24673

Використання програмового забезпечення на підприємства «Титан-Ойл»

Отчет о прохождении практики

Информатика, кибернетика и программирование

Щодо самого процесу практики, він ставить на меті освоєння програм, котрі необхідні для подальшого вивчення фахових предметів, наприклад, пакет програм Microsoft Office, котрий є основою для створення текстових документів та електронних таблиць.

Украинкский

2014-08-21

4.75 MB

1 чел.

PAGE   \* MERGEFORMAT2

Зміст

Вступ

 1.  Коротка характеристика підприємства «Титан-Ойл»
 2.  OC MS-DOS та оболонка Norton Commander
 3.  ОС Windows
 4.  Пакет прикладних програм Microsoft Office
 5.  Ознайомлення з M.E.Doc та 1С: Бухгалтерія

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Теоретичну і практичну частини навчання не бажано розділяти, адже якість набутих знань можна оцінити лише під час роботи. Професія бухгалтера не є виключенням, вона потребує постійного поглиблення і оновлення власних знань для того, аби бути висококваліфікованим спеціалістом.

Що є основою нашої професії у XXI ст.? Звичайно, це – комп`ютер. Вже неможливо представити, якою б тяжкою була робота бухгалтера, без автоматизації процесу обробки інформації. Той факт, що і раніше були спроби (і доволі успішні) систематизувати роботу з документами, котрі відносяться до бухгалтерії, неможливо заперечити, але вінцем наукової думки, в цій сфері, став комп`ютер.

Саме тому, важливим етапом на шляху становлення студента справжнім спеціалістом, у наш час, є оволодіння цим пристроєм та програмним забезпеченням, без котрого неможливо виконати навіть елементарні дії. І саме цю ціль переслідує дана практика - комп`ютерна.

Щодо самого процесу практики, він ставить на меті освоєння програм, котрі необхідні для подальшого вивчення фахових предметів, наприклад, пакет програм Microsoft Office, котрий є основою для створення текстових документів та електронних таблиць.

Після проходження практичної частини, студент матиме навички, достатні для самостійної роботи з вищезазначеними програмами.

1.  Коротка характеристика підприємства «Титан-Ойл»

Дане підприємство, на котрому автор проходить практику, представляє собою товариство з обмеженою відповідальністю, котре спеціалізується на оптовій реалізації паливно-мастильних матеріалів, які закуповують на нафтопереробних заводах України, а, також, експортують з Республіки Білорусь. Найбільшу частку продажу займають: бензин А92, А95 та ДП.

Підприємство достойно витримує конкуренцію на внутрішньому ринку вже понад 5 років, адже в його розпорядженні є власний автопарк, котрий нівелює витрати, пов`язані з орендою транспорту, необхідного для доставки продуктів до споживача.

Тепер перейдемо до бухгалтерської діяльності на підприємстві. Перш за все, для автоматизації процесу роботи з документами, на підприємстві використовують пакет програм Microsoft Office. Він дозволяє створювати електронні документи, таблиці, графіки, гістограми і т.д. Також, належну увагу приділяють СУБД, котра впорядковує оброблені дані і дає змогу відшукати потрібну інформацію майже миттєво. Фірма використовує Oracle RDBMS, яка має підвищену функціональність у порівнянні з іншими СУБД. Але найбільший інтерес для бухгалтера представляє пакет програм 1С:Підприємство. Цей продукт є базою для ведення обліку на підприємстві, у той час, як інші вищеназвані програми лише доповнюють його своїми функціями.

Щодо перспектив, то можна з впевненістю говорити про позитивні зрушення відносно фірми. Кожен рік збільшується кількість власників автомобілів, що, у свою чергу, призводить до зростання попиту на бензин. Так як ми знаходимось в центрі України, де потік автотранспорту досягає найбільших показників, на підприємстві спостерігається зростання прибутків від реалізації товарів. Збільшити показники до критичних меж, для такої невеликої фірми, можна шляхом розширення мережі збуту продукції.

