24618

Облік доходів та витрат майбутніх періодів

Доклад

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Облік доходів та витрат майбутніх періодів Облік доходів майбутніх періодів Для узагальнення інформації щодо одержаних доходів у звітному періоді які підлягають включенню до доходів у майбутніх періодах призначено рахунок 69. періодів відносять доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду о. періодів за Дт – їх списання на рахунок обліку доходів та включення до складу доходів звітного періоду. періодів Дт301311373670 Кт69 2списано доходи майб.

Украинкский

2013-08-09

28.5 KB

19 чел.

28. Облік доходів та витрат майбутніх періодів

Облік доходів майбутніх періодів

Для узагальнення інформації щодо одержаних доходів у звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у майбутніх періодах призначено рахунок 69. До доходів майб. періодів відносять доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду о.з. та ін. необ. активи, передплата на газети і журнали, періодичні та довідкові видання, виручка за вантажні перевезення і т.д. За Кт рах.69 відображається сума одержаних доходів майб. періодів, за Дт – їх списання на рахунок обліку доходів та включення до складу доходів звітного періоду. Аналітичний облік ведеться за їх видами, датами їх утворення і визнання доходами звітного періоду.

1) отрим. доходи майб. періодів

Дт301,311,37,36,70  Кт69

2)списано доходи майб. періодів

- зарах. в доходи підприємства використаного цільового фінансування Дт69  Кт718

- зарах. в доходи від реалізації суми раніше нарахованих відсотків за кредит Дт69 Кт702

Облік витрат майбутніх періодів

До витрат майб. періодів відносяться витрати пов’язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості, з освоєнням нових виробництв, сплачені авансом орендні платежі, оплата страхового полісу, передоплата за газети і журнали, представницькі витрати (їх відносять на витрати майб. періодів, якщо вони перевищують 2% оподатковуваного прибутку звітного періоду). Списувати ці суми одразу на валові витрати звітного періоду не можна, оскільки списання великої суми приведе до необумовленого і значного збільшення валових витрат і як наслідок, зменшення податків до бюджету.

Облік витрат майб. періодів ведеться на активному балансовому операційному рахунку 39. По Дт відобр. накопичення витрат майб. періодів, по Кт списання (розподіл цих витрат та включення до витрат звітного періоду. Аналітичний облік ведеться за їх видами.

Первинні документи: розрахунок бухгалтерії, накладна, видатковий касовий ордер, авансовий звіт і т.д.

Розподіл витрат майб. періодів здійснюється в залежності від терміну до якого вони відносяться.

1) відобр. витрати на освоєння нових видів продукції

Дт39  Кт10,11,13,20,22,30,372,661,65,685

2)якщо оплачено за підписку газет

Дт39  Кт30,31,372

3) витрати майб. періодів, що розподіляються на підставі розрахунків, списуються

- на освоєння нових видів продукції Дт23 Кт39

- витрати на кап. ремонт орендованих о.з. Дт15 Кт39

- на суму передоплати літератури Дт91,92,93 Кт39


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

10648. Управление конфигурацией в жизненном цикле программных средств 200.5 KB
  Управление конфигурацией в жизненном цикле программных средств 1. Процессы управления конфигурацией программных средств 2. Этапы и процедуры при управлении конфигурацией программных средств Вопрос 1. Процессы управления конфигурацией пр...
10649. Разработка требований к программным средствам 196 KB
  Тема: Разработка требований к программным средствам 1. Организация разработки требований к сложным программным средствам 2. Процессы разработки требований к характеристикам сложных программных средств 3. Структура основных документов отражающих требования к прогр
10650. Пакеты программ MathCad и Excel 247 KB
  Лабораторная работа 1 Пакеты программ MathCad и Excel Подавляющее большинство лабораторных работ по курсу €œЧисленные методы€œ может быть выполнено на базе программ MathCad и Excel которые содержат все необходимые вычислительные инструменты; удобны в испо...
10651. Действия над приближенными числами 153.5 KB
  Лабораторная работа 2 Действия над приближенными числами Цель работы. Изучить правила округления приближенных чисел на примере сходимости степенного ряда к известному значению и с заданной точностью. Освоить понятия абсолютной и относительной погрешностей и ...
10652. Решение систем линейных уравнений 263.5 KB
  Лабораторная работа 3 Решение систем линейных уравнений Цель работы. Выяснить какие технические и технологические задачи встречающиеся на практике приводят к системам линейных уравнений. Исходя из таблиц опытных данных научиться составлять такие сис
10653. Отделение корней уравнений. Уточнение корней методом Ньютона 146 KB
  Лабораторная работа 4 Отделение корней уравнений. Уточнение корней методом Ньютона. Цель работы. Изучить способы отделения корней уравнений после чего методом дихотомии найти три интервала изоляции для алгебраического уравнения третьего порядка. Выбрав од...
10654. Уточнение корней уравнений методом итераций 147.5 KB
  Лабораторная работа 5 Уточнение корней уравнений методом итераций. Цель работы. Уточнить корень алгебраического уравнения с заданной степенью точности используя метод итераций построить график сходимости и сравнить его с методом Ньютона. Теоретиче
10655. Построение эмпирической формулы методом наименьших квадратов 280 KB
  Лабораторная работа 6 Построение эмпирической формулы методом наименьших квадратов. Цель работы. Для опытных данных представленных в виде таблицы подобрать такую аналитическую зависимость которая бы приближенно выражала исследуемый процесс.
10656. Интерполирование функций методом Лагранжа. Линейная интерполяция 291 KB
  Лабораторная работа 7 Интерполирование функций методом Лагранжа. Линейная интерполяция. Цель работы. По результатам эксперимента заданным в виде последовательности точек на координатной плоскости построить интерполяционную функцию методом Лагранжа...