24676

Особливості калькулювання собівартості продукції за повними витратами

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Система обліку за повними витратами включають збір інфо про витратикалькулювання повної собівартості продукції та видачу інформації про витрати менеджерами певного рівня. До складу повної собівартості продукції входять прямі і непрямі виробничі і невиробничі витрати. Витратиякі безпосередньо включені до собівартості продукції складаються з матеріальних і доданих витрат.

Украинкский

2013-08-09

32 KB

3 чел.

19 вопрос

Особливості калькулювання собівартості продукції за повними витратами

Згідно з методом обліку та калькулювання собівартості за повними витратами зо повної собівартості обєкта обліку включені всі витрати , повязані з виробництвом та реалізацією продукції, незалежно від їх поділу на постійні і змінні,прямі і непрямі.

Система обліку за повними витратами включають збір інфо про витрати,калькулювання повної собівартості продукції та видачу інформації про витрати менеджерами певного рівня. До складу повної собівартості продукції входять прямі і непрямі виробничі і невиробничі витрати. Витрати,які безпосередньо включені до собівартості продукції складаються з матеріальних і доданих витрат.

Додані витрати- Виробничі витрати неоюхідні для перетворення матеріальних ресурсів в готову продукцію. Вони включають:

 •  пряму з.п.
 •  загальновиробничі витрати

Зведений облік витрат на виробництво має 2 варіанти:

1.Безнапівфабрикатний-  непередбачає відображення в б.о. вартості переданих у вир-во напівфабрикатів,а тільки їх оперативний рух. Напівфабрикат- продукт окремих технологічних фаз(переділів цехів,бригад).який повинен пройти одну або кілька технологічних фаз обробки,щоб стати готовою продукцією,але для певної стадії він є закінченою.

Принципи:

 1.  вартість сировини включають тільки в собівартість першого напівфабрикату
 2.  прямі витрати виробництва вкл. собівартість кожного напівфабрикату
 3.  собівартість готової продукції = сумі витрат по всіх переділах
 4.  собівартість проміжних напівфабрикатів не визначається
 5.  рух напівфабрикатів між підрозділами під-ва не відобр. на рахунках.

Напівфабрикатний- передбачає застосування рахунку 25 "напівфабрикати".

Принципи:

 1.  визначають собівартість кожного напівфабр.
 2.  обовязково використовують при реалізації напівфабрикатів.

Переваги напівфабрикатів:

 1.  можливість обліку залишків незавершеного вир-ва безпосередньо місцях їх використання або зберігання
 2.  наявність інфо про собівартість напівфАБР. КОЖНОГО ЦЕХУ АБО ПЕРЕДІЛУ ,яка є базою для формування цін приреалізації напівфабрикатів іншими під-ми
 3.  можливість проведення інвентаризації незавершеного вир-ва в будь-які терміни
 4.  можливість організації системного обліку руху і передавання напівфабрикатів іншим цехам.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69630. Інформаційні управляючі системи і технології 485.5 KB
  Мета методичних вказівок – допомогти студентам заочної форми навчання вирішувати задачі прийняття рішень з використанням математико-статистичних моделей та нових інформаційних технологій. Основна форма занять студентів заочної форми навчання – самостійне опрацювання навчального матеріалу...
69631. Теорія прийняття рішень в задачах управління і контролю: Методичні вказівки 633.5 KB
  Вирішення Наносимо фактичні значення на графік який представлено на рисунку 1. Формуємо таблицю 2 за результатами розрахунків суми кожної партії за 4 квартали ковзні середні за 4 квартали і центровані ковзні середні значення стовпці...
69632. МАІ – метод аналізу ієрархій. Метод Сааті 202.5 KB
  Розрядність системи. Система може бути 32–ох та 64–ох розрядною. Звичайно, якщо розрядність більша, тим більше окремих функцій комп’ютера буде доступно для користувача. Тактова частота. Основна одиниця виміру частоти тактів у синхронних колах, що визначає кількість елементарних...
69633. Розроблення, аналіз та визначення адекватності прогнозованих адитивних моделей при прийнятті рішень 204 KB
  Проаналізувати вихідні дані та згладити їх методом ковзного середнього. Побудувати прогнозну модель з адитивною компонентою з урахуванням показників сезонності. Визначити адекватність моделі тренда. Зробити прогноз на найближчі 2 квартали.
69634. Обчислення пропускної здатності каналу зв’язку 126 KB
  Якщо вважати що канал зв’язку це сукупність засобів призначених для передачі інформації від джерела повідомлень до адресата то під пропускною здатністю каналу зв’язку можна вважати його максимальну швидкість передачі інформації.
69635. Особливості застосування ентропії 283 KB
  Поняття ентропії Ентропія в теорії інформації міра хаотичності інформації невизначеність появи будь якого символу первинного алфавіту. Якщо ж врахувати що деякі поєднання символів зустрічаються дуже рідко то невизначеність ще більше зменшується у цьому випадку говорять...
69637. Обчислення кількості інформації при передачі повідомлень по дискретному каналу 173 KB
  Задача визначення кількості інформації або інформаційних втрат при передачі повідомлень по каналах зв’язку з завадами є однією з центральних в теорії інформації, оскільки практично не існує системи передачі без апаратних завад або завад у каналі зв’язку.
69638. Обчислення швидкості передачі інформації і пропускної здатності каналів зв’язку 63 KB
  Обчислення швидкості передачі інформації і пропускної здатності каналів звязку В умовах відсутності завад швидкість передачі інформації визначається кількістю інформації що переноситься символом повідомлення за одиницю часу і рівна де...