Отже, можна зробити висновок, що ТОВ «Титан-Ойл» представляє собою молоду, у порівнянні з іншими, фірму, що динамічно розвивається. Штатні робітники підприємства – висококваліфіковані спеціалісті, які користуються попитом на ринку праці. Також, з огляду на пройдену практику, можна сказати, що вони в змозі передати свої знання молодим спеціалістам, та створити основу для їх подальшого, самостійного розвитку.

2. OC MS-DOS та оболонка Norton Commander

Почати треба з того, що MS-DOS та Norton Commander – архаїчні оболонки, котрі використовуються лише для ознайомлення, студентами груп, пов`язаних зі створенням програмного забезпечення. Але, бухгалтер, як і програміст, колись користувався даними програмами, а, отже, молоде покоління повинне знати, з чого  все почалось, хоча б у оглядовому контексті.

OC MS-DOS представляє собою застарілу систему, котра використовувалась на комп`ютерах 90-х років. Зараз майже вибула з користування, але, наприклад, налагодження деяких характеристик комп`ютера, відбувається за її участю.[7] Важливим є те, що, частково, MS-DOS присутня у всіх OC Windows, в якості «командного рядку», за допомогою якого відбувається більш точна настройка комп’ютера просунутими користувачами.[4] Ми оглянемо лише деякі з аспектів MS-DOS.

Через свій моральний знос, нове обладнання не сприймає цю ОС, тому доводиться використовувати емулятор, котрий дає змогу її запустити. Його назва – DOSBox.[3] З його допомогою можна проводити елементарні дії, пов’язані з обробкою даних. Зовнішній вигляд емулятора показаний на рис 2.1.

Рис 2.1 Емулятор MS-DOS

При введенні команди «Help», з’являється довідка користувача, в якій зазначені всі команди ОС.

Який же функціонал має система? Користувач має змогу: створювати файли, надавати їм назву, копіювати, переміщувати, редагувати, видаляти. Аналогічні дії можна проводити з фізичними дисками та папками.

Але найбільшим її плюсом є те, що, по суті, система є ніщо інше, як відкрита платформа для програмування. Саме за допомогою  тих елементарних команд, користувач може створити власну програму, хоча вона і буде примітивною, але даний етап наглядно показує розвиток програмного забезпечення.[8]

На рис. 2.2 представлений вихідний код програми, котра написана з використанням команд MS-DOS.

Рис 2.2 Програмний код

Для «написання» даної програми, створюється текстовий документ, в котрий вносяться всі команди. Далі, він зберігається у форматі «bat» і запускається. Що після цього відбувається з комп’ютером? Дана програма запускає командний рядок у DOC, в котрому є меню, для вибору подальших дій. Ми можемо запустити: редактор зображень «Paint», стандартний калькулятор та чистий командний рядок для введення команд. Все це зображено на рис 2.3.

Рис. 2.3 Робота програми, написаної в DOS

Звичайно, на зорі комп’ютерної епохи, прилади не використовувалися для таких специфічних потреб, як бухгалтерський облік, але, як вже було зазначено вище, оволодіння даними, елементарними програмами, сприяє підвищенню культури користування комп’ютером, дозволяє спеціалістові самостійно вирішувати специфічні питання, не пов’язані з його фахом.

Тепер, перейдемо до файлового менеджеру Norton Commander. Він представляє собою ніщо інше, як одну з перших, і доволі вдалих, спроб автоматизувати роботу з файловими системами ієрархічного типу. Norton Commander  побудований на принципі двох вікон, справа і зліва, між якими, за допомогою команд та гарячих клавіш відбувається взаємодія. Цей файловий менеджер стояв дав поштовх для створення схожих по типу, але більш досконалих програм.

Перейдемо до огляду самої програми. На рис 2.4 ми можемо побачити Norton Commander, котра запущена за допомогою емулятора, як і MS-DOS. Всю нижню панель займають різноманітні команди, як, наприклад: «Help», «Menu», «Viev» і т.д.

