24458

Метод обратных функций

Контрольная

Информатика, кибернетика и программирование

Предположим что случайная величина определенная на интервале [a ; b] имеет плотность распределения . Зная можно вычислить функцию распределения. Теорема Случайная величина удовлетворяющая уравнению имеет плотность распределения . Замечание отсюда название Доказательство Так как функция распределения это строго возрастающая функция на интервале [a ; b] то она должна удовлетворять условию .

Русский

2013-08-09

69 KB

16 чел.

1. Метод обратных функций.

Метод обратной функции для непрерывных случайных величин.

Предположим, что случайная величина , определенная на интервале [a ; b], имеет плотность распределения . Зная  можно вычислить функцию распределения.

Теорема Случайная величина , удовлетворяющая уравнению , имеет плотность распределения .

Замечание  - отсюда название

Доказательство  

Так как функция распределения  - это строго возрастающая функция на интервале [a ; b], то она должна удовлетворять условию . Значит уравнение  имеет одно решение.

Для того чтобы доказать, что  имеет плотность распределения   рассмотрим вероятность того, что  попало на интервал .

Пусть задана плотность распределения , . Необходимо получить  с такой плотностью. Для этого найдем функцию распределения.

- функция распределения


2. Связывание программ как функция компоновщика.

Компоновщик (линкер) объединяет несколько модулей в один программный продукт. Связывание – процесс, обеспечивающий объединение 2-х и более раздельно оттранслированных программ, представление информации для разрешения внешних ссылок между ними. Две директивы осуществляют эту ф-цию. PUBLIC – делает указанный в ней идентификатор доступным для других программных модулей, которые впоследствии могут загружаться вместе с данным модулем. EXTRN описывает идентификатор, определенный в другом программном модуле и указанный там в директиве PUBLIC. Компоновщик использует таблицу перекрестных ссылок и адрес загрузки. Он считывает табл. Перекрестных ссылок из всех программ и объединяет их в одну. ESD – словарь внеш. ссылок. В столбце имя – имена программ и переменных, номера сегментов.

Ф-ции 2-х просмотрового компоновщика

1-ый просмотр определяется как разрешение внешних ссылок и распределение ПАМ.              

                  A1                                 A2

                                              

   

                                            lA2

a

b

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

PUBLIC B1

EXTRN B1, B2

CALL B1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

49817. Проблема согласования библейского повествования о творении мира и современных научных данных 236 KB
  Два мира Физическое состояние человека и мира Первозданный мир Мир после грехопадения. Научно-методическое совещание на тему Преподавание в православных школах вопросов творения мира жизни и человека проведенное Отделом религиозного образования и катехизации Московского Патриархата.
49818. ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 153.5 KB
  Створення та редагування елементів принципових схем у відповідності до ЄСКД. Створення та редагування елементів принципових схем у відповідності до ЄСКД у САПР ORCD 9. Розміщення елементів на робочому полі. Автоматична нумерація елементів.
49821. ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 1.07 MB
  Вибір кількості потужності і розташування цехових трансформаторних підстанцій Вибір та порівняння варіантів компенсації реактивної потужності Попереднє визначення розрахункових електричних навантажень економічно доцільної величини споживання реактивної потужності від електроенергетичної системи Qе орієнтовної кількості й потужності трансформаторів цехових ТП і розподільчих пристроїв. Вибір кількості та потужності трансформаторів цехових ТП компенсувальних устав КУ і розподільних пунктів РП.
49822. Значення мотивації для процесу управління. Методи та способи мотивації в управлінській діяльності 233.5 KB
  Визначити поняття «мотивація»; Проаналізувати основні мотиваційні теорії; Визначити роль потреб у процесі мотивації; Дослідити конкретні методи та способи мотивації персоналу в управлінській діяльності; Розкрити процес формування комплексної мотивації в сучасних умовах.
49823. Нейролінгвістичне програмування (НЛП) та управління колективом 176 KB
  Теоретичні засади НЛП в управлінні колективом організації. НЛП як інструмент управління колективом. Сфера застосування та цілі НЛП.
49824. Тактика прийняття управлінських рішень в складних ситуаціях 223.5 KB
  Характеристика рішення в психології управління. Поняття процесу управлінського рішення і його види. Етапи прийняття рішення в складній ситуації. Процес прийняття управлінського рішення керівником в залежності від його психологічних якостей.
49825. Стратегія управління стресом. Профілактика стресів та стратегія виходу зі стресових ситуацій 215 KB
  Виникнення стресу. Стрес його сутність та види. Причини виникнення стресів та динаміка розвитку внутрішнього напруження під час стресу. Висновки та рекомендації Список використаної літератури Додатки Вступ Переважна більшість людей в сучасному суспільстві знаходиться під впливом стресу бо у часи науковотехнічної революції в які ми живемо посилюється психічна діяльність людей. Тому й виникає проблема емоційного стресу тобто напруження і перенапруження...