24634

Облік нематеріальних активів

Доклад

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Облік нематеріальних активів Методологію обліку нематеріальних активів визначає ПсБО 8 нематеріальні активи Нематеріальний актив це актив який немає матеріальної форми може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання на протязі більше одного року. Бух облік немат активів ведеться щодо кожного об’єкта за такими групами: А права користування природними ресурсами Б права користування майном В права на знаки для товарів і послуг тов.знаки торгові марки фірмові назви і т д Г права на об’єкти промислової...

Украинкский

2013-08-09

29 KB

0 чел.

14. Облік нематеріальних активів

Методологію обліку нематеріальних активів визначає П(с)БО 8 нематеріальні активи

Нематеріальний актив -  це актив який немає матеріальної форми може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання на протязі більше одного року.

Бух облік немат активів ведеться щодо кожного об’єкта за такими групами:

А) права користування природними ресурсами

Б) права користування майном

В) права на знаки для товарів і послуг ( тов.знаки торгові марки, фірмові назви і т д)

Г) права на об’єкти промислової власності

Д) авторські та суміжні з ними права

Е) незавершені капітальні інвестиції в нем активів

Ж) інші нематеріальні активи

Придбані нем активи зарах на баланс за первісною вартістю

Бух облік нем активів ведеться на активному рахунку 12

1) відображено надходження від постачальника придбаних нем активів Д15 К631 Д641 К631

2) відображається сума посередницьких послуг пов’язаних з придбанням нем активів Д15 К685 Д641 К685

3) введено в експлуатацію придбані нем активи Д12 К15 (на всю суму по деб рах 15)

4) відображається вартість безоплатно одержаних нем активів Д12 К424 Д424 К754

5) одержано нем активи в рахунок внеску в статутний капітал Д12 К46 Д46 К40

6) оприбутковано лишки нем активів Д12 К746

7) відображається списання зносу при вибутті нем активів Д133 К12

8) відображаємо залишкову вартість нем активів при їх списанні Д976 К12

 

Документальне оформлення руху нематеріальних активів  

Для документування операцій з обліку нем активів використовують типові форми документів для обліку основних засобів до яких додаються документи, що вписують сам об’єкт або порядок його використання а також документи що підтверджують ті або інші майнові права підприємства. У випадку придбання будь яких авторських прав відображення в обліку може бути здійснене лише на підставі договору з юридичною або фізичною особою – продавцем цих авторських прав.

Для відображення в обліку придбаних ноу хау підприємство повинно мати повний вербальний та відображуючий його опис.