24694

НЕСЕЛЕКТИВНЫЕ ОТСЕЧКИ

Доклад

Энергетика

Такая отсечка применяется для быстрого отключения КЗ в пределах всей защищаемой ЛЭП. Неселективное действие отсечки при КЗ вне ЛЭП исправляется при помощи АПВ включающего обратно отключившуюся ЛЭП. При этом пускается устройство АПВ которое включает обратно неселективно отключившуюся ЛЭП W1 и восстанавливает питание подстанции В.

Русский

2013-08-09

45 KB

7 чел.

                                                 НЕСЕЛЕКТИВНЫЕ ОТСЕЧКИ

Неселективной отсечкой называется мгновенная отсечка, действующая при КЗ за пределами своей ЛЭП. Такая отсечка применяется для быстрого отключения КЗ в пределах всей защищаемой ЛЭП. Неселективное действие отсечки при КЗ вне ЛЭП исправляется при помощи АПВ, включающего обратно отключившуюся ЛЭП. Примеры применения неселективной отсечки приведены на рис. 5.5.

В первом случае на линии W1 (рис. 5.5, а) установлена отсечка 1, неселективная по отношению к РЗ трансформаторов. Ток срабатывания отсечки 1 отстраивается от конца зоны отсечек 2 и 3, установленных на трансформаторах Т2 и ТЗ, т. е. Iсз1 = (1,1 - 1,2)Iсз2 (или Iсз3).

При КЗ в каком-либо трансформаторе, например ТЗ, в пределах зоны действия отсечки 1 последняя срабатывает неселективно одновременно с отсечкой поврежденного трансформатора. В результате этого, кроме трансформатора ТЗ, неселективно отключается W1. При этом пускается устройство АПВ, которое включает обратно неселективно отключившуюся ЛЭП W1 и восстанавливает питание подстанции В.

Во втором случае (рис. 5.5, б) на W1 для той же цели установлена отсечка 1, неселективная относительно мгновенной отсечки 2 ЛЭП W2. Отсечка 1 отстроена по току от конца зоны действия отсечки 2, но поскольку их выдержки времени одинаковы (t2 = t3 = 0), то при КЗ на участке ЛЭП W2, где зоны действия отсечек совпадают, обе они могут сработать одновременно. Действием АПВ и в этом случае неповрежденная линия W1 будет включена в работу, а поврежденная W2 отключится вновь. Для предотвращения повторного отключения W1 ее отсечка выводится из работы после действия АПВ и спустя некоторое время после успешного включения W1. При этом должно быть соблюдено условие tAПB1 < tАПВ3,  где tAПB1 и tАПВ3 - соответственно выдержки времени АПВ ЛЭП W1 и W2.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7679. Форми побудови дільниць, цехів та служб підприємства 37.95 KB
  Під виробничою структурою цеху розуміють складу входять до нього виробничих ділянок, допоміжних та обслуговуючих підрозділів, а також звязки між ними. Ця структура визначає розподіл праці між підрозділами цеху, тобто внутріцехове спеціалізацію и кооперирование производства...
7680. Складське господарство 19.5 KB
  Складське господарство Умовою безперервного перебігу виробничих процесів на підприємствах є створення певних запасів сировини, матеріалів, палива, комплектувальних виробів, а також міжцехових і внутрішньоцехових запасів напівфабрикатів власного виго...
7681. Матеріально-технічне забезпечення виробництва 19.41 KB
  Матеріально-технічне забезпечення виробництва МТЗ - це вид комерційної діяльності щодо забезпечення матеріально-технічними ресурсами процесу виробництва, здійснюваної, як правило, до початку виробництва. Основна мета МТЗ - доведення матері...
7682. Нормування праці 19.21 KB
  Нормування праці Нормування праці - це від діяльності з управління підприємством, пов’язаний з визначенням необхідних затрат праці та її результатів, контролем за мірою праці. Мета нормування праці в ринкових умовах полягає в тому, щоб на ...
7683. Призначення та класифікація нормативів праці 61.25 KB
  Призначення та класифікація нормативів праці. Під час нормування праці важливим завданням є забезпечення більш-менш рівної інтенсивності праці на різних за змістом та складністю роботах. Це досягається використанням єдиної методологічної (зага...
7684. Компенсаторно-приспособительные процессы 50 KB
  Компенсаторно-приспособительные процессы Определение. Приспособление (адаптация) - это процессы, с помощью которых организм реагирует на изменения условий жизни. Компенсация - это вид приспособления (адаптации) для восстановления нар...
7685. Опухоли системы крови (гемобластозы) 53.5 KB
  Опухоли системы крови (гемобластозы) Гемобластозы - опухолевые процессы кроветворной ткани. Разделяют две группы гемобластозов: лейкозы (лейкемия) - системные опухолевые заболевания кроветворной ткани. лимфомы - регионарны...
7686. Онкология. Теоретические особенности 49 KB
  Онкология Опухоль (tumor, neoplasma, blastoma) - патологический процесс, характеризующийся бесконтрольным размножением и ростом клеток, что связано с изменениями в генетическом аппарате клеток. Свойства опухоли: автономный рост опухоли...
7687. Эпителиальные органоспецифические опухоли 41 KB
  Эпителиальные органоспецифические опухоли Определение. Органоспецифические опухоли - это большая группа доброкачественных и злокачественных опухолей, которые развиваются только в определенном органе или происходят из клеток определенного органа...