24700

ЗАЩИТА РОТОРА от замыкания на корпус

Доклад

Энергетика

Для периодического контроля за состоянием изоляции цепей возбуждения используется вольтметр один зажим которого соединен с землей а второй поочередно подключается к полюсам ротора. Если изоляция ротора достаточно высока замеры вольтметра в обоих случаях будут близки к нулю. Второй конец обмотки токового реле заземляется через специальную щетку имеющую электрический контакт с валом ротора.

Русский

2013-08-09

63 KB

1 чел.

ЗАЩИТА РОТОРА от замыкания на корпус

Защита обмотки ротора от замыкания на корпус в одной точке. Для перио-дического контроля за состоянием изоляции цепей возбуждения используется вольтметр, один зажим которого соединен с землей, а второй поочередно под-ключается к полюсам ротора. Если изоляция ротора достаточно высока, замеры вольтметра в обоих случаях будут близки к нулю.

Схема РЗ, которая может применяться на гидрогенераторах при емкости цепи возбуждения относительно земли не больше 0,5 мкФ, приведена на рис. 17.22. К цепи возбуждения через конденсатор С подключается вторичная обмотка проме-жуточного трансформатора TL, в цепь которого включено токовое реле КА, имею-щее специальные обмоточные данные. Второй конец обмотки токового реле за-земляется через специальную щетку, имеющую электрический контакт с валом ротора.

В случае замыкания на землю в цепи возбуждения генератора создается контур для прохождения переменного тока через токовое реле, которое при этом срабаты-вает.

Для деблокировки РЗ - ключ SAC. Конденсатор С не допускает прохождение по-стоянного тока через место замы-кания на зем-лю.

Защита обмотки ротора от замыканий на корпус во второй точке. Защита от за-мыканий на землю в двух точках цепи возбуждения устанавливается только на турбогенераторах. Принцип действия РЗ от второго замыкания на землю показан на рис. 17.23, б. Параллельно обмотке ротора включается потенциометр Rn. На потенциометре находится точка К1, потенциал которой равен потенциалу места первого замыкания в обмотке ротора (точка К1). Между точкой К1 и землей включается обмотка токового реле КА.

Оценка защиты. Недостатками РЗ являются: возможность неправильного дейст-вия ее при КЗ в цепи статора, наличие мертвой зоны и непригодность схемы  слу-чае, если первое замыкание на землю произошло на конце обмотки ротора.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

2428. Економіка і організація виробництва 165.38 KB
  Методологія вивчення дисципліни Економіка і організація виробництва. Основні фонди підприємств авіаційної промисловості і їх використання. Оборотні кошти і матеріально-технічне забезпечення підприємств в умовах ринкової економіки. Собівартість продукції підприємств. Основи ціноутворення. Комерційний розрахунок і фінанси підприємств. Виробничі процеси і принципи їх раціональної організації. Сутність і функції процесу управління виробництвом.
2429. Лексичні одиниці в програмуванні 121 KB
  Лексичний устрій тексту програм. Напередвизначені позначення. Класифікація напередвизначених типів. Алфавіт будь-якої мови програмування є підмножиною символів (літер), представлених у спеціальній таблиці ASCII.
2430. Аналіз табличних даних 157 KB
  Корпоративна система призначається як правило для оперативного управління. Тому для менеджерів-аналітиків, яким необхідно шукати оптимальні рішення, дуже актуальним є застосування підручних програмних засобів. Одним з таких засобів є табличний процесор Excel, що входить у загальнодоступний пакет Microsoft Office.
2431. Способи вираження кількісного складу розчинів 40.22 KB
  Розчинами є плазма крові, слина, шлунковий сік, сеча та інші рідини людського організму. З утворенням розчинів пов’язані процеси засвоєння їжі та виведення із організму продуктів життєдіяльності. У формі розчинів у організм вводиться багато лікарських препаратів. Тому лікареві необхідні знання про величини, що характеризують кількісний склад розчинів.
2432. Сучасні класифікаці психічних розладів. Невротичні розлади 34.5 KB
  МКХ-10 vs DSM-IV. Невротичні розлади: зміст поняття та історія вчення. Теорії етіології та патогенезу. Невротична симпоматика. Класифікація невротичних розладів.
2433. История средних веков. Возникновение мира: мифы и реальность 30.5 KB
  Вспомним статью о возникновении мира и миф о его творении. При всем их различии, у них есть нечто общее. Что? Они оба основаны на предпосылке: Мир имеет начало. Сама идея поиска начала вселенной во времени – далеко не очевидна. Идея творения мира из ничего – христианская идея, и зарождается она где-то в I в. н.э.
2434. Приготування розчинів із заданим кількісним складом 28.2 KB
  Розчини з молекулярним та іонним характером дисперсності розчиненої речовини – справжні розчини – найважливіша складова частина біологічних рідин. Водні розчини електролітів та низькомолекулярних речовин забезпечують постійний осмотичний тиск, активну реакцію середовища.
2435. Фактори психологічного розвитку людини 30 KB
  Нормативні вікові фактори, які знижуються у юнацькому віці. Нормативні історичні фактори, які є майже симетрично протилежними до вікових. Ненормативні фактори. Чим старшою стає людина, тим більше ці фактори на неї впливають.
2436. Соціальні установки 41 KB
  Установки, як ефективний спосіб оцінювання світу. Рольова поведінка та установки. Причина впливу поведінки на установки. Когнітивний дисонанс. Ефект недостатнього виправдання. Причини впливу поведінки на установки в руслі різних теорій.