Рис 2.4 Norton Commander

Для вищезгаданих команд існують аналоги – гарячі клавіші, котрі прискорюють процес роботи з даними. Сама програма є інтуїтивно зрозумілою для користувачів, котрі мають навіть початкові знання англійської мови.[6]

Отже, з огляду на все сказане, можна зробити висновок, що краще, звичайно, користуватися новими, високотехнологічними розробками у сфері програмного забезпечення, але, все ж таки, не варто нехтувати витоками програм, їх історією.

3. ОС Windows

Найчастіше, на вітчизняних підприємствах використовують операційну систему Windows XP або Windows 7 х86(х86-64). Вибір ОС залежить від декількох факторів, серед яких найголовнішим є апаратна частина. Від розрядності системи залежить те, чи буде вона підтримувати більш досконале обладнання. Наприклад, 32-х розрядні системи, як Windows 7 х86, підтримують лише 3 Гб оперативної пам`яті, котра відповідає за кількість процесів, які можна одночасно запустити на комп`ютері. Такий малий об`єм негативно впливає на швидкість роботи, тому доцільніше використовувати Windows 7 х86-64, котра підтримує до 192 Гб.[11] Надалі, саме про неї і піде мова, адже цією ОС користуються на ТОВ «Титан-Ойл».

Для того, щоб оволодіти програмним забезпеченням в повній мірі, потрібно почати з елементарних речей, наприклад, робочого столу.

Рис. 3.1 Робочий стіл

На рис. 3.1 представлений робочий стіл комп`ютера, зі встановленою системою Windows 7. Це можна зрозуміти зі стилю оформлення та вигляду стандартних ярликів. Робочий стіл є початковою зоною, котра постає перед користувачем після ввімкнення пристрою. З нього і починається робота з комп`ютером.

Звідси можна отримати доступ до вже встановлених програм, котрі відображені у вигляді ярликів, перейти до впорядкованого каталогу даних – файлової системи. Професійні користувачі можуть проглянути інформацію про апаратну складову, та налагодити комп`ютер на свій смак.[11]

Найбільш елементарною дією з робочим столом є, напевне, створення папок або файлів. Процес показаний на рис 3.2

Рис. 3.2 Створення папки/файлу

До категорії файлів відносяться (в залежності від встановлених програм): текстові файли, малюнки, архіви, електронні таблиці і т.д. Файли, здебільшого, виконують функцію одиниці інформації, а папки упорядковують їх. Наприклад, ми маємо декілька сотень малюнків, котрі хаотично розміщені у файловій системі. Пошук потрібного нам файлу може зайняти багато часу, тому доцільніше створити головну папку «Малюнки», в котрій наші файли будуть розподілені за тематикою. Отже, папки – невід`ємний інструмент, котрий допомагає нам автоматизувати роботу з даними і привести нашу інформацію у більш впорядкований стан.

Досконалішою ніж звичайна папка, є лише файлова система комп`ютера, або ж, спеціалізована програма – СУБД. Про них піде мова більш пізніше.

Зараз перейдемо до ще одного інструменту ОС Windows – архівації даних.

Дані комп`ютера зберігаються на спеціальних пристроях: HDD – внутрішній, жорсткий диск, котрий відзначається великим об`ємом пам`яті та, нажаль, малою швидкістю обробки даних; SSD – твердотілий накопичувач, котрий має велику швидкість обробки, та малий об`єм пам`яті; флеш-пам`ять – компактний носій даних, характеристики котрого залежать, здебільшого, від його цінової категорії. Всі ці накопичувачі даних мають обмежений об`єм пам`яті, а, отже, кількість файлів, котрі можна на них зберігати – також обмежена.[11]

Одним зі шляхів вирішення цієї проблеми є – архівація даних. Цей процес супроводжується зменшенням об`єму пам`яті, котрий займає файл. Для архівації є спеціальні програми, серед яких найбільш вживаними є 7-Zip та WinRAR. Створення архіву даних – елементарна дія, вона описана на рис. 3.3.

