24676

Особливості калькулювання собівартості продукції за повними витратами

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Система обліку за повними витратами включають збір інфо про витратикалькулювання повної собівартості продукції та видачу інформації про витрати менеджерами певного рівня. До складу повної собівартості продукції входять прямі і непрямі виробничі і невиробничі витрати. Витратиякі безпосередньо включені до собівартості продукції складаються з матеріальних і доданих витрат.

Украинкский

2013-08-09

32 KB

3 чел.

19 вопрос

Особливості калькулювання собівартості продукції за повними витратами

Згідно з методом обліку та калькулювання собівартості за повними витратами зо повної собівартості обєкта обліку включені всі витрати , повязані з виробництвом та реалізацією продукції, незалежно від їх поділу на постійні і змінні,прямі і непрямі.

Система обліку за повними витратами включають збір інфо про витрати,калькулювання повної собівартості продукції та видачу інформації про витрати менеджерами певного рівня. До складу повної собівартості продукції входять прямі і непрямі виробничі і невиробничі витрати. Витрати,які безпосередньо включені до собівартості продукції складаються з матеріальних і доданих витрат.

Додані витрати- Виробничі витрати неоюхідні для перетворення матеріальних ресурсів в готову продукцію. Вони включають:

 •  пряму з.п.
 •  загальновиробничі витрати

Зведений облік витрат на виробництво має 2 варіанти:

1.Безнапівфабрикатний-  непередбачає відображення в б.о. вартості переданих у вир-во напівфабрикатів,а тільки їх оперативний рух. Напівфабрикат- продукт окремих технологічних фаз(переділів цехів,бригад).який повинен пройти одну або кілька технологічних фаз обробки,щоб стати готовою продукцією,але для певної стадії він є закінченою.

Принципи:

 1.  вартість сировини включають тільки в собівартість першого напівфабрикату
 2.  прямі витрати виробництва вкл. собівартість кожного напівфабрикату
 3.  собівартість готової продукції = сумі витрат по всіх переділах
 4.  собівартість проміжних напівфабрикатів не визначається
 5.  рух напівфабрикатів між підрозділами під-ва не відобр. на рахунках.

Напівфабрикатний- передбачає застосування рахунку 25 "напівфабрикати".

Принципи:

 1.  визначають собівартість кожного напівфабр.
 2.  обовязково використовують при реалізації напівфабрикатів.

Переваги напівфабрикатів:

 1.  можливість обліку залишків незавершеного вир-ва безпосередньо місцях їх використання або зберігання
 2.  наявність інфо про собівартість напівфАБР. КОЖНОГО ЦЕХУ АБО ПЕРЕДІЛУ ,яка є базою для формування цін приреалізації напівфабрикатів іншими під-ми
 3.  можливість проведення інвентаризації незавершеного вир-ва в будь-які терміни
 4.  можливість організації системного обліку руху і передавання напівфабрикатів іншим цехам.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53308. Український національний рух на території Польщі (20-30-і рр. ХХ ст.) 85 KB
  Метод Припущення на основі запропонованих слів Учитель перераховує кілька слів із біографії Дмитра Донцова ідеолога право радикального руху. Учитель. Що далі Учитель. Учитель вислуховує пари із похвалою але не каже схожі вони чи ні на те що має бути почути.
53309. Україна в роки Другої світової війна (1939 -1945 рр.). Велика Вітчизняна війна (1941-1945 рр.) 131.5 KB
  Виховувати почуття гордості до історичного минулого України. Доповніть текст: Приєднання Західної України та Західної Білорусії до СРСР розпочалося після вступу Червоної армії на територію Польщі. Закон про включення Західної України до складу СРСР і возз’єднання її з Українською РСР було прийнято: а Верховними Радами СРСР та УРСР у листопаді 1939 р.; б Народними зборами Західної України у жовтні 1939 р.
53310. Московська держава 74.5 KB
  МЕТА: Ознайомити учнів із внутрішній та зовнішній політикою Івана IV. Вінчання Івана IV на царство. Судебник Івана IV. ТИП УРОКУ: комбінований СТРУКТУРА УРОКУ Організаційний момент Актуалізація Вивчення нового матеріалу ІванIV Грозний; Реформи царя Івана IV; Опричнина та її наслідки для розвитку Росії; Зовнішня політика Івана IV.
53311. Двомовне вивчення історії у 5 класі як засіб формування громадянської свідомості учнів 56.5 KB
  Методи та прийоми: інформаційно-повідомлюючий пояснювально-спонукальний частково пошуковий; бесіда колективна та самостійна робота з підручником атласом; практичне завдання в контурній карті; інтерактивні вправи дидактичні ігри. В низинах Дніпра за дніпровськими порогами пролягали безкрайні...
53313. Козацька Україна 290 KB
  Рубрика Секрети старого козака. lмпровізована сцена біля дошки яка містить елементи відтворення української хати мальованого образу козака українського орнаменту та квітів. Виходять учень та учениця в українських костюмах: Ученькозак: В сивусиву давнину Козаки йшли на війну Бо на рідну Україну Сунулися без упину Ляхи турки та татари Москалі та яничари. Ученицякозачка: Козаки скликають раду: Не буде ворогу пощади Вірні коні рвуться в битву Крешуть іскри зпід копита.
53314. Використання НІТ в адміністративно-господарській діяльності школи 143 KB
  Впровадження НІТ в адміністративно-господарську діяльність школи Напрямки: Організаційне забезпечення. Розвиток єдиного інформаційного простору школи. функціонування інформаційноуправлінської господарської системи закладу; розробка методики використання НІТ в учбовому процесі; застосування різних форм мотивація вчителів працівників школи до використання НІТ в навчальновиховному процесі атестація матеріальне заохочення тощо.
53315. Хлеб - всему голова 41.5 KB
  Воспитывать любовь уважение и бережное отношение к труду и хлебу. Оборудование: Плакат Хлеб - всему голова колоски пшеницы иллюстрации к теме Ход 1. Ребята как вы думаете что это Хлеб.
53316. Хліб – годувальник, всьому голова 38.5 KB
  Мета: виховувати бережне ставлення до хліба повагу до хліборобів. Обладнання: у святковоприбраній світлиці на столі на вишитій скатертині скіп пшениці хлібина вироби з тіста. На землі вирощують хліб.