24539

Структура и виды программного обеспечения (ПО). Характеристика системного ПО

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

ПО Прикладное Операционные системы Система управления файлами Операционные оболочки Утилиты Системы программирования Базы данных САПР Электронные таблицы Издательские системы ПО для математических расчетов Системное Рис. Cистемное ПО можно разделить на следующие группы: операционные системы ОС; системы управления файлами; операционные оболочки; утилиты; системы программирования. Современные системы программирования представляют собой интегрированную среду разработки IDE объединяющую редактор текста компилятор языка...

Русский

2013-08-09

15.33 KB

25 чел.

Вопрос 2. Структура и виды программного обеспечения (ПО). Характеристика системного ПО.

§1.2 Структура программного обеспечения.

Программное обеспечение (ПО) можно разделить на системное и прикладное (рис. 1.1).

ПО

Прикладное

Операционные системы

Система управления файлами

Операционные оболочки

Утилиты

Системы программирования

Базы данных

САПР

Электронные таблицы

Издательские системы

ПО для математических

расчетов

Системное

Рис. 1.1. Структура ПО

Системное ПО представляет собой комплекс управляющих и обрабатывающих программ, обеспечивающих функционирование вычислительных систем, а также разработку и выполнение программ пользователей.

Cистемное ПО можно разделить на следующие группы:

- операционные системы (ОС);

- системы управления файлами;

- операционные оболочки;

- утилиты;

- системы программирования.

Операционная система – это совокупность программ, управляющая ресурсами вычислительной машины, с целью их эффективного использования и функционирования. ОС осуществляет идентификацию программ и данных, а также обеспечивает связь между оператором и ЭВМ.

Система управления файлами предназначена для организации удобного доступа к данным, организованным как файлы. Благодаря СУФ вместо низкоуровневого доступа к данным с указанием конкретных физических параметров нужной записи (номер поверхности, дорожки, сектора и т.д.), используется логический доступ с указанием имени файла и записи в нем. Выделение СУФ в отдельную категорию целесообразно, поскольку некоторые ОС позволяют работать сразу с несколькими файловыми системами: FAT16, FAT32, NTFS.

Операционные оболочки предназначены для облегчения взаимодействия пользователя с ОС (Norton Commander, Total Commander, Explorer и т.д.).

Утилиты – это специальные системные программы, с помощью которых можно обслуживать ОС и ВС. Например, утилиты позволяют выполнять такие операции как разбиение жесткого диска на разделы, форматирование, дефрагментация диска и т.д. К утилитам относятся пакеты программ Norton Utilietes, Sandra и т. д.

Система программирования – это комплекс программ, обеспечивающих автоматизацию разработки и отладки программ. Современные системы программирования представляют собой интегрированную среду разработки (IDE), объединяющую редактор текста, компилятор языка программирования высокого уровня (транслятор), макроассемблер, библиотеки подпрограмм, компоновщик и отладчик. Любая система программирования разрабатывается под конкретную ОС и конкретную аппаратную платформу ВС.

Прикладное ПО – это совокупность программ для решения конкретных задач из различных сфер применения ЭВМ (базы данных, системы автоматизированного проектирования, издательские системы, офисные программы и т.д.).

Главным компонентом системного ПО является ОС. При разработке остальных компонентов СПО учитываются особенности конкретной ОС.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68214. СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОНЦІВ 225 KB
  Проте на жаль потенціал соціального капіталу в її реалізації практично не використовується. Тому в даній дисертації вперше пропонується комплексно розглянути феномен соціального капіталу правоохоронців та визначити можливості його використання для оптимізації процесу їх професійної соціалізації.
68215. СУЛЬФАТРЕДУКУЮЧІ, ТІОНОВІ, ДЕНІТРИФІКУЮЧІ БАКТЕРІЇ В ПРИБЕРЕЖНІЙ ЗОНІ ЧОРНОГО МОРЯ І ЇХНЯ РОЛЬ У ТРАНСФОРМАЦІЇ НАФТОВИХ ВУГЛЕВОДНІВ 532.5 KB
  В 80х роках минулого сторіччя у відділі морської санітарної гідробіології Інституту біології південних морів НАН України вивчали деякі групи анаеробних бактерій біля узбережжя Криму та в західній частині Чорного моря Миронов 1988.
68216. КРІОКОНСЕРВУВАННЯ ТРОМБОЦИТІВ ДОНОРСЬКОЇ КРОВІ ЛЮДИНИ У БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ КРІОЗАХИСНИХ СЕРЕДОВИЩАХ 362.5 KB
  При розробці методів кріоконсервування та довгострокового зберігання тромбоцитів при низьких температурах головна увага дослідників була сконцентрована на виборі кріопротектора і створенні на його основі ефективного кріоконсерванта.
68217. Цукровий діабет 1 типу у дітей і підлітків: особливості перебігу та можливості оптимізації терапії 1.39 MB
  Особливою групою серед хворих на цукровий діабет ЦД 1 типу є діти і підлітки а також пацієнти що хворіють з дитинства через тяжкість гострих ускладнень ранній розвиток судинних і органних уражень які обумовлюють високий ступінь інвалідізації хворих та часті випадки смерті у молодому віці...
68218. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСУВАННЯ МІЛІЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 178 KB
  Чинна правова основа фінансування міліції за рахунок коштів Державного бюджету України передбачена в ст. Необхідність реформування міліції приведення її у відповідність до суспільних потреб і можливостей держави визначалася з перших років незалежності України і досить широко декларувалася.
68219. ПІДГОТОВКА АСПІРАНТІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 170.5 KB
  Нові пріоритети та соціокультурні цінності, що зумовлюють необхідність інноватизації змісту, засобів, форм і методів підготовки аспірантів як майбутніх наукових і науково-педагогічних кадрів сучасної вітчизняної вищої школи, спрямованої на успішну інтеграцію в єдиний європейський науково-освітній простір...
68220. Конституційні гарантії особистої безпеки в Україні 153.5 KB
  На її основі ООН було підготовлено і 1966 року відкрито для підписання та ратифікації Міжнародний пакт про економічні соціальні та культурні права а також Міжнародний пакт про громадянські та політичні права які Україна ратифікувала 1973 року.
68221. ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 278 KB
  Насамперед це підвищення ефективності функціонування на основі зниження собівартості продукції. Важливого значення набуває проведення функціонального аналізу тенденцій розвитку птахівництва за допомогою якого можна було б виявити резерви збільшення обсягів виробництва продукції й отримання...
68222. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА МЕХАНІЗМИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ (ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ) 179.5 KB
  Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена значимістю соціальної політики для повноцінного функціонування суспільства загалом його політичної економічної гуманітарної складових для розвитку громадянського суспільства й політичної системи.