24458

Метод обратных функций

Контрольная

Информатика, кибернетика и программирование

Предположим что случайная величина определенная на интервале [a ; b] имеет плотность распределения . Зная можно вычислить функцию распределения. Теорема Случайная величина удовлетворяющая уравнению имеет плотность распределения . Замечание отсюда название Доказательство Так как функция распределения это строго возрастающая функция на интервале [a ; b] то она должна удовлетворять условию .

Русский

2013-08-09

69 KB

11 чел.

1. Метод обратных функций.

Метод обратной функции для непрерывных случайных величин.

Предположим, что случайная величина , определенная на интервале [a ; b], имеет плотность распределения . Зная  можно вычислить функцию распределения.

Теорема Случайная величина , удовлетворяющая уравнению , имеет плотность распределения .

Замечание  - отсюда название

Доказательство  

Так как функция распределения  - это строго возрастающая функция на интервале [a ; b], то она должна удовлетворять условию . Значит уравнение  имеет одно решение.

Для того чтобы доказать, что  имеет плотность распределения   рассмотрим вероятность того, что  попало на интервал .

Пусть задана плотность распределения , . Необходимо получить  с такой плотностью. Для этого найдем функцию распределения.

- функция распределения


2. Связывание программ как функция компоновщика.

Компоновщик (линкер) объединяет несколько модулей в один программный продукт. Связывание – процесс, обеспечивающий объединение 2-х и более раздельно оттранслированных программ, представление информации для разрешения внешних ссылок между ними. Две директивы осуществляют эту ф-цию. PUBLIC – делает указанный в ней идентификатор доступным для других программных модулей, которые впоследствии могут загружаться вместе с данным модулем. EXTRN описывает идентификатор, определенный в другом программном модуле и указанный там в директиве PUBLIC. Компоновщик использует таблицу перекрестных ссылок и адрес загрузки. Он считывает табл. Перекрестных ссылок из всех программ и объединяет их в одну. ESD – словарь внеш. ссылок. В столбце имя – имена программ и переменных, номера сегментов.

Ф-ции 2-х просмотрового компоновщика

1-ый просмотр определяется как разрешение внешних ссылок и распределение ПАМ.              

                  A1                                 A2

                                              

   

                                            lA2

a

b

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

PUBLIC B1

EXTRN B1, B2

CALL B1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55043. Объекты, цели, методы государственного регулирования экономики 19.59 KB
  Продажа государственной собственности частным физическим и юридическим лицам позволяет: уменьшить дефицит бюджета, пополнить его доходами и увеличить средства, направляемые в другие сектора экономики; расширить сферу действия рыночного механизма и развить конкурентную среду; привлечь частный капитал в совместный с государством бизнес
55044. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури 242.5 KB
  Комп’ютерна презентація на уроках української мови та літератури. Це уможливлює: удосконалення методології і стратегії добору змісту методів і організаційних форм навчання що відповідають задачам розвитку особистості того кого навчають у сучасних умовах інформатизації суспільства; створення методичних систем навчання орієнтованих на розвиток інтелектуального потенціалу того кого навчають на формування умінь самостійно здобувати знання здійснювати інформаційнонавчальну...
55045. Навчальний посібник для самостійної роботи та самоконтролю 2.9 MB
  Те саме стосується й швидкості світла бо вимога щодо знання одиниць швидкості також висувається лише у 8-му класі. Саме такими є промені що їх викидає точкове джерело світла. Непідкріпленою тож необґрунтовано завищеною виглядає також вимога щодо опанування учнями поняттям сила світла та їхньої здатності розв'язувати задачі із застосуванням цієї фізичної величини с.
55046. Математика в біології 2.95 MB
  На допомогу тим хто розв’язує задачі з біології Кожна біологічна задача складається із сукупності даних умови задачі й запитань що вказує її вимогу. Якщо це задача з генетики використовуй генетичні символи; якщо вона стосується обміну речовин – складіть ланцюг живлення...
55047. Науково-методичного забезпечення професійного становлення молодого вчителя 4.85 MB
  Випускники педагогічних ВНЗ здебільшого мають непогану фахову підготовку але їм бракує знань і досвіду в питаннях методичної підготовки діяльності учнівського колективу ведення шкільної документації у роботі з батьками. Випускники педагогічних ВНЗ здебільшого мають непогану фахову підготовку але їм бракує знань і досвіду в питаннях методичної підготовки діяльності учнівського колективу ведення шкільної документації у роботі з батьками. Рецепту для кожної окремої педагогічної ситуації не існує але їх розв'язанню могли б сприяти такі...
55048. Курс загальної географії для 6 класу 364 KB
  Сучасне суспільство вимагає від школи підготовки підростаючого покоління, яке враховуючи власні можливості, зможе самостійно вирішувати складні проблеми власного життя. При цьому творчо мислити, використовуючи шкільні знання. Особливого значення, в цьому випадку, набуває креативність особистості.
55049. Формування ключових і предметних компетентностей учнів початкової школи засобами ІКТ (інформаційно-комп’ютерних технологій) 11.04 MB
  Використовуючи на уроці розвитку зв’язного мовлення “Твір опис†матеріали медіапосібника “Культурна спадщина України†здійснюємо з учнями віртуальну екскурсію до Києва занурюємося в культурний простір столиці поглиблюємо знання з історії. Аудюювання Тренажер для зору Вірші про осінь Вгадай казку Чехов “На весніâ€ Короткі оповідання зимавесна літо осінь 5 Математика Арифметикамалятко DVD Навчаємось рахувати відеоурок ЕДМ: Геометрія Задачі в віршах Тренажер “Рахуємо в межах 10†Тест “Порівняння чисел†Ознаки...
55050. Способи розв’язування функціональних рівнянь зі шкільного курсу математики 6.23 MB
  Цей навчальний посібник стане в нагоді школярам, які прагнуть розширити свої знання з математики та бажають самостійно оволодівати знаннями, та вчителям математики, які працюють зі здібними учнями.
55051. Використання елементів здоров’язберігаючих технологій на уроках інформатики 4.33 MB
  Мета уроку: Закріпити знання уміння навички учнів щодо роботи в середовищі графічного редактора; Розвивати художні здібності дітей; Виховувати почуття прекрасного уміння творчо мислити працювати в колективі; Тип уроку: узагальнення знань. Перед початком роботи проводимо з учнями експрес – розминку для повторення правил роботи з файловою системою і способів передачі інформації на комп’ютери через локальну мережу. Інструктаж з техніки безпеки основні правила...