24538

Виды ресурсов вычислительной системы

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Ресурсы запрашиваются используются и освобождаются процессами. По форме реализации различают: аппаратные ресурсы Hard; программные ресурсы Soft; информационные ресурсы. По способу выделения ресурса различают: неделимые ресурсы предоставляются процессу в полное распоряжение; делимые ресурсы предоставляются процессу в соответствии с запросом на требуемое количество ресурса. Делимые ресурсы в свою очередь можно разделить на те которые могут использоваться процессами одновременно или попеременно.

Русский

2013-08-09

14.16 KB

34 чел.

Вопрос 1. Виды ресурсов вычислительной системы.

§1.1 Виды ресурсов вычислительной системы.

Под ресурсом понимают какой-либо объект, который может распределяться внутри вычислительной системы (ВС) между конкурирующими за него процессами. Ресурс выделяется процессу на определенный интервал времени. Ресурсы запрашиваются, используются и освобождаются процессами.

По форме реализации различают:

- аппаратные ресурсы (Hard);

- программные ресурсы (Soft);

- информационные ресурсы.

К аппаратным ресурсам относятся аппаратные средства ВС: процессор, оперативная память, внешняя память, каналы ввода/вывода и периферийные устройства.

К программным ресурсам относятся системные и программные модули, которые могут быть распределены между процессами.

К информационным ресурсам можно отнести переменные, хранящиеся в оперативной памяти, и файлы, хранящиеся во внешней памяти. Примером информационного ресурса являются базы данных.

По способу выделения ресурса различают:

- неделимые ресурсы – предоставляются процессу в полное распоряжение;

- делимые ресурсы – предоставляются процессу в соответствии с запросом на требуемое количество ресурса.

К неделимым ресурсам относят процессор, внешние устройства с последовательным доступом (принтер, последовательный порт).

К делимым ресурсам относят оперативную, внешнюю память и внешние устройства с возможностью прямого доступа к памяти. Делимые ресурсы в свою очередь можно разделить на те, которые могут использоваться процессами одновременно или попеременно. Например, оперативная память может одновременно использоваться несколькими процессами, поскольку для каждого из них выделена своя область памяти. Для внешней памяти собственно память и доступ к ней являются разными видами ресурса. Собственно память может разделяться одновременно, а доступ к ней попеременно.

По реальности существования различают:

 физический ресурс – реально существует и при распределении обладает всеми присущими ему свойствами;

 виртуальный ресурс – программно-аппаратная модель физического ресурса. На основе одного физического ресурса можно построить несколько виртуальных ресурсов (виртуальная память, виртуальный CD-ROM).

По месту размещения ресурса различают:

 локальные ресурсы – принадлежат автономному компьютеру; некоторые локальные ресурсы могут быть предоставлены для удаленного управления;

 удаленные ресурсы – принадлежат рабочим станциям или серверам, входящим в состав сети (как правило, это службы доступа к файлам и принтерам).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80938. Аналіз програми з історії України для 10-11 класів мета завдання та зміст курсу Нової історії України 35.68 KB
  Мета курсу за вибором Досліджуємо історію України для профільних класів суспільногуманітарного напряму поглиблення системи знань учнів про історію України XX століття яке забезпечується набуттям старшокласниками власного інтелектуального досвіду вивчення історичного матеріалу розвитком навчальнопізнавальних умінь та ключових предметних компетенцій. Реалізація курсу за вибором Досліджуємо історію України здійснена у контексті профілізації старшої школи допоможе виконати наступні завдання: поглибити цілісні уявлення старшокласників...
80939. Позакласна позашкільна робота з історії в загальноосвітній школі 30.73 KB
  Позакласна робота різноманітна освітня і виховна робота спрямована на задоволення інтересів і запитів дітей організована в позаурочний час педагогічним колективом школи. Позашкільна робота освітньовиховна діяльність позашкільних закладів для дітей та юнацтва.
80940. Побудова та використання на уроках історії України тренувальних та змістовних завдань 36.8 KB
  Наведіть приклад розроблених завдань. Під системою тренувальних завдань і вправ ми розуміємо сукупність послідовних завдань зі складністю що поступово зростає які повязані між собою спільною метою та змістом передбачають багаторазове виконання певної дії або діяльності метою набуття певного навику. Характерною ознакою системи тренувальних завдань та вправ є спрямованість на створення найбільш сприятливих умов для активної взаємодії субєкта з обєктом вивчення й забезпечення високої інтелектуальної активності субєкта що забезпечує...
80941. Етапи підготовки вчителя історії до уроку 36.49 KB
  визначення місця уроку в темі чи розділі його очікуваних результатів. добір методичних прийомів і засобів навчання відповідно до очікуваних результатів уроку та вибір методичного варіанта уроку, складання конспекту чи розгорнутого плану уроку.
80943. Види історичних уявлень та їхня роль у процесі формування історичних знань 34.74 KB
  Відповідно до змісту історичного матеріалу і характеру усвідомлення його учнями розрізняють види історичних уявлень: 1 кількісні; 2 локальні просторові; 3 хронологічні часові; 4 образні; 5 логічні. Створення і збагачення історичних уявлень у свідомості дитини має велике виховне значення. Процес формування історичних уявлень у навчанні є достатньо складним.
80945. Обєкт і придмет методики історії як науки 29.56 KB
  Предмет методики - історія як шкільна дисципліна, процес навчання історії. Обєктом дослідження методики виступає процес навчання, а предметом - внутрішні закономірності взаємодії головних чинників процесу навчання історії в якості навчального предмета
80946. Методичні прийми роботи з підручником при вивченні темп: «Давній Єгипет» 32.39 KB
  Один з прийомів може бути таким: скласти план по темі Стародавній Єгипет. Зокрема складання плану для підзаголовків Землеробство основне заняття єгиптян і Початок обробки металів допоможуть учням встановити взаємозв`язок фактів в історії: спочатку змінюється техніка покращуються знаряддя праці виникають нові галузі виробництва і лише тоді відбуваються зміни в соціальній структурі суспільства.