Рис 3.3 Створення архіву даних в програмі 7-Zip

Закономірно, що, доволі часто, потрібно виконати обернену дію – «розпакувати» архів. Така необхідність може бути викликана двома причинами: потрібно використати файлі, котрі знаходяться в архіві; архів занадто великий і не може бути перенесений на флеш-носій з файловою системою FAT32, де максимальний розмір файла – 4 Гб. Тому, використовують вищезазначені програми, аби повернути архів у первинний вид – «не запакований». Ця операція, котра виконується за допомогою програми WinRAR, показана на рис 3.4.

Рис 3.4 «Розпаковка» архіву за допомогою програми WinRAR

Тепер розглянемо більш теоретичне питання – файлові системи Windows. Файлові системи – це спосіб, у який групуються дані на носіях інформації. Звичайно, це питання не стосується бухгалтерської практики, але для усестороннє розвинутого спеціаліста, воно не повинне бути непоміченим. [12]

На початку ери розвитку комп`ютерної техніки, програмна частина, як і апаратна, була доволі примітивною. Тому, використовували однорівневі файлові системи – всі файли зберігають в одному каталозі. Це часто призводило до плутанини і не влаштовувало звичайного користувача. У подальшому були розроблені ієрархічні файлові системи, котрі мали основні каталоги та «підкаталоги». Однією з таких систем є NTFSфайлова система, котра використовується на сучасних комп`ютерах зі встановленою операційною системою Windows.[12] NTFS-система значно полегшила роботу з файлами, привела носії інформації в порядок. Ієрархічна побудова каталогів відображена на рис 3.5.

Рис 3.5 Ієрархічна система організації даних

Іншою, часто вживаною файловою системою є FAT32, котра встановлена, здебільшого, на флеш носіях. Різниця між FAT32 та NTFS криється у двох основних факторах: FAT32 має більшу швидкість копіювання та переносу даних, а, отже, її доцільніше використовувати на портативних носіях інформації; NTFS дозволяє зберігати файли розміром 18 Тб, у той час, як FAT32 лише 4 Гб.[12]

Яким чином ця інформація може допомогти бухгалтеру? Він може самостійно усунути деякі проблеми і не звертатися до IT відділу своєї фірми. Тобто, він зекономить свій час, та час своїх співробітників.

Напевне, потрібно висвітлити ще одне питання: як саме дізнатися, яка файлова система встановлена на комп`ютері? Це доволі просто, потрібно лише «відкрити» властивості жорсткого диску, як це зображено на рис 3.6.

Рис 3.6 Файлова система Windows

Підводячи підсумки, хотілося б зазначити, що вище були показані елементарні дії, котрі може виконати звичайний користувач комп`ютера. Спектр дій, котрі може виконати штатний бухгалтер, однозначно повинен бути на рівень більше.

4. Пакет прикладних програм Microsoft Office

Найбільший попит, серед користувачів Windows, має пакет програм Microsoft Office. До пакету входять: програма для роботи з текстом, електронними таблицями, файлами мультимедіа, СУБД,  персональний комунікатор і т.д.

Серед вищезазначених програм, найбільший інтерес для бухгалтера представляють: Microsoft Word і Microsoft Excel, - текстовий редактор, та редактор електронних таблиць. Вони дозволяють обробляти статистичну інформацію, створювати документи та редагувати їх, подавати дані у наглядному вигляді, от як, наприклад, таблиці, гістограми.[2]

Перейдемо, безпосередньо, до розгляду Microsoft Word, а також описання її функцій.

Програма представляє собою текстовий редактор, котрий дозволяє обробляти текстову інформацію, при цьому надаючи більше функцій, ніж стандартний «Блокнот». На рис 4.1 зображено початковий інтерфейс щойно створеного у Word документу.

Рис. 4.1 Початкова сторінка

Саме з неї і починається робота з текстовим редактором. Аби створити документ, потрібно виконати елементарні дії, котрі зображені на рис. 4.2.

