24624

Рахунки синтетичного і аналітичного обліку, їх взаємозв’язок

Доклад

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Рахунки синтетичного і аналітичного обліку їх взаємозвязок. По обєму записів рахунки бувають синтетичними і аналітичними. Всі рахунки балансу є синтетичними. Але в багатьох випадках для цілей управління і контролю такої інформації не достатньо тому синтетичні рахунки можуть поділитися на більш детальні аналітичні рахунки.

Украинкский

2013-08-09

25 KB

10 чел.

4. Рахунки синтетичного і аналітичного обліку, їх взаємозв’язок.

По об’єму записів рахунки бувають синтетичними і аналітичними.

Всі рахунки балансу є синтетичними. Облік на них ведеться об’єднано і називається синтетичним обліком. Але в багатьох випадках для цілей управління і контролю такої інформації не достатньо, тому синтетичні рахунки можуть поділитися на більш детальні аналітичні рахунки. Облік на них називається аналітичним.

Між синтетичним рахунком і його аналітичними існує взаємозв’язок:

- якщо на синтетичному рахунку запис робиться по дебету, то і в аналітичних рахунках по дебету;

- якщо на синтетичному рахунку запис робиться по кредиту, то і на аналітичних рахунках по кредиту;

- сума залишків по аналітичних рахунках дорівнює залишку їх синтетичного рахунку;

- сума оборотів по дебету всіх аналітичних рахунків дорівнює обороту по дебету їх синтетичного рахунку. Так само і по кредиту.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

66354. Travelling to Wonderland 37 KB
  Сегодня у нас с вами необычный урок, урок – путешествие в волшебную страну «Wonderland», в котором разговаривают на английском языке. А что бы наше путешествие состоялось, нам нужно вспомнить все, что мы знаем. Наши знания очень пригодятся.
66355. Узагальнення вивченого матеріалу по темам «Кольори» та «Алфавіт» 111.5 KB
  Мета уроку: Збагатити лексичний словник, стимулювати комунікативність, пізнавальну діяльність, інтерес до вивчення англійської мови. Практикувати вживання слів та фраз, повторити лексику попередніх уроків. Розвиток мовленнєвої компетенції, уваги, уяви, слуху зорового сприйняття.
66356. Спорт. Відкритий урок з англійської мови у 2 класі 215.5 KB
  Мета: Практична: вчити учнів вживати в мові лексику за темою «Спорт», формувати навички монологічного мовлення на рівнікількох речень. Вчити складати діалоги. Удосконалювати навички вживання do, go, play із назвами спорту. “With great pleasure” в усному мовленні.
66357. Кольори. Colours 45 KB
  Практична: перевірити рівень засвоєння матеріалу за темою «Кольори»; рівень умінь застосовувати вивчене в знайомих та змінених, нових ситуаціях; вдосконалювати види мовлення учнів (аудіювання, говоріння читання, письма).
66358. Погода, свята та традиції 574.5 KB
  Цілі: Практична: активізувати вживання лексики з теми, ввести та опрацювати нові лексичні одиниці; формувати навички вживання граматичних структур типу It is winter. It is cold. Навчальна: формувати предметні компетентності...
66359. Animals. Тварини 38.5 KB
  Мета: Повторити та активізувати лексичні одиниці теми, правильно їх вимовляти, вживати в реченнях та розпізнавати в тексті. Відпрацювати вимову звуків o a au і вживання конструкцій this is, that is, these are, those are, I have got, I can see. Формувати вміння читання тексту за темою уроку.
66360. Пори року 45 KB
  Мета: ознайомити учнів з новою лексикою опрацювати в говорінні та активізувати з ранішевивченою по цій темі; навчити учнів нази вати улюблену пору року за допомогою мовленнєвого зразка My fаvourite seаson is; удосконалювати навички усного мовлення й читання...