь елементів автоматичної системи 1. Існує три форми запису рівнянь статики: в абсолютних величинах відхиленнях і відносних величинах. Запис рівнянь статики в абсолютних величинах .