Рис. 4.2 Створення текстового документу у Word

Після створення документа, можна починати роботу з ним. Отже, які ж саме функції є в нашому розпорядженні?

Перш за все, це форматування документу та редагування готового тексту, тобто: встановлення розміру шрифту, зміна стилю шрифту, встановлення полів, відступів, колонтитулів, вставка рисунків та таблиць. Набір цих інструментів дає змогу автоматизувати процес роботи з документами, покращити якість документації, скоротити час, потрібний для створення документа. Оволодіння текстовим редактором Word є базовою вимогою до спеціаліста, котрий бажає заявити себе в бухгалтерській сфері. Якщо поглянути на рис. 4.1, можна побачити вгорі панель інструментів, котрі дають змогу використати всі ці функції. Крім звичайного натискування мишею, є гарячі клавіші, котрі роблять процес обробки документу ще швидшим. Ці комбінації можуть бути знайдені у інструкції користувача, котра знаходиться у папці зі встановленою програмою.[2]

Також ми можемо надати документові вигляд таблиці з текстом, як це зображено на рис. 4.3.

Рис. 4.3 Таблиця, створена у Word 

В пусті клітинки можна вписати текст, цифри та інші знаки. Звичайно, більш зручною для роботи з таблицями та статистичними даними є спеціалізована програма - Microsoft Excel, про котру піде мова нижче.

Microsoft Excel представляє собою редактор електронних таблиць, котрий дає змогу користувачеві впорядковувати дані у табличному вигляді, котрий є більш прийнятним для надання звітів керівництву. На рис. 4.4 зображено початкову сторінку щойно створеної таблиці Excel.[2]

Рис. 4.4 Початкова сторінка Excel

Так як Excel і Word – продукти однієї фірми, то великої різниці у функціоналі вони не мають. Excel має ідентичну панель інструментів, котра дещо розширена, аби задовольнити потреби користувачів. Створення електронної таблиці, як і документу, здійснюється за допомогою деяких маніпуляцій, котрі вже були зображені на рис. 4.2.  Все ж таки, деяка різниця мається, і саме про неї далі піде мова.

По-перше, Excel дозволяє нам створювати графіки та діаграми, на основі оброблених даних. Освоїти сам процес створення доволі легко. Варто лише заповнити даними клітинки, та обрати сервіс «Вставка» - «Графік» або «Гістограма», та вибрати вигляд об`єкта, котрий ми бажаємо отримати в результаті обробки інформації.[2]

Далі будуть представлені рисунки двох масивів даних, оброблених у Excel і поданих у вигляді графіка та гістограми.

Рис. 4.5 Графік, створений у Excel

Судячи по рис. 4.5, можна сказати, що цей спосіб подання інформації є більш наглядним, ніж звичайний документ, з зазначеними даними.

Гістограма, представлена на рис. 4.6, надає змогу поглянути іншим поглядом на масив даних, та дозволяє створювати документи Excel, призначені для зовнішніх користувачів, наприклад, інвесторів.[2]

Рис 4.6 Гістограма, створена у Excel

Отже, редактор електронних таблиць Excel, надає нам більш широкий простір для творчості, прискорює обробку даних.

Ще однією Excel і Word, є можливість використання редактора математичних та фізичних формул. Цей сервіс дозволяє друкувати в електронному виді роботи наукової тематики, де без формул не обійтися.

Надрукувати саму формулу доволі просто, варто лише обрати сервіс «Вставка» - «Формула», та налагодити його за власним смаком. Як саме виглядає вже готова формула, показано на рис 4.7. Візьмемо, наприклад формулу складного відсотка, котру використовують банківські робітники, у тому числі і бухгалтери, та запишемо її у текстовому редакторі Word.[2]

Рис 4.7 Формула, створена у текстовому редакторі Word

Як можна зрозуміти, цей інструмент значно полегшує роботу з даними, та дозволяє продемонструвати володіння пакетом програм Microsoft Office на достойному рівні.

