24638

Аналіз фінансової стійкості підприємства

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Аналіз фінансової стійкості підприємства. Аналіз фінансової стійкості підприємства здійснюється шляхом розрахунків таких показників: 1.коефіцієнт автономії Кавт – відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства.Характеризує залежність підприємства від залучених засобів: Кф = ф1 р430 р480 р620 р630 ф1 р380 Нормативне значення Кф = 1 3.

Украинкский

2013-08-09

25.5 KB

2 чел.

24.Аналіз фінансової стійкості підприємства.

Аналіз фінансової стійкості підприємства здійснюється шляхом розрахунків таких показників:

1.коефіцієнт автономії (Кавт) – відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства. Показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів авансованій у його діяльність:

Кавт = ф1 р380 / ф1 р 640

Нормативне значення (Кавт) 0,5

2.Коефіцієнт фінансування (Кф) – це співвідношення залучених і власних засобів.Характеризує залежність підприємства від залучених засобів:

Кф = ф1 (р430 + р480 + р620 + р630) / ф1 р380

Нормативне значення Кф = 1

3.коефіцйієнт забезпеченості власними оборотними засобами (Кзв) – це відношення величини чистого оборотного капіталу до величини оборотних активів підприємства. Показує забезпеченість підприємства власними оборотними засобами:

Кзв = ф1 (р260 – р620) / ф1 р260

Нормативне значення Кзв = 0,1

4.коефіцієнт маневреності власного капіталу (Км) – показує яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності тобто вкладена в оборотні засоби, а яка – капіталізована:

Км = ф1 (р260 – р620) / ф1 р380

Нормативне значення Км = 0


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

19814. Підбиття підсумків для оптимального (мінімального) значення цільової функції 95 KB
  4.Підбиття підсумків для оптимального мінімального значення цільової функції Оптимальним значенням транспортної задачі називають матрицю яка задовольняє умови задачі і для якої цільова функція 5.1 5.1 набирає найменшого значення. Теорема умова існування розв
19815. Початковий розподіл поставок 26.87 KB
  Одним из возможных методов нахождения первоначального базисного распределения поставок является метод северозападного угла показанный в следующем примере. Найти первоначальное базисное распределение поставок для транспортной задачи. Решение. Дадим переме
19817. Судження за допомогою оцінки клітини про її вигідність чи невигідність 27.5 KB
  3.Судження за допомогою оцінки клітини про її вигідність чи невигідність. 1. Перевіряють виконання необхідного і достатнього умови розв'язності задачі. Якщо завдання має неправильний баланс то вводять фіктивного постачальника або споживача з відсутніми запасами або за
19818. Об’єктно-орієнтоване програмування історія, концепція, методики. Основні ООП, їх значення та сутність 16.66 KB
  Об'єктноорієнтоване програмування це метод програмування оснований на поданні програми у вигляді сукупності взаємодіючих об'єктів кожен з яких є екземпляром певного класу а класи є членами певної ієрархії наслідування. ООП виникло в результаті розвитку ідеології п...
19819. Вказівник this. Вбудовані функції (специфікатор inline) 14.59 KB
  Вказівник this Ім'я this є службовим ключовим словом. Явно описати чи визначити вказівник this не можна. Відповідно до неявного визначення this є константним вказівником тобто змінювати його не можна однак у кожної приналежної класу функції він указує саме на той об'єкт для я...
19820. Виключення загальні принципи виявлення та уникнення помилок та обробка виключних ситуацій 25 KB
  3.Виключення: загальні принципи виявлення та уникнення помилок та обробка виключних ситуацій. Виключення виникнення непередбачених помилкових умов наприклад розподіл на нуль неможливість виділення пам'яті при створенні нового об'єкта і т.д. Зазвичай ці умови завершу...
19821. Віртуальні методи. Абстрактні класи 17.72 KB
  Абстрактний клас в обєктноорієнтованому програмуванні базовий клас який не передбачає створення екземплярів. Абстрактні класи реалізують на практиці один з принципів ООП поліморфізм. Абстрактний клас може містити і не містити абстрактні методи і властивості...