24638

Аналіз фінансової стійкості підприємства

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Аналіз фінансової стійкості підприємства. Аналіз фінансової стійкості підприємства здійснюється шляхом розрахунків таких показників: 1.коефіцієнт автономії Кавт – відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства.Характеризує залежність підприємства від залучених засобів: Кф = ф1 р430 р480 р620 р630 ф1 р380 Нормативне значення Кф = 1 3.

Украинкский

2013-08-09

25.5 KB

2 чел.

24.Аналіз фінансової стійкості підприємства.

Аналіз фінансової стійкості підприємства здійснюється шляхом розрахунків таких показників:

1.коефіцієнт автономії (Кавт) – відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства. Показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів авансованій у його діяльність:

Кавт = ф1 р380 / ф1 р 640

Нормативне значення (Кавт) 0,5

2.Коефіцієнт фінансування (Кф) – це співвідношення залучених і власних засобів.Характеризує залежність підприємства від залучених засобів:

Кф = ф1 (р430 + р480 + р620 + р630) / ф1 р380

Нормативне значення Кф = 1

3.коефіцйієнт забезпеченості власними оборотними засобами (Кзв) – це відношення величини чистого оборотного капіталу до величини оборотних активів підприємства. Показує забезпеченість підприємства власними оборотними засобами:

Кзв = ф1 (р260 – р620) / ф1 р260

Нормативне значення Кзв = 0,1

4.коефіцієнт маневреності власного капіталу (Км) – показує яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності тобто вкладена в оборотні засоби, а яка – капіталізована:

Км = ф1 (р260 – р620) / ф1 р380

Нормативне значення Км = 0


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

5413. Створення та редагування математичних та економічних формул у Word. Друк документів у WORD 44.51 KB
  Створення та редагування математичних та економічних формул у Word. Друк документів у WORD Мета: Ознайомлення із способами створення та редагування формул у Word. План лекції: MicrosoftEquation 3.0 - редактор формул. Вирівнюва...
5414. Загальна характеристика технічних засобів навчання 72.5 KB
  Загальна характеристика технічних засобів навчання. План. 1. Загальна характеристика технічних засобів статичної проекції. 2. Характеристика носіїв інформації статичної проекції. 3. Характеристика апаратури статичної проекції. 4. Методика використан...
5415. Культура на українських землях у найдавніші часи 219.5 KB
  Культура на українських землях у найдавніші часи План Культура первісного суспільства як історичний тип. Культурний розвиток первісного суспільства. Культура найдавніших державних утворень на українських землях. ...
5416. Нормативный аспект культуры речи 208 KB
  Нормативный аспект культуры речи Понятие о языковой норме Языковая норма (норма литературная) — это правила использования речевых средств в определенный период развития литературного языка, т. е. правила произношения, словоупотребления, и...
5417. Поняття, особливості, види, класифікація правовідносин 66.5 KB
  Поняття, особливості, види, класифікація План Поняття правовідносин по соціальному забезпеченню Особливості соціально забезпечувальних правовідносин Класифікація за видам забезпечення Правовідносини за терміном дії Прав...
5418. Системи когенерації енергії 904 KB
  Системи когенерації енергії Основні терміни і визначення Калорія - традиційна позасистемна одиниця вимірювання, що дорівнюєенергії, необхідній для нагрівання 1 г води на 1° С. 1 кал ...
5419. Державне управління та економіко-правовий механізм природокористування і охорона навколишнього природного середовища 177.5 KB
  Державне управління та економіко-правовий механізм природокористування і охорона навколишнього природного середовища План Поняття і зміст державного управління природокористуванням Принципи управління в галузі охорони навколишнього приро...
5420. Бюджетне планування в Україні 80.5 KB
  Бюджетне планування в Україні Мета: закріпити знання щодо бюджетного планування в Україні. План Зміст і структура бюджетного процесу. Бюджетний регламент. Робота, яка передує складанню проекту бюджету держави. Бюджетне планув...
5421. Наполеоновські війни та Україна 37 KB
  Наполеоновські війни та Україна Ставлення українців до війни 1812 року ініційованої Наполеонівською Францією було неоднозначне. У народі ширилися чутки про наміри французького царя ліквідувати кріпосне право, відновити козацькі п...