Отже, програми Word та Excel надають змогу користувачеві обробляти текстову інформацію та статистичні дані, вести впорядкований облік інформації, своєчасно надавати звіти керівництву підприємства. Звичайно, для потреб бухгалтера створені вузькопрофільні платформи, котрі будуть розглядатися на старших курсах університету.

5. Ознайомлення з M.E.Doc та 1С: Бухгалтерія

M.E.Doc представляє собою платформу, за допомогою якої бухгалтер має можливість створювати документи для надання звітів до державних структур України, котрі регулюють діяльність підприємців. За допомогою вбудованих шаблонів можна легко і швидко заповнити відповідний документ, а потім роздрукувати його. Також, програма надає можливість завірити готовий документ електронною печаткою, що відкидає сумніви, у автентичності.[9]

Розробники даної програми виграли тендер серед українських постачальників програмного забезпечення, тому M.E.Doc встановлює стандарт ведення облікової звітності.[5]

До структур, котрі використовують звіти створені у M.E.Doc, відносяться: Державна податкова інспекція, Державний комітет статистики, Пенсійний фонд України, Державний центр зайнятості, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Це список лише основних інстанцій, перед якими звітує бухгалтер.

Напевне, для створення повноцінного уявлення про програму, потрібно навести приклади документів для різних державних організацій.

Рис 5.1 Податкова декларація з ПДВ

На рис. 5.1 наведено податкову декларацію з ПДВ, котру вимагає податкова інспекція в кінці кожного звітного періоду. Так як ПДВ є основною статтею доходів до бюджету України, серед усіх інших податків, важливо правильно, а головне вчасно, скласти документ та представити готовий звіт податковій. Документ, звичайно, неповний, але навіть у такому вигляді демонструє достатньо високу автоматизацію процесу обробки даних. Не потрібно вручну набирати текст, користувач лише заповнює порожні клітини, передбачені декларацією.[10]

Не менш важливим, є звіти для Державного комітету статистики, котрі підсумовують діяльність підприємства за певний період. Також, статистична звітність є інструментом, за допомогою якого держава має можливість визначити власний ВВП, та створити дієву політику регулювання макроекономічних показників. На рис. 5.2 зображено одну зі сторінок такої документації.

Рис 5.2 Звіт для комітету статистики

Часто бухгалтерові доводиться звітувати перед Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ФСС з ТВП). Організація належить до державних структур, котрі зацікавлені у дотриманні прав робітників.[13] Так як система профсоюзів в Україні ще не набула достатнього поширення, робітниками опікується ФСС. Щодо функцій даної структури, вони повністю регламентовані Законом України «Про загальнообов’язкове державне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням».[1] M.E.Doc дозволяє створювати звіти, котрі показують рух коштів, наданих Фондом. Приклад приведений на рис. 5.3.

Рис 5.3 Витрати коштів на оздоровлення дітей

Отже, M.E.Doc є платформою, котра прискорює процес створення звітів для органів, котрі безпосередньо зацікавлені у діяльності підприємства. Очевидним є те, що кожен професійний бухгалтер повинен мати навички користування програмою, інакше його важко буде назвати професіоналом.

Тепер перейдемо до 1С: Бухгалтерія. Даний продукт представляє собою частину платформи 1С: Підприємство, призначеної для обробки суто облікової інформації. Програма має такі функції : робота з первинними документами, ведення складського обліку, обліку торгових операцій, обліку основних і неосновних матеріальних активів,  обліку господарської діяльності, обліку операцій з грошовими коштами. Все це реалізовано в єдиному модулі, за допомогою котрого можна створити базу даних певного підприємства та вести облік більш ефективно.[14]

Дана програма є базовою для професії бухгалтера, її володіння має першочерговий пріоритет в навчальному контексті.

