24618

Облік доходів та витрат майбутніх періодів

Доклад

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Облік доходів та витрат майбутніх періодів Облік доходів майбутніх періодів Для узагальнення інформації щодо одержаних доходів у звітному періоді які підлягають включенню до доходів у майбутніх періодах призначено рахунок 69. періодів відносять доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду о. періодів за Дт їх списання на рахунок обліку доходів та включення до складу доходів звітного періоду. періодів Дт301311373670 Кт69 2списано доходи майб.

Украинкский

2013-08-09

28.5 KB

19 чел.

28. Облік доходів та витрат майбутніх періодів

Облік доходів майбутніх періодів

Для узагальнення інформації щодо одержаних доходів у звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у майбутніх періодах призначено рахунок 69. До доходів майб. періодів відносять доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду о.з. та ін. необ. активи, передплата на газети і журнали, періодичні та довідкові видання, виручка за вантажні перевезення і т.д. За Кт рах.69 відображається сума одержаних доходів майб. періодів, за Дт – їх списання на рахунок обліку доходів та включення до складу доходів звітного періоду. Аналітичний облік ведеться за їх видами, датами їх утворення і визнання доходами звітного періоду.

1) отрим. доходи майб. періодів

Дт301,311,37,36,70  Кт69

2)списано доходи майб. періодів

- зарах. в доходи підприємства використаного цільового фінансування Дт69  Кт718

- зарах. в доходи від реалізації суми раніше нарахованих відсотків за кредит Дт69 Кт702

Облік витрат майбутніх періодів

До витрат майб. періодів відносяться витрати пов’язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості, з освоєнням нових виробництв, сплачені авансом орендні платежі, оплата страхового полісу, передоплата за газети і журнали, представницькі витрати (їх відносять на витрати майб. періодів, якщо вони перевищують 2% оподатковуваного прибутку звітного періоду). Списувати ці суми одразу на валові витрати звітного періоду не можна, оскільки списання великої суми приведе до необумовленого і значного збільшення валових витрат і як наслідок, зменшення податків до бюджету.

Облік витрат майб. періодів ведеться на активному балансовому операційному рахунку 39. По Дт відобр. накопичення витрат майб. періодів, по Кт списання (розподіл цих витрат та включення до витрат звітного періоду. Аналітичний облік ведеться за їх видами.

Первинні документи: розрахунок бухгалтерії, накладна, видатковий касовий ордер, авансовий звіт і т.д.

Розподіл витрат майб. періодів здійснюється в залежності від терміну до якого вони відносяться.

1) відобр. витрати на освоєння нових видів продукції

Дт39  Кт10,11,13,20,22,30,372,661,65,685

2)якщо оплачено за підписку газет

Дт39  Кт30,31,372

3) витрати майб. періодів, що розподіляються на підставі розрахунків, списуються

- на освоєння нових видів продукції Дт23 Кт39

- витрати на кап. ремонт орендованих о.з. Дт15 Кт39

- на суму передоплати літератури Дт91,92,93 Кт39


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69215. Статистичне вивчення підприємницької діяльності 38 KB
  Основними ознаками які дозволяють вважати те чи інше підприємство організацію установу юридичною особою є: затверджений статут в якому визначено цілі організаційну структуру права та обов’язки органів управління порядок ліквідації підприємства а також основні взаємовідносини...
69217. Статистика оплати праці 50.5 KB
  Оплата праці - сполучний елемент між державою, підприємством і окремою особою; це стимул до зростання продуктивності праці; один з елементів витрат на виробництво продукції; рівень матеріального добробуту працівників.
69218. Статистика основных фондов 28 KB
  ОПФ это здания сооружения передаточные устройства машины и оборудование транспортные средства производственный инвентарь и принадлежности хозяйственный инвентарь рабочий и продуктивный скот многолетние сады и насаждения капитальные затраты по улучшению земель...
69219. Статистичні показники 158 KB
  Статистичний показник це кількісна характеристика соціальноекономічних явищ та процесів в умовах якісного визначення тобто це міра якісного і кількісного відображення певної властивості соціальноекономічного явища чи процесу.
69220. Статистика продукції 138.5 KB
  Промислова продукція - це прямий корисний результат промислово-виробничої діяльності підприємства (фірми), виражений у формі продуктів або виробничих послуг. Отже, звідси: продукція є результатом діяльності підприємства, тому сировина та матеріали, що ще не вступили у виробництво...
69221. Статистичне спостереження, його суть, форми та помилки 112 KB
  Форми статистичного спостереження його види та способи проведення. Програмно методологічні та організаційні питання статичного спостереження. Помилки статистичного спостереження та заходи щодо їх усунення.
69222. Вибірковий метод 437 KB
  Причини і умови застосування та організації вибіркового спостереження. Так для визначення втрат при збиранні урожаю суцільне спостереження потребує значних затрат часу та коштів а при перевірці якості продукції наприклад жирності молока схожості зерна його не можна провести...
69223. Статистичні методи вивчення взаємозв’язків 398.5 KB
  Кореляційно-регресійний аналіз звязку його завдання і основні етапи. Оцінка щільності та істотності кореляційного звязку. При функціональному звязку кожному можливому значенню факторної ознаки відповідає чітко визначене значення результативної ознаки тобто...