Висновки

За результатами пройденої практики можна зробити такі висновки: базове підприємство – ТОВ «Титан-Ойл» в повній мірі забезпечене компютерним обладнанням. Потреба у збільшенні кількості пристроїв відсутня, через малий розмір фірми. Та це зовсім не впливає на працездатність кадрів. Підприємство укомплектоване висококваліфікованими спецалістами, котрі надали змогу автору осягнути запропоновані планом практики програми у повній мірі.

Щодо доцільності використання тих чи інших програмних продуктів, хотілося б відмітити один факт: фірма використовує всі програми, котрі допомагають дотримуватися П(С)БО, наприклад, M.E.Doc, котра призначена для складання звітів для державних служб України, котрі контролюють діяльність підприємців. Також, у звязку з тим, що підприємство підтримує контакти з закордонними колегами, повинні враховуватися МСФЗ. Це робиться за допомогою платформи 1С: Підприємство.  

Для розширення мережі збуту, можна було б презентувати свої послуги за допомогою мультимедійних програм. Це, можливо, привабить увагу потенційних покупців продукції фірми.

Отже, підводячи підсумки, потрібно згадати потенціал, котрий має підприємство. Його, на думку автора, можна реалізувати за допомогою свіжих кадрів та новаторських рішень.

Список використаної літератури

 1.  Закон України «Про загальнообовязкове державне страхування у звязку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2240-14 OC MS-DOS: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
 2.  Вивчення функцій Microsoft Word та Excel: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://office.microsoft.com/ru-ru/training/
 3.  Емулятор DOSBox: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/DOSBox
 4.  Командний рядок: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Командная_строка
 5.  Національний стандарт бухгалтерського обліку: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Національне_положення_бухгалтерського_обліку
 6.  Оболонка Norton Commander: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Norton_Commander
 7.  OC MS-DOS: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
 8.  Основні команди OC MS-DOS: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_команд_DOS
 9.  Програма M.E.Doc: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me-doc.com.ua
 10.   Податок на додану вартість: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Податок_на_додану_вартість
 11.   Робота з ОС Windows 7: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.youtube.com/playlist?list=PLN2WVXq1n0VUVaHSYu10FCW7oNgcyFiUE
 12.   Файлові системи: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_файловых_систем
 13.   Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.fse.gov.ua
 14.   Характеристика програми 1С: Бухгалтерія 8: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.buhpro.com/prog1c/1c8/harakter1c8/


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83894. Техника выполнения резекции тонкой кишки. Анастомоз по типу «бок в бок» 50.15 KB
  Техника выполнения резекции тонкой кишки. В зависимости от способа мобилизации выделяют прямую и клиновидную резекции тонкой кишки.Резекция кишки наложение эластических и раздавливающих кишечных зажимов по линии предполагаемого разреза в косом направлении для наложения энтероанастомоза конец в конец и рассечение органа между ними удаляя больше тканей на свободном противобрыжеечном крае кишки в настоящее время для уменьшения травматизации кишки зажимы не применяются а используются швыдержачки.
83895. Хирургическая анатомия тонкой кишки. Отделы, особенности кровоснабжения. Брыжеечные синусы 52 KB
  Отделы тонкой кишки: двенадцатиперстная кишка рассматривалась выше; тощая кишка; подвздошная кишка. Между листками брюшины по мезентериальному краю выделяют так называемое внебрюшинное поле re nud вдоль которого в стенку кишки вступают прямые артерии а из нее выходят прямые вены и экс траорганные лимфатические сосуды. Скелетотопия: корень брыжейки тонкой кишки начинается от L2 позвонка и опускается слева направо до крестцово подвздошного сустава пересекая горизонтальную часть двенадцатиперстной кишки аорту нижнюю полую вену...
83896. Хирургическая анатомия толстой кишки. Отделы, кровоснабжение, венозный отток. Боковые каналы 50.73 KB
  Отделы толстой кишки: Слепая кишка Восходящая ободочная кишка Правый изгиб ободочной кишки Поперечная ободочная кишка Левый изгиб ободочной кишки Нисходящая ободочная кишка Сигмовидная ободочная кишка Прямая кишка Кровоснабжение ободочной кишки осуществляется верхней и нижней брыжеечными артериями. Ветви верхней брыжеечной артерии: Подвздошноободочная артерия отдает ветви к терминальному отделу подвздошной кишки червеобразному отростку передние и задние слепокишечные артерии и восходящую артерию кровоснабжающую начальную...
83897. Хирургическая анатомия слепой кишки. Техника выполнения аппендэктомии при ретроперитонеальном расположении червеобразного отростка 50.91 KB
  Техника выполнения аппендэктомии при ретроперитонеальном расположении червеобразного отростка. Червеобразный отросток Варианты положения периферической части отростка нисходящее верхушка отростка обращена вниз и влево и достигает пограничной линии а иногда опускается в малый таз наиболее частый вариант; медиальное вдоль концевого отдела подвздошной кишки; латеральное в правом боковом канале; восходящее вдоль передней стенки слепой кишки; ретроцекальное и ретроперитонеальное в забрюшинной клетчатке. Проекция основания отростка...
83898. Аппендэктомия. Доступ, техника выполнения, особенности операции при перитоните и гангренозном аппендиците 53.03 KB
  Аппендэктомия ppendectomi удаление червеобразного отростка. Показания: острые или хронические воспалительные изменения червеобразного отростка доброкачественные и злокачественные его новообразования. Оперативный прием При пересечении брыжейки отростка порциями со стороны свободного ее конца накладывают кровоостанавливающий зажим ближе к основанию пересекают брыжейку над зажимом после чего часть брыжейки под зажимом прошивают лигатуру завязывают. Культя отростка погружается в кисет.
83899. Ретроградная аппендэктомия. Доступ, показания, техника выполнения, опасности и профилактика осложнений 46.28 KB
  Показания: спаечный процесс в области червеобразного отростка ретроцекальное или ретроперитонеальное его положение невозможно вывести отросток в рану. Технические приемы: Отыскивание начального отдела слепой кишки и отростка. Проделывание окна в брыжейке отростка у его основания перевязка отростка. Пересечение отростка погружение культи в стенку слепой кишки по описанному выше способу.
83900. Хирургическое лечение рака толстой кишки 49.17 KB
  Радикальное иссечение опухоли тослтой кишки вместе с соответствующей частью брыжейки с сосудами и сопровождающими лимфатическими сосудами и узлами является наиболее подходящей операцией для локального устранения опухоли. Виды резекции толстой кишки в зависимости от локализации патологического процесса: Правосторонняя гемиколэктомия удаление всей правой половины толстой кишки захватывая 1015 см конечного отрезка подвздошной кишки слепую восходящую ободочную правый изгиб и правую треть поперечной ободочной кишки с последующим наложением...
83901. Операция Гартмана. Показания, техника выполнения 50.66 KB
  Операция заключается в одномоментной резекции пораженного отрезка сигмовидной ободочной и части прямой кишки с наложением одноствольного противоестественного заднего прохода. Показания: операция показана у ослабленных и пожилых больных при раке сигмовидной ободочной кишки или ректосигмоидного отдела осложненном непроходимостью или перфорацией а также при завороте сигмовидной ободочной кишки с гангреной ее и перитонитом. После ревизии брюшной полости производят мобилизацию сигмовидной ободочной кишки а при раке ректосигмовидного отдела...
83902. Хирургическая анатомия прямой кишки. Хирургическое лечение геморроя 50.85 KB
  Хирургическая анатомия прямой кишки Скелетотопия: начало соответствует уровню верхнего края S2 позвонка. Строение: В зависимости от местоположения кишки в ней выделяют тазовую лежит выше диафрагмы и содержит надампулярную часть и ампулу и промежностную анальный канал части. Покрытие брюшиной: надампулярный отдел прямой кишки покрыт брюшиной интраперитонеально в области ампулы брюшина покрывает переднюю и частично боковые стенки кишки переходя на матку у мужчин на мочевой пузырь и на боковые